Home

ZČU výsledky přijímacího řízení 2022

Průběh, termíny a výsledky přijímacího řízení 2020. Písemné zkušební testy 2020. Úřední desk © ZČU 1991—Tue Jul 27 18:26:45 CEST 2021. CS; EN; Správa web

Uchazeči, kteří maturují ve školním roce 2020/2021, vyplní v 1. kole přijímacího řízení u posledního ročníku výsledky za 1. pololetí. Body za aktivitu přidělí fakulta. Uchazeč vyplní své předchozí / současné VŠ studium. Mezní termín pro podání přihlášky je v 1. kole 18. 4. 2021 (8. 8 Výsledky přijímacího řízení najdete na pr.zcu.cz od 20. 7. 2021. DOKTORSKÉ STUDIUM Vyhláška č. 3DV/2021 děkanky FEK ZČU - Přijímání ke studiu do DOKTORSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2021/202 Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 Spuštěno 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Specializace Zabezpečování kvality se pro malý zájem uchazečů v 1. kole nebude v akademickém roce 2020/2021 otevírat 1 Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni za rok 2019/2020 1. Vnitřní normy FEK ZČU v Plzni k přijímacímu řízení pro rok 2019/2020 Vyhlášky děkanky FEK ZČU v Plzni: č. 8DV/2018 - Přijímání ke studiu do bakalářských studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro akademický rok 2019/2020 č

Zpráva o průběhu magisterského přijímacího řízení 2019/2020 Zpráva o průběhu bakalářského přijímacího řízení 2019/2020 Podmínky přijetí k doktorskému studiu Podmínky přijetí ke studiu navazujícího Mgr Zpráva o přijímacím řízení na FPR ZČU v Plzni pro ak. rok 2012/1 Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na doktorské obory pro akademický rok 2020/2021: Podmínkou přijetí ke studiu doktorských programů je absolvování magisterského nebo inženýrského studia a úspěšnost při přijímacím pohovoru Vyhláška (2020) č. 3DV/2020 - Druhé kolo přijímacího řízení pro ak. rok 2020/2021 na bakalářské studijní programy - elektronická přihláška otevřena do 31. 7. 7. 2020

Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU *.PDF Vyhláška děkana č. 19D/2020 Dne 4. září 2017 rozhodne děkan o všech odvoláních případně přijatých uchazečů. Výsledek bude zveřejněn na www.pr.zcu.cz zadáním Vašeho univerzitního čísla a zároveň Vám bude zaslán. Ostatní žádosti budou dne 4. září 2017 postoupeny rektorovi ZČU ke konečnému rozhodnutí

výsledky přijímacího řízení; Dodatek k dokumentu Podmínky přijímacího řízení do bakalářského studia Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pro ak. r. 2021/2022 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O UKONČENÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/21 DO BAKALÁŘSKÝCH A. Fakulta právnická využívá v rámci přijímacího řízení výsledky uchazečů z Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), přičemž se vždy započítává nejlepší výsledek, kterého uchazeč dosáhl. Fakulta plně respektuje nové termíny NSZ a bude tak brát v úvahu výsledky za období od 1. prosince 2019 do 30. června 2020 Podmínky přijímacího řízení a požadavky na portfolio naleznou na úřední desce fakulty pod záložkou přijímací řízení. Webové stránky fakulty jsou dostupné na www.fdu.zcu.cz . Profesor Zdeněk Fránek působí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara od října 2019, kdy vyučoval volitelný preinkubační předmět v.

přijímacího řízení výsledky uchazečů z Národních srovnávacích zkoušek (NSZ), přičemž se vždy započítává nejlepší výsledek, kterého uchazeč dosáhl. Fakulta plně respektuje nové termíny NSZ a bude tak brát v úvahu výsledky za období od 1. prosince 2019 do 30. června 2020 Přihlášku a další náležitosti doručí osobně nebo zašle na stanovenou adresu (ZČU, Fakulta filozofická, Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň, Studijní oddělení - přízemí vpravo, nejlépe do rukou vedoucí Studijního oddělení pí Pavly Ludwigové) ve stanovené lhůtě a dostaví se k přijímacímu řízení. Termíny.

Výsledky přijímacího řízení - zcu

 1. VYHLÁŠKA DKANA FAV 13D/2020 přijímacího řízení bude uchazeč přijat do studijního programu nově akreditovaného. (ÚJP) Západočeské univerzity v Plzni, www.ujp.zcu.cz. ÚJP předá výsledky zkoušky Fakultě aplikovaných věd elektronickou formou. Výsledek zkoušky z českého jazyka lze nahradit potvrzením
 2. Touha po poznání je věčná, studovat můžete kdykoli. Nikdy není pozdě. Hlavně pro učitele a učitelky by nikdy pozdě být nemělo
 3. PJ0040: Přijímací řízení - Nastavení parametrů přijímacího řízení. V sekci Nastavení E-přihlášky se nachází položka Vyžadován lékařský posudek, která určuje povinnost přiložení lékařského posudku k přihlášce. Jedná se o jediný typ souboru, u něhož lze definovat povinnost vložení na úrovni.
 4. Zprávy o přijímacím řízení Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2020. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2019. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2018. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 201
 5. Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení pro programy vyučované v anglickém jazyce. 30. 4. 2021. Termín pro doložení SŠ vzdělání pro uchazeče, kteří ukončují studium v akademickém roce 2020/21. do 16. 6. 2021. Termín pro ověření podmínek přijímacího řízení pro programy vyučované v českém jazyce.

Informace a výsledky přijímacího řízení - fav

Informace k přijímacímu řízení na FEL ZČU. Fakulta elektrotechnická ZČU oznamuje, že je možné podávat přihlášky ke studiu do bakalářského studijního programu Elektrotechnika a informační technologie pro akademický rok 2021/2022. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách FEL ZČU a v tiskové zprávě RT 302458 - Webové služby pro E-přihlášku - další čtecí operace - přijímací obory, výsledky přijímacího řízení. 08.07.2020 Vylepšení a nové funkce. RT 302458 - Webové služby pro E-přihlášku - implementace služby na zobrazení souboru. 07.07.2020 Vylepšení a nové funkc Výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení 2018 ZČU Plzeň. Univerzitní 8, Plzeň, Česká republika. Všechna práva vyhrazena. Portál ZČU Telefonní seznam Webmail Kontakty Mapa webu Prohlášení o přístupnosti. Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 Pro další podrobnosti k náležitostem přihlášky ke studiu podrobně prostudujte Podmínky přijímacího řízení pro ak. rok 2021/2022 . V případě dotazů na přijímací řízení si nejprve pozorně přečtěte Podmínky přijímacího řízení (web) a další informace uvedené na této straně Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských studijních programů/oborů: ️ Marketingové řízení (místo studia: Cheb) ️ Podniková ekonomika a..

Přijímací řízení - zcu

 1. termín konání přijímací zkoušky pro 2. kolo přijímacího řízení: 10. 9. 2020. Termíny společné pro oba studijní programy. podávání přihlášek do 1. kola přijímacího řízení od 2. 12. 2019 do 30. 4. 2020, podávání přihlášek do 2. kola přijímacího řízení od 4. 5. 2020 do 31. 8. 2020
 2. (07.07.2020 09:30:40, Daniela) Na stránkách polac.cz jsou zveřejněny změny podmínek přijímacího řízení, kde pro Mgr. studium posunuli termín pro dodání diplomu a dodatku do 10.7.2020, takže logicky výsledky tento týden nebudou.reagovat zd
 3. Základní informace o naší škole. největší a nejlépe vybavená škola svého typu v Plzeňském kraji. 1033 žáků k 30. září 2020. 2 školní areály v Plzni na Lochotíně a v Křimicích. 819 lůžek vlastního ubytování, celý DM je pokryt WiFi sítí. škola má 2 vlastní stravovací zařízení s objemem 1850 jídel denně.
 4. Přijímací řízení; Výsledky přijímacího řízení Výsledky přijímacího řízení - rok 2018. Lékařská fakulta Ostravská univerzita Syllabova 19, 703 00 Ostrava - Vítkovice. telefon: +420 597 091 702 +420 553 461 702. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 na Masarykově.
 5. Podmínky pro přijetí v přijímacím řízení v roce 2020 Informace o studijních programech Studijní program/studijní plán/obor Forma studia Počet uchazečů Dostavilo se Přijato Body posledního přijatého Bakalářské studium Dentální hygiena prezenční 526 385 31 62 Fyzioterapie prezenční 625 445 55 8

Přijímací řízení na akademický rok 2021/2022 - zcu

 1. Fakulta pedagogická ZČU otevře v akad. roce 2020/21 v Chebu program celoživotního vzdělávání, který umožní doplnění kvalifikace učitelům prvního stupně. O program, který má v karlovarském regionu pomoci snížit počet nekvalifikovaných pedagogů na 1. stupni základních škol, má zájem přibližně osmdesát učitelů
 2. Elektronická přihláška/Výsledky přijímacího řízení; 2020) Děkan právnické fakulty, docent Václav Stehlík, byl slavnostně uveden do funkce v únoru 2020. Inaugurace se konala v Arcibiskuém paláci. Spolu s děkanem právnické fakulty byl inaugurován i děkan fakulty zdravotnických věd
 3. Programy/Obory Zájemci o studium na UK si mohou pomocí tlačítka Programy/Obory vyhledat jednotlivé programy/obory, které je možné na Univerzitě Karlově studovat. Čtyři měsíce před uplynutím termínu pro podání přihlášek jsou u jednotlivých programů/oborů zveřejněny také podmínky přijímacího řízení
 4. Náhradní termín přijímacích zkoušek pro prezenční i kombinovanou formu studia byl stanoven na období 28. 6. - 29. 6. Tento termín platí pro písemné, ústní i talentové zkoušky. * Harmonogram organizace přijímacího řízení pro rok 2021/2022 zde. * Pravidla, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímací.
 5. Ocenění převzali vědci z Ústavu pro archeologii FF UK za projekt ArchaeoCentrum Čechy - Bavorsko, chránit a sdílet společný kulturní prostor. Na projektu se podíleli společně s Katedrou archeologie FF ZČU a Katedrou historie FP ZČU. Slavnostní předání se konalo v pondělí 21. září 2020 v Muzeu Anthropos v Brně

Uchazeči o vysokoškolské studium letos kvůli mimořádné situaci kolem koronaviru nebudou muset na některých oborech výjimečně skládat přijímací zkoušky. Tam, kde se uskuteční, budou většinou v pozdějších termínech než obvykle či se budou moci konat i přes internet. Konkrétní podoba zkoušek bude v jednotlivých částech škol odlišná a bude záležet na jejich. Přijímací řízení 2021/2022. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro zobrazení výsledků budete potřebovat Vaše univerzitní číslo: najdete jej na stránce Elektronická přihláška ke studiu pod odkazem Přehled přihlášek Zápis budoucích studentů 1. roku studia Odvolání proti rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studi ZCU 026387/2018 Směrnice rektora č. zohlednit již v rámci přijímacího řízení, a to tím, že do přijímací zkoušky, kterou ověřuje další podmínky pro přijetí ke studiu, zařadí část nebo části, v rámci kterých výsledky učení povinných a povinně volitelných předmětů jsou v soulad Organizace školního roku 2020/2021; Přijímací řízení. Informace k přijímacímu řízení ZČU Plzeň : Fakulta designu a umění Výsledky přijímacího řízení na VŠ 2013. Vysoká škola: 8.A8: 4.B4: 4.C4: 4.D4

Přijímací řízení - fst

úrovni řízení. Výše uvedený výčet vnitřních strategických dokumentů slouží jako podklad pro zpracování plánu realizace strategického záměru na rok 2017 a pro stanovení dalších rozvojových projektů univerzity na následující období do roku 2020. Všechny strategické dokumenty ZČU V sekci Přijímačky naleznete výsledky přijímacího řízení 2019/2020 a seznamy přijatých uchazečů. K dosaženým výsledkům blahopřejeme. 29. dubna 2019. RNDr. Jiří Mencl (gymnasiumkladno cz alt64 jiri mencl) Základní poslání je ovšem jasné - přijímací zkoušky není třeba se bát Číslo jednací: 010377 / 2020 V Plzni 7. května 2020 Vyhláška děkana č. 8D/2020 Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení do studijních programů Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzn

Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni za rok 2019/202

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 16. 12. 2020. Dílčí úpravy podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2020 byly schváleny dne 20. 1. 202 10. 2020 4. říjen 2020 Organizační řád 29. srpen 2019 Základní informace o škole 28. srpen 2019 Excelence 2017 27. září 2018 Směrnice GDPR 19. září 2018 Evroý plán rozvoje školy 18. září 2018 Školní akční plán 10. duben 2018 Diplom od rektorky ZČU 9. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám. V Ústí nad Labem dne 27. 11. 2020 prof. Ing. Štefan Michna, PhD. děkan FSI UJEP Schváleno Akademickým senátem FSI UJEP dne 27. 11. 2020 Archiv - oznámení, akce a novinky. Oznámení. Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - doplnění. Termín OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK - září 2021. 2. kolo přijímacího řízení 2021/2022 - doplnění. Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - obor Stavebnictví Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2021. Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 pro obor vzdělávání 79-41-K/81 gymnázium a pro obor 79-41-K/41 Gymnázium najdete v sekci Uchazeč -..

Fakulta právnická - historie - zcu

Informace o konání přijímacího řízení; Termín pro ověření splnění podmínek: 16. 6. 2020: Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: Do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Termín skončení přijímacího řízení: 31. 8. 2020 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (pro zobrazení výsledků budete potřebovat Vaše univerzitní číslo: najdete jej na stránce Elektronická přihláška ke studiu pod odkazem Přehled přihlášek) Zápis budoucích studentů 1. roku studia . Opatření děkanky č. 11/2020, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na. Absolventi Českého reálného gymnázia s.r.o. v roce 2012. V roce 2012 byli naši absolventi přijati na tyto vysoké školy: Univerzita Karlova Praha: Pedagogická fakulta, Lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, Filosofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta. Masarykova univerzita Brno Archiv předešlých školních roků 14.9.2020 Výsledky IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 7.9.2020 Kritéria IV. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 21.8.2020 Výsledky III. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 2.7.2020 Kritéria. 2. (16.2.)2018 BŘEZEN Den učitelů 23. 3 V příloze naleznete výsledky 1. kola přijímacího řízení na tříleté učební obory a zkrácené studium. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 3 dnů od data jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitele Středního odborného učiliště elektrotechnického, Plzeň, Vejprnická 56

Video: Úřední deska - dfek

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara - home - zcu

Přijímací řízení - informace; Výsledky přijímacího řízení Díky skvělé příležitosti od NTC ZČU jsme si mohli při distanční výuce zpestřit hodiny fyziky. Zapůjčili jsme si termokameru LabIR Edu, díky které jsme mohli lépe pochopit některé pokusy týkající se tepla. Kromě toho se žáci sekundy A zapojili. Vyhlášení přijímacího řízení 2021. Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do 1. ročníku středního vzdělávání ve školním roce 2021/2022, a to do těchto oborů vzdělání: • osmileté všeobecné gymnázium - obor 79-41-K/81 Gymnázium. • šestileté česko-španělské gymnázium - obor 79-43. CTM 2020-2021; CTM 2019-2020; CTM 2018-2019; CTM 2017-2018; CTM 2016-2017; Výsledky přijímacího řízení; V první polovině října navázalo MG na započatou spolupráci s Katedrou archeologie ZČU z května 2019 v podobě vydařené exkurze tříd KIA a KIB do Historického parku v německém Bärnau. Tentokrát spolupráce. Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f 2. kolo přijímacího řízení 2019/2020 - výsledky. a to na tiskopisu předepsaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (§ 60 odst. 5 školského zákona). Předvyplněné formuláře je možno stáhnout ze stránek Cermatu. Lze je samozřejmě získat na základních školách 2. kolo přijímacího řízení

1. kolo přijímacího řízení. Výsledky 1. kola přijímacího řízení ZČU Plzeň Aktuálně otevřené učební obory pro školní rok 2020/2021 a 2021/2022: Obráběč kovů. 2020 ředitel Gymnázia Milady Horákové vyhlašuje následující výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého studia oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium pro školní rok 2020/2021. Uchazeči jsou seřazeni podle přidělených čtyřmístných kódů Přijímací řízení. 2. kolo přijímacího řízení probíhá do 8. 8. 2021. Více informací naleznete zde.. Přijímání nových studentů do bakalářského studijního programu Strojní inženýrství probíhá na základě bodovacího systému, kdy každému uchazeči jsou přiznávány body za výsledky středoškolského studia a maturity Termín pro podání přihlášek se posouvá na 30. června 2020 s výjimkou studijního programu International management CEMS MIM, kde přijímací řízení již běží, a studijních programů Fakulty informatiky a statistiky, kde zůstává termín 30.4. 2020 Výsledky přijímacího řízení se dozvíte přímo v E-přihlášce. K přihlášení využijte odkaz uvedený v e-mailu, který vám byl zaslán při registraci (podání e-přihlášky).. Do E-přihlášky je případně možné znovu vstoupit přes odkaz Přehled přihlášek na úvodní stránce eprihlaska.upce.cz. Po přihlášení vyberte záložku s názvem Informace o řízen

Výsledky hodnocení přijímacího řízení do Praktické školy dvouleté pro školní rok 2020/2021: Bez přijímacího registrační číslo průměr výsledek Rozhodnutí vydáno řízení přijati: pod č.j. 1. 1-2020/2021 --- přijat/a III-38/2020 2 Navigace: Úvodní stránka >> Aktuality >> Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 | 26.8.2020 | Zpráva. Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny.. Výsledky najdete v přílohách na konci článku. Od 27. srpna budou zapsány také v elektronické přihlášce Zajistěte jim informace prostřednictvím semináře NSZ zdarma. Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou významnou součástí přijímacího řízení na vysoké školy. V roce 2019/2020 přijímalo podle NSZ uchazeče 55 fakult vysokých škol v ČR a další desítky na Slovensku. Seminář na Vaší.. Prodám Řešení otázek bakalářského přijímacího ří.. Policejní akademie Česk.. 25.05.18 15:55:02: 0: 388x: Znění otázek znalostního testu 2017/2018 a 2016/.. Policejní akademie Česk.. 05.04.18 13:16:55: 1: 494x: Pozvánka k přijímacímu řízení: Policejní akademie Česk.. 11.03.18 01:58:10: 0: 252x: Prodám daruji.

Poradenství v přípravě ke studiu. AMOS - KamPoMaturite.cz, s.r.o. Dukelských hrdinů 21 . 170 00 Praha 7e-mail: info@kampomaturite.cz tel: +420 606 411 11 ZČU O nás Kontakt Výsledky VaV > 2020 > Menu. O katedře Výsledky VaV publikované v roce 2020. Funkční vzorky. 1/FV/2020/KTO 2/FV/2020/KTO - Upínací přípravek pro uchycení vzorků tvaru penízků do omílacího zařízen.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 - CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomou Výsledky přijímacího řízení do šestiletého studia 2021/2022 - II. kolo Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 po náhradním termínu Dne 18. února 2016 proběhla v prostorách Fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni prezentace prací a slavnostní předání cen vítězům 3. ročníku soutěž

Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) od roku 2017 zruší sedm ze 13 magisterských oborů učitelství pro střední školy. Reaguje tak na výtky akreditační komise k žádosti fakulty o reakreditaci studijních programů. Komise fakultě doporučila odstranit některé problémy, hlavně v personálním zabezpečení 2018 druhé kolo přijímacího řízení, a to jak pro uchazeče o bakalářské tak i magisterské studium. Fakulta nabízí řadu zajímavých oborů - od klasických elektrotechnických oborů typu slaboproud, až po specializované obory pro uplatnění techniků v sektoru ekonomie, práva i ekologie. * Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb. nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 započítat hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 2. Kritéria povolení změny oboru vzdělání - žák z jiného G, který bude přijat na základě přestup

Fakulta právnická - zcu

Karlova univerzita výsledky přijímacího řízení. PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Přijímání ke studiu upravuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), Statut Univerzity Karlovy (dále jen Statut), Řád přijímacího řízení, Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok Od přijímacího řízení v roce 2019 ostatní uchazeče (tj. uchazeče mimo příslušníky bezpečnostních sborů, vojáků z povolání, strážníků a státních zaměstnanců dle příslušného zákona) čekají přijímačky v podobě testu Základů společenských věd a Cizího jazyka (na výběr máte anglický, španělský a. Maximálně dvě žádosti za ZČU. Partnerství: revize systémů přijímacího řízení, analýzy bariér v přístupu ke studiu, tvorba vyrovnávacích kurzů, zlepšení dostupnosti a zkvalitňování studijních materiálů. (Horizon 2020, EURATOM, apod.) a kvalitní řízení projektu. Podpořeny budou projekty, které budou.

V pondělí 3. 2. 2020 byla výuka chemie zpestřena o atraktivní chemické pokusy. Pracovníci ZČU Plzeň z katedry chemie připravili pro naše žáky celkem patnáct pokusů: změny barvy, oxidace, redukce, exotermické reakce, výroba gelové svíčky, sopka, chlorovodíková fontána, faraonův had, hoření hořčíku, ověřování bankovek a létající plechovka. Velké. Uchazeč, který nezískal počet bodů nutný k úspěšnému složení zkoušky, se jistě odvolávat nebude. Ten, kdo přijímačky udělal, ale skončil pár řádků pod čarou, protože škola přijímala jen určitý počet studentů, by to zkusit měl. Přečtěte si, jak na to Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení sbíráme do 31. 7. 2020. Hlásit se můžeš na tyto programy/obory: Bakalářský stupeň studia : ️ Marketingové řízení (místo studia: Cheb) ️ Podniková ekonomika.. Výsledky-přijímacího-řízení-2020-IT. Share: Košinová You may also like. Důležité informace k JPZ 2020. 23 března, 2020.

informace k přijímacímu řízení - sutnar

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 naleznete zde: Výsledky přijímacího řízení - přijatí žáci 2021/2022. 18 Červen, 2021 dmvm.cz / ADMIN. 2020) Učební plán; Přijímací zkoušky - požadavky; Přijímací zkoušky - kritéria; Přijímací zkoušky - testy k procvičování Gymnázium Boženy Němcové > Aktuality > Výsledky přijímacího řízení . Výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení 2020 Přinášíme výsledky přijímacího řízení, které se konalo 7.-8. ledna 2020. Všem přijatým studentům gratulujeme a těšíme se na viděnou v září Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2021/2022 Fakulta strojní a Fakulta elektrotechnická ZČU. Soutěž Technická olympiáda Plzeňského kraje je vyhlašována Plzeňským krajem v rámci podpory technického vzdělávání mládeže. Technická olympiáda PK 2020. Dne 6. 2. 2020 se naši žáci zúčastnili akce Technická.

Některé fakulty ZČU prodlužují lhůtu pro odevzdání

Jméno a příjmení Habilitační řízení / Řízení ke jmenování profesorem Obor Pracovní zařazení Datum zahájení MgA. Jana Machačová docent - zastaveno Hudební teorie a pedagogika odborná asistentka PF VŠP 27.6.2000 PaedDr. Jiří Holubec docent 1. 7. 2002 Hudební teorie a pedagogika odborný asistent UJEP 21.3.2000 PaedDr. Daniela Mandysová docent 1. 7. 2002 Hudební. Výsledky přijímacího řízení do 1.tříd 2020/21. Ředitelka Fakultní základní školy profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, Praha 13, Fingerova 2186 se rozhodla přijmout vzhledem ke kapacitě školy 96 dětí dle stanovených kritérií: Celý článek zprávu a výsledky zátěžového testu od tělovýchovného lékaře. Zdravotní prohlídka od sportovního lékaře nesmí být starší 1 rok ke dni přijímacího řízení. Uchazeč toto doloží při ústní části zkoušky formou písemné lékařské zprávy od tělovýchovného lékaře spolu s výsledky zátěžového testu • Motivace - za učení, vynikající výsledky, studentské projekty či nejlepší práce můžete být V tomto ebooku uvádíme podmínky přijímacího řízení pro rok 2019 vybraných škol a fakult. prominutí přijímacích zkoušek při výborném prospěchu, účasti v SOŠ apod. - spolu se změnami pro rok 2020.

Sutnarka otevírá nový ateliér

Výsledky přijímacího řízení budou uvedeny pod registračními čísly zde na internetových stránkách školy (www.soso.cz) a na veřejně dostupném místě školy, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne 28. dubna 2020, kdy nejpozději Cermat zveřejní výsledky. Informace o přijímacím řízení. V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před datem jejího konání Fakulta ekonomická ZČU působí v Karlovarském kraji od roku 1990, v Chebu byla tehdy zřízena přesně 1. července. Dlouhodobě pořádá také kurzy celoživotního vzdělávání a univerzitu třetího věku. Ke studiu na Fakultě ekonomické se mohu uchazeči hlásit v rámci druhého kola přijímacího řízení až do 31. července Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2020 - 28. 2. 2021) Pozor! TSP se mění, v roce 2021 se připravte na jejich skládání ONLINE! Test studijních předpokladů. Výsledky příjimaček v roce 2018 na Masarykovu univerzitu . Fakulta. Informace o fakultě Přehled přijímacího řízení 2018/2019. Přehled přijímacího řízení 2017/2018. Přehled přijímacího řízení 2016/2017. Přehled přijímacího řízení 2015/2016. Přehled přijímacího řízení 2014/2015 Jsme moderní škola s dlouholetou tradicí - bývalá poštovka, nyní INFIS. Snažíme se zajistit kvalitní celoživotní vzdělávání v souladu s potřebou trhu práce pro všechny, využívat moderní technologie a otevřeně komunikovat s žáky, rodiči a širokou veřejností Výsledky 2. kola přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 konaného dne 17. 6. 2021 18.6.2021; Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2021/2022 16.6.202 Celkové počty žáků 1. ročník z přijímacího řízení k 1.9. 2019: 1. roþník - 32 žáků (zaměř.CHK, projektový management, ZTCHZ) Dálkové studium 1. ročníků oboru 41-41-M/01 Agropodnikání - nebylo otevřeno Přijímací řízení pro školní rok 2019/20120- VOŠ