Home

Matematická věta

Kategorie:Matematické věty a důkazy - Wikipedi

Hlavní článek: Matematická věta. Hlavní článek: Matematický důkaz. Obrázky, zvuky či videa k tématu Matematické věty a důkazy na Wikimedia Commons; Podkategorie. V této kategorii je pouze následující podkategorie. D Druhy matematických důkazů‎ (9 str.) Články v kategorii Matematické věty a důkazy. Definice, věty, důkazy Základem logické výstavby matematiky je SOUSTAVA AXIOMŮ. AXIOMY jsou matematická tvrzení, které považujeme za pravdivá a NEDOKAZUJÍ SE. Soustava musí být: BEZESPORNÁ - není možné z ní vyvodit tvrzení a zároveň jeho negaci NEZÁVISLÁ - jeden axiom není možné vyvodit z ostatních axiomů ÚPLNÁ - lze z ní vyvvodit pravdivost nebo. matematická věta. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz matematická věta. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi

Jednoduchý příklad: vypočtete pomocí binomické věty (a + 2b) 4. Jako první se podíváme do Pascalova trojúhelníku na čtvrtý řádek. Ten nám říká, že koeficienty budou mít podobu: 1, 4, 6, 4, 1. Teď už zbývá jen postupně doplňovat exponenty. V prvním členu bude jen a 4: $$(a+2b)^4=a^4+\ldots$ Sinová věta je věta, která — narozdíl od běžných goniometrických funkcí — platí v obecném trojúhelníku. Udává nám vztah mezi délkami stran a úhly. Cosinová věta také platí v obecném trojúhelníku a jeho speciálním případem je Pythagorova věta

Pythagorova věta - Matematická Wiki Doktora Matiky

  1. pomocná matematická věta. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz pomocná matematická věta. Pokud zde nevidíte žádnou odpověď, kterou hledáte, zkuste nejdříve překontrolovat, zda jste zadali správně hledanou frázi
  2. Sinová věta se používá pro výpočet délek stran a vnitřních úhlů v obecném trojúhelníku. V sinové větě značíme strany trojúhelníku znaky a, b, c a vnitřní úhly α, β, γ. Platí, že úhel α je protilehlý straně a (úhel mezi stranami b, c). Analogicky platí i pro zbývající úhly
  3. Věta sus : Pokud se dva trojúhelníky shodují ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeným, pak jsou shodné. Úvodní stránka; Videonávody - seznam; Matematika - 5.ročník; Matematika HEJNÝ.
  4. matematická věta. Nová vlna tvrzení: Räikkönen jde příští rok do Ferrari. Ferrari. Michael Schumacher to nebude komentovat. Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy
  5. Naučte se definici 'matematická věta'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'matematická věta' ve velkém čeština korpusu

Sinová a Kosinová věta Sinová větaV trojúhelníku ABC s úhly α β γ platí:DůkazTuto větu dokážeme díky našim znalostem o pravoúhlých trojúhelnících. Bod P je pata výšky na stranu c.|CP|=|AC|*sin(α)|CP|=|BC|*sin(β)|AC|*sin(α) = |BC|*sin(β)b*sin(α) = a*sin(β)Díky této větě můžeme zároveň vypočítat poloměr kružnice opsané danému trojúhelníku.Do tohoto. Máme čtyři základní věty, které hovoří o shodnosti trojúhelníků: Věta sss: Dva trojúhelníky, které se shodují ve všech třech stranách, jsou shodné. Věta usu: Dva trojúhelníky, které se shodují v jedné straně a úhlech přilehlých k této straně, jsou shodné. Věta sus: Dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou stranách a úhlu jimi sevřeném, jsou shodné Definice podgrupy, levého a pravého kosetu, důkaz Lagrangeovy věty a grupový důkaz Eulerovy věty, která říká něco o dělitelnosti čísel. Přejít k obsahu webu Matematická setkán Matematická indukce (15) Dělitelnost (L1) Rozdělení roviny (L1) Moivrova věta (L1) Sumy (L1) Součet s exponenciálním členem (L1) Součet binomických čísel (L1) Fibonacciova posloupnost (L1) Kvadrát Fibonacciho posloupnosti (L2) Nuly a jedničky (L1) Fibonacciho rozvoj (L2) Dláždění (L1) Celočíselnost (L2) Sudé a liché. Pythagorova věta nám pomůže takovéto úlohy vyřešit aniž bychom museli měřit jakýkoliv úhel v trojúhelníku. Příklad 1: Jsou dány strany trojúhelníku ABC (a = 3, b = 4, c = 6). Zkontrolujte bez měření jakéhokoliv úhlu, zda je tento trojúhelník pravoúhlý

matematická věta v křížovkářském slovníku krizovky-slovnik

Binomická věta — Matematika polopat

Pokud vím, je to jediná matematická věta pojmenovaná po zakladateli víry, As far as I know, it is the only mathematical theorem named after the founder of a religion. QED. Řekl, že matematik je stroj, který mění kafe na matematické věty Další videa a interaktivní cvičení naleznete na https://cs.khanacademy.orgO české překlady se stará spolek Khanova škola. Chcete nám pomoci? Přihlaste se zde.. Matematika Úvod » Pythagorova věta. Pythagorova věta. Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v rovin ě. Umožňuje dopočítat délku třetí strany takového trojúhelníka, pokud jsou známy délky dvou zbývajících stran.. Diferenciální počet funkce jedné proměnné I: definice derivace, diferenciál funkce, Taylorova věta. Diferenciální počet funkce jedné proměnné II: extrémy funkce, průběh funkce. Integrální počet funkce jedné proměnné I: neurčitý integrál, základní metody integrace - matematická věta: pravdivý matematický výrok, který je možné logicky odvodit z axiomů, definic a dříve dokázaných vět - věty slouží k budování matematické teorie i k využití matematických poznatků v praxi - většina vět má tvar věty obecné nebo existenční existenční (tvar existenčního výroku) ∃x∈D: V(x

Sinová a cosinová věta — Matematika polopat

Kalkulačka řeší trojúhelník zadaný jednou stranou a dvěma přilehlými úhly (věta USU). Používá sinusovou větu k určení neznámých stran, Heronův vzorec a trigonometrické funkce pro výpočet obsahu (plochy) trojúhelníku a jeho dalších vlastností Contextual translation of matematická věta into English. Human translations with examples: theorem, theorem, sentence, první věta, the sentence, 1st sentence Matematická logika Výroky Důkazy Logika-video Množiny Množiny-video Rovnice vyššího stupně Determinant Matice Přibližné řešení rovnic Věta platí. Ze tří za sebou jdoucích přirozených čísel (a - 1), a, (a + 1), jedno je dělitelné 2 a jedno dělitelné 3.. Centrální limitní věta. Centrální limitní věta je klíčové matematické tvrzení, které popisuje pravděpodobnostní chování výběrového průměru pro velké vzorky a umožňuje tak sestrojení intervalových odhadů, a to nejen pro normálně rozdělené náhodné veličiny. Opět mějme posloupnost X1 Xn nezávislých.

věta pravdivý výrok, popisuje vlastnosti a vztahy je tvrzení, které musíme dokázat, vytváří se pomocí základních pojmů, definic, axiomů a logických odvozovacích pravidel V1: Je-li čtyřúhelník A D rovnoběžník, pak se jeho úhlopříčky půlí Matematická věta má zpravidla tvar Centrální limitní věta. Centrální limitní věta je klíčové matematické tvrzení, které popisuje pravděpodobnostní chování výběrového průměru pro velké vzorky a umožňuje tak sestrojení intervalových odhadů, a to nejen pro normálně rozdělené náhodné veličiny Matematická věta je pravdivý matematický výrok, který je odvozený na základě axiomů, definic a dříve dokázaných vět. Důkaz přímý. Matematickou větu ve tvaru implikace dokážeme pomocí řetězce implikací. Je-li axiom nebo platná (dříve dokázaná) věta, pak z platnosti všech implikací plyne platnost implikace , tedy. Třetí věta však ale nabírá jiný směr - říká, že pokud stoupá hladina řeky v nějakém místě, pak v tomto místě musí pršet. To samozřejmě není pravda, často jsou zdrojem povodní v údolí srážky spadlé v horách. Matematická indukce; Cvičení. Matematická indukce (8) Sumy (L1) Fibonacciova posloupnost (L1) Moivrova věta (L1) Bernoulliho nerovnost (L1) AG nerovnost (L3) Vyplácení mincemi (L1) Fibonnaciova posloupnost (L1) Nesoudělná čísla; konstrukce n-úhelníku (L2) Přesnost měření (L2) Druhý komplexní kořen (L1) Množiny a zobrazení (7) Zobrazení mezi intervaly (L1

★ filosofie matematiky. matematická věta: Add an external link to your content for free. Search: Home . Mentalismus (filosofie) Mentalismus je filosofický směr, který se prostřednictvím teoretických modelu a zásad organizace lidské mysli pokouší vysvětlit lidské mentální procesy.. Matematická analýza, kapitola čtvrtá, věty o limitách. Základní věty Věta 1: Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu. Věta 2: Nechť pro dvě posloupnosti an a bn, n ∈ existuje n1 ∈ takové, že an = bn, pro každé n > n1 matematická věta vždy pravdivý výrok. Budeme však hovořit io větách, které jsou nepravdivé. Takové věty ikdyž se jejich obsah týká matematické látky pochopitelně nebudou matematickými větami (poučkami). Z kontextu (ze souvislostí) je vždy jasné, kdy se pojem věta užívá ve smyslu věta a kdy ve smyslu gramatickém matematická věta a formy jejích důkazů; množinové pojmy, operace s množinami a jejich užití při řešení slovních úloh; 4) Rovnice a nerovnice 1. ekvivalentní a neekvivalentní úpravy rovnic a nerovnic; lineární rovnice a nerovnice (s jednou neznámou, s absolutní hodnotou

1. Matematická analýza. Základy teorie míry, Lebesgueova míra, měřitelné funkce. Lebesgueův integrál funkcí dvou a více proměnných, Fubiniova věta, věta o substituci, příklady substitucí (polární souřadnice, sférické, válcové souřadnice) Matematická statistika Šárka Hudecová 6/ 16 Náhodný výběr Limitní věty Výběrový průměr Vlastnosti výběrového průměru Důkaz: Dokážemesipouzebody1a2. 1 EX n = E 1 n Xn i=1 X i = 1 n Xn i=1 EX i = n n = : 2 varX n = var 1 n Xn i=1 X i = 1 n2 var Xn i=1 X i = = 1 n2 Xn i=1 varX i = n˙2 n2 = ˙2 n: (VyužilijsmenezávislostiX. Thaletova věta. Po Thalétovi z Milétu pojmenovaná Thaletova věta je matematická věta řešící velikost úhlů trojúhelníků vytvořených nad průměrem kružnice. Kružnice, která je součástí konstrukce Thaletovy věty, bývá označována jako Thaletova kružnice. Všechny obvodové úhly sestrojené nad průměrem kružnice. 2. Matematická věta. Pojem matematické věty, druhy matematických vět. Matematická věta ve školním vyučování. 3. Důkazy v matematice. Pojem matematických důkazů, druhy důkazů. Úloha důkazů ve výuce matematiky na ZŠ. 4. Prvky statistiky na ZŠ. Grafy. Aritmetický, geometrický a harmonický průměr, medián, modus KMA/MA1 Matematická analýza 1. Sylaby. Reálná čísla. Supremum a infimum množiny. Věta o supremu. Topologie číselné osy. Posloupnosti reálných čísel. Limita posloupnosti. Vybrané posloupnosti. Číslo e. Funkce jedné proměnné. Globální a lokální vlastnosti funkcí. Elementární funkce

pomocná matematická věta v křížovkářském slovníku krizovky

Matematická analýza, kapitola čtvrtá, věty o limitách. Základní věty Věta 1: Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu. Věta 2: Nechť pro dvě posloupnosti an a bn, n ∈ existuje n1 ∈ takové, že an = bn, pro každé n > n1. Potom platí : posloupnost an je omezená tehdy a jen tehdy, když je omezená i posloupnost bn posloupnost an má limitu a tehdy Matematika 8. třída - počítání s mocninami a odmocninami, Pythagorova věta, řešení lineárních rovnic a nerovnic, výrazy a operace s nimi, obsah a obvod kruh

Existuje věta obrácená Pythagorově větě? Samozřejmě že ne. Ano ale pouze se tak jmenuje, počítají se s ní jiné operace. Ano, existuje. Používá se Pythagorova věta v architektuře? Ano. Ne. Ne, používá se při stavbě skříní, postelí a ložnicového nábytku Kategorie: 9. třída - geometrieTéma: Věty o podobnosti trojúhelníkůPro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více).Ve videu je zběžně vysvět.. 5. Věta o dedukci a dokazování formulí výrokové logiky 6. Termy a formule predikátové logiky 7. Interpretace, splnitelnost a pravdivost 8. Axiomy a odvozovací pravidla predikátové logiky 9. Věta o dedukci a dokazování formulí v predikátové logice 10.Převody formulí na prenexní tvar 11.Teorie 1. řádu a jejich modely 12 Matematická konzistence II. Tweet. 13 příspěvky Matematika 03.11.2008 Příkladem budiž Velká Fermatova věta. Než byla v roce 1994 dokázána, hodně tehdejších důkazů začínalo prohlášením: Předpokládejme, že Velká Fermatova věta plat. Matematická analýza 2 (Hlavní kurz) B0B01MA2. Kredity: 7 Fubiniho věta a věta o substituci. 10. Křivkový integrál funkce, křivkový integrál pole, aplikace. 11. Plošný integrál funkce a pole a jeho aplikace. 12. Gaussova, Greenova, Stokesova věta. 13. Potenciál vektorového pole

Ellenőrizze a (z) matematická věta fordításokat a (z) magyar nyelvre. Nézze meg a matematická věta mondatokban található fordítás példáit, hallgassa meg a kiejtést és tanulja meg a nyelvtant Pythagorova věta - příklady Počet nalezených příkladů: 887. Poměr odvěsen Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd. Doporučujeme k tomuto tématu si prohlédnout toto výukové video

Přirozená čísla, Peanovy axiomy, matematická indukce, dobré uspořádání. Konstrukce oboru integrity celých čísel. Dělitelnost, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek. Eukleidův algoritmus a Bézoutova věta, Eukleidovo lémma, Základní věta aritmetiky. Numerační soustavy o různých základech Rovinné grafy (Eulerova formule, počet hran rovinného grafu, grafy `K_5` a `K_{3, 3}` jsou nerovinné, pravidelné konvexní mnohostěny, Kuratowského věta, dualita). Barvení grafů (chromatické číslo, horní hranice chromatického čísla). Barvení rovinných grafů (věta o čtyřech barvách, věta o pěti barvách) Lineární diferenciální rovnice. Konvergence integrálu. Mocninná řada, konvergence, spojitost , derivace a integrace mocninné řady. Rozvoj funkce v mocninnou řadu, Taylorova věta. Kvadratické formy a kvadriky. Požadavky: 818MA1 - Matematická analýza 1, 818MA2 - Matematická analýza 2. Osnova přednášek: 1 Taylorova věta a její aplikace při odhadu přesnosti výpočtů funkčních hodnot elementárních funkcí. 9. Homogenní lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty. 10. Nehomogenní lineární rekurentní rovnice s konstantními koeficienty. Kopáček J.: Matematická analýza nejen pro fyziky I, Matfyzpress, 2016, ISBN. This page was last edited on 20 March 2020, at 14:06. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Věta o limitě, o spojitosti, o integraci, o derivaci. 1.3a Věty o záměně 1.3b Věty o záměně 1.3c Věty o záměně. Přednáška 3. Stejnoměrná konvergence funkčních řad, Bolzanova-Cauchyho podmínka, Weierstrassovo kritérium, komplexní exponenciela, Dirichletovo a Abelovo kritérium, věty o záměně pro řady. 1.4a Funkční. Stránka Matematická věta je dostupná v 86 dalších jazycích. Návrat na stránku Matematická věta. Jazyky. asturianu; azərbaycanca; Bahasa Indonesi Matematická analýza; Lineární algebra; Tato úloha neprošla kontrolou správnosti. Limita racionální posloupnosti a použití binomické věty V Úloha číslo: 816. Větu o aritmetice limit můžeme použít, neboť ji aplikujeme na pevný počet sčítanců (indexovaných od 2 do 120, tedy 119) a pravá strana má smysl Později bude menu doplněno o Základy matematiky, která lépe znáte pod názvem Výroková logika. V každém oddílu se na levé straně stránky nachází vedlejší menu, která obsahuje odkazy na konkrétní matematické věty a jejich důkazy

Video: Sinová věta - popis a vzorc

130 Pracovní listy ideas | list, pracovní listy, vývojová

Věta SUS - strana, úhel, strana :: Výuka matematiky a

matematická věta - Autoweb

AÛB: Trojúhelník je pravoúhlý jen tehdy, když v něm platí P.věta. Příklad: 2) A: Do knihovny šlo aspoň 5 žáků z naší třídy. OA: Do knihovny šlo nejvíce 4 žáci z naší třídy. B: Vyznamenáni právě budou 3 ze 30 žáků. OB: Vyznamenáni budou nejvýše 2, nebo aspoň 4 žáci z 30 žáků. C: Žáden žák z naší. matematické vědy: matematická analýza, geometrie, algebra, teorie pravděpodobnosti spolu s matematickou statistikou. Nověji k nim při-bývá oblast matematických struktur, matematická logika, základy ma-tematiky a komplex, který Miroslav Katětov nazývá v publikaci [38 Matematika Úvod Menu Úvod; Racionální čísla; Podobnost; Procenta a Promile; Pythagorova věta; Historie matematiky; Goniometrické funkce; Geometrie; Lineární funkce Fotoalbum Goniometrické funkce; třída; Poslední fotografie Goniometrické funkce. Vyhledávání Archiv. Určitě jste jel spojitě - takže podle našeho měření a Lagrangeovy věty o střední hodnotě jste musel jet alespoň jednu chvíli 110 km v hodině! Zobrazit Štítky: Matematika Matematická definice nevěry: Hop na druhou

Pythagorova věta uhly — pythagorova věta popisuje vztah

Trénování a procvičování matematických úloh pro děti na základních školác Po jejich spojení pomocí konjunkce (tedy vlastně spojky a) vznikne věta: V Lázních Jeseník právě prší a ve Velimi právě fouká silný vítr. Taková věta sice není stylisticky ideálním českým souvětím, její význam je však zřejmý 27.věta Nechť A x = b je soustava n lineárních rovnic o n neznámých. Je-li matice soustavy Aregulární, pak má soustavajedinéřešen Pythagorova věta Pythagorova věta -2- Pythagorova věta -3- Pythagorova věta -4- Pythagorova věta -5- domino Pythagorova věta -6- Mocniny -1- Mocniny -2- Mnohočleny Rozlož, uprav I Rozlož, uprav II Rozlož, uprav III Něco málo k opakování Dobrovolný domácí úkol 5. 3. 2007 R O V N I C E -

Greenova věta. DÚ 542, 544, 547; Nezávislost křivkového integrálu vektorového pole na integrační cestě v E 2 a v E 3. Příklady z cvičení. 11. týden. Potenciální pole v E 2, nutná podmínka, postačující podmínky. Výpočet potenciálu. DÚ 574-6, 578, 581, 586, 588; Příklady z cvičení 1 Matematika - Středoškolská matematika - Číselné obory 10 - Věty o racionálních číslech. Věty o racionálních číslech - věta o uzavřenosti, věta o asociativnosti, věta o komutativnosti, věta o neutrálnosti, věta o distributivnosti Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark 596 884 808, 596 881 514 fax: 596 881 218 skolni.zs@volny.c MATEMATIKA 8. A ÚKOLY NA 8. TÝDEN, tj. 1. - 8. května 2020 AHOJ OSMÁCI. Zdravím vás do vašich domovů. Posílám vám zadání úkolů na tento týden. Nezapomeňte úkoly pečlivě vypracovávat. Vše se Vám pokusím vysvětlit na online hodině. Vypracování se bude kontrolovat, ale hlavně znalosti budete v budoucnu potřebovat. Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma! Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč

matematická věta - češtině definice, gramatika, výslovnost

Sinová a Kosinová věta › Matematika › Uč se online! - Vše

37. Přímka v rovině - Jak poznat, že bod leží na přímce, která je daná parametrickým vyjádření Matematika. Vítej u výukových videí, které tě připraví na maturitu z matematiky. Společně s naší lektorkou Péťou si můžeš projít základní témata, která se u zkoušky objeví. Pamatuješ si ještě, jak na logaritmické rovnice nebo operace s mocninami? Pokud ne, pusť si výukové video a připrav se na maturitu s námi Diferenciální počet funkcí jedné proměnné je matematická disciplína, která zkoumá změny funkčních hodnot funkce jedné proměnné v závislosti na změně nezávislé proměnné. Základním pojmem diferenciálního počtu je pojem derivace funkce jedné proměnné v bodě. Věta o významu 1. derivace pro průběh funkce test_komplexni_c_moivreova_veta_982_701.pdf. Akce. Building the innovators of tomorrow in today's teen

Matematika: Planimetrie: Věty o shodnosti trojúhelník

PPT - VY_32_INOVACE_M

Eulerova věta - Matematická setkán

Matematika roník TÉMA VÝSTUP žák: UýIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY G5 5.1 Teorie množin, definice, věta, důkaz přímý důkaz, nepřímý důkaz, důkaz sporem 5 A) MÉDIA A MEDIÁLNÍ PRODUKCE (aktivní pronikání do zázemí veřejné komunikace) 1. vývoj médií od knihtisku p Otevírejte v Adobe Readeru. Typy testů, ovládání, hodnocení, promíchávání odpovědí. Obtížnost Název ; Moivreova věta

Ivan NetukaRejstřík 1

Fold-Fullkersonova věta pro vrcholy — Sbírka matematických

Pythagorova věta pochází od řeckého matematika Pythagorase už v 6. století př. n. l. Jde o vzorec, který umožňuje vypočítat všechny strany pravoúhlého trojúhelníku na základě 2 stran. c2 Matematika ZŠ IV - Pythagorova věta. Pracovní list obsahující slovní úlohy zaměřené na řešení pravoúhlého trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty je určen k přímé podpoře výuky. Může být použit i k samostudiu

Pythagorova věta - Matematická Wiki Doktora Matiky

Už byste měli vidět jistý vzor. Pokud máme výraz (a+b) n, tak na pravé straně vždy začínáme členem a n.Druhý člen také obsahuje proměnnou a, ale exponent je o jedna nižší.Pro příklad: u rozkladu (a+b) 4 máme na pravé straně v prvním členu a 4 a ve druhém a 3.Každý další člen obsahuje proměnnou a s o jedna nižším exponentem, než předchozí člen Cílem předmětu 1M - Matematika I je seznámení studentů s matematickým aparátem, který potřebují k řešení inženýrských problémů. Pro další studium je nezbytné bezpečné zvládnutí matematických pojmů a principů a dovednost získané vědomosti dále použít. 1. týden: Základní pojmy matematické logiky a operace s. Řešení polohových úloh přímek a rovin, úlohy na odchylky rovin, přímek, analytické metody při řešení geometrických problémů v prostoru. 1. Základní pojmy, posloupnosti, limita posloupnosti. 2. Pojem funkce, základní elementární funkce, inverzní a složená funkce. 3. Limita, spojitost, Weierstrassova a Bolzanova věta.

Matematika - 8. ročník :: Výuka matematiky a angličtin

Pythagorova věta; Mocniny s přirozeným mocnitelem; Číselné výrazy; Výrazy s proměnnou; Sčítání a odčítání mnohočlenů; Násobení mnohočlenů; Rozklad mnohočlenu na součin; 9. ročník. Goniometrické funkce; Lomené výrazy; Sčítání a odčítání lomených výrazů; Násobení a dělení lomených výrazů; Rovnice s. Pythagorova věta zní: Součet obsahů čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu čtverce nad jeho přeponou. Je pojmenována po svém objeviteli, Pythagorovi ze Samu. Pythagoras byl řecký matematik a filosof, který žil v 6. století před naším letopočtem

Sinová a kosínová věta - e-Matematika

Pythagorova věta. Domácí úkol na podzimní prázdniny. počítat na samostatný papír, ne do sešitu. nutný celý výpočet, ne pouze výsledky. odevzdat po prázdninách. Selection. File type icon. File name. Description Matematika 8.ročník ZŠ - 1.díl - Mocniny a odmocniny, Pythagorova věta, výrazy - Vazba V4 Počet stran 100 Formát B5 Vydání 2. přepracované Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. U Pythagorova věta je asi nejslavnějším matematickým vzorcem. Dokonce se stala i součástí dnešní kultury, zmiňuje ji Homer Simpson nebo třeba Strašák v Čaroději ze země Oz.Věta pojmenovaná po řeckém Pythagorovi byla formulovaná již dříve Babyloňany a Číňany