Home

Místo kde se řeka vlévá do moře

Společně s dotazem místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky návštěvníci hledají také i následující varianty, které se k němu vztahují: místo, kde se člověk narodil; misto kde se klade noha; místo kde se něco stýká; místo, kde se pasou severoameričtí bizoni; místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky; místo kde se rosí le Řeka Odra, Štětín, Polsko. Místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera, se nazývá ústí. Řeka se před ním často dělí na několik větví. Území ohraničené těmito větvemi a vodní plochou, do níž se řeka vlévá, se nazývá delta, protože při pohledu shora obvykle má přibližně trojúhelníkový tvar, podobný řeckému písmenu delta (Δ) PRAVÝ PŘÍTOK = potok nebo řeka, která se vlévá do naší řeky z pravé strany VE SMĚRU toku naší řeky; DOLNÍ TOK = část řeky, v níž má voda pomalé a klidné tempo, koryto je široké (tvar písmene U) ÚSTÍ = místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky, do vodní nádrže, do moře nebo do oceánu; DELTA = ústí řeky např. do moře, které je velmi rozvětvené, má několik rame Počátek vodního toku je označován jako pramen, konec vodního toku jako ústí, což je místo, kde se řeka vlévá do řeky vyššího řádu, jezera nebo moře. Pramenem (počátkem) vodního toku může být vývěr podzemní vody, výtok z ledovců, bažin a močálů nebo soutok dvou a více toků nižšího řádu

místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky (1 správná varianta

Řeka - Wikipedi

 1. ℹ Tip na výlet - Místo kde se řeka Neretva vlévá do moře ( Ušće Neretve ) #ovojedalmacija #polako #relax #croatiafullofnature #mimice #dalmatia..
 2. Řeka Neretva kousek od místa, kde se vlévá do moře a město Komīn. údolí řeky Neretvy doporučujeme jako výletní cíl ( 1 hodina od nás )..
 3. Kam se vlévá Labe. Labe proteče Českou republikou a opouští naše území u Hřenska. Poté teče Německem. Protéká přes Drážďany, Magdeburg a Hamburg. A nakonec se v přístavu Cuxhaven vlévá do Severního moře

tok řeky :: Pančelčin

 1. řeka vytváří meandry . 3. Dolní tok: voda teče velice pomalu, teplá, zakalená, řeka je široká, koryto do tvaru U; usazují se zde jemné částice; místo, kde se řeka vlévá do moře = delta . c) Krasové útvary . vznikají tam, kde jsou rozpustné horniny (vápenec, dolomit
 2. kde má řeka ustí tam, kde se vlévá do.. já nevím, do jiného toku třeba, nebo do oceánu třeba Další informac
 3. Naharajim (hebrejsky נַהֲרַיִים ‎‎, doslova Dvě řeky) nebo Bákúra (arabsky الباقورة ‎‎) je místo na hranici mezi Izraelem a Jordánskem, kde se řeka Jarmúk vlévá do řeky Jordán, a kde byla v roce 1930 postavena vodní elektrárna. Tato elektrárna, postavená Pinchasem Rutenbergem, produkovala většinu elektřiny spotřebované Britským mandátem
 4. Je 1154 km dlouhá (v Čechách 358,3 km) ÚSTÍ = místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky, do vodní nádrže, do moře nebo do oceánu; DELTA = ústí řeky např. do moře, které je velmi rozvětvené, má několik ramen; Jak vzniká mrtvé rameno řeky: Tvář krajiny se neustále mění
 5. Místo, kde se hlavní řeka vlévá do moře, je označeno kontrolním bodem 0. Červená, zelená a modrá barva odpovídají jednotlivým tekutinám. Sekce, kterými během experimentu protéká právě jedna z tekutin, jsou zvýrazněny přísluąnou barvou
 6. San Pietro A Mare (2km) Půjdeteli, ještě dále po pláži směrem na Valledorii, dojdete asi po 2km na místo, kde se řeka vlévá do moře. Řeka zde tvoří mělká jezírka s příjemně přohřátou vodou. Je zde možné zapůjčit šlapadla, loďky, kajaky. Directions
 7. Losos totiž podniká během svého života fantastickou cestu z rodné řeky do moře a zpět. Lososi se třou ve sladkých vodách a žijí zde do dvou let. Pak putují do moře, kde dospívají. Po dvou letech se vydávají na dlouhou pouť zpět do místa, kde se narodili, aby zde zplodili své potomky

HYDRO.upol.cz: Vodní to

Řeka Odra je evroý veletok, o celkové délce přibližně 854 km, který pramení na Moravě pod vrcholem Fidlův Kopec ve výšce 634 m.n.m. a ústí v Polsku do Baltského moře. Byl jsem zde Aktivitu navštívilo 21 lid Vznikají tak rozsáhlé oblasti s vyplaveným pískem, který se formuje do pláže. Pokud je písek po plážích přenášen větrem, vznikají písečné duny. Pobřeží tvoří specifické dílčí jednotky: útes - skalní těleso, které vystupuje z moře nebo se nad mořem tyčí, pláž - místo se značnými nánosy písku Poznámka: Tento seznam společností pouze s francouzskou část, kde se řeka vlévá do moře. Přidáte-li částí řek, které vyplývají jednak ve Francii a částečně vně, seznam by byl spuštěn takto: Rýn by vést seznam, následované řeky Loiry, Meuse, Rhone, Seine, Garonne, Moselle, Marne, Dordogne, a Lot Soutok = místo, kde se stékají 2 nebo více řek. Ústí = místo, kde se řeka vlévá do větší řeky nebo do moře - k našim největším řekám patří: Vltava, Labe, Morava, Odra + (vypište dle vlastivědné mapy další 4 menší řeky, které najdeme na území ČR) 3 Každá řeka začíná jako pramen → potok (přibírá z levé a pravé strany přítoky) → řeka. Tok řeky rozlišujeme: a) horní - je užší, voda proudí rychleji b) střední- proud je mírnější c) dolní - voda plyne pomalu, tok se rozšiřuje Soutok- místo, kde se řeky spojují obr. č. 1 pramen řeky Labe obr. č. 2 řeka Lab

Místo, kde vodní tok mizí pod povrchem země (časté v krasových oblastech s rozsáhlým výskytem jeskyní), se nazývá ponor, místo opětovného vynoření řeky se označuje za vyvěračku. Voda tekoucí ve vodních tocích pochází z tajícího sněhu, dešťových srážek a z vody, která vsákla do Země a na povrch znovu. místo, kde se vodní tok vlévá do jiného vodního toku, moře či jezera; základní typy ústí řek: jednoduchá ústí - průsečík střednic dvou vodních toků, nebo vodního toku a obvodu moře či jezera, složená ústí. otevřená úst - rozšiřuje se v řeku - místo, kde se řeky spojují nazýváme soutok - na konci se řeka vlévá do jiné řeky, nebo ústí do moře. VODNÍ TOKY -ŘEKY A POTOKY - Postavíme se ve směru toku řeky, po pravé ruce je pravý břeh, po levé ruce je břeh levý

soutok- místo, kde se řeky stékají ústí - místo, kde se řeka vlévá do moře úmoří - území, odkud voda odtéká do jednoho moře povodí - území, odvodňované jednou řekou rozvodí - hranice mezi povodími 4.h.Pč - Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy (letos 17.února) - ústí = místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky nebo do oceánu - průtok = množství vody, které proteče korytem řeky za 1 vteřinu - povodí = území, z něhož voda odtéká jedním hlavním tokem - úmoří = území, z něhož je voda řekami odváděna do jednoho moře - rozvodí = hranice mezi povodími nebo úmořím

úmoří - území, ze kterého všechna voda odtéká do jednoho moře. průtok - množství vody, které proteče korytem řeky za jednotku času . ústí - místo, kde se řeka vlévá do: jezera, moře popř. jiné řeky (tzv. soutok) Obrazové materiály. GRACLÍK, Petr. [cit. 2011-02-20] • Místo, kde se vodní tok vlévá do druhého = SOUTOK • oblast, ze které je odváděna voda vodním tokem = POVODÍ •Varnsdorf leží v povodí Mandavy -> většina potoků z okolí se doMandavy vlévá • Povodí řeky, která teče přímo do moře = ÚMOŘÍ •Z Česka tečoupřímo do moře Labe a Odra. Do Odry se postupně.

je část toku (řeka, potok), kde se vlévá do jiného toku či do vodní nádrže, moře nebo oceánu. SOUTOK - je místo, kde se setkávají nejméně dva vodní toky. VELETOK - se označuje, která je alespoň 500 km dlouhá a její povodí má rozlohu alespoň 100.000 . km. 2. EU OPVK - III/2 - A2 - 8/35 - Rak Pet průtok - množství vody, které proteče korytem řeky za jednotku času ústí - místo, kde se řeka vlévá do: jezera, moře popř. jiné řeky (tzv. soutok) Na našem území probíhá hlavní evroé rozvodí. Naše řeky odvádějí vodu do tří moří - Severního - Labe, Baltského - Odra, Černého - Dunaj-Morava Pramení? Pramen je místo, kde řeka začíná. Nemyslíte, kam řeka ústí (vlévá se do moře, oceánu, jezera nebo do jiné řeky)? Nebo řeka, která teče do Polska? doplněno 05.11.20 14:18: Moravskou řeku tekoucí na sever do Polska na 7 písmen neznám. Na sever z Moravy teče asi jenom Odra

Video: Zeměpisný web Daniela Svobody - EDUCAnet Ostrav

Ochránci vody – Ptačí ateliérChorvatsko, Dalmácie: když nedokážete jen ležet na pláži

Místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera, se nazývá ústí řeky. Řeka se často před ústím větví na několik větví. Území ohraničené těmito větvemi a vodní plochou, do níž se řeka vlévá, se nazývá delta, protože při pohledu shora má obvykle přibližně tvar trojúhelníku Je to místo, kde se místní řeka vlévá do moře. Řeka zde vytváří zátočiny a mělká jezírka, což určitě ocení děti a ti, kdo mají rádi příjemně prohřátou vodu. Na jedné z vodních ploch je možné zapůjčit si šlapadla, loďky, kajaky a projet se po klidných vodách řeky Místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera, se nazývá ústí. Řeka se často před ústím dělí na několik větví. Území ohraničené těmito větvemi a vodní plochou se nazývá delta. Místo, kde se dvě řeky setkávají, se nazývá soutok

Kam se vlévá Dunaj. Nejdelší evroá řeka se vlévá do Černého moře. Nejde ale o obyčejné vtékání na jednom místě, Dunaj před ústím do moře vytváří deltu. Ta má rozlohu asi 3500 km 2. Dunaj se zde dělí na tři hlavní ramena: od severu Kilijské (pohraniční a nejmohutnější), Sulinské (nejpřímější) a. pojmy: ústí-místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky či oceánu apod. povodí (plocha v km2)-území, ze kt. hlavní tok se svými přítoky odvádí povrchovou i podzemní vodu Základní škola Zachar, Krom ěříž, p řísp ěvková organizac Na sociálních sítích v poslední době znovu koluje video, které má ukazovat místo, kde se Indický oceán potkává s Atlantikem, přičemž vody těchto dvou oceánů se nemísí. Je to hoax. Záběry jsou sice autentické, ale nejedná se o setkání dvou oceánů, nýbrž o průliv Georgia poblíž kanadského Vancouveru, kde se do moře vlévá řeka Ústí = místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky, moře, oceánu. Pramen = místo, kde vzniká hlavní tok. Průtok = vodní tok, který propojuje jiné vodní útvary. Úmoří = území tvořené povodími toků, které odvádějí vodu do moře, oceánu. Brakická voda = mísí se zde slaná se sladkou - v ústí . Parametry hodnocení.

• SOUTOK = místo, kde se jedna řeka (nebo potok) vlévá do druhé řeky (či potoka) • STŘEDNÍ TOK = část řeky, v níž voda ztrácí svou dravost, zpomaluje se její tok, koryto se rozšiřuje • MEANDR = místo na řece, kde se tok zakrucuje, tvoří tedy zákruty (vodní tok naráží na břehy a podemílá je) • RAMENO. Vlévá se do Labe v Jaroměři, odkud pokračuje společnými vodami až do Severního moře. Jméno řece dali jedni z dávných obyvatel našich krajů, Illyrové a znamená prostě tolik co voda. Za pramenem Odry jen o víkendu Řeka Odra pramení v Kozlovské vrchovině v oblasti Nízkého Jeseníku na úpatí Fidlova kopce

- ústí= místo, kde se řeka vlévá do moře rozvětvená ústí (více ramen)- Volha, Nil nálevkovité ústí (není poznat, jestli jde o řeku nebo už o moře)- Labe, Odra - zásady pro určení hlavního toku: délka, plocha povodí, průtok při soutoku, směr, hloubka podélného profil Sepsali jsme pro vás ty hlavní důvody, proč se tohle místo může stát i vaší srdcovkou. Tady jsou! Omiš má úžasnou scenérii ; řeka Cetina v Omiši. Omiš je pobřežní letovisko v místě, kde se divoká řeka Cetina vlévá do moře Řeka Odra je evroý veletok, o celkové délce přibližně 854 km, který pramení na Moravě pod vrcholem Fidlův Kopec ve výšce 634 m.n.m. a ústí v Polsku do Baltského moře. Řeka Odra vzniká spojením tří pramenných potoků, vytékajících z Oderských vrchů. Teče zprvu na severovýchod, před ústím Budišovky se stáčí. - místo vzniku řeky(výstup podzemní vody)- ústí - místo,kde se řeka vlévá do moře(delta - několika rameny,estuár - nálevkovité ústí)- povodí - území,které je odvodňováno jednou řekou(řád povodí - řeka I.řádu-do moře,II.řádu-vlévá se do I.ř)- úmoří - území odvodňované do stejného moře.

Kde se řeka vlévá do Jenisej? V moři řeka teče do Jenisej

Tato světelkující laguna je místo, kde se řeka Martha Brae vlévá do Karibského moře. Právě spojení těchto vod vytváří bioluminscenci mikroorganismů, které pak v noci nádehrně svítí. Je to snad jediné místo na světě, kdy můžete pozorovat tento jev každý den v roce Jezera, do nichž řeky přitékají i odtékají Největší oceán světa Umělá vodní nádrž, většinou slouží k chovu ryb Místo na souši, odkud je voda odváděna do jedné řeky Jezera, do nichž řeky pouze přítékají, žádná z něj neodtéká Bod, v němž se řeka vlévá do jiné řeky nebo moře Vzniká z mělkých jezer. Původní osada později město rastokъ znamená roztok - místo, kde se řeka rozšiřuje nebo rozděluje, tedy ústí řeky. A ne náhodou město Rostock ( Roztoky) je právě místem na ústí řeky Varnava, která se vlévá do Baltského moře. Stejně tak i české město Roztoky, jejichž je našem uzemí zhruba osm a kam patří. 1. Doplň správné údaje do křížovky. Tajenka:_____ 1. území, z něhož odvádí vody jeden tok 8. levostranný přítok Vltavy 2. území, odkud odtéká voda do jednoho moře 9. místo, kde se řeka vlévá do moře 3. pravostranný přítok Labe 10. zaátek každé řek /FOTOGALERIE/ Jak známo řeka Cidlina se vlévá zprava do Labe nedaleko Libice nad Cidlinou. Romantický soutok je od nepaměti oblíbeným místem a cílem všech věkových kategorií. Ale kde vlastně Cidlina pramení? V minulých dnech jsem měl možnost navštívit západní svah vrchu Tábor, který se nachází poblíž Lomnice nad Popelkou. Prameniště jsme po delším hledání.

Místo, kde se řeky spojují, se nazývá _____. Na konci své cesty se řeka vlévá do _____. J. ak určíš pravý a levý přítok: Soutok je místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera. 7. ŘEKY ČESKÉ REPUBLIKY Ostravice se valila z hor a byla to dravá, bystrá řeka. Byla dokonce tak OSTRÁ, tedy prudká a chladná, že dala té řece i jméno: Ostravice. A to zase dalo jméno Ostravě, městu, kde se ona ostrá řeka vlévá pod kopcem jménem Landek do Odry, aby ta beskydská voda odplula až do Baltského moře

3. Levý a pravý bfeh reky uröíme tak, Že se postavíme 4. Místo, kde se reky spojují, se nazývá soutok 5. Naší nejdelší rekou je Labe 6. Jezera jsou ptirozené vzniklé vodní nádrže. ve sméru jejího toku 7. Povodí je území, odkud voda odtéká do jedné reky 8. Ijmofí je území, odkud voda odtéká do jednoho more 9 průtok místo, kde se voda vlévá do jiné řeky nebo do oceánu. povodí místo, kde voda vyvěrá na zemský povrch (začátek řeky) Do mapy barevně zaznač a do legendy popiš úmoří České republiky: K jednotlivým řekám dopiš pohoří, ve kterém pramení a úmoří, ke kterému patří: řeka pohoří úmoř soutok - místo, kde se stékají řeky přítok - menší řeka se vlévá do větší ústí - místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky nebo moře povodí - území, z něhož voda odvádí jeden tok rozvodí - hranice mezi povodími úmoří - území, odkud voda odtéká do jednoho moře (ČR má úmoří altské, Severní.

PPT - Pohyb vody na Zemi PowerPoint Presentation, free

Kde pramení Labe. Řeka Labe pramení v Krkonošském národním parku. Jedná se o jedno z nejvyhledávanějších turistických míst Krkonoš. Prameniště je sice pouze symbolické, protože skutečný pramen nacházející se na Labské louce je z důvodu jeho ochrany návštěvníkům nepřístupný ŘEKY. začátek řeky = pramen. potok přibírá z levé a pravé strany . přítoky. soutok. řek = místo, kde se řeky spojují. ústí = místo, kde se řeka vlévá do moře. Vltava - pramení na Šumavě, je nejdelší českou řekou, - u Mělníka se vlévá do Labe. levé přítoky: Otava, Berounka. pravé přítoky: Malše, Lužnice.

Ochránce vody – Ptačí ateliér

1. Šipka označuje: 2. Místo, kde se spojují dvě řeky: 4. Místo, kde se dolní tok řeky vlévá do moře Řeka Jordán se vlévá dvakrát - nejprve je padesát kilometrů od soutoku svých pramenů do Galilejského jezera u města Kafarnaum. Následně pak v jižní části jezero opouští a teče dál na jih celých 167 kilometrů, kde svou pouť ukončí v Mrtvém moři Labe se považuje za největší českou řeku, která dotéká až do moře kousek od německého města Hamburgu. Ono se to někdy zpochybňuje, protože u Mělníka, kde se Labe potkává s Vltavou, je Vltava delší a mohutnější než Labe. Ale z historických důvodů se řeka od soutoku až k moři jmenuje nadále Labe, a ne Vltava

Z Laosu vtéká do Kambodži, kde se poblíž města Kratié nacházejí poslední peřeje na jeho toku. Pod Phnom Penhem se rozděluje na dvě hlavní ramena - řeku Bassac a vlastní Mekong (Tonletom). Z Kambodži Mekong vtéká do Vietnamu, kde se vlévá do Jihočínského moře, přičemž vytváří deltu Do roku 2008 byla se zmíněným soutokem spojena jedna česká zvláštnost. Z Mělníka totiž běžela kilometráž od nuly na všechny tři strany. V případě Vltavy to bylo v pořádku a také se nic neměnilo. Ale u Labe se posunula nově nula k ústí řeky do Severního moře, odkud má proti proudu stoupající hodnotu soutok - místo, kde se stékají dvě řeky. levý přítok - menší řeka, která se vlévá z levé strany (ve směru toku větší řeky) pravý přítok . ústí - místo, kde se řeka vlévá do moře (jiné řeky) Author: Peterková Jana Created Date: 11/18/2020 12:45:0

Hydrosféra 2 - Zeměpis - Maturitní otázk

PRAMEN = místo, kde se podzemní voda dostává na povrch. PŘÍTOK = levý nebo pravý; jiné řeky, které do naší řeky přitékají. SOUTOK = místo, kde se řeky stékají. ÚSTÍ = místo, kde se řeka vlévá do moře. TOK ŘEKY. horní. střední. dolní. Vybarvi modrou barvou řeku, přítoky a moře (podle učebnice Ken a Zoe se odstěhují z rušného Londýna do poklidného Suffolku, do míst, kde se řeka Deben vlévá do moře, aby se Ken mohl oddávat své vášni pro jachtaření. Zoe, povoláním galeristka, odchodem na venkov nadšená není, zvlášť když ji od prvního dne, kdy se přistěhují do starobylé, zrekonstruované stodoly, začne.

Pracovní list - Hydrosféra. Doplň odpovědi a vyplněný pracovní list mi pošli do 17. 4. 2020 na kovalcikt@zsnadrazni.eu Vše jsme spolu probírali, takže by to měla být pro tebe hračka. Pokud nevíš, pomůže ti sešit, učebnice internet Centrem Omišské riviéry je město Omiš ležící v místě, kde se řeka Cetina vlévá do moře. V tomto historickém městě se nachází řada památek, které stojí za to vidět, jde například o pirátskou pevnost, románský kostel sv. Petra, benediktinský klášter, historické centrum s náměstím nebo malebný přístav Místo, kde vzniká řeka, se nazývá pramen . Místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky nebo do mo ře, nazýváme ústí . Území, z něhož voda odtéká jedním hlavním tokem, se nazývá povodí . Území, z něhož je voda řekami odvád ěna do jednoho mo ře, se nazývá úmo ří

Kde se řeka vlévá do Don: schéma

 1. • místo, kde se oceán stýká s pevninou = břežní čára, území kolem ní = pobřeží • ústí = řeka se vlévá do řeky, jezera nebo moře • průtok = množství vody, které proteče korytem za sekundu • povodí = území, ze kterého odvádí vodu jedna řeka
 2. Na místě, kde se řeka Cetina vlévá do moře, rozložilo se pod pevností vybudovanou na skalách malebné město Omiš a další místa jeho riviéry, která měla vždy v rámci cestovního ruchu střední Dalmácie své pevné místo se zvláštní tradicí v soukromém ubytování
 3. - ústí - místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky, nebo oceánu - průtok vody - množství vody, které proteče korytem za jednu sekundu - říční síť - menší řeky se vlévají do větší - povodí - území, z něhoš voda odtéká hlavním tokem - rozvodí - území, z něhoš je voda řekami odváděna do jednoho moře
 4. Prv - krajina (voda) - Soutěžní pořad - kvíz. 1) Soutok je místo, a) kde se sejdeme. b) kde se stékají dva potůčky nebo řeky. c) kde tokají tetřevi. d) pramení řeka. e) kde se řeka vlévá do moře. f) kde je rybník. 2) Přehrada je a) přírodní vodní nádrž. b) místo, kde pramení potok

pojmy: ústí-místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky či oceánu apod. povodí (plocha v km2)-území, ze kt. hlavní tok se svými přítoky odvádí povrchovou i podzemní vodu rozvodnice-smyšlená čára vyznačující geogr. hranici mezi sousedními povodími rozvodí-přirozené rozhraní povodí v krajin uživatel eliminován | 23. 01. 2008, 14:33:46 | Čím to je, že řeka do moře se vlévá a ten co neumí zpívat zpívá, čím to je, že mladí netouží být moudrými a ž Místo, kde se řeka vlévá do moře nebo jiné řeky. Při soutoku dvou řek je tak označována menší z nich. Území, odkud odtéká voda do jednoho moře . místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky (1 správná varianta . Celková délka řeky Moravy na území České republiky dosahuje 284,5 kilometrů

PPT - VODSTVO ČESKÉ REPUBLIKY PowerPoint Presentation

Řeka Rhona. Francouzský gigant, který se táhne od Švýcarska až na jih Francie, kde se vlévá do Středozemního moře. Slovo Rhona vychází z keltského Rhodan, což v překladu znamená klikatit se. A právě to hodně prozrazuje o charakteru této nádherné řeky, která se klikatí od Alp až po Středozemní moře Místo, kde přítok přitéká do toku vyššího řádu, se nazýv do které se řeka vlévá. ale při styku s pevninským prostředím se rozpouštěním solí obohacuje a v řekách odchází do moře,kde se soli stále více koncentrují Řeka Inn protéká rodným Švýcarskem, míří do Rakouska a do Dunaje se vlévá v německém Pasově. Pasov, místo soutoku Innu s Dunajem Pramení ve východním Švýcarsku v pohoří Platta v sedle Piz Lunghin, kde se nachází evroé rozvodí tří moří: Severního, Černého a Jaderského Georgiopolis. Za Georgioupoli se zvedají nízké kopce. Říčka se vlévá do moře. Georgiopolis je letovisko na severním pobřeží na půl cesty mezi Chanií a Rethymnonem.Lázně, taverny, spousta cypřišových a eukalyprových hájů, ústí řek do moře s přístavem Tato řeka protéká Čínou, Laosem, Kambodžou a Vietnamem. Délka toku činí 4 350 kilometrů, povodí pak má rozlohu cca 795 000 km². My dnes navštívíme deltu Mekongu, tedy poslední úsek řeky ve Vietnamu v místech, kde se vlévá do Jihočínského moře. Přístaviště nejen výletních lodí, My Tho, Vietna

Do kterého moře se vlévá řeka Nil? Odpovědi

Místo, kde se řeka vlévá do moře nebo jiné řeky. Při soutoku dvou řek je tak označována menší z nich. Území, odkud odtéká voda do jednoho moře. Baltského moře. Vlévá se d a úmoří Baltského moře. Podnebí jednotlivých krajů závisí zejména na nadmořské výšce a morfologii terénu. Nejchladnější klima mají. Doplň do textu slova, vyber si z nabídky: řeka, pramen, ústí, soutok, přítok. Řeka začíná jako PRAMEN. Z levé a pravé strany se k potoku přidávají PŘÍTOK Tyto potoky se spojí v ŘEKU . Místo, kde se spojují dvě a více řek se nazývá SOUTOK . Na konci se vlévá řeka do moře, tomuto místu se říká ÚSTÍ. . 2 Naši zemi opouští v Hřensku v nadmořské výšce 115 metrů a pokračuje v Německu přes Saské Švýcarsko, Pirnu, Drážďany, Míšeň až k městečku Cuxhaven, kde se vlévá do Severního moře. Devět set padesát kilometrů z celkové délky řeky 1 154 km je splavných

Mimice - ℹTip na výlet - Místo kde se řeka Neretva vlévá

Včera bylo tak krásně, že jsme se rozhodli, zajet se podívat na pláže do Guardamar del Segura. Také nás zajímalo, co je tam na prodej a vůbec, jaké to tam mají. A navíc jsme zjistili, že jediná řeka v širokém okolí se právě v Guardamar vlévá do moře. A to jsme také chtěli prozkoumat Rezervace rozkládající se na ploše přes tisíc hektarů, se nazývá podle řeky, která jí protéká. Ropotamo pramení v pohoří Strandža, je dlouhé asi 50 kilometrů a kousek od Primorska se vlévá do Černého moře. K názvu řeky, a tak i celé rezervace, se váže jedna legenda: jméno údajně vzniklo spojením slov Ro a potamo

Mimice - Řeka Neretva kousek od místa, kde se vlévá do

- pramen je začátek řeky. Je to místo, kde podzemní voda vyvěrá na zemský povrch. Například Labe pramení v Krkonoších. - ústí je konec řeky. Je to místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky nebo do moře. Například Labe ústí do Severního moře. - přítok je menší řeka, která ústí do větší řeky jako její přítok U moře. V dešti a větru se pomalu přibližuji k místu, kde se řeka Boyne vlévá do Irského moře. Příliv dělá své, a tak již stejně nelze rozlišit, co je ještě řeka a co už moře. Hřmotná kulisa doprovázející urputné vlnobití mě utvrzuje v tom, že na kilometrech písčité pláže sotva potkám živou duši

Kde pramení Labe - poradíme přehledně a srozumiteln

Z Káhiry, nilské delty, která se vlévá do dvou hlavních zbraní do Středozemního moře se nachází. Od stavby Asuánské přehrady v roce 1960 Delta řeky už roste v moři, ale je částečně neodezní příbojem. Rovněž intenzivní zavlažování v Nilu pomůže, stále méně a méně vody z Nilu do Středozemního moře - ústí - místo, kde se řeka vlévá do jiné řeky či oceánu apod. - vodní toky - voda pocházející z atmosférických srážek se částečně vypaří, částečně vsákne a částečně odteče; odtok může být nesoustředěný= ron, nebo soustředěný do stružek a koryt vodních tok Místo nabízející nádherné výhledy na řeku Daintree, která se vlévá do moře. Daintree Village. Malebná vesnička, ve které se můžete ubytovat, dobře se najíst a nakoupit. První osady zde vznikly kolem roku 1870. Turistický okruh Mossman Gorge. Okruh s délkou 2,4 km vám zabere necelou hodinu času Místo, na kterém se řeka vlévá do moře nebo jezera, se nazývá ústí. Řeka se často před ústím dělí na několik větví. Území ohraničené těmito větvemi a vodní plochou, do níž se řeka vlévá, se nazývá delta, protože při pohledu shora má obvykle přibližně trojúhelníkový tvar jako řecké písmeno delta (Δ)

Mineralogie - Geologické děje - Vnější geologické děj

Spodní část třetí - z Aldan na místo, kde se řeka vlévá do Lena (jedná se o Laptev moře). horní tok . Jedná se o oblast na mapě, kde je řeka Lena, obsahuje řadu geografických funkcí, které jsou specifické pro oblast. Zejména tok začíná od jezera, který se nachází v blízkosti jezera Bajkal (sedm kilometrů). To se. Začíná ve Hřensku, kde se řeka Kamenice vlévá do Labe. Kombinace pěší a lodičkové trasy nabídne například Edmundovu soutěsku, kam se jinak než lodí nedostanete, stejně tak plavbu Divokou soutěskou, vodopády, přírodní i vytesané skalní převisy či rybí lososí přechody

Velký okruh východní Kanadou: Den 5 - výlet za velrybamiOmiš Chorvatsko a Omišská riviéra v jižní Dalmácii

Řeka Niger se vlévá do moře v Guinejském zálivu Deltou Nigeru, oblastí s hustým osídlením, která má velikost asi 70.000 km2. Dále pak v Mali je vnitrozemská delta Nigeru, neobvyklý úkaz, který vznikl náhlým snížením řeky. V oblasti se nacházejí jezera a záplavové pláně Přinášíme vám tipy na ta nejkrásnější místa, která byste rozhodně neměli při návštěvě tohoto úžasného města vynechat. Město Šibenik najdete v Dalmácii u chorvatského pobřeží v místech, kde se řeka Krka vlévá do moře. Jedná se o ideální místo pro dovolenou: jsou tu čisté pláže Na posledním úseku své cesty již teče řeka zvolna a klikatě, v krajině se zařezává hluboko do povrchu a vytváří meandry. Jižně od Jericha se vlévá do Mrtvého moře dvěma plochými bažinatými rameny. Řeka spásy. Řeka Jordán má velký význam v judaismu a v křesťanství 5 Kam se vlévá Dunaj. Nejdelší evroá řeka se vlévá do Černého moře. Nejde ale o obyčejné vtékání na jednom místě, Dunaj před ústím do moře vytváří deltu. Ta má rozlohu asi 3500 km 2. Dunaj se zde dělí na tři hlavní ramena: od severu Kilijské (pohraniční a nejmohutnější), Sulinské (nejpřímější) a Omiš je oblíbené letovisko, kde se vlévá do moře řeka Cetina. Město je známo pro svou písečnou pláž. Centrum města je plné útulných kavárniček, vinných sklípků a restaurací se středomořskou kuchyní