Home

Roční plán školní družina

Roční plán - Základní škola Hranic

Home Družina Roční plán. Roční plán. ZÁŘÍ Řád školní družiny, školní jídelny, hygiena, úklid v okolí školní družiny: Zájmová činnost. přírodovědná. Škola: +420 272 088 211, +420 723 716 313 Družina: +420 272 088 290,+420 724 354 942 Jídelna: +420 272 088 227, +420 734 120 474 Právnická osoba (ředitelství): 600037509 ID schránky: 4pu22fh. Fakturační údaje. Základní škola, Praha 4, Mendelova 550 IČO: 61388530 DIČ: CZ61388530. Účty Škola: 43-4338360247/010 Základní škola a Mateřská škola. Roční plán školní družiny 2020-2021. 14 června, 2021 , 16:48 , Dokumenty ŠD, Družina, Nezařazen Roční plán. 10. Přílohy 1. Úvod - Identifikace ŠD - základní údaje o ŠD. Adresa: Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník. Komenského 200, 277 32 Byšice. IČ 71001620 . Školní družina je školské zařízení, jehož hlavním úkolem je mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času.

Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.201 Měsíční plány a roční plán. CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2020/2021. Máme rádi zvířata. Září - Družinový zvířátkový maskot. Úvod k celoročnímu plánu ŠD - Máme rádi zvířata : Seznámení dětí s vnitřním řádem, režimem obou budov ŠD. Upevňování družinových pravidel , hygieny obzvlášť

Roční plán ZŠ Mendelov

ROČNÍ PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 Školní družina při ZŠ Čerčany . PODZIM. Tematické okruhy: Místo, kde žijeme - začátek školního roku, škola (poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, dopravní situace) Lidé kolem nás - pravidla školní družiny, řád ŠD (seznámení ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2018/2019 Září - Naše škola, naše družina - poznáváme naši školu - poučení o bezpečnosti - seznámení dětí s prostředím ŠD, pravidla bezpečnosti při pobytu a činnostech ve školní družině - navazování přátelských vztahů za pomoci společných he celoroční plán činnosti, roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy, vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti, kniha úrazů a záznamy o úrazech účastníků. 8. Závěrečná ustanoven - Roční plán. Jídelna. Projekty. Zápis do 1. tříd (2021/2022) Přípravná třída 2021/2022. Virtuální prohlídka školy. Společné vzdělávání - ŠPP. Volná pracovní místa. Školní družina Bc. Ingrid Červená. ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ a MŠ Chyňava 2020 - 2021 OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny 6. Provoz školní družiny 7. Měsíční plány 8. Akce a soutěž

Provoz družiny: ranní družina 6:30 - 7:30 odpolední družina 11:30 - 16:00 Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. Žák je přijímán do školní družiny na dobu jednoho školního roku. Oběd 11:30 - 12:00 Odpočinkové činnosti 11:30 - 13:00 odstraňování. Roční plán školní družiny . Roční plán školní družiny šk. rok 2019/2020 . PODZIM. Tématické okruhy: · Začátek školního roku (orientace ve škole, okolí školy, bezpečnost dětí) · Pravidla ŠD, očekávání dětí, rodičů od ŠD, seznámení s řádem ŠD · Rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence (hry a aktivity na spolupráci, koordinaci, tvorba. ŠVP Roční plán ŠD. ŠVP byl vytvořen na základě studia literatury, absolvování školení, konzultací s jinými družinami a na základě vlastních zkušeností. Vzdělávání dětí ve školní družině uskutečňujeme dle vlastního vzdělávacího programu, který se jmenuje Barevná družina Mateřská škola; Družina; Jídelna; Úvodní stránka / Roční plán. Roční plán. Březen 2021. 01 Březen 2021. Sběr papíru - ZRUŠENO. Zobrazit více ».

Roční plán bude aktualizován v případě doplnění dalších aktivit. Roční plán 2019/20 - aktualizace k 6. 1. 2020. Aktuality Školní družina. Školní rok 2021/22 - platba školného; Přijmeme vychovatelku do školní družiny; Úřední deska ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. ZÁŘÍ. Seznámení s novými žáky,orientace ve škole a v družině. Seznámení dětí s Vnitřním řádem ŠD. Pravidla společného soužití v kolektivu -Desatero ŠD. Vyrábění z přírodních materiálů. Ovoce a zelenina (kreslení, malování, koláž,modelování) Soutěž v poznávání.

Tematický plán školní družiny. 14 . 9.3. Roční tematický plán II. oddělení ŠD 2017 - 2018 . Vychovatelka Darina Povolaná. Září Téma: : Čas pro začátek - škola začíná----- MŽ Cesta do škol Roční plán školní družiny. Celoroční plán práce školní družiny JÁ A KAMARÁD šk.rok 2019/2020 . Cíl : Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je vzájemné toleranci a spolupráci při společných projektech, rozvíjení osobnosti a všestrannosti dětí, podporování jejich zájmu o okolní dění, přírodu a ochranu životního prostředí Školní družina má vlastní vzdělávací program, roční plán i vnitřní řád. Tyto dokumenty najdete na této stránce. Fotogalerie. Druzina (7) Druzina (6) Druzina (5) Druzina (4) Druzina (3) Druzina (2) Druzina (1) Školní vzdělávací program pro ŠD. 1 soubor(y) 227 KB Školní družina. Oddělení školní družiny; Informace o školní družině 02. 2020 Roční plán školní družiny Více zde. Karneval. Karneval v Beruškách. 04. 03. 2019 2. oddělení Berušky Více zde. Vánoce v Beruškách. Šťastné a veselé! 02. 01. 2019 2. oddělení. DRUŽINA Dokumenty a formuláře Roční plán školní družiny. Stáhnout. Vnitřní řád školní družiny. Stáhnout. Režim dne. Download.

Roční plán školní družiny 2020-2021 - Základní škola

Školní družina ZŠ Byšice - Dokumenty ŠD - ŠVP ŠD, roční plá

Základní škola Vojkovice Nádražní 169 Vojkovice 667 01 Roční tematický plán školní družiny 2020/2021 Vychovatelky: Hana Judasová - I. odd. Ilona Havránková - II. odd Roční plán školní družiny 2020/2021. CESTA KOLEM SVĚTA Září: příprava na pevnině Než vyplujeme na cestu kolem světa, čeká nás spousta práce - posádka se musí navzájem seznámit, musí se seznámit s pravidly plavby, obeznámit se se svojí lodí (družinkou), s piráty z ostatních lodí a jejich kapitány Roční plán školní družiny 2020/2021. Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů . V každém týdnu jsou akce příležitostné a akce pravidelné, kdy pracují jednotlivá oddělení samostatně s ohledem na věkovou kategorii žáků

ROČNÍ PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ . Pro rok 2020/2021 máme školní roční projekt CESTA KOLEM SVĚTA, kdy po celý rok se tento projekt začleňuje, propojuje do činnosti družiny.. Dále celým školním rokem bude prolínat dopravní výchova - bezpečná cesta do školy - přechod pro chodce, semafor, dopravní značky, reflexní prvky, cyklista účastník provozu, vybavení. Úvod > Školní družina > Roční plán. Roční plán Plán zájmového vzdělávání a činností ve školní družině 2020/2021 . 1. oddělení (1.- 3.ročník) ZÁŘÍ Seznamujeme se. Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Město Touškov, příspěvková organizace, Dolní náměstí 71,330 33 Město Touškov, tel. ředitelství:377922312,tel.:377922216 _____ _____ Roční plán školní družiny Platnost dokumentu: od l. 9. 202

Kancelář školy: 577 431 309 Ředitelka školy: 577 431 387 Zástupkyně ředitelky školy: 577 019 051 Školní družina: 734 574 869 Jídelna: 734 574 899, Školník: 734 574 889 E-mail: zsmalse@zsmalse.cz IČ: 71 008 144 IZO: 102 319 49 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ROK 2020 / 2021. Hlavní úkoly ŠD. družin, spolupráce s MS 1. stupně, inventáře ŠD . pomůcky a hry, knihy, metodické příručky, pěstování pokojových květin, zdravotník ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY. 20. 12. - vÁnoČnÍ koncert - celÁ ŠkolnÍ druŽina. krÁsnÉ vÁnoČnÍ svÁtky pŘeje celÝ kolektiv ŠkolnÍ druŽiny plÁn ŠkolnÍ druŽiny - listopad 2018 2.11. pamÁtka zesnulÝch 17.11. - den boje za svobodu a demokracii - vznik a vÝznam stÁtnÍho svÁtku spoleČenskÁ zÁjmovÁ Činnost pekelnÍko

Školní družina. Činnost školní družiny se řídí podle ŠVP pro školní družiny. VYCHOVATELKA: Karin Kalášková KONTAKT: 737 020 813 PROVOZ: PO - PÁ: 11.45 - 16.00 hod POPLATEK: 350,- Kč za pololetí Školní družina má 1 oddělení - kde je přihlášeno 25 dětí Základní škola; Školní družina; Roční plán ŠD - 1. oddělení; Výběr jazyka. Obsah. Základní škola a Mateřská škola Vráž, Květnová 64 . Celoroční plán školní družiny 2020/2021 . Září 2020 . Seznámení se školním řádem a režimem ŠD, s prostředím školy, se školní zahradou a okolím školy. Roční plán školy . Plán akcí pro školní rok 2021/2022 . ZÁŘÍ: Školní družina Školní jídelna Dětský domov SPC Jídelníček Úspěchy Pracovní místa pěvecký sbor Tónička Kontakt. Střední škola, Základní škola, Mateřská škola, Dětský domov a Speciálně pedagogické centrum Mladá Boleslav, příspěvková. Roční plán ŠD. Školní družina při Základní škole v Březové nad Svitavou 1. oddělení. 2019-2020: 2018-2019: 2017-2018: 2016-2017: 2015-2016.

ROČNÍ PLÁN. Zde brzy zveřejníme roční plán. PROJEKTY. Děti využívají areál celé školy včetně kuchyňky, knihovny a tělocvičny. Máme k dispozici školní hřiště, které velmi rádi navštěvujeme. Školní družina. Novinky a informace ze školní družiny Roční plán školní družiny 2020-2021. Roční plán školní družiny 2020-2021 Stáhnout. Vnitřní řád školní družin

Měsíční plány a roční plán - Oficiální stránky ZŠ Špitálsk

 1. Základní a Mateřská škola Kukleny Pražská 198, 500 04, Hradec Králové 4. 495 535 592 zskukleny@zskukleny.cz Vedení školy. Datová schránka: wv2mdq2 RED-IZO: 600088821 IČO: 70886091 Facebook. Bankovní spojen
 2. ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ. DRUŽINY. Seznámení se školní družinou, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD, seznamování se s novými spolužáky a okolím školy. Sebepoznávací hry, povídání s dětmi o novém prostředí, o respektování pravidel ve školní družině i mimo, navazování nových kamarádských vztahů.
 3. Naše školní družina se zapojuje do různých výtvarných soutěží a téměř od počátku zpracovává zadaná témata z projektu Recyklohraní, shromažďujeme drobné elektro, vybité baterie a prázdné tonery. Po naplnění nádob je zajištěn odvoz. Roční plán akcí.
 4. Roční plán je zpracován pro obě oddělení společně. Provoz družiny: • odpolední družina 11:40 - 16:00 Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit. V tomto školním roce byla opět otevřena dvě oddělení školní družiny
 5. Informace pro rodiče Roční plán ŠD 2021-22 Vzdělávací program školní družiny Vnitřní řád školní družiny Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 +420 321 720 398 skola@5zskolin.c
 6. 1. a 2. skupina . Tematický plán školní družiny pro 1. třídy školní rok 2017/ 2018. Pohádková dobrodružství. Každý měsíc bude ve znamení jedné pohádky, která bude navazovat na tematické okruhy: místo, kde žijeme, lidé kolem nás, rozmanitost přírody, lidé a čas, člověk a jeho zdraví

Roční plán. ŠKOLNÍ ROK 2020/2021. ROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ. Září. Bezpečně do školy - vědomostně zábavná hra. Projektový den - Hýbánky. Výlet Farma Klínec. Říjen. Vlaštovkiáda Adresa: Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414 351 24 Hranice IČO: 606 11 405 Právní forma příspěvková organizace Zřizovatel: Město Hranice u Aš Roční plán - ZŠ a MŠ Staré Město. Obsah. Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Svitavy. PLÁN PRÁCE - ČINNOSTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022. ZÁŘÍ. 1.9.slavnostní zahájení školního roku. třídní schůzky MŠ, třídní schůzky 1. třída. přespolní běh - oblastní kolo Mor. Třebová. 27.9. výlet. Školní družina má kapacitu 140 žáků a je určena především pro žáky 1. stupně, je rozdělena do pěti oddělení. Při přijímání jsou upřednostňováni žáci nižších ročníků. Ve školní družině nabízíme dětem odpolední odpočinek v příjemném prostředí, pestrou zábavu, možnost kvalitně prožít volný čas.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠVP Pohodová tvořivá škola č.j, Ha-127/19; ŠVP - školní družina Hledáme správnou cestu životem, č.j. Ha - 131/19; ŘÁDY: Školní řád č.j. Ha-108/17; Vniřtní řád školní družiny č. j. Ha - 111/17; ROČNÍ PLÁN A TERMÍNY PORAD A TŘÍDNÍCH SCHŮZEK: Plán činnosti školy 2020/2 Roční plán činnosti naší školy. Plán školního roku je ke stažení ZDE. Měsíc září 202 Školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Buchlovice vedou: Jitka Mikulová - vedoucí vychovatelka Mgr. Pavel Mls - vychovatel Markéta Kolaříková - vychovatelka ranní a polední družina Provoz školní družiny 6:30 - 7:30 a 11:30 - 16:00 hodin. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků po. Roční plán akcí; Školní jídelna ; Úspěchy žáků ; Fotogalerie ; Kontakty ; Úvodní stránka; Školní družina; Školní družina. Dokumenty ŠD a tiskopisy ke stažení naleznete v sekci Dokumenty ke stažen í. Akce školní družiny. 12. 1. 2021 | Článků: 1.

Roční plán :: ŠKOLNÍ DRUŽINA ČERČAN

 1. Info web zahájení.docx 14.3 KB priloha 938411687 2 MŠMT Manuál k provozu škol a testovaní.pdf 727 KB Rozdělení žáků do 1. tříd 2021/2022 20. srpna 2021 Kdo jsm
 2. Školní družina. Drobečková navigace. Úvod > Pro rodiče > Školní družina. Roční plán školní družina 2021/22. Změna způsobu úhrady školného za školní družinu platná od 1.9.2017. Charakteristika školní družiny 2021/22. V souladu s doporučením MŠMT a MZd žádáme rodiče, aby co nejvíce omezili vstup do školy. Při.
 3. Mateřská škola. Aktuality; Plán akcí pro děti; Roční plán; Organizace dne; Provozní řád; Školní řád; Kritéria přijímání dětí. Kritéria pro přijímání; Školní vzdělávací program MŠ; Prevence (ŠPP) Výroční zpráva; Dokumenty ke stažení; Fotogalerie; Školní družina. Aktuality; Provozní řád; Kritéria.
 4. Družina pracuje jako centrum volného času pro všechny děti naší školy. Děti zde mohou relaxovat, čekat na autobus, připravovat se na vyučování, smysluplně využívat volný čas. Máme dvě oddělení, do kterého dochází 38 žáků naší školy, činnost dětí vedou dvě vychovatelky

Školní družina a klub. Roční plán akcí Ve čtvrtek 17.6. se děti 1.tříd školní družiny zúčastnily výletu na dopravní hřiště do Mohelnice. I přes velmi teplé počasí si užily jízdu na kolech, koloběžkách a šlapacích autíčkách bez jediného karambolu. Na závěr děti čekalo malé ochlazení ve formě nanuků Roční plán ŠD 2014 - 2015 . Celoroční projekt ZEMĚ a MY s prezentací ve ŠD. a v knihovně na Klíši . Září - projekt : meteorologie (záznamy počasí,výroba pexes s motivem počasí, - soutěž o nejlepší Rosničku,malujeme deštníky) - zahájení školního roku,poučení o bezpečnosti - letecký den - odlet vlaštovek na ji Školní družina zahájila i tento školní rok provoz ve 6 odděleních.Oddělení jsou smíšená a navštěvují je děti 1. - 4. tříd.. Do ranní družiny mohou přijít všechny děti, které to potřebují. Je otevřená od 6.00 hod. do 7.45 hod.. Odpolední družinu navštěvují jen přihlášené děti, které platí měsíční poplatek 100 Kč Školní jídelna Prodej a registrace čipů pro nové (i případné stávající, kteří čip ztratili nebo rozbili) strávníky bude probíhat od 25. srpna do 3. září 2021, a to od 8:00 do 13:00 v kanceláři školní jídelny (místnost č. 114) Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov příspěvková organizace U Školy 1 747 70, Opava - Komárov. IČO: 70999163 Bankovní spojení: ČSOB Opava Č.ú.: 181707987/0300. Telefonní seznam: Ředitel ZŠ a MŠ: 724 254 735 ZŠ Komárov: 724 878 192 Družina: 605 240 700 MŠ Komárov: 606 638 128 MŠ Podvihov: 733 14 14 7

Fotogalerie - Tvoření dětí z 1

Družina měsíční plán - Základní škola Čakovic

Děti využívají školní družinu k pravidelné denní docházce po celý školní rok. ŠD je v provozu od 6.30 do 9.00 hod (ranní družina) a od 11.40 do 17.00 hod (odpolední družina). Platba je prováděna do 20. září 2021 - 1200 Kč a do 20. ledna 2022 - 1800 Kč. Dětem z 1. tříd a přípravné třídy bude přidělen. Roční plán činnosti ve školní družině - školní rok 2020-2021 Tematický plán školní družiny 1. oddělení - vychovatelka Ivana Tomková Září: Měsíc v říši hmyzu Malba a tisk motýlů a brouků, malování broučků na kamínky Bambulky-broučci, housenka, maska s tykadly Kdo jsem-kvíz o hmyzu, poznávání květin, Blech Školní družina / Roční plán ŠD . ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. 2020/2021. ZŠ Praha - Zličín, Míšovická 513/12 . ZÁŘÍ, ŘÍJEN. poznávání prostředí nové školy, adaptace na nové prostředí.

Roční plán - Školní družina - Levé menu - ZŠ Hálkova Humpole

 1. Roční plán školní družina 2020/21 Během celého školního roku budeme upřednostňovat v ŠD pobyt dětí v přírodě. Září Seznámení s bezpečností a chováním žáků v ŠD Seznámení s řádem ŠD Seznamovací hry, prázdninové výtvarné a literární příběhy povídáme si o zážitcích z prázdni
 2. ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika
 3. Roční tématický plán činnosti . 1. oddělení školní družiny ( školní rok 2018/2019) Barevný podzim -Září: - začala škola - orientace ve škole, v družině, v jídelně, na školní zahradě - seznámení se zásadami bezpečnosti chování a jednání při pobytu ve ŠD, s řádem, režimem. a pravidly Š

Roční plán činnosti 2018/2019. Školní družina, ZŠ Sportovní, Tanvald - 1 - Základní škola Tanvald, Sportovní 576, příspěvková organizace. Roční. plán. činnosti. ŠD. ŠKOLNÍ . ROK 2018 /19. Po škole vždy s úsměvem do družiny rádi . jdem. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním Základní škola a mateřská škola Darkovice > Školní družina > Celoroční plán ŠD Celoroční plán ŠD 2020/2021 Roční plán školní družiny 2020-2021.doc (37376 Rámcový roční plán školní družiny pro školní rok 2020/2021 . Podzim: Dodržujeme dopravní předpisy. Poznáváme okolí naší školy. Návštěva eko zahrady. Podzimní tvoření z přírodnin . Zima: Adventní zvyky a tradice. Pomoc zvířátkům v zimě. Výroba vánočních přání. Vánoční besídka - zvyky a obyčej Vnitřní řád školní družiny. Aktuality z naší družiny. Školní vzdělávací program pro ŠD - pracoviště Mšec. Roční plán I. oddělení. Roční plán II. oddělení. Roční plán III. oddělen Školní družina ZŠ Velké Opatovice: Titulní strana Aktuality Dokumenty Kroužky Roční plán Fotogalerie Archiv > > Náměty celoroční_plán_ŠdaŠk.doc: File Size: 93 kb Náměty celoroční_plán_ŠdaŠk.doc: File Size: 93 kb: File Type: doc: Download File. Powered by Create your own unique website with customizable.

Celoroční plán práce školní družiny - Základní škola a

Roční plán ŠD na rok 2019/2020 ZÁŘÍ: Těšíme se do školy. Školní družina (31) Školní klub (19) školní kroužky (6) Školní výlety (2) Soutěže (5) Učební pomůcky (4) Výuka (8) zájmové kroužky (2) Ze života školy (21) Nadcházejicí události. Poslední aktuality Roční plán školní družiny pro šk. rok 2019/2020. Září. Poučení o bezpečnosti, seznámení s řádem ŠD a provozem; Adaptace na ŠD, navazování přátelských vztahů za pomoci společenských he Roční plán činnosti školní družiny 2020-2021 ZÁŘÍ Vycházka do okolí (Lipky, apod.) 8.9.202 O škole; Školní rok; Roční plán práce 2020-2021; Dokumenty školy; Úřední deska; Vedení školy; Učitelé; Ekonomický úsek, bankovní spojení, datová schránka; Projekty a spolupráce; Pro rodiče. Výsledky zápisu do 1. tříd; Žákovská knížka; Školní družina; Kroužky; Výuka jazyků a jazykové kroužky; Školní. Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Školní družina je rovnocenný partner výchovně vzdělávacího procesu, který zapsaným dětem umožňuje: Měsíční plán. Září 2020; Roční plán

Školní družina; Školní jídelna; Fotogalerie; Elektronická žákovská knížka; Základní škola. Jste zde: Titulní stránka Roční plán práce Z. Školní družina při ZŠ NČP Praha 8, Chabařovická 1125 ROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY na školní rok 2019/20 Obsah: 1. Přehled oddělení 2. Hlavní úkoly výchovně vzdělávací činnosti 3. Plán hlavních činností 4. Plán výletů a kulturně rekreačních akcí 5. Spolupráce se školou a rodiči 6. Vzdělávání. Základní škola Horšovský Týn. Přepnout navigaci. O nás . Charakteristika školy; Historie; Výroční zpráv Ema Destinnová. Ema Destinnová (1878 - 1930) byla světoznámá česká operní pěvkyně a všestranně vzdělaná osobnost. Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře Školní družina. Aktuality ŠD; Školní jídelna; Menu. Školní družina Kontakt. Dagmar Vašíčková tel.: 603 257 126. Dokumenty. Roční plán ŠD. Řád školní družiny. Kroužky - zápisní lístek. Omlouvání z družiny. Základní škola a Mateřská škola Popovice, příspěvková organizace Popovice 150, 686 0

6

Roční plán školní družiny :: ZŠ a MŠ Fryšav

Kontakt ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA MUDr. Josefa Moravce, Nemojov Nemojov 101 PSČ 544 61 499 397 529 zs.nemojov@seznam.c Kdo si umí pěkně hrát, nemusí se nudy bát Září Zamávejme létu, škola volá. Osobní i obecná hygiena jako prevence infekčních onemocnění, jak se chránit před nákazou coronavirem. Dopravní výchova, bezpečná cesta do školy a zpět. Moje školní družina, moje škola, školní jídelna, poznáváme nové kamarád Roční plán celodružinových akcí Akce ve školní družině se uskuteční pouze v případě příznivé epidemiologické situace. Září.

Plavecký výcvik IVVýlet 54Fotogalerie / Soutěž o nejlepší výrobek z PET lahve ( 2012Den naruby | ZŠ a MŠ Oty Pavla BuštěhradFotogalerie | Základní škola Žatec, Komenského alej 749Rozvrh | ZŠ Mendelova

feb 26, 2021 - ŠkolnÍ druŽina mŠec roČnÍ plÁn Šd druŽina plnÁ zÁbavy mĚsÍČnÍ, tÝdennÍ, dennÍ projekty soutĚŽe, zÁvody, hry a jinÉ Činnosti celoroČnÍ hra rok v pŘÍrodĚ ŠkolnÍ rok 2015/2016 zŠ a mŠ bez hranic dokážu to Roční projektový plán práce a činností ŠD 2020-2021 (Roční projektový plán práce a činností ŠD 2020-2021.pdf [78.49 kB]) ŠVP ŠD 2020-2021 (ŠVP ŠD 2020-2021.pdf [472.52 kB]) Základní škola Pchery, okres Kladn Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Mimořádné akce školní družiny pro školní rok 2015 -2016. Září - Výlet na Jedlovou pro 1. ročníky (AKCE PRO RODIČE A DĚTI Základní škola Darkovice. Základní škola a mateřská škola Darkovice, příspěvková organizace U Kluziště 381/8, 747 17 Darkovice . 597589122 - ZŠ, 603581961 O školní družině. Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole. Dítě dodržuje dobu pobytu ve ŠD a způsob odchodu podle záznamů uvedených v Zápisním lístku. Mimořádné odchody se povolují na písemnou žádost zákonných zástupců.