Home

Disíran sodný

Síran sodný - Wikipedi

Síran sodný (Na 2 SO 4) je sodná sůl kyseliny sírové.Bezvodý síran sodný je bílá krystalická látka známá jako minerál thenardit.Dekahydrát je známý od 17. století jako Glauberova sůl nebo mirabilit (historicky sal mirabilis).Síran sodný se vyskytuje také jako heptahydrát, který se při ochlazování mění na dekahydrát.Roční výroba síranu sodného je 6 milionů. Dithionan sodný je důležitá sloučenina pro anorganickou chemii. jeho vzorec je Na 2 S 2 O 6, kde jsou centrální atomy síry vázány přímo, bez kyslíkového můstku, přičemž každá síra je ve formálním mocenství VI., vzájemnou vazbou formálně sníženém o 1, tedy na V. Pozor na záměnu s dithioničitanem sodným, který je sloučeninou s velmi odlišnými vlastnostmi (na rozdíl od dithionanu má silné redukční vlastnosti), tato záměna se vyskytuje často, dokonce i v některých katalozích výrobců Nápověda: Disíran sodný se přiravuje tepelně z příslušné hydrogensoli Může mi někdo poradit? Jak vzorec tak i ox.čísla. A taky tetrasilan je Si4H8? Dík ano: 1: 1052. Soli k. k. Na: síran: disíran sodný disíran disodný heptaoxodisíran sodný heptaoxodisíran disodný: Na 2 S 2 O

disíran sodný: Veškeré připomínky, opravy a náměty posílejte prosím na adresu Jiri.Jirat zavináč vscht.cz.. ano: 1: 2106. Soli k. k. Na: síran: disíran sodný disíran disodný heptaoxodisíran sodný heptaoxodisíran disodný: Na 2 S 2 O hydrogensíran sodný, difosforečnan draselný, disíran vápenatý, fosforečnan sodný hydrogensíran sodný, dihydrogenfosforečnan draselný, síran vápenatý, fosforečnan sodný Určete správné názvy sloučenin: Pt(MnO 4 ) 2 ,FeSO 4 , KAlO 2 , Ni(NO 3 )

Dithionan sodný - Wikipedi

amid sodný: sodium amide: Na 2 S 2 O 7: disíran sodný: sodium bisulfate: Na 2 S 2 O 5: disiřičitan sodný: sodium bisulfite: Na Br: bromid sodný: sodium bromide: Na 2 C O 3: uhličitan sodný: sodium carbonate: Na Cl O 3: chlorečnan sodný: sodium chlorate: Na Cl: chlorid sodný: sodium chloride: Na Cl O 2: chloritan sodný: sodium. RODIF, s.r.o. je obchodně-technická společnost v současnosti se zaměřením mřížové podlahové rošty, profilové perforované rošty, výrobky z roštů a příslušenství k pororoštům, ale také děrované plechy, síta, pletiva a tahokov. Dodáváme také podlahové rošty z kompozitních materiálů. Na nejběžnější výrobky provozujeme specializovaný eshop Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov CaO Ti2O3 Na2S KF NH4Cl SrBr2 PbS Mg(CN)2 PtO2 HSbO3 H2Cr2O7 HIO4 HBrO3 HSO3Cl H3P3O9 H3PO4 H4SiO4 H3ReO5 H2SO5 H2S2O8 H2N2O2 H3IO4 H2S2O3 HCN NOCl H4I2O9 H4Si3O8 H10Si2O9 POBr3 H2CO2S COCl2 H3AsO2S2 Cu2SO4 Ca(H3SiO4)2 Mg(FeO2)2 K2BeO2 MnSiO3 NH4BrO Cu(NO2)2 Fe(ClO4)2 Hg2MoO4 Bi2(CO3)3 Cu(AuO2)2 FePO4 Ba(CrO2)2 Ag2CO3 K2SnO2 SrCrO4 CaCO3 Hg2SO4 NaH2PO4 KNO2 CCl4 Cu(ClO4)2 Sb(NO3)3 NH4HCO3 (NH4.

Produkt: disíran sodn

  1. ano: 1: 352. Soli k. k. Na: síran: disíran sodný disíran disodný heptaoxodisíran sodný heptaoxodisíran disodný: Na 2 S 2 O
  2. Hydrogensíran sodný je bílá krystalická anorganická látka se vzorcem Na H S O 4.Jedná se o sodnou sůl kyseliny sírové, kde je nahrazen jen jeden ze dvou vodíků sodíkem, což způsobuje, že pH jeho vodných roztoků je kyselé (1molární roztok dosahuje pH cca 1)
  3. CHEMICKÁ ODOLNOST RŮZNÝCH MATERIÁLŮ - KOROZIVZDORNOST 08.04. 2013by Jakub Kratina. Tabulka odolnosti různých materiálů vůči chemickým látkám - keramika, nikl-uhlíkové materiály, G. F. TFE, BUNA-N, VITON®, EPDM, HYPALON®, NEOPREN, CORK-NITRIL

Jodistan sodný je anorganická sloučenina, sodná sůl kyseliny jodisté.Stejně jako mnohé další jodistany existuje ve dvou formách: jako jodistan monosodný (NaIO 4) a jodistan pentasodný (Na 5 IO 6 4) a jodistan pentasodný (Na 5 IO Soli se odvozují od kyselin náhradou vodíku kationtem (nejčastěji kovu). Soli bezkyslíkatých kyselin byli sice probrány v 3. a 4.lekci (halogenidy, sulfidy a další binární sloučeniny), ale iontový přístup je často výhodnější. Název mají složený z podstatného jména, odvozeného od názvu příslušného aniontu a přídavného jména, které odpovídá názvu kationtu Tetraboritan sodný Krystalický borax Obecné Systematický název: Tetraboritan sodný: Triviální název: borax Anglický název: Sodium tetraborate, borax Německý název Natriumtetraborat, borax Sumární vzorec: Na 2 B 4 O 7 ·10H 2 O Vzhled Bílá pevná látka Identifikace Registrační číslo CAS: 1332-28-1 (pentahydrát CHEMICKÁ ODOLNOST KOVŮ - KOROZIVZDORNOST 08.04. 2013by Jakub Kratina. Tabulka odolnosti kovů vůči chemickým látkám - uhlíková ocel, nerez ocel, HASTELLOY C, TITA

Jodid sodný je bílá krystalická sůl s chemickým vzorcem NaI, používaná k detekci radiace, léčbě jodové karence a jako reaktant ve Finkelsteinově reakci. • Síran sodný (Na2SO4) • Hydrogensíran sodný (NaHSO4) • Disíran sodný (Na2S2O7) • Peroxosíran sodný (Na2SO5) • Peroxodisíran sodný (Na2S2O8. Definitions of Dithionan sodný, synonyms, antonyms, derivatives of Dithionan sodný, analogical dictionary of Dithionan sodný (Czech

Fosforečnan sodný je bílá, anorganická, krystalická látka, používaná jako přídatná látka s označením E339 . Z vodných roztoků krystalizuje jako dodekahydrát Peroxid sodný (Na 2 O 2) je zlúčenina sodíka a kyslíka (v podstate je to sodná soľ peroxidu vodíka).Je to svetložltý prášok taviteľný bez rozkladu. Jeho výroba spočíva v spaľovaní sodíka so vzduchom v hliníkových nádobách. Pri styku s organickými a redukčnými látkami reaguje prudko až explozívne.. Peroxid sodný existuje aj vo forme hydridov Na 2 O 2 ·2H 2 O 2. Datum vytvoření 30. srpna 2019 Datum revize Číslo verze 1.0 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/200 Reaguje hydroxid sodný s kyselinou trihydrogenfosforečnou a vzniká fosforečnan trisodný a voda. Reaguje hydroxid barnatý s kyselinou disírovou a vzniká disíran barnatý a voda. Reaguje hydroxid strontnatý s kyselinou pentahydrogentrifosforečnou a vzniká tetrahydrogentrifosforečnan strontnatý a voda Dithionan sodný je důležitá sloučenina pro anorganickou chemii. jeho vzorec je Na 2 S 2 O 6, kde jsou centrální atomy síry vázány přímo, bez kyslíkového můstku, přičemž každá síra je ve formálním mocenství VI., vzájemnou vazbou formálně sníženém o 1, tedy na V. Pozor na záměnu s dithioničitanem sodným, který je sloučeninou s velmi odlišnými vlastnostmi (na.

Disíran disodný - Ontol

Chemické názvosloví - anorganik

  1. arsenitan titaničitý, disíran antimoničný; Ti(AsO 2) 4; Sb 2 (S 2 O 7) 5 hlinitan sodný, chlornan cíničitý, NaAlO 2 ; ClOSn Určete správné názvy sloučenin: CaCO 3 , FeSO 4 , Al(NO 2 ) 3 , KMnO
  2. Na2S2O3 disíran sodný. b) K2IO4 jodistan draselný. MgSiO3 křemičitan hořečnatý. c) H3BO3 kyselina trihydrogenboritá. Na2MnO4 manganistan sodný. d) H4SiO4 kyselina tetrahydrogenkřemičitá. Pt(SO4)2 síran platičitý. 27. K syntéze amoniaku bylo užito 20 molů vodíku a 4 moly dusíku
  3. 4 Vzorec ˘ázev Na 3H2IO 6 dihydrogenjodistan trisodný Ca(HCO3)2 hydrogenuhličitan vápenatý NaH 2PO 2 dihydrogenfosfornan sodný (NH 4)3HNb 2O8 hydrogenperoxodiniobičnan amonný EuS 2O4 dithioničitan europnatý Sm 2(S 2O7)3 disíran samaritý Ca(H 3P2O7)2 trihydrogendifosforečnan vápenatý Yb(NO 3)3·5H 2O pentahydrát dusičnanu ytterbitého Na 2SO 3·7H 2O heptahydrát siřičitanu.
  4. hydrogenuhličitan sodný. KH2PO4, neboli KI (H2PO4)-I ( odvozený od H3PO4 (k. trihydrogenfosforečná) 2 nenahrazené vodíky ( dihydrogenfosforečnan draselný K procvičení. Napiš vzorce solí: dusičnan barnatý. síran hlinitý. uhličitan vápenatý. siřičitan sodný. dusičnan draselný. chroman draselný. seleničitan sodný.
  5. Detaily ze stránky Chemikálie na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69
  6. Na2S2O3 thiosíran sodný. PbS2O3 thiosíran olovnatý. SrS2O3 thiosíran strontnatý. 5) Disiřičitany: K2S2O5 disiřičitan draselný. Na2S2O5 disiřičitan sodný. 6) Disírany: K2S2O7 disíran draselný. 7) Peroxosírany: Na2SO5 peroxosíran sodný. K2S2O8 peroxodisíran draselný. 8) Dithioničitany: Na2S2O4 dithioničitan sodný 9.
  7. Disíran sodný, nasýtený roztok Q Dusičnan amónny 50% Q Dusičnan draselný, nasýtený roztok Q Dusičnan vápenatý, nasýtený roztok Q Fosfidy (roztoky) Q Fosforečnan amónny, nasýtený roztok Q Fosforečnan sodný, nasýtený roztok Q Glycerin Q Glykol Q Hydroxid sodný 5% Q Hydroxid sodný 25% Q Hydroxid sodný 50% Q Hydroxid.

dichroman sodný: sodium dichromate: Na [Au (C N) 2] dikyanozlatnan sodný: sodium dicyanoaurate(I) Na 2 S 2 O 7: disíran sodný: sodium bisulfate: Na 2 S 2 O 5: disiřičitan sodný: sodium bisulfite: Fe S 2: disulfid železnatý: iron(II) disulfide: K: draslík: pottasium: N H 4 N O 3: dusičnan amonný: ammonium nitrate: K N O 3: dusičnan. disíran: Rumělka: HgS : chlorid sodný: Superfosfát: Ca(H 2 PO 4) 2 + CaSO 4: dihydrogenfosforečnan vápenatý ve směsi se síranem vápenatým : Superfosfát dvojitý. disíran disodný . dusičnan olovnatý hydrogenarseničnan amonný. síran strontnatý. manganistan draselný. dusičnan rubidný. jodičnan sodný. rhenistan cesný. Čerpadlo na chemikálie HONDA WMP20XA je vhodné na přečerpávání různých chemických a nebezpečných látek. Těleso čerpadla je vyrobeno ze speciálně odolného plastu vůči chemikáliím. Má široké využití v chemickém či potravinářském průmyslu a v neposlední řadě u záchraných složek při přečerpávání různých chemikálií. Čerpadlo HONDA WMP20XA je. Ca(H 2 PO 3) 2 disiřičitan sodný Na 2 H 2 SiO 4 difosforečnan draselný Doplňte názvy sloučenin : Doplňte vzorce

Sestav název pro: Na2S2O7 - vscht

c)nitrid:boritý,sodný,vápenatý d)hydroxid:olovnatý,chromitý,lithný,amonný,železnatý e)fosfan,hydroxiddraselný,sulfidzinečnatý,bismutan,sulfidrtuťný f)oxidkřemičitý,selan,trioxidhořečnato-titaničitý Řešení a)NH 3,HBr,SiH 4,AlH 3,H 2 S,B 2 H 6,AlH 2 Cl,BaH 2 b)Sb 2 S 3,(NH 4) 2 S,CaS,FeS 2,Na 2 S 2 c)BN,Na 3 N,Ca 3 N 2 d. Hydrogensíran sodný je bílá krystalická anorganická látka se vzorcem Na H S O 4. Jedná se o sodnou sůl kyseliny sírové , kde je nahrazen jen jeden ze dvou vodíků sodíkem, což způsobuje, že pH jeho vodných roztoků je kyselé ( 1molární roztok dosahuje pH cca 1)

e) dithiouhli itan sodný, thiokyanatan draselný, thiosíran sodný, trithiofosfore nan barnatý, dichroman olovnatý, disíran draselný, tetraboritan amonný, f) chlorid-fluorid vápenatý, difluorid-bis(uhli itan) olovnatý, trifluorid-arseni nan gallitý uhličitan sodný síran sodný disíran disodný heptaoxodisíran sodný dihydrogendifosforečnan disodný. Definitions of Tetraboritan sodný, synonyms, antonyms, derivatives of Tetraboritan sodný, analogical dictionary of Tetraboritan sodný (Czech

Chemické čerpadlo s názvem WMP 20Xje vhodné na přečerpávání různých chemických a nebezpečných látek. Těleso čerpadla je vyrobeno ze speciálně odolného plastu vůči chemikáliím. Využití v chemickém, potravinářském průmyslu a v neposlední řadě u záchranných složek na přečerpávání různých chemikáli Définitions de OXID SODNY, synonymes, antonymes, dérivés de OXID SODNY, dictionnaire analogique de OXID SODNY (tchèque Čerpadlo Honda WMP20 je určeno pro čerpání široké škály chemických látek, a to jak z oblasti zemědělství, tak i technických chemikálií. Proto jsou části čerpadla jako skříň a oběžné kolo vyrobeny ze speciálního plastu, odolného působení chemikálií. Seznam látek, které lze čerpadlem čerpat, je uveden v přiloženém dokumentu ke stažení Seznam látek pro. dusitan amonný, peroxid sodný, dihydrogenfosforečnan vápenatý, tetrajodortuťnatan draselný, antimoničitan draselný, hexahydrát síranu draselno-železnatého, disíran sodný, chlornan vápenatý, jodičnan vizmutitý, hydrogensulfid barnat

Chemie názvosloví - GVI

Kyselina chlorovodíková, uhličitan sodný, uhličitan amonný, sirník amonný, sirovodík, hydroxid sodný, hydroxid amonný, kyselina šťavelová Více . Podrobný prospekt Balancer Klas. antioxidantů, které známe. Tento efekt využijeme všude tam, kde vznikají škodlivé volné radikály Atison´s Betta Pro 3 g - kmivo pro bojovnice. Ideální pro růst a vynikající stav bojovnic. Perfektní příprava na tření, výstavu či jen pro výbornou kondici Vaší bojovnice Domov; Náhodná; V okolí; Prihlásiť sa; Nastavenia; Prispieť; O Wikipédia; Zrieknutie sa zodpovednost

Atison´s Betta Pro 75 g - krmivo pro bojovnice. Ideální pro růst a vynikající stav bojovnic. Perfektní příprava na tření, výstavu či jen pro výbornou kondici Vaší bojovnice. Toto krmivo používá mnoho špičkových chovatelů jako přípravu na soutěžní výstavy PL žák Kyseliny a soli. ANORGANICKÉ NÁZVOSLOVÍ Tabulka číslovkových předpon Číslovková předpona Název předpony 1 mono 2 di 3 tri 4 tetra 5 penta 6 hexa 7 hepta 8 okta 9 nona 10 deka Názvosloví kyslíkatých kyselin Jejich molekuly jsou kyslíku a atomem (atomy) kyselina odvozena. Oxidační číslo: H O tvořené atomy vodíku.

dusičnan barnatý. síran hlinitý disíran sodný. selenan vápenatý. chlorečnan draselný. síran amonný. dusitan sodný. dusičnan amonný. Dusičnan bárnatý - iné balenia a čistota. kat. číslo názov CAS balenie cena bez DPH L-03676 Dusičnan bárnatý. Škola.sk Druhý stupeň ZŠ Chémia Chemikálie Dusičnan bárnatý, p.a. Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO 3) neboli jedlá soda (soda bicarbona) je bílý prášek rozpustný ve vodě za vzniku roztoku se zásaditým pH. Hydrogenuhličitan sodný se používá jako součást kypřicích prášků do pečiva a šumivých prášků do nápojů, k neutralizaci poleptání kyselinou. Používá se též jako náplň do. Disiřičitan sodný disjunkce Disjunkce disjunktivní Disjunktivní normální forma disjunktní disjunktní množina Disjunktní množiny disíran v angličtině češtino - angličtina slovník. disíran překlady disíran Přidat . disulfate noun. freedict.org. Zobrazit algoritmicky generované překlady. Příklady Přidat TG-chemie-kvinta Ing. LudmilaHorká 6/11 Názvosloví solí - cvičení Napište vzorce solí 1)orthofosforečnanhořečnatý 2.

KROUCH 2. KOLO. ÚLOHA č. 1: Názvosloví (6) Správné vzorce a názvy podtrhněte, u nesprávných opravte název. KH. 2 PO 4 - dihydrogenfosforečnan draselnýHClO 4 - kyselina chlorečná(NH 2) 2 CO - diamid kyseliny uhličitéNa 2 SiO 3 - siřičitan sodný(NH 4) 2 S 2 O 3 - disíran amonnýNa 2 MoO 4. - molybdeničnan sodný. ÚLOHA č. 2: Redoxní rovnic - benzoan sodný . sodium beryllate - berylnatan sodný . sodium bicarbonate - kyslý uhličitan sodný - sóda . sodium bichromate - dvojchróman sodný - dichróman sodný . sodium bismuthate - bizmutan sodný . sodium bismuthite - bizmutitan sodný . sodium bisulfate - disíran sodný . sodium bisulphate - hydrogénsíran sodný . sodium. hydrogenuhličitan sodný, fosforečnan hlinitý; NaHCO 2; AlPO 4 křemičitan kobaltitý, antimonitan hořečnatý; Ko 4 (SiO 4 ) 3 ; Mg(SbO 2 ) 2 arsenitan titaničitý, disíran antimoničný; Ti(AsO 2 ) 4 ; Sb 2 (S 2 O 7 ) Přidá se hydrogenuhličitan sodný a síran hlinitý sodný (NaAl (SO 4) 2) reagují podobným způsobem: 3 NaHCO 3. Na 2 S 2 O 7 je disíran sodný. (31 b) Anionty odvozené od kyslíkatých kyselin Jejich názvy vycházejí z českého názvu centrálního atomu a nesou zakončení podle oxidačního čísla tohoto atomu. Názvoslovná zakončení pro anionty kyslíkatých kyselin se odvozují od názvoslovných zakončení pro kationty (-ný, -natý, -itý.

Napište vzorce následujících hydrátů siřičitan sodný: natrium sulfite: Na 2 S 2 O 7: disíran sodný: sodium bisulfate: Na 2 S O 4: síran sodný: sodium sulfate: Na 2 S O 3 S: thiosíran sodný: sodium thiosulfate: Na 2 Si O 3: křemičitan sodný: sodium silicate: Na 2 Sn O 3: cíničitan disodný: disodium stannate(IV) Na [Zn (C N. Ampulky se používají pouze k hospitalizaci. Tyto, stejně jako suspenze obsahovat, kromě dvou hlavních aktivních a více přídavných složek: propylenglykol, hydroxid sodný, benzylalkohol, ethanol, disíran sodný a voda na injekci. Tablety jsou kulaté plochý tvar, bílo-žlutavé barvy a rytí B Iontový způsob vyžaduje polarizaci nepolární vazby, která váže atomy halogenů HBr- bromovodík HI- jodovodík Chlorid sodný - bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě → kuch. Sůl (nezbytná složka potravy), slouží ke konzervaci potravin, Výroba chloru, hydroxidu sodného, mýdla, solení silnic aj 60235 disÍran draselnÝ p.a. 500 g 1 168,00 kč 60509 disiŘiČitan draselnÝ čistý 1000 g 209,00 kč 60511 disiŘiČitan draselnÝ p.a. 1000 g 245,00 kč 71930 disiŘiČitan sodnÝ čistý 1000 g 146,00 kč 71928 disiŘiČitan sodnÝ p.a. 1000 g 205,00 kč 13551 dithioniČitan sodny čistý 1000 g 197,00 k Disíran draseln ý K 2 S 2 O 7 se (peroxidem vodíku lze za chlazení oxidovat thiosíran sodný na trithionan, oxidací jodem vzniká tetrathionan, pentathionan se obvykle získává z Wackenroderova roztoku přidáním octanu a působením dusitanů na thiosíran draselný v silně ochlazené koncentrované kyselině chlorovodíkové se.

e) dithiouhli itan sodný, thiokyanatan draselný, thiosíran sodný, trithiofosfore nan barnatý, dichroman olovnatý, disíran draselný, tetraboritan amonný, f) chlorid-fluorid vápenatý, difluorid-bis(uhli itan) olovnatý, trifluorid-arseni nan gallitý. 10. Napište následující kationty tetraboritan sodný: Bronz: Cu + Sn (Pb, Al) dvou- i vícesložková slitina mědi s jinými kovy (cín, olovo, hliník) kromě zinku: Cassiův purpur: Au: disíran: Rumělka: HgS : sulfid rtuťnatý. Soli a jejich hydráty. Hlavní záložky. Zobrazit. (aktivní záložka) What links here. 1. Názvosloví aniontů. Odtržením jednoho nebo více elektronů z molekuly kyseliny vzniká její zbytek - anion. Z některých kyselin může vznikat pouze jeden anion (tyto kyseliny nazýváme jednosytné, neboť v molekule obsahují pouze 1 atom. sodný HMn+VIIO K+I disíran draselný H 2Cr 2 +IVO 7 K+I (Cr 2O 7)-II K 2Cr 2O 7 anion vzorec soli včetněox. č. kation včetněox. č. je to sůl kyseliny: sůl název: • Prameny a literatura: Mareček Aleš, Honza Jaroslav: Chemie pro čtyřletá gymnázia.. MgS2O7 disíran hořečnatý Na2SO3 siřičitan sodný HKSO3 hydrogensiřičitan draselný KClO4 chloristan draselný KClO3 chlorečnan draselný Cu(ClO4)2 chloristan měďnatý CaSiO3 křemičitan vápenatý BaCrO4 broman barnatý Na3AsO3 arsenitan sodný BaMnO4 manganistan barnatý NaIO jodnan sodný

Názvosloví - seznam sloučenin s názv

KNaCO3 uhliþitan draselno-sodný NH4MgPO4 fosforeþnan amonno-ho˝eþnatý NaNH4HPO4 hydrogenfosforeþnan sodno-amonný KAl(SO4) 6 Nap˝. disíran je n co jiného než bis(síran)! 7 Vzorec látky se m$že psát bu POCl3 a odpovídající název je trichlorid fosforylu neb Disíran didraselný (1) Potassium hydroxide hydrate (1) bromfenolová modř sodná sůl (1) Bromid rtuťnatý (1) Chlorid rtuťný (1) Jodičnan sodný (1) Hydrogensíran sodný monohydrát (1) Fluorid hlinitý trihydrát (1) Popis: Dusičnan sodný 99.0-100.5%,. Définitions de Chloristan sodný, synonymes, antonymes, dérivés de Chloristan sodný, dictionnaire analogique de Chloristan sodný (tchèque

08.05.2000 19:38:23. Názvosloví solí (s více centrálními atomy bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu) V. Stránka zaměřená na chemické pokusy a laboratorní praxi. Anorganická chemie. Tato sekce je vyhrazená vesměs pro anorganické sloučeniny, ovšem jsou tu i syntézy některých těžko zařaditelných látek

draselný a peroxodisíran sodný - které jsou využívány v rámci produkce polymerů a leptání kovů (celkově 85 % veškeré spotřeby). Jedná se o bílé, krystalické, nehygro-skopické stabilní látky vyráběné elektrolyticky ze sírano-vých solí10. Peroxodisíran draselný je ovšem málo rozpust Disíran didraselný (1) Potassium hydroxide hydrate (1) bromfenolová modř sodná sůl (1) Bromid rtuťnatý (1) Chlorid rtuťný (1) Jodičnan sodný (1) Hydrogensíran sodný monohydrát (1) Fluorid hlinitý trihydrát (1) Hydroxid sodný 2 M NaOH (2N) ≥99.5% volumetric solution, Fluka™. disíran didraselný tetraboritan disodný trifosforečnan pentasodný trikřemičitan trivápenatý pentaboritan sodný. Názvosloví krystalohydrátů • • • • Krystalohydráty = soli, které krystalizují z vodného roztoku tak, že váží určitý počet molekul vody Poznamky=Špatný to neni,docela i přehledně udělaný,ale když jsem hledal třeba sůl:dichroman draselný,disíran sodný Nebo kyselinu amidoselenová,diamidofosforečná...Nikde to nebylo.Ale to ujde. Vek=16 Hodnoceni=2 13. 11. 2002. Pohlavi=ž Poznamky= Vek=15 Hodnoceni=4 12. 11. 2002. Pohlavi= N nitrid sodný H 2 S 2 O 7 kyselina dihydrogendisírová P 2 O 5 oxid fosforečný (existuje vo forme P 4 O 10) (NH 4) 2 SO 3 siričitan amónny Na 2 SO 4 disíran(2-) draselný = disíran didraselný S 4 N 4 tetranitrid tetrasíry K 2 WO 4.

Chemická odolnost ocelí - RODIF, s

Názvosloví solí kyselin - Chemie — testi

Hydrogensíran sodný - Wikipedi

Chemická Odolnost Různých Materiálů - Korozivzdornost

čitan sodičitý čili salajka (uhličitan sodný), uhličitan dras-ličitý čili draslo (uhličitan draselný), ledek (dusičnan dra-selný), bledičnan sodičitý (dekahydrát tetraboritanu sodné-ho), šťovan brončitý (dihydrát šťavelanu nikelnatého), dvojsíran drasličitý (disíran draselný), sůl kostičn Sulfid amonný vzorec Sulfidy - Wikipedi . Sulfidy (starším názvem též sirníky) jsou sloučeniny síry s oxidačním číslem S −II.. Většinou jde o kovalentní sloučeniny (včetně organických sloučenin), ve kterých je síra dvojvazná.Sulfidový anion se vyskytuje v silně zásaditých sloučeninách jako sulfid lithný (Li 2 S), sulfid sodný (Na 2 S) nebo sulfid draselný (K. disíran Disiřičitan draselný Disiřičitan sodný disjunkce Disjunkce disjunktivní Disjunktivní normální forma disjunktní disipace v angličtině češtino - angličtina slovník. disipace překlady disipace Přidat . dissipation noun Deriváty kyseliny hydroxímovej, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, spôsob ich prípravy a medziprodukty na ich príprav

Jodistan sodný - Wikipedi

Check Pages 51 - 76 of Ceresit - Katalog 2013 (SK) in the flip PDF version. Ceresit - Katalog 2013 (SK) was published by krysmossk on 2015-08-18. Find more similar flip PDFs like Ceresit - Katalog 2013 (SK). Download Ceresit - Katalog 2013 (SK) PDF for free 2. disíran amonný 3. diwolframan amonný 4. diniobičnan železnatý 5. tetrachroman sodný 6. hexamolybdenan amonný 1. (NH4)2H2P2O7 2. NH4H3P2O7 3. (NH4)2(H2V2O7) 4. CaH2B6O11 5. Ca(H3P2O7)2 6. Ca(H3Mo2O8)2 7. (NH4)2H4Mo7O24 8. NaHB4O7 1. dihydrogendifosforečnan amonný 2. trihydrogendifosforečnan amonný 3. dihydrogendivanadičnan amonn Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Chemie krokem - 7.lekce - mojeskola.c