Home

Doplněk pracovní list

Pracovní list - Doplněk workshee

 1. Doplněk online worksheet for 8. You can do the exercises online or download the worksheet as pdf
 2. DOPLNĚK. Předmět: český jazyk . Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe - doplněk; lze vytisknout nebo vyplňovat elektronicky; obsahuje řešení . Klíčová slova: doplněk shodný, doplněk neshodný, větné členy, vedlejší věta doplňková. Autor: Mgr. Radmila Dočkalov
 3. Co to doplněk je a jak s ním pracovat se naučíte ve videu. Doplněk - ČT edu - Česká televize Česká televize Zpravodajství Sport iVysílání TV program Pořady A-Z Pro děti Art Vše o ČT portály České televiz
 4. Vážíme si svých zákazníků Aktivního žáka. Proto Vám jako poděkování za Vaši přízeň nabízíme soubory určené ke stažení zdarma. Tyto soubory můžete využít jako doplněk k našim pomůckám

Zde naleznete řešení úloh z videa Doplněk. Řešení: Doplněk - ČT edu - Česká televize Česká televize Zpravodajství Sport iVysílání TV program Pořady A-Z Pro děti Art Vše o ČT portály České televiz ČJ MLUVNICE: PRACOVNÍ LIST Č. 2 - DOPLNĚK (PL vyplnit a poslat zpět na adresu sentnerova@zs-vesec.cz nejpozději do 6.4.2020 ) 1. úkol: Zhlédněte video https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE 2. úkol: Po videu vyplňte následující cvičení a pošlete zpět na email do 6.4.2020 Cvičení: 1 PRACOVNÍ LISTY 1. ROČNÍK MNOŽINY Základní pojmy: • Množina, podmnožina • Množinové operace - rovnost, doplněk, průnik, sjednocení a rozdíl množin Opakování: 1. Číselné množiny Množina: souhrn předmětů - prvky množiny, které mají určitou společnou vlastnost..... a je prvkem mn. podmět, přísudek, předmět, přívlastek, doplněk. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková velikost: 75,75 k Anotace Pracovní list s názvem Společenstvo lesa slouží buď jako doplněk ke stejnojmenné prezentaci či samostatný pracovní list. Žáci si v něm doplní a tím zopakují význam lesa, zástupce skupin lesních rostlin a živočichů, včetně potravních řetězců. Autor Lenka Knotková Jazyk Češtin

Množiny Pracovní list Mgr. Renáta Rellová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Renáta Rellová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.Provozuje Národn 08 - Akustika, Optika - doplněk . 4 ar(Ha) u 46 /keV ZO- 6 ok.u..c 0-2.0 øå kv st ta.uw Obr. 28. Rozdélení elektromagnetických vln do spektrálních oborü. Jsou uvedeny frekvence, vlnové délky a pro pozdéjší odkazy také energie jednoho fotonu a teplota, pii níž télesa vysílají vétšinu svéh pracovní listy, které právě držíte v rukou, vznikly jako doplněk ke knize Lukáš a profesor Neptun autorky Petry Štarkové a ilustrátora Milana Starého. Navazují tedy na příběh a čerpají z něj. Ověříte si, co jste si z četby zapamatovaly, a pohrajete si se zajímavými úkoly. Lukáš, hlavní hrdina knížky, má rá Doplněk - pracovní list (19.3.2014) www.email.cz/web-office/rWsRKxLtan1JeWqdO_lYzakYDUnt4L_8JvEP_nMhZgfqOXgij74bx-gfsqH0q74tMTfKlR0/dopln%C4%9Bk.docx DÚ - 24.3.2014 - učebnice s.87 cv.3 (dokončit cvičení - od 5. věty - Na větvičce... Doplněk pracovní list volby co nejvíce řešíme? 2. nastartujte PicCollage; zvolte režim Freeststyle; připravte si obrázky, nezapomeňte při tom autorská práva; vystřihněte potřebné motivy; rozmístěte plochu tak, abyste k tomu mohli připsat Vaše otázky; A můžeme jít psát texty stáhnout. to se dělá jak

Ke stažení - aktivnizak

Materiál tvoří 10 pracovních listů A4 s různorodými úkoly do hodin českého jazyka. Jedná se o řešení zajímavých úkolů. Materiál je vhodný doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Při práci je vhodné použít český výkladový slovník a pravidla pravopisu Doplněk můžeme upravovat přímo, jen musí být otevřený a odemknutý. V editoru Visual Basic poklepeme na název projektu, zadáme heslo a můžeme provádět změny. Provedené změny uložíme opět v editoru příkazem File - Save. Pokud chceme zobrazit nebo upravit pracovní list doplňku, tak musíme nastavit vlastnost IsAddIn n

Větné členy - Digitální učební materiály RV

 1. Jako doplněk k publikaci nabízíme ke stažení pracovní listy pro téma zemědělství pro MŠ a ZŠ. Metodický list k DUM, Projekt EU-Šablony. K dřevěným deskám do kuchyně prodáváme i olej na. Anotace: Nejlepší je pracovní sešit zařadit jako doplněk ke zdravé výživě a péči o tělo
 2. Klíčová slova: přívlastek, doplněk Druh učebního materiálu: pracovní list Druh interaktivity: aktivita Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - 2. stupeň ZŠ Celková velikost: 103,3 kB Pilotáž D U M provedena ve výuce dne: 21. 3. 2012 Autor a vyučující D U M: Mgr. Miroslava Kroupov
 3. Prezentace, metodické listy a pracovní listy - doplněk, vedlejší věty, přívlastek, význam slova, Alois Jirásek, Božena Němcová, Jan Neruda, Karel Čapek, Ota Pavel, Osvobozené divadlo. Uživatelské hodnocení produkt
 4. Pracovní list č. 2 (XII.) řešení Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: osmý (8. B) Opakování vzdělávacího celku: Druhy vedlejších vět Vedlejší věta doplňková VV doplňková - závisí jako DOPLNĚK na slovese věty řídící a zároveň se vztahuje ke jménu ~v podmětu nebo předmět
 5. pracovní list Rozvíjející větné členy download Stížnost Komentář

Milé žákyně a milí žáci,rozhodl jsem se, že novou látku budu vysvětlovat pomocí prezentací s komentářem. Pokud budete mít na něco z videa otázky nebo připomí.. pracovní list Ve kterých větách jsou vyznačené výrazy součástí Přjs a ve kterých doplňky? 1. Po závodě jsme byli všichni vyčerpaní . 2. Po výstupu na horský hřeben jsme se cítili vyčerpaní . 3. Je ředitelem závodu. 4. Stal se ředitelem závodu. 5. Jmenovaliu ho ředitelem závodu. 6. Považuji to za důkaz jeho viny. 7 Pracovní list slouží k opakování a procvičování větných členů. Klíčová slova SŠ , gymnázium , český jazyk , mluvnice , 3. ročník , větný člen , základní skladební dvojice , podmět , přísudek , přívlastek , příslovečné určení , předmě Pracovní list obsahující vystřihovánku a skládačku dřevěného panáčka. Doplněk k deskové hře. Klíčová slova: ekologická výchova, skládání, vystřihování, dřevěný panáče

Anotace Pracovní list s názvem Společenstvo lesa slouží

Pracovní listy je možné využít jako doplněk při výuce, pokud nevyužijete nabízené programy a navštívíte zoo se žáky sami. Můžete z nich vybírat podle věku účastníků, nebo dle tématu, které vás zajímá. Řada pracovních listů Jací jsme se věnuje především chování konkrétních druhů zvířat Všechny dárky z designerského studia Troika jsou exkluzivní, jsou jiné, jsou originální. Krásný dárek pro všechny, kteří pracují v kanceláři. Položt Online diktáty formou doplňování chybějících písmen. Široké pokrytí témat z celého pravopisu, zajímavé a vtipné texty, okamžitá kontrola, grafické znázornění postupu Pracovní list 6. ročník Větné členy - podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení, doplněk. Urči větné členy, naznač jejich závislost . Po Přs Pks Pt Pum . VZOR: Maminka položila umyté nádobí na stůl Kompetence pracovní - pracuje podle návodu Prostředky a pomůcky: pracovní list Metodický a didaktický komentář: V první části se žák seznámí s pojmem poměr. Žák věnuje pozornost slovnímu vyjádření poměru. V prvním příkladu se žák seznámí s poměrem, aniž by si to uvědomil. Ve druhé

Word 2. Formátování odstavce. Výukový list s pokyny (pdf) Pracovní list (docx) Word 3. Číslování a odrážky. Vzorový list (pdf) Pracovní list (docx) Slouží také jako doplněk k učivu o hardware D - doplněk (má vazbu na jméno i sloveso, vyjadřuje dvě zároveň probíhající činnosti - Děvčata tancovala bosa.) Vyskytuje se jen málokdy. Rozvíjející větné členy - jak je určit? Postup: 1)Vytvořím dvojici: větný člen už určený + větný člen, který chci určit např. sbírá byliny PRACOVNÍ LIST A SI.

Pracovní lis

Pracovní list je určen k opakování neohebných slovních druhů - jejich hledání v textu, určování předložkových pádů, třídění slov a zařazování do typu slovního druhu. Na konci pracovního listu následuje jazykový rozbor (opakování větné skladby, ohebných i neohebných slovních druhů a určování mluvnických. Jako doplněk k pracovnímu listu zaměřenému na hudební nástroje a pojmy jsme připravili také interaktivní variantu 5. ročník Hudební výchova Pracovní list - doplnění hudebních pojmů, rozdělení hudebních nástroj 8) Příslovečné určení - pracovní list s řešením 9) Doplněk 10) Souvětí souřadné a podřadné, poměry mezi větami, druhy vedlejších vět 11) Rozbor souvětí 12) Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá, počet vět v souvětí 13) Vedlejší věta vložen Pracovní list slouží žákům k seznámení s důležitým historickým dokumentem českých dějin, Mnichovská dohoda. VY_12_Inovace_Moc soudní.50: 8. Žák se seznámí s částí Ústavy ČR, zabývající se soudní mocí v ČR. Pracovní list pro práci s textem Ústavy ČR, může sloužit jako zápis k probíranému učivu

Pracovní list

 1. Pracovní listy lze použít jako doplněk výuky dějepisu, literatury a občanské nauky pro období české novodobé historie. Soubor obsahuje pět pracovních listů. PRACOVNÍ LIST 1 - CESTA DO VÁLKY 1. Česká republika byla do roku 1918 součástí Rakouska-Uherska. Tento stá
 2. ŘEŠENÍ S VYSVĚTLENÍM PRACOVNÍ LIST 2 - DRUHY VEDLEJŠÍCH VĚT Úkol: 1 Podtrhněte vedlejší větu a určete její druh. Věta, na kterou se nejde zeptat, je VH. Věta, na kterou se zeptat lze, je VV - ta je podtržená. Na VV se ptám podobně jako na větný člen
 3. Jiří Suchý (pracovní list) Shoda přísudku s podmětem (pracovní list) Dopis (pracovní list) Dopis (Vámi napsaný) Předmět a přívlastek (pracovní list) Věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent (pracovní list) Čtenářský deník. Vypravování (pracovní list) Doplněk (pracovní list) Malé stylistické okénko.
 4. Množiny - pracovní list. Vennovy diagramy, množiny, množinové operace, sjednocení, průnik, doplněk, rovnice, důkaz: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce
Čerstvé bylinky v kuchyni - tesa

Pracovní list zaměřený na rozlišování geometrických tvarů, na překreslování, obkreslování i logickou úvahu. Geometrické pátrání (1 list) V předkresleném vzoru mají žáci za úkol najít (vypátrat) 5 trojúhelníků, 5 čtverců a 5 obdélníků. Úloha je náročnější tím, že se mohou jednotlivé útvary různě. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Dopravní výchova - přecházení kolejí. Pracovní list, ve kterém se děti dozví, jak správně přecházet a přejíždět koleje a jak správně využívat železniční přejezd. Jako doplněk si mohou vyrobit plácačky s Panem Kroužkem. Klíčová slova: dopravní výchova, železnice, železniční přejezd, vlak. Soubor Na 15. 6. připravit: PS 47/1A, 1B, 48/5, 1C, 49/2, 50/5, 51/2a, 52/2

Pro využívání dynamických pracovních listů z geometrie si musíte na váš počítač nainstalovat Javu. Pokud se vyskytne problém při používání prohlížeče Mozilla Firefox, nastavte si v záložce Nástroje - Správce doplňků - Zásuvné moduly doplněk Java(TM) platform na stav POVOLENO Pracovní list č1.pdf Pracovní list navazuje na prezentaci Kosmetické suroviny 4 a slouží k procvičení látky na téma alkoholy. Pracovní list č2.pdf Pracovní list navazuje na prezentaci Kosmetická chemie a zabývá se tématem pH. Opět slouží ke zjištění, zda student toho téma pochopil a orientuje se v dané problematice Doplněk Soubor: VY_32_INOVACE_06A_Ur.odt, 21,5 KB: Datum: 17.05.2012: Autor: Mgr. Iveta Urbanová: Anotace: Žák rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí. Pracovní list slouží k vyhledávání doplňku ve větách

Miele WWG120 XL + TMB640 WP Eco

Český jazyk 7.A :: Úkolníče

- 8. října - DIS. - pracovní list na příslovečné určení (postup stále stejný - vyplnit a pak odeslat na zajic@mgopava.cz) - 13. října - 12.50 - 13.30 - Online hodina (grafy a tvoření vět) - 14. října - samostatná práce - pracovní list na grafy vět. a pracovní list na větné členy (odeslat na zajic@mgopava.cz PRACOVNÍ LISTY. PRACOVNÍ LIST - SLOVESA 1 ŘEŠENÍ. PRACOVNÍ LIST - SLOVESA 2 ŘEŠENÍ. PRACOVNÍ LIST - SLOVESA 3 - ŘEŠENÍ. PRACOVNÍ LIST - SLOVESA 4 - ŘEŠENÍ. PRACOVNÍ LIST - SLOVESA 5 - ŘEŠENÍ. PRACOVNÍ LIST - SLOVESA 6 - ŘEŠENÍ. PŘEČTĚTE SI DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO. PRACOVNÍ LIST - SLOVESA 7 - ŘEŠENÍ Řešení domácí přípravy XI: PS, učebnice + pracovní list + literární výchova: A) Řešení - pracovní sešit a učebnice: 1) PS str. 35/cv. 6: prostředku, původce děje, podmínky, účelu, zřetele, přípustky (tučně vytištěná se nás týkají, ostatní poznáte až na střední škole) PS str. 35/ 7: Trochu se opozdil

Švédsko - pracovní list - Digitální učební materiály RV

Pracovní sešit kaligrafie — creativeli, neboli lenka

Všechny dárky z designerského studia Troika jsou exkluzivní, jsou jiné, jsou originální. Proto jsou žádané a oblíbené. Těžítko metr Fast five představuje desetitýdenní program pro předškoláky, celkem 50 + 50 pracovních listů (tj. dva pracovní listy na každý všední den) k procvičování v těchto oblastech: sluchové vnímání, zrakové vnímání, početní představivost, příprava na psaní (grafomotorika), paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti Úvod Prezentace Tabulka Předmět Test Příslovečné určení Prezentace Doplněk Prezentace Test Přívlastek Prezentace Pracovní list Test Cvičení - Pk volný a těsný Procvičování Přiřazování Testy Naskenovaná cvičení s řešením #mluvnic Dospívání pracovní list. Pracovní listy pro 8. ročník základních škol a víceletá gymnázia Světlana Hajdinová Ilustroval: Alena Legierská Vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 Etická výchova a učebnic Dospívání a vše co k tomu patří Poté každý za sebe vyplnil.

Hudebninauka

Veselá čeština 1 - Digitální učební materiály RV

Větné členy patří k méně oblíbené látce, která se začíná vyučovat v 6. třídě základních škol. Připravili jsme pro vás jednoduchá i náročnější cvičení zaměřená výlučně na určování větných členů. V případě, že si nejste jisti pravidly, nebo si jenom chcete tuto problematiku procvičit, doporučujeme. Krásný dárek pro všechny, kteří pracují v kanceláři. Luxusní Kabriolet Roadstar bude dominantou každého pracovního stolu. Všechny dárky z designerského studia Troika jsou exkluzivní, jsou jiné, jsou originální.Proto jsou žádané a oblíbené. Stejně jako tento designové funkční doplněk na pracovní stůl Kabriolet Roadstar

Pracovní listy do hodin češtiny. 20.10.2016. Materiál tvoří 12 pracovních listů do hodin českého jazyka. Jsou uložené uložené na metodickém portále rvp.cz ve formátech docx a odt. Mezi námi předškoláky pro děti od 3 do 5 let - Jiřina Bednářová, Brožovaná. Publikace obsahuje: 1) pracovní listy vytvářející ucelený systém předškolní průpravy pro děti ve věku 3 až 5 let Pomocí listů se rozvine: •kreslení, koordinace ruky a oka •rozumové schopnosti a řeč •..

Technický produktový list Parametry KSA800ED43010 Canalis - rovná délka - 800 A - 3 m - 10 vývodů [Ie] jmenovitý pracovní proud 800 A 35 °C Počet vývodů - zásuvek 10 Doplněk [Ue] jmenovité pracovní nap ětí 230...690 V Frekvence sít ě 50/60 Hz [Uimp] jmenovité impulzní výdr žné napětí 8 k Dnes jsme narazili na jednoduchý doplněk pro Excel 2010 a Excel 2007, který umožňuje srovnání jakýchkoli dvou listů / pracovních sešitů. xc Excel Porovnání nástrojů je doplněk, který umožňuje porovnání hodnot a vzorců mezi dvěma vynikajícími tabulkami. Po instalaci přejděte na kartu Doplňky ahit Porovnat

DRUHY VĚT PODLE POSTOJE MLUVČÍHO - PRACOVNÍ LISTY. PŘEČTĚTE SI 2.2 SLOVESNÝ ZPŮSOB. PRACOVNÍ LIST - VĚTY OZNAMOVACÍ 1 - ŘEŠENÍ. PRACOVNÍ LIST - VĚTY TÁZACÍ 1 - ŘEŠENÍ. PRACOVNÍ LIST - VĚTY ROZKAZOVACÍ 1 - ŘEŠENÍ Sestavit naunou stezku a doplňkové pracovní listy jako podporu výuky geografie místního regionu a environmentální výchovy na Domažlicku. Verifikovat funknost nauné stezky (NS) a doprovodných pracovních listů na vzorku žáků z devátých tříd základní školy (ZŠ) Komenského 17 Domažlice K řešení úlohy je třeba znát teorii související s bilineárními formami. K definici skalárního součinu: Vlastnosti (ii) a (iii) nastavují požadavek na linearitu v první složce. Vlastnost (i) žádá symetrii, tj. linearita první složky se přenáší do složky druhé

Vytváření doplňků - Radek Jureče

Větné členy - Větné členy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů Vyrábíme a prodáváme esenciální oleje certifikované terapeutické kvality a další 100% přírodní produkty. Vyvíjíme a vyrábíme vlastní produkty, které jinde nenajdete.; Své dodavatele důsledně prověřujeme a produkty testujeme v naší laboratoři.; Nabízíme partnerství, se kterým si můžete splnit sen o životní změně, finanční nezávislosti, smysluplné a. Doplněk Kalendář. Doplněk kalendář navazuje na článek Jak dynamicky přidávat ovládací prvky na formulář pomocí VBA a přiřazení událostí. K zobrazení formuláře jsem použil stejný kód na dynamické generování ovládacích prvků Zopakovali jsme si slovesné kategorie a vypracovali pracovní list (Google učebna). 25.11. Vysvětlili jsme si, jak psát návody a popisy pracovních postupů a udělali v uč. strany 152-154. 24.11. Zopakovali jsme shodu podmětu s přísudkem, udělali PS 10/7. 23.11. Čjc - procvičovali jsme činný a trpný rod u sloves. 20.11

Doplněk pracovní list Venkovské panství pro rodin

Pracovní list ke stažení ZDE. Vypracovaný úkol odevzdejte do 16. 4. 2021. _____ 29.3. - 2.4. 2021. Milí žáci, nový úkol z Rv bude zadán až po velikonočních prázdninách. Jana Malinová _____ 15. - 26. března 2021. Milí žáci, 1) všechny pracovní listy, které jste měli vypracovat za toto pololetí, si nalepte do školního. Pracovní list v podobě malé knížečky, kterou složíte z 1 listu papíru a bez lepení. Děti v ní doplňují hlavní znaky Dne Země. Návod na složení knížečky najdete TADY. Vystřihovánka. Tento soubor obsahuje 2 listy k vystřižení. Děti nejdříve vystřihnou kontinenty, které správně nalepí do prázdného kruhu (puzzle) Doplněk má dva parametry: Volba, jestli přenést do aktivní buňky jen datum nebo veškeré informace. Pokud je zapnutá první volba, lze nastavit formát buňky, do které bude přeneseno datum. Instalaci doplňku provedete (pro MS Excel 2010) následujícím způsobem. Doplněk si uložte do svého počítače. Přepněte se na kartu Soubor

ëðb¦ËL¹Pá G ÄäÕO ÕÎÏX¢ =6{Ò6·Î U#qÿp

Rozvíjející větné členy - pracovní list 1/Podtržená slova určete jako větný člen: Můj malý bratr je velice šikovný. a) podmět b) přívlastek c) předmět Kobyla se pomalu blížila k vesnici. a) předmět b) přívlastek c) příslovečné určení Šmoulinka sbírala na paloučku rozkvetlé kytičky. a) příslovečné. Pracovní list z ČJ č. 4 pro 8. ročník - období 11. - 17. 5. Dobrý den moji milí, zjistila jsem, že většina z vás ještě nemá úplně jasno ve větných členech. Takže teď mám pro vás lehký pracovní list právě na větné členy. Kdyby kdokoliv z vás něco neuměl, piště mi a já se vám to pokusím vysvětlit

Detail produktu: Český jazyk a literatura - 2

pracovní listy, sety, hry. výtvarné listy, tvoření hudebních nástrojů - samostatně Doplněk Rozsah výkonu 2300 W [Ue] jmenovité pracovní nap ětí 230 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz Oblast detekce pohybu 10 x 20 m (PIR montá žní výška 2,15 m) 9 x 18 m (PIR montá žní výška 1,2 m) Plocha detekce p řítomnosti 5 x 10 m (PIR montá žní výška 1,2 m) 6 x 12 m (PIR montá žní výška 2,15 m). Materiál tvoří 10 pracovních listů, netradiční úkoly a hádanky různé obtížnosti, vhodných doplněk do opakovacích nebo suplovaných hodin. Při práci doporučujeme využívat český výkladový slovník a pravidla pravopisu, nápovědu najdete také na www.nechybujte.cz. Česká abeceda a synonyma, jak je (asi) neznát

Vzory podstatných jmen pracovní list — 53Sconto jídelní sety | sconto nábytek sKostra člověka

Soubor pracovních listů na procvičení či připomenutí shody přísudku s podmětem. První list se věnuje podmětu a přísudku jako takovému, další listy procvičující jednotlivé podměty a poslední dva jsou věnovány cvičením se smíšenými podměty Pracovní list č. 4 Kdo jsem? Přiřaď posunem správnou odpověď! Jsem mládě a mňoukám. Snáším vejce a moje děti jsou kuřátka. Můj tatínek hlídá dům, štěká a má rád kosti. Dávám mléko a maso, pasu se na louce. Jsem dobrý hlídač a rád cením zuby Jednotlivé nukleotidy jsou spojeny (jakou vazbou - viz.doplněk)..... a tvoří (co)..... DNA je tvořena dvěma polynukleotidovými řetězci, které jsou navzájem spojeny vodíkovými můstky mezi bázemi