Home

Studium ekonomie

Studium ekonomie u nás Vás připraví na teoretické i praktické řešení různých typů rozhodovacích a optimalizačních úloh (viz Profil absolventa). To Vám umožní uplatnit se nejen v oblasti ekonomiky, obchodu a marketingu, bankovnictví, ale též v oblasti informatiky, zpracování dat, programování a modelování (viz. Aktuální nabídka vysokých škol z kategorie ekonomie a management. Výběr podle lokality, typu a formy studia vám umožní rychle najít tu správnou státní nebo soukromou vysokou školu

IES :: doc

Studium ekonomi

Ekonomie - přehledné vyhledávání studijních programů na vysokých školách, univerzitách a fakultách Ekonomie na vysoké škole - www.studium-skoly.cz Studi Studium. Katedra nabízí ucelené vysokoškolské studium v oboru ekonomie: Prestižní studijní program Aplikovaná ekonomie, specializace Ekonomický rozvoj u nás můžete studovat jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském stupni studia, a to v českém i anglickém jazyce (viz bakalářské a navazující magisterské. Bakalářské studium. Ekonomie - magisterské navazující studium. Ekonomie. Rozumět souvislostem je nejlepší vklad do budoucnosti

Ekonomie - bakalářské studium. Ekonomie. Za vším hledej ekonomii. Termíny přihlášek. Studium ekonomie. Vyberte si bakalářské, magisterské, postgraduální nebo MBA vysokoškolské vzdělání. Denní, dálkové, večerní studium managementu Za vším hledej ekonomi Ekonomické studium. Chceš-li studovat ekonomii, účetnictví či podnikání, vyber si ze dvou největších programů fakulty, pod které spadá ekonomie, management, účetnictví, podnikání a mnoho dalšího. Humanitní studium. Když není matika Tvá silná stránka a zajímá Tě více dění ve společnosti, řízení a rozvoj regionů

Ekonomie a management - Studium při práci a zaměstnání

 1. Ekonomie - bakalářské studium. Ekonomie. Za vším hledej ekonomii. Termíny přihlášek. Co se naučíte. Program Ekonomie je svým zaměřením v České republice ojedinělý díky širokému rozhledu v oblastech ekonomie, který studiem získáte. Oproti studentům ostatních programů proniknete nejen mnohem hlouběji do krás a.
 2. Navazující studium. Program Ekonomie vás kvalitně připraví pro doktorské studium, které nabízí stejnojmenný doktorský studijní program. V případě zájmu můžete také pokračovat v programu Hospodářská politika nebo dále studovat na jiných českých či zahraničních univerzitách
 3. Sirůček, P.: EKONOMIE. Pro přijímací zkoušky na navazující magisterský studijní program na VŠE v Praze. Praha, Oeconomica - Nakladatelství VŠE v Praze 2003. 223 stran. ISBN 80-245-0473-

Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Rigorózní řízení Celoživotní vzdělávání Akce MU pro středoškoláky Výzkum. Výzkum na fakultě Ekonomie - bakalářské studium. Zaměření pro navazující studijní program Ing./MSc. Podniková ekonomika. Prezenční 2 - 3x / týden. Kombinovaná I 5-7dní / trimestr. Kombinovaná II 1x / trimestr. Distanční on-line (BBA / MSc. / MBA / Ph.D. / DBA) Zkouškové dny (Po - Ne) Zkouškové měsíce (září - srpen

Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium Rigorózní řízení Vzdělávání po celý život E-přihláška ke studiu Přípravné kurzy Výzkum. Výzkum Řešené projekty. Navazující magisterské studium. Ekonomie - magisterské navazující studium. Ekonomie. Rozumět souvislostem je nejlepší vklad do budoucnosti. Termíny přihlášek. Co se naučíte. Program je díky širokému rozhledu v oblastech ekonomické teorie svým zaměřením v ČR ojediněl.

Ekonomické obory - bakalářské studium. Přípravné kurzy ke studiu ekonomických oborů probíhají ve středisku Praha (Hostivař). Studenti se intenzivně učí češtinu, ke které časem přibývají i odborné předměty, z nichž uchazeč o studium bude skládat přijímací zkoušku na VŠ - angličtina a matematika Cílem studia je seznámit studenty s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích. Studium připravuje kvalifikované absolventy s hlubokými matematickými a statistickými základy využitelnými pro potřeby soukromé i veřejné sféry v oblastech ekonomie a financí Ekonomika a management. Ing. Program je určen pro absolventy bakalářského studia ekonomicky orientovaných oborů. Primárně se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí a dovedností nutných pro řízení různých typů organizačních jednotek (zejména podniků a jejich částí). Obsahové zaměření jednotlivých předmětů je. Bakalářské + magisterské studijní programy, prezenční i kombinované studium: Aplikovaná informatika, Finance, Ekonomika a management, Marketingová komunikace, Bezpečnostně právní studia, Kriminalistika, Právo, Regionální rozvoj a veřejná správa

Ekonomie - bakalářské studium Ekonomicko-správní fakulta M

Bakalářské studium na NF se snaží skloubit na jedné straně teoretické poznání ekonomické vědy a na druhé straně jeho praktické uplatnění v hospodářském životě, tedy hospodářskou správu. Různým možnostem profilace studenta v rámci tohoto programu odpovídají tři programy prezenčního studia: Ekonomie,. Potřebuji vyřídit. Žádost o přerušení studia. Žádost o uznání předmětu (ů) Žádost o změnu formy studia. Žádost o osvobození od povinnosti konat přijímací zkoušku na bakalářské studium. Nenašel jsem co hledám

Ekonomie a finance Fakulta sociálních věd U

 1. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Mostní 5139 760 01 Zlín tel.: +420 576 032 120 e-mail: dekanat@fame.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ 7088352
 2. Šíří záběru teoretických a praktických předmětů a umožněním větší míry volitelnosti jde o program, který skýtá dobré perspektivy i pro jednoznačně nevyhraněné zájemce o studium ekonomie
 3. Katedra ekonomických a manažerských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je vědecko-výzkumné a vzdělávací pracoviště, které realizuje výzkum v oblasti ekonomie a managementu a zajišťuje stejně oborově zaměřenou výuku bakalářských, magisterských a doktorských studentů.. Pracoviště vzniklo v roce 1998 původně jako Kabinet aplikované.

Podmínky pro přijetí ke studiu na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně Fakultu managementu a ekonomiky do prezenční formy a formy kombinace prezenčního a distančního studia akreditovaných magisterských studijních programů pro akademický rok 2021/2022. Nahoru Katedra nabízí ucelené vysokoškolské studium v oboru ekonomie:. Prestižní studijní program Aplikovaná ekonomie, specializace Ekonomický rozvoj u nás můžete studovat jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském stupni studia, a to v českém i anglickém jazyce (viz bakalářské a navazující magisterské studium v angličtině) Studijní programy; Poplatky za studium; Studijní předpisy; Studium a stáže v zahraničí; Stipendia; Závěrečné práce; Knihovny (externí odkaz) Studium bez bariér; Uznání zahraničního vzdělání; Zpracování osobních údajů studentů; Podpora podnikán

Bakalářský program Ekonomika a management vznikl spojením dvou současných největších oborů na EF JU: Řízení a ekonomika podniku a Obchodní podnikání. Cílem bakalářského studijního programu Ekonomika a management je připravit podnikové ekonomy a manažery, flexibilní a dobře metodicky vybavené absolventy s ekonomickým. Studium lokální a globální ekonomiky je vzhledem k pandemii ⭐ a s ní souvisejících ekonomických problém o to aktuálnější, neboť přímo reflektuje klíčové otázky budoucnosti: Obnovu a modernizaci ekonomiky a společnosti. Tento studijní program vyjadřuje naši společnou odpovědnost vůči naší vlasti a ukazuje cestu, jak ji realizovat Bakalářské studium. V návaznosti na úpravy maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT v březnu 2021, EF TUL přijímá opatření pouze v prodloužení termínů pro doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení.V podmínkách pro přijetí ke studiu, které jsou podrobně stanoveny ve směrnici děkana 3/2020 se nic nemění Rantířovská 9 586 05 Jihlava. Tel: 603 102 015 / 567 309 773. E-mail: skola@secrji.c Podmínky přijetí: Ukončené VŠ studium (Bc.) a odborná praxe.Přijímací řízení zahrnuje ústní pohovor a osobnostní test. Akreditace: ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs). Adresa a kontaktní údaje školy: Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM

Bakalářský studijní program Provoz a ekonomika je určen studentům, kteří mají zájem o oblast ekonomiky a managementu. Program je koncipován interdisciplinárně s využitím základů ekonomických a manažerských disciplín, kvantitativních metod, ICT a souvisejících společenskovědních disciplín. Cílem studia je připravit. Podmínky pro akademický rok 2021/2022 Charakteristika oboru a možnosti uplatnění absolventů Studium v navazujícím magisterském studijním programu prohlubuje znalosti z oblasti managementu, ekonomie a příbuzných oborů získané v bakalářském stupni studia. Proti bakalářskému stupni se vyznačuje vyšší mírou vědecko-výzkumného zaměření. Studenti programu se. Víkendové studium nahrává zaměstnancům. Zahajovací den studia slouží především k seznámení všech studentů se studijním harmonogramem daného semestru, respektive nováčků s organizací studia. Rozsah předmětů účastníků celoživotního vzdělávání totiž kopíruje rozsah prvního ročníku bakalářského studia

Bakalářský program Ekonomika a management naučí studenty základním manažerským dovednostem a zeširoka je uvede do oblasti ekonomie, marketingu a řízení.Během 3letého studia pochopí studenti ekonomické teorie a získají teoretické znalosti i praktické dovednosti z managementu, marketingu, financí a účetnictví a ekonomiky podniků Studijní plán studijního programu Ekonomika podniku je rozdělen do tří skupin. Do první skupiny jsou zahrnuty základní teoretické předměty profilujícího základu (Makroekonomie 1, Mikroekonomie 1, Evroá a světová ekonomika, Ekonomika podniku, Finance podniku, Management, Statistika, Metodika tvorby závěrečných prací) a ostatní povinné předměty profilujícího. Studijní plán pro akademický rok 2021/2022. Studenti na začátku bakalářského studia dostávají celkem 216 kreditových poukázek ECTS (v tom 36 rezervních). Pro absolvování studijního programu Podniková ekonomika a management mají studenti povinnost získat 180 kreditů ECTS celkem v následující struktuře:. Oborově povinné předměty (skupina oP) ve výši 111 ECTS

Struktura studia v programu Ekonomie umožňuje, aby se jeho absolventi uplatnili v oblasti pedagogizace ekonomických disciplín, v ekonomickém výzkumu, v mezinárodních ekonomických organizacích, ve státní správě, v analytických činnostech na makro- i mikroúrovni, a v ekonomicky zaměřených masmédiích Doporučený vzorový studijní plán bakalářského studia programu Podniková ekonomika a management pro studenty přijímané do akademického roku 2021/2022 SKUPINA A semestr ECTS ident název studijní povinnosti ECTS skupina forma výuky týden před začátkem semestru 0 33F100 Úvod do studia 0 oP 2/2 blokově 1. 30 4IT103 Informatika 5 oP 2/2 3MI103 Makroekonomie I 6 [

Studium ekonomie fek-zcu

Katedra geografie Fakulty ekonomické podporuje environmentální politiku Plzně v evroém projektu. Informace o povinném předzápisu předmětů do akademického roku 2021/2022. Více zpráv. Studium na FEK. Studuj u nás. Studuj v zahraničí. Celoživotní vzdělávání. Více o studiu na FEK. Úřední deska. Portál ZČU. Webmail. Možnost změny zaměření i v průběhu studia, pokud změníte své preference. Podniková ekonomika Abyste byli dobrými manažery, musíte nejen rozumět předmětu podnikání, ale i všemu, co dělá z businessu dobrý business: marketingu, obchodu, financím, systémům řízení Studijní program Ekonomika a management ve svém navazujícím magisterském stupni zajišťuje studentům v povinné části studia prohloubení znalostí ve vztahu ke strategickému řízení podniků a rozvoj znalostí a dovedností v rámci jednotlivých podnikových funkcí. Student si doplňuje studijní zaměření podle svých zájmů. Studenty podporovali koučové týmů Gil Goldman, Pavel Teichman a Haricharan Vijayaraghavan. Ústav ekonomiky a managementu VŠCHT Praha už nyní připravuje další verze tohoto kursu a další aktivity na podporu podnikatelských, inovačních a manažerských dovedností studentů a zaměstnanců VŠCHT Praha

Studium VŠEM - Vysoká škola ekonomie a management

VIDEO DENNÍ STUDIUM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Nápověda OBORY STUDIJNÍ - délka studia 4 roky, ukončení maturitní zkouškou Kód a název oboru vzdělání (uvádějte na přihlášku) Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání DOTAZY k přijímacímu řízení Jana Zemanová e-mail: jana.zemanova@sstebrno.cz tel: 548 515 141 Šárka Ledererová e-mail: posta@sstebrno. Ekonomika podniku pro 2. ročník nástavbového studia - výpisky. Výpisky z ekonomiky stručně, ale přehledně nabízí přehled obecných ekonomických pojmů, především z oboru ekonomiky podniku Katedra ekonomie Národohospodářské fakulty VŠE v Praze má díky kvalitě své výuky a výzkumu velmi dobrou pověst v České republice i ve střední Evropě.Historie katedry začíná s historií fakulty na počátku 50. let. Více ». Důležité termíny Studijní plán studijního programu Mezinárodní ekonomika a obchod je rozdělen do tří skupin. Do první skupiny jsou zahrnuty základní teoretické předměty profilujícího základu (Makroekonomie 2, Mikroekonomie 2, Mezinárodní ekonomie, Mezinárodní obchod, Statistika 2) a ostatní povinné předměty profilujícího základu (Mezinárodní marketing, Bankovnictví 2.

Magisterské navazující studium Ekonomie a management

 1. z reálného firemního prostředí. Studijní program je sestaven tak, aby studenti mohli ihned aplikovat získané znalosti v praxi nebo na ně navázat v pokračujícím magisterském studiu. Studijní program Ekonomika a management má čtyři specializace: Podniková ekonomika, Management, Ekonomika a právo v podnikání, Sportovní.
 2. Ekonomie. Studium ekonomie je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci programu Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě. Studenti se mohou seznámit se základy podnikové ekonomiky, podnikatelského plánování a účetnictví aj. V navazujícím magisterském studiu a dále i ve studiu.
 3. Studijní­ oddělení - celoživotní vzdělávání (CECEV) Podniková ekonomika a management - Plzeň (bakalářské) 001 - Nabídka studia v rámci CŽV - ŘÍJEN 2021 . PDF. 002-přihláška bakalářské studium - ŘÍJEN 2021 . DOC. 003-studijní plán - PEM Plzeň . PDF
 4. Střední škola informatiky a ekonomie. Studium při zaměstnáníNabízíme kombinovanou formu dálkového studia oboru Ekonomika a podnikání pro všechny studenty, kteří si chtějí doplnit maturitní vzdělání.. Více o studiu při zaměstnán
 5. Zavzpomínala jsem na uplynuté roky na bakalářském a následně magisterském studiu na VŠE a shrnula, co mi VŠE dala (a také vzala). Můžete se těšit nejen na 5.
 6. Typ studia: Ph.D. Délka studia: 4 roky. Charakteristika studijního programu . Studijní program se opírá o Teorie a metody řízení, Ekonometrii i Znalostní management a další související vědecké disciplíny z oblasti managementu. Ty jsou doplněny disciplínou Ekonomie zahrnující vybrané oblasti mikroekonomie a makroekonomie
 7. Doktorské studijní programy. PEF ČZU v Praze uskutečňuje doktorské studium ve 4 doktorských studijních programech v českém jazyce a ve 4 doktorských studijních programech organizovaných v anglickém jazyce. Více informací naleznete v části Doktorské programy

Doporučené časové plány studia. Doporučený časový plán bakalářského studijního programu Ekonomika a management (1. ročník) Doporučený časový plán bakalářského studijního programu Ekonomika a management (2. ročník Garanti: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. katedra bankovnictví a pojišťovnictví prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. katedra měnové teorie a politiky Charakteristika vedlejší specializace Specializace umožňuje studentům získat obdobné znalosti a dovednosti, jaké získají studenti hlavní specializace Bankovnictví a pojišťovnictví a Finance. Absolvent vedlejší specializace.

Vysoká škola ekonomická v Praze - vse

Studium Vyhledávač oborů Fakulta/součást všechny aplikované informatiky managementu a ekonomiky humanitních studií logistiky a krizového řízení multimediálních komunikací technologická Univerzitní institu IES - Institut ekonomických studií. Přijímací zkouška. Přijímací zkouška pro bakalářský program Ekonomie a finance probíhá formou Národní srovnávací zkoušky organizované společností SCIO. Uchazeči o studium musí vykonat Národní srovnávací zkoušku z

MEKON 2013 v Ostravě potvrdil vysoký zájem o studium ekonomie Cílem setkání je prezentace vědeckovýzkumných výsledků posluchačů, kteří se dále vzdělávají v těchto oborech doktorského studia: ekonomii, podnikové ekonomice a managementu, financích, veřejné ekonomice a správě, systémovém inženýrství a informatice Popis studia. Cílem studia je příprava odborníků k výkonu povolání v oblasti ekonomiky a managementu, schopných kritického myšlení, samostatného rozhodování, nadaných přenositelnými kompetencemi a smyslem pro morální zodpovědnost a připravených se dále celoživotně vzdělávat Cíle studia ve studijním programu. Cílem bakalářského akademicky zaměřeného studijního programu Ekonomika a management se třemi studijními specializacemi (Management a marketing, Ekonomická a finanční analýza a Lidské zdroje) je vybavit studenty znalostmi, dovednostmi a schopnostmi potřebnými pro navazující magisterské studium, ale také vybavit je předpoklady pro. Bakalářský studijní program Digitální ekonomika a společnost tě seznámí s touto poměrně novou profesí, která se zaměřuje na využití nových informačních nástrojů. Cílem je naučit studenty pochopit a využít hlavní principy a trendy v oblasti digitální ekonomiky a společnosti vzhledem k rozvolňování omezení vyvolaných pandemií COVID-19 se Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze rozhodla uspořádat v pondělí 21. června 2021 slavnostní promoce pro ty absolventy, kteří skončili své navazující magisterské studium v letním semestru 2020/2021 (tedy podle fakultního harmonogramu studia v období od 7.2.2021 do 12.6.2021)

Bakalářské studium Fakulta ekonomicko-správn

Ve státní a veřejné správě. Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Digitální ekonomika a společnost v prezenční formě studia je připraven na pozice státního zaměstnance a představeného dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o státní službě) a v souladu s. Studijní program Management a ekonomika ve stavebnictví má většinu předmětů v 1. a 2. roce společnou s programem Stavební inženýrství, navíc má předmět Development, oceňování majetku a realitní trh. Ve 3. a 4.roce jsou zařazeny manažerské a ekonomické předměty Na Fakultě stavební se v roce 2021 otevírá nový bakalářský studijní program zaměřený na management, ekonomiku a stavebnictví. Co budeš studovat? Jaké najdeš uplatnění v praxi? Jak se staneš inženýrem? Naše exkurze. Příklady témat bakalářských prací. Naši absolventi. Sportovní vyžití

Ekonomie na vysoké škole - www

Studium je zaměřeno na předání potřebných znalostí pro schopnost zvládnout ekonomické aktivity v prostředí, kde působí vlivy jak domácích, tak zahraničních ekonomických faktorů. Jde tak o přípravu specialistů, kteří jsou schopni realizovat aktivity v mezinárodním obchodě a s ním spjatými vztahy Akademický titul je vyjádření stupně spjatého s určitým vzděláním, značí udělenou formální kvalifikaci určité úrovně, a to řádně zakončeného studijního programu v rámci terciárního vzdělávání zpravidla na univerzitě či jiné vysoké škole.Tyto instituce většinou udílejí akademické tituly spjaté s určitými stupni studia, studijními programy, typicky. Studijní směr je určen pro studenty, kteří mají rádi techniku, a zajímá je oblast ekonomická i stavební. Studenti se naučí nejen to, jak stavbu navrhovat a realizovat, ale zejména, jaké aktivity jsou spojeny s vedením přípravy, organizace výstavby, plánováním nákladů a stanovením ekonomické návratnosti investice Studijní program Veřejná ekonomika a správa. O studijním programu Profese Dovednosti Studijní plány Zeptejte se nás. Elektronická přihláška. O studijním programu. Veřejný sektor se dotýká každého z nás — občanů, institucí a firem. A když mu porozumíte, budete mít opravdu velké uplatnění, které vás může zavést.

Studijní program: Ekonomika a management. Studijní obor: Ekonomika podniku. Pokud máte zájem studovat na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, máte možnost podat přihlášku do 1. ročníku 3-letého prezenčního bakalářského studia, které je realizováno ve Valašském Meziříčí Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 011 551 IČ: 60 126 698 IZO: 102 018 006 Číslo bankovního účtu: 259796079/030

Studium - Katedra ekonomie - EKF VŠB-TU

Studijní tematický modul Strategický management - tento studijní modul je doporučený zejména pro studijní obor Management a ekonomika a vhodně doplňuje profil absolventa tohoto oboru. Student si osvojí především teoretickou podstatu strategického řízení a bude vybaven metodickými dovednostmi pro strategický management Spustili jsme e-přihlášku pro navazující studium Ekonomika a management veřejného sektoru. Můžete se hlásit na navazující studium programu Ekonomika a management veřejného sektoru. Přihlášku je možné podat do 15. 8. 2021. Do 3. 9. 2021 do 12:00 hodin je potom nutné doložit vysokoškolský diplom Program Multimédia v ekonomické praxi. Program: bakalářský profesní *) (3,5 roku) Garant programu: doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Garantující katedra: Katedra multimédií *) Profesní program klade důraz na praktické uplatnění absolventů. Součástí studia je povinná praxe v oblasti multimédií V průběhu studia vás naučíme řešit problémy manažerské teorie a praxe, naučíme vás zpracovat i obhájit projektové studie, vyzkoušíte si i řešení případových studií a manažerských her. Po absolvování oboru Ekonomika a management podniku stoupne vaše cena na trhu práce o velký kus Seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako teoretickým základem studia navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Studenti si osvojí základní ekonomické teoretické přístupy pro individuální rozhodování při řešení problémů v hospodářské praxi

Ing

Ekonomie je věda o nejobecnějších zákonitostech a souvislostech v ekonomickém životě společnosti. Zabývá se zkoumáním využití vzácných zdrojů k výrobě užitečných komočmT (statků a služeb) a otázkami jak výsledky produkce rozdělit mezi jednotlivé tržní subjekty (domácnosti, firmy a stát) Pokud se chceš po studiu uplatnit v řídících, ekonomických, podnikatelských či správních funkcích v široké oblasti od finančních oddělení firem, marketingu, ekonomii či ve vlastním podnikání, bakalářský studijní program Provoz a ekonomika je ideální průřezový program, který tě provede tím nejdůležitějším, co může studium ekonomie nabídnout

Ekonomie - magisterské navazující studium Fakulta

Ústav řízení a ekonomiky podniku je garantem nově akreditované specializace Řízení průmyslových systémů a dobíhajícího doktorského studijního oboru Řízení a ekonomika podniku.Absolvent doktorského studia získává akademický titul Ph.D. Doktorské studium je možné studovat ve dvou formách O studijním programu. Student získá kvalitní znalosti z oblasti ekonomiky, financí, účetnictví, managementu, marketingu, obchodu, logistiky, výroby a personalistiky v kombinaci se znalostmi průmyslových technologií. Vysoká kvalita vzdělání je zaručena prakticky a interaktivně orientovaným způsobem výuky v moderních.

Ekonomie - bakalářské studium Fakulta sociálních studií M

Čínská studia. Vedlejší specializace Čínská studia je určena studentům, kteří chtějí aktivně rozšířit profil své hlavní specializace o specifika vývoje a fungování expandující čínské ekonomiky a podnikání na jejím stále perspektivnějším trhu Na této stránce naleznete středoškolská, vysokoškolská a postgraduální studia. Máte možnost vybrat si studium z nabídky řady různých škol

Ing

Studium ekonomie - Edumenu

Ústav řízení a ekonomiky podniku je od roku 2018 garantem nově akreditovaného, velmi atraktivního a moderně navrženého navazujícího magisterského studijního programu Řízení průmyslových systémů.Tento program je otevřen pro studentky a studenty, kteří zahájí studium v akademickém roce 2020/2021 a později Ekonomika a management - změna rozvrhu! napsal/a Magda Matušková. Vážené studentky, vážení studenti, dovolujeme si Vás informovat, že došlo ke změnám v rozvrhu pro studijním program Ekonomika a management. Aktualizovaný rozvrh naleznete níže. Rozvrh Ekonomika a management ZS 2014/15 17. a 18. května proběhl 11. ročník bienální konference České společnosti ekonomické, kterou tradičně spolupořádá Fakulta informatiky a statistiky na VŠE. Ačkoli se účastníci nemohli setkat v aule RB101, jak tomu bylo v předchozích letech, i v online prostředí nakonec vystoupili přední ekonomové středoevroého.

IES :: docIES :: prof

Video: Ekonomie - bakalářské studium Pedagogická fakulta M

EF UMB | Frankofónne štúdiumSoukromé a státní vysoké školy - přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy. Bakalářské studium se realizuje v pěti studijních programech, z nichž jsou tři určené pro prezenční studium (Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika, Geografie) a dva pro kombinovanou formu studia (Hospodářská politika a správa, Ekonomika a management) 2 Ekonomie jako východisko studia ekonomiky lesního hospodářství 2.1 ředmět a pojmy ekonomie Východiskem studia každé ekonomiky, tedy i ekonomiky lesního hospodářství, jsou poznatky ekonomie. Existuje velké množství literatury z oblasti ekonomie. Pro orientaci nám postačí poznatky úvodních kurzů Institut ekonomických studií FSV UK nabízí doktorské studium v oboru ekonomie a finance zaměřené na ekonomickou teorii a její aplikace v ekonomických a finančních analýzách.Studium je zaměřeno na problematiku modelování a analýz ekonomických procesů a chování ekonomických subjektů 3 Studijní povinnosti v doktorských studijních programech V doktorských studijních programech je doktorand povinen absolvovat dle akreditace předm ty vybrané školitelem. V souladu se Studijním a zkušebním řádem Vysoké školy ekonomické v Praze je doktorand povinen složit předepsaný poet zkoušek. Vedle studijním plánem předepsaných zkoušek je neodd litelnou souþást Studenti z programu Multimédia v ekonomické praxi opět zvítězili v jarní soutěži A!M Creative Challenge. Celý článek. Vytvořeno: 15. 7. 2021. Studijní informační systém Office 365 Kontakty Vyhledat. ×. Vyhledávání. Hledat. Jedná se nejen o rozvojové země Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Oceánie a také o tzv. tranzitivní ekonomiky v jihovýchodní Evropě a v postsovětském prostoru. Cíle studia Studium umožňuje do hloubky poznat podstatu ekonomických, politických a sociálních procesů, které probíhají v rozvojovém světě a zároveň se.