Home

OSVČ sociální 2022

Přehled o příjmech a výdajích - Česká správa sociálního

  1. Každá OSVČ, která alespoň po část roku 2020 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (dále jen SVČ), má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok 2020 (dále jen Přehled)
  2. imální zálohy stanovené pro rok 2020. To znamená 2 544 Kč u hlavní činnosti a 1 018.
  3. Kalkulačka OSVČ sociální pojištění za rok 2020 a záloha 2021 V naší kalkulačce si mohou všechny OSVČ na hlavní činnost vypočítat, jak vysokou budou platit zálohu na sociálním pojištění v roce 2020 po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. Výše zálohy se odvíjí od hrubého zisku
  4. OSVČ a samoplátci si, pokud chtějí, musí platit měsíční zálohy na sociální pojištění sami. Minimální částka na sociální pojištění na rok 2020 je však opět vyšší
  5. Základní informace o zálohách. OSVČ, která v roce 2020 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (dále jen SVČ) s povinností platit zálohy na pojistné (dále jen zálohy) a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2021 a pokud u ní nedojde k žádné změně (např. k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně charakteru činnosti z hlavní na vedlejší či naopak.
  6. imální vyměřovací základ ve snížené výši, a tedy i nižší

2020 v nemocenském pojištění, pojistném na sociální zabezpečení a v důchodovém pojištění OSVČ 1. Redukční hranice pro redukci denního vyměřovacího základu, z něhož se stanoví denní výše dávky nemocenského pojištění, čin Pro OSVČ, které již za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září, dodává Maláčová. Opatření se podle ministryně dotkne přibližně milionu OSVČ, zhruba 60 procent z nich platí minimální zálohy u sociálního pojištění Hrubý zisk za rok 2020 má 67 000 korun. Paní Markéta neplatí z vedlejší činnosti žádné sociální pojištění, neboť hrubý zisk je do limitu. Pro celý kalendářní rok 2020 je limitem pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti částka 83 603 korun

OSVČ mohou letos podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. června 2021. Aby však byla sankce za pozdní podání přehledu prominuta, je potřeba nejpozději do 30. 6 Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných

Zálohy pro OSVČ a ostatní důležité údaje v sociálním pojištění pro rok 2020; Zaměstnavatel a ePortál České správy sociálního zabezpečení; Koho všeho se od května 2020 dotkne EET a jak se dá evidenci vyhnout

Stát odpustí OSVČ min

Když zisk přesáhne rozhodnou částku, doplatí OSVČ odvody na sociálním pojištění při podání daňového přiznání a začne platit zálohy na sociální pojištění. Pro rok 2020 jsou stanoveny zálohy pro OSVČ na vedlejší činnost alespoň na 1018 Kč, avšak pokud byl zisk výrazně vyšší než rozhodná částka, je. V roce 2020 se opět zvyšuje platba minimálních záloh na tzv. sociální pojištění. Více zaplatíte kvůli zvyšující se průměrné mzdě. Rozdíl oproti roku 2019 však naštěstí není dramatický. Pro výpočet minimálních záloh na rok 2020 potřebujeme znát předpokládanou. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu. Více informací ZDE. Odpuštění sociálního pojištěn Osoby samostatně výdělečně činné platí sociální a zdravotní pojištění v rámci povinných odvodů. Jaká je jejich výše v roce 2020? A jaké povinnosti a částky se vás týkají, pokud pobíráte rodičovský příspěvek? Minimální měsíční zálohy pro OSVČ hlavn

Zálohy OSVČ na sociální pojištění v roce 2020 - Portál POHOD

Pokud OSVČ vykonává vedlejší činnost z důvodu výkonu zaměstnání (ust. § 9, odst. 6, písm. a), zákona č.155/1995 Sb. v platném znění), platí zálohy na pojistné v případě, že její daňový základ ze SVČ dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění (rozhodná částka je v roce 2020 stanovena na 83 603 Kč) nebo se k účasti na tomto. Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2020. Zjistit více. Vyplnit. Hlášení zaměstnavatele /osoby dobrovolně nemocensky pojištěné/ při ukončení pracovní neschopnosti Hlášení o úmrtí klienta/klientky v zařízení sociálních služeb. Zjistit více. Vyplnit. Hlášení o ukončení pobytu klienta/klientky v. Daně a odvody OSVČ pro rok 2020: Sazba daně z příjmů fyzických osob je ve výši 15 %. Paušální výdaje je možné počítat z maximální částky příjmů ve výši 2 000 000 Kč. Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 procent z tzv. nadlimitního příjmu (48násobek průměrné mzdy). Sleva na. U sociálního pojištění se mění až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za rok 2020, tedy nejčastěji v dubnu. Pokud už teď platíte víc než minimum, nemusíte nic řešit. Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, roste v roce 2021 minimální záloha na sociální pojištění na 1036 korun (o 18 korun víc než doteď)

Kalkulačka OSVČ sociální pojištění za rok 2020 a záloha

Sociální pojištění OSVČ 2020: minimální zálohy a

Sociální pojištění OSVČ - základ a sazby pojistného. Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištění u OSVČ je 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení.OSVČ si může určit i vyšší vyměřovací základ Minimální povinné zálohy na sociální pojištění OSVČ 2021. Zálohy na sociální pojištění byly v roce 2020 na minimální hodnotě 2 544 Kč. Nově se tyto zálohy zvedají o 44 Kč na 2 588 Kč.Novou výši zálohy na sociální pojištění musíte platit nejpozději od měsíce, ve kterém podáte přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 2020. průměrná mzda. 29 979 . 32 699 . 34 835 . minimální záloha OSVČ - zdravotní pojištění. 2 024 . 2 208 . 2 352 . minimální záloha OSVČ - sociální zabezpečení hl. činnost. 2 189 . 2 388 . 2 544 . minimální záloha OSVČ - sociální zabezpečení vedl. činnost. 876 . 955 . 1 018 . hranice pro měsíční výpočet. 2020. OSVČ vykonávající vedlejší činnost nemusí dodržet minimální výši záloh a v průběhu roku nemusí platit zálohy na zdravotní pojištění. Týká se to jen období - měsíců, kdy vykonává vedlejší činnost. Pro rok 2020 se zvyšuje minimální záloha na sociální - důchodové pojištění na částku 2 544 Kč. Zálohy OSVČ na sociální pojištění v roce 2020. Redakce 14. 1. 2020 Pro rok 2020 platí pro OSVČ nová výše minimálních záloh u sociálního pojištění. Foto: 123RF . Minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění se OSVČ pro rok 2020 zvýší. U hlavní činnosti na 2 544 Kč, u vedlejší činnosti na 1 018 Kč.

V naší kalkulačce si mohou všechny OSVČ na hlavní činnost vypočítat, jak vysokou budou platit zálohu na sociálním pojištění v roce 2020 po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019. Výše zálohy se odvíjí od hrubého zisku Přehled OSVČ 2020. P O U Č E N Í. 1. Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinna dodat všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a zákona. Daňová kalkulačka OSVČ pro rok 2020 - výpočet daně z příjmu, sociálních a zdravotních odvodů a slev na dani

Česká Správa Sociálního Zabezpečen

Zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ 2020: Minimální

Průměrná mzda vzroste i v roce 2020 a pro OSVČ to znamená navýšit povinné zálohy na sociální pojištění. Povinné platbě záloh na sociální pojištění alespoň v minimální zákonem předepsané výši se v roce 2020 nevyhne žádný podnikatel, který bude podnikat na hlavní činnost Od září 2020 musí OSVČ už zase platit zálohy. Pozor také na to, že pokud podnikáte, tak od září 2020 už zase platí povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.. V souvislosti s koronavirem, vláda živnostníkům odpustila placení sociálního a zdravotního pojištění od března do srpna 2020 Sociální pojištění při koronaviru. Od března do srpna 2020 byly odpuštěny zálohy. Vyjde-li nám za rok 2020 nízký zisk, tyto peníze opravdu ušetříme, nebudou se doplácet. Pro důchod se budou tyto měsíce považovat za vyloučenou dobu a bude se na ně pohlížet tak, jako kdybychom zálohy platili

sociální pojištění osvč 2020 - vše o tématu. sociální pojištění osvč 2020 - abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam nejoblíbenějších článků k tématu sociální pojištění osvč 2020, které hledáte. V naší encyklopedii najdete články, fotografie i videa Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) přehled o příjmech a výdajích. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ letos podat na předepsaném tiskopise OSSZ v delším termínu.

sociální pojištění 2020 osvč - abychom vám usnadnili vyhledávání zajímavého obsahu, připravili jsme seznam nejoblíbenějších článků k tématu sociální pojištění 2020 osvč, které hledáte.V naší encyklopedii najdete články, fotografie i videa 22.2.2020 | Ve svém byznys plánu musí každý živnostník a podnikatel počítat s povinnými odvody. Které to jsou a jaká je jejich výše v roce 2020? Odvody OSVČ na hlavní činnost. Měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění mají povinnost platit všechny osoby samostatně výdělečné činné Limit pro platbu sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pro rok 2020 zvyšuje, lze mít tedy vyšší příjem a pojistné nehradit. Stále však platí, že pokud si lidé přivydělávají jen po část roku, limit se poměrně snižuje. Co se konkrétně mění a co nadále platí i v roce 2020, vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti.

Sociální pojištění v roce 2020 (10/2020) - MPS

Výpočet hrubé mzdy 2020 – Dům financí – kalkulačky, vzory

Odpuštění sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ

Minimální vyměřovací základ pro zálohy na sociálním pojištění v roce 2021 je 8 860 Kč, tedy čtvrtina průměrné mzdy (tj. 35 441 Kč x 0,25). Záloha se rovná 29,2 % z tohoto vyměřovacího základu, což představuje 2 588 Kč (tj. 8 860 Kč x 0,292) Daňová kalkulačka OSVČ 2020 - kalkulačka mzdy zaměstnanců, daně, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Paušální daň pro OSVČ: Kdo se k ní může přihlásit a pro koho je výhodná? Kalkulačka paušální daně pro rok 2021 - Diskuze, názory, doporučení a hodnocen V roce 2019 nejdříve 138 Kč se změnou od 01.07.2019 na 126 Kč. Částka 126 Kč platila i pro rok 2020, od roku 2021 je to 147 Kč) Více o nemocenském pojištění osvč v roce 2021 naleznete na stránkách OSSZ » Kontakty na všechny pobočky OSSZ » Zdravotní poj. - min. záloha v roce 2020 je 2.393 K Sociální pojištění pro OSVČ 2020 2021; Maximální vyměřovací základ (limit pro sociální zdanění) 1 672 080 Kč: 1 701 168 Kč: Minimální roční vyměřovací základ HČ (hlavní činnost) 104 508 Kč: 106 332 Kč: Minimální roční vyměřovací základ VČ (vedlejší činnost) 41 808 Kč: 42 540 K

OSVČ a sociální pojištění za rok 2020 E15

Po skončení rodičovského příspěvku, se z OSVČ, která byla po dobu rodičovské OSVČ vedlejší, stává opět OSVČ hlavní. S povinností, platit alespoň minimální sociální a zdravotní pojištění. Podnikání také může být přerušeno. Pak může vznikat nárok na podporu v nezaměstnanosti a zdravotní pojištění by platil stát (na Úřadu o práci, nebo za osobu. Za letošní březen až srpen se OSVČ promíjí platba sociálního pojištění právě v této minimální výši, přičemž o prominutí povinnosti platit zálohy není ani v tomto případě nutné žádat. Za uvedené měsíce se tak celkem promíjí platba na sociální pojištění ve výši 15 264 korun Za upozornění stojí i to, že OSVČ s vyšší než minimální povinností úhrad pojistného na zdravotní pojištění v době odpuštění minimálních záloh od března do srpna 2020, budou vzniklý rozdíl dopočítávat v aktuálním Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020.. Stát odpustí OSVČ min. zálohy na sociální a zdravotní pojištěn Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení vzrostl pro rok 2020 o 102 528,- Kč. Doplňujeme, že údaje ve vyhlášce ovlivní také minimální výši záloh OSVČ na sociální a zdravotní pojištění a měsíční příjem zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

Přehledy OSVČ za rok 2020 - Portál POHOD

A to už jen kvůli šesti měsícům v roce 2020, kdy byli kvůli krizi covid od sociálního [i zdravotního] pojištění osvobození v jeho minimální výši. Případný rozdíl pak musí dorovnat právě v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. OSVČ s vyššími příjmy proto musejí počítat s vyšším nedoplatkem Rozhodná částka 2020, 2021. Abychom nemuseli platit sociální pojištění, když máme činnost vedlejší, nesmí náš zisk za rok překročit rozhodnou částku. Pro zisk za rok 2021 je tato rozhodná částka 85 059 Kč. Pro zisk za rok 2020 je tato rozhodná částka 83.603 Kč Pro OSVČ je minimálním vyměřovacím základem dvanáctinásobek 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství.. Od 1. ledna 2020 činí minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 17 417,50 Kč a minimální záloha na pojistné 2 352 Kč.. Od 1. ledna 2021 bude minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ 17 720,50 Kč a minimální záloha na pojistné 2.

Živnostníci ušetří na pojistném 2020 Ministerstvo

Záloha na sociální pojištění za září musí být uhrazena do 30. 9. 2020, záloha na zdravotní pojištění za září je splatná do 8. 10. 2020. Jestliže OSVČ odpuštění záloh nezaznamenala včas a zálohu za březen zaplatila, bude tato záloha použita jako platba za měsíc září a s platbami lze začít o měsíc později Stejně jako u sociálního pojištění byla OSVČ prominuta část zálohy na zdravotní pojištění. Za období březen až srpen 2020 se zálohy promíjí až do výše 2 352 Kč za měsíc. Dohromady tedy podnikatel na zálohách na zdravotní pojištění za rok 2020 ušetří až 14 112 Kč Paušální daň pro živnostníky. Poslanecká sněmovna 17. 6. 2020 schválila návrh Ministerstva financí na zavedení institutu paušální daně pro živnostníky a podnikatele z řad OSVČ. Termín spuštění této daně je naplánovaný na 1. ledna 2021.Čeho se paušální daň týká a jak živnostníkům pomůže Na podporu v nezaměstnanosti, mají živnostníci (OSVČ) nárok, při přerušení nebo ukončení podnikání. Podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ od Úřadu práce, ale není moc vysoká. Pokud si živnostník platí jen minimální sociální pojištění (v roce 2021 je to 2588 Kč), pak je podpora velmi nízká. Jen pár tisíc korun

Zálohy pro OSVČ a ostatní důležité údaje v sociálním

Pojistné na sociální zabezpečení 2020: zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově poji Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Podání přehledu o příjmech a vydání za rok 2019 Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 mohou OSVČ podat bez sankcí až do 18.9. 2020 (původně to bylo do 3. 8. 2020) . Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude mu prominuto penále, které by jinak musel platit za opožděnou platbu Pokud má OSVČ jen nízký zisk z podnikání (což má nemálo živnostníků, aby nemuseli platit vysoké daně), a platí si například jen minimální zálohy na sociální pojištění (v roce 2021 je to 2588 Kč), pak je maximální možná výše nemocenského pojištění 204 Kč Průměrná mzda se stanoví jako součin vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu pro účely důchodového zabezpečení, 34 766 × 1,0194 = 35 441 Kč (zaokrouhleno na celé koruny nahoru). Pro srovnání - v roce 2020 byla průměrná mzda ve výši 34 835 Kč (32 510 × 1,0715). Sociální pojištění v roce 202

Jejich výpočet totiž mimo jiné vychází právě z výše průměrné mzdy, která se pro rok 2020 odhaduje na 34 835 korun. Sociální pojištění a OSVČ. Výše minimálních záloh na sociální pojištění je pro rok 2020 stanovena na 2 544 korun. Přesná výše záloh ale záleží na vašem hrubém dosaženém zisku z. Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2020. Jak už jsme informovali zde, od ledna došlo ke změně minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné.Nyní se podíváme, v jaké výši budou od ledna 2020 platit zálohy na sociální pojištění Každý zaměstnanec a OSVČ má povinnost kromě dani z příjmu platit také odvody na sociální a zdravotní pojištění. Minimální zálohy na tato pojištění se v podstatě každý rok zvyšují, jinak tomu není ani v roce 2020. Kolik musíte nově platit? Jak jsme Vás již informovali v minulém článku, v letošním roce se opět zvedla minimální mzda, která částečně. Schváleno - zákon č. 136/2020 Sb., ze dne 25. března 2020 o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 Zdravotní pojištění OSVČ minimální záloha OSVČ na zdravotní pojištění činí v roce 2020 - 2 352 Kč - nová minimální záloha se platí již za leden 2020, tzn. max. do 8.2.2020 - výpočet: 13,5% z ½ průměrné mzdy zaokrouhlené nahoru Sociální pojištění OSVČ

Slovensko: Změny v placení odvodů na sociální a zdravotníVládní opatření přímo zasáhla cca 34 % firem a 34 % OSVČ

Přinášíme vám kompletní přehled o sociálním pojištění pro rok 2020. Podívejte se, jak se vás dotknou změny, patříte-li mezi OSVČ nebo zaměstnance. V článku se dozvíte, kde a jak platit sociální pojištění, pokud s podnikáním začínáte Minimální zálohy na pojištění OSVČ 2020\r \r Sociální- důchodové a nemocenské\r \r. Kategorie Android code auto-moto Brambory dum-zahrada Elektro a Li-Ion baterie Elektrokola finance Games - Hry grafika Kuchyně Kuře, kuřecí Moučníky Nápoje Odpady. Dne 24.3.2020 schváleno PSP ČR. Pozor! Odpouští se jen minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. V roce 2020 OSVČ nebudou od března po dobu 6 měsíců platit žádné zálohy na pojištění. Příští rok doplatí rozdíl mezi tím, co by měli platit a minimální zálohou. Odpuštěny jsou totiž jen minimální. Sociální pojištění: OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020, byl-li posledním dnem lhůty pro podání přehledu 2. 8. 2021 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ) 10.8. Zdravotní pojištění: OSVČ - platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2020, byl-li posledním dnem lhůty pro podání. Pokud byste náhodou měl nárok na ošetřovné i po 10 narozeninách dcery (což si nemyslím), tak o něj každopádně půjde žádat jen za období od 14. 10. 2020. do 28. 10. 2020. Od 29. a 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny a až do konce října na ošetřovné nárok není (ani pro OSVČ, ani pro zaměstnance)

Průměrná měsíční mzda pro rok 2020 ve výši 34 835 Kč nezvyšuje pouze odvody na zdravotní pojištění, ale navyšuje i zálohy na sociální zabezpečení. Minimální záloha pro rok 2020 se tak zvyšuje z 2 388 korun na 2 544 Kč, tedy o 156 korun. Minimální záloha se zvýší i OSVČ, které podnikají jako vedlejší činnost Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 pro správu sociálního zabezpečení. Přehled OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2020 pro okresní správu sociálního zabezpečení mohou OSVČ podat do 30. 6. 2021. Zároveň je potřeba doplatek na pojistném za 2020 uhradit také do 30. 6. 2021, aby byli odpuštěny sankce. S tím, že. Stáhněte si zdarma formuláře úřadu Česká správa sociálního zabezpečení a program na jejich vyplňování, tisk a podání. Formuláře ke stažení. Vydavatelé > Česká správa sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ za rok 2020

Tým jako malá sociální skupina, malá sociální skupinaminimální mzda 2020Zdravotní pojištění 2020 - kalkulačky, formuláře, přehled

Limit pro platbu sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se pro rok 2020 zvyšuje, lze mít tedy vyšší příjem a neplatit sociální pojištění. Stále však platí, že pokud si lidé přivydělávají jen po část roku, limit se poměrně snižuje OSVČ prominuté zálohy na pojistné započítávají v přehledech. Zákonem č. 136/2020 Sb. byly prominuty zálohy na pojistné na důchodové pojištění za měsíce 03 až 08/2020. Pojistné za rok 2020 se snižuje o částku odpovídající minimální výši záloh, tj. o 15.264 Kč u OSVČ s hlavní činností (6 x 2.544 Kč) resp. u OSVČ s vedlejší činností o 6.108 Kč ( 6 x 1. Přehledy OSVČ za rok 2020. Přehledy o příjmech a výdajích jako každý rok musí podat všechny fyzické osoby, které v předchozím roce či jeho části vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, kterou se rozumí zejména provozování živnosti, podnikání v zemědělství, výkon umělecké či jiné tvůrčí činnosti dle autorskoprávních vztahů, činnosti soudních.