Home

Vídeňská úmluva o smluvním právu

Vídeňská úmluva o smluvním právu patří k nejdůležitějším mezinárodním smlouvám . Byla sjednána ve Vídni dne 23. května 1969 po dvacetileté kodifikační práci. Úmluva vstoupila v platnost dne 27. ledna 1980, pro Československo vstoupila v platnost dne 28. srpna 1987. Oficiální český překlad Úmluvy byl vyhlášen pod č. 15/1988 Sb Vídeňská úmluva o smluvním právu (VCLT ) je mezinárodní dohoda upravující smlouvy mezi státy . Známá jako smlouva o smlouvách, zavádí komplexní pravidla, postupy a pokyny pro definování, koncipování, pozměňování, interpretaci a všeobecné provádění smluv diktováno pozitivním právem, především čl. 31 a 32 Vídeňské úmluvy o smluvním právu (1969). To platí zejména,jde-li o pravidla výkladu prvního stupně.Na základě uvedených východisek článek definuje,jaká pravidla výkladu prvního stupně - jazyková, systémová či funkcionální - Vídeňská úmluva stanoví, resp Údaje o textu Titulek: Vídeňská úmluva o smluvním právu: Původní znění: Vyhláška MZV 15/1988 Sb. Zdroj: www.lexdata.cz: Účinnost od: 28. srpna 1987: Licence: PD CZ Hlavní článek v české Wikipedi

Vídeňská úmluva o smluvním právu - Wikipedi

Sdělení č. 292/1999 Sb. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám Sdělení č. 9/2014 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu, vyhlášené pod č. 15/1988 Sb Vídeňská úmluva o smluvním právu (WÜRV) ze dne 23. května 1969 (také: Vídeňská úmluva o smluvním právu ( WVK, WVRK), English Vídeňská úmluva o smluvním právu (VCLT)) upravuje zákon o smlouvách mezi státy. To z něj činí základní mezinárodní smlouvu Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi - Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations. z Wikipedie, otevřené encyklopedie Vídeňská úmluva o smluvním právu: 27.01.1980: 162/1998 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod: 01.01.1999: 95/1983 Sb. Smlouva o právní pomoci a právních vztazích mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik: 04.06.1983: 11/1975 Sb Vídeňská úmluva o smluvním právu je smluvní ujednání, které shrnuje mezinárodní smluvní právo, které bylo předtím upraveno pouze mezinárodním obyčejem. Obsah úmluvy je především souhrnem již vytvořených mezinárodních obyčejů. Úmluva se nevztahuje na smlouvy uzavřené pouze ústní formou

Vídeňská úmluva o smluvním právu patří k nejdůležitějším mezinárodním smlouvám. Byla sjednána ve Vídni dne 23. května 1969 po dvacetileté kodifikační práci. Úmluva vstoupila v platnost dne 27. ledna 1980, pro Československo vstoupila v platnost dne 28. srpna 1987 Vídeňská úmluva o smluvním právu - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č

Právo mezinárodních smluv : Vídeňská smlouva o smluvním právu (1969) - s komentářem : Právo mezinárodních smluv : Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) - s komentářem (Variant) Autoři: ČEPELKA, Čestmír. Vydání: Vyd. 1. Praha, 185 s. 1986. Nakladatel: Státní pedagogické nakladatelstv 15 VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí. ze dne 4. září l987. o Vídeňské úmluvě o smluvním právu Dne 23. května l969 byla ve Vídni přijata Vídeňská úmluva o smluvním právu Naučte se definici 'Vídeňská úmluva o smluvním právu'. Podívejte se na výslovnost, synonyma a gramatiku. Prohlédněte si příklady použití 'Vídeňská úmluva o smluvním právu' ve velkém čeština korpusu

Vídeňská úmluva o smluvním právu - Vienna Convention on

 1. kterým se vyhlašuje oprava českého znění Vídeňské úmluvy o smluvním právu, vyhlášené pod č. 15/1988 Sb. Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého znění následujících článkůVídeňské úmluvy o smluvním právu, přijaté dne 23. května 1969 ve Vídni a vyhlášené pod č. 15/1988 Sb.: 1
 2. cs 2 Podle článku 18 Vídeňské úmluvy o smluvním právu uzavřené dne 23. května 1969 (dále jen Vídeňská úmluva): EurLex-2 en 2 Article 18 of the Vienna Convention of 23 May 1969 on the Law of Treaties ('the Vienna Convention') states

Zkontrolujte 'Vídeňská úmluva o smluvním právu' překlady do chorvatština. Prohlédněte si příklady překladu Vídeňská úmluva o smluvním právu ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku Z psaných pramenů mezinárodního práva jsou pro oblast uzavírání mezinárodních smluv nejpodstatnější Vídeňská úmluva o smluvním právu z 23. května 1969, která upravuje oblast smluv uzavíraných mezi státy (včetně zakládacích smluv mezinárodních organizací) a Vídeňská úmluva o smluvním právu mezinárodních. Vídeňská úmluva o smluvním právu neupravuje. Směrnice . Komise . pro. mezinárodnı́ . právo. k uplatňovánı́. výhrad. k mezinárodním smlouvám (ILC Guide to Practice on Reservations to Treaties) (2001): Jednostranné prohlášení státu jakkoli formulované nebo nazvané, jehož účelem j Zkontrolujte 'Vídeňská úmluva o smluvním právu' překlady do francouzština. Prohlédněte si příklady překladu Vídeňská úmluva o smluvním právu ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

The Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi nebo mezi mezinárodními organizacemi (VCLTIO) je rozšířením Vídeňská úmluva o smluvním právu která se zabývá smlouvami mezi státy. Byl vyvinut společností Komise pro mezinárodní právo a otevřena k podpisu 21. března 1986.Komise pr Vyhláška č. 15/1988 Sb. ze dne 4.9.1987. Vyhláška ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu. Dne 23. května 1969 byla ve Vídni přijata Vídeňská úmluva o smluvním právu Vídeňská úmluva o smluvním právu, mezinárodní dohoda upravující smlouvy mezi státy, která byla vypracována Komisí pro mezinárodní právo OSN a přijata dne 23. května 1969, a která vstoupila v platnost dne 27. ledna 1980.. Úmluva upravující mezinárodní smlouvy byla jedním z prvních snah, které vyvinula Komise pro mezinárodní právo, a James Brierly byl v roce 1949. The Vídeňská úmluva o smluvním právu (VCLT) je a dohoda Týkající se mezinárodní zákon o smlouvách mezi státy. Bylo přijato dne 22. května 1969 a otevřena k podpisu 23. května 1969. Úmluva vstoupila v platnost dne 27. ledna 1980. K lednu 2018 úmluvu ratifikovalo 116 smluvních stran a dalších 15 států ji podepsalo, ale neratifikovalo Vídeňská úmluva o smluvním právu nenabízí řešení ve vztahu ke smlouvám, které se netýkají téhož předmětu. Právní teorie navrhuje pro řešení této varianty střetu použít pravidlo lex specialis derogat legi generali, jehož použití opírá o důvody vyplývající z právní logiky, z nutnosti systematické koordinace.

Vídeňská úmluva o smluvním právu - Wikizdroj

 1. telná Vídeňská úmluva o smluvním právu. To není tak jednoznačná otázka, jak by se na první pohled mohlo zdát. A pro kvalifi kaci, zda použití chemických zbraní je či není válečný zločin, má obrovský význam. Římský statut je zakládajícím dokumentem Mezi-národního trestního soudu. Jedná se o nejdůležitějš
 2. Vídeňská úmluva o smluvním právu). V tištěné podobě vychází komentář k této Vídeňské úmluvě již potřetí, místy je však nově provázen kritikou, což z něj činí o to zajímavější odborný materiál. Nově je též pozornost věnována dalšímu vývoji v oblasti mezinárodního smluvního práva, jímž.
 3. istra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu, ve znění účinném k 15.2.2014 A A Text Podřazené předpisy Časové verze Související Info o předpisu č. 15/1988.
 4. uuid:da921113-dcd2-4d27-8dbd-05355970c91b Subject: interpretace, mezinárodní smlouvy, Vídeňská úmluva o smluvním právu, pravidla výkladu prvního stupně, Jerzy Wróblewski, interpretation, international treaties, Vienna Convention on the Law of Treaties, and the first level rules of interpretation Type: article, model:article, and TEXT.
 5. vídeňská úmluva Vídeňská úmluva o smluvním právu. 11 ÚvOd a pOjetí publikace Téma interpretace práva Evroé unie není téma nové, dosud v odborné literatuře nijak nezpracované. Nepochybně je to ale téma stále aktuální, jeho

Vídeňská úmluva o smluvním právu. Volba několika právních řádů je situace, kdy účastníci při volbě práva podrobí různé části svého právního vztahu různým právním řádům. Taková situace je častá a zcela v pořádku. Naopak problematickou je volba několika právních řádů pro konkrétní stejnou část. A A 15/1988 Sb., Vyhláąka ministra zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o smluvním právu A A Text Podřazené předpisy Časové verze Související Info o předpisu č. 15/1988 Sb. VYHLÁ©KA ministra zahraničních. Kupte titul Právo mezinárodních smluv : Vídeňská úmluva o smluvním právu v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky titulu, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobný titul z nabídky více než 21 miliónů titulů

vídeňská úmluva o smluvním právu - katalog-dovolena

1) Vídeňská úmluva o smluvním právu přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb. Částka 42 Sbírka mezinárodních smluv č. 71 / 2013 Strana 10047 Strana 10048 Sbírka mezinárodních smluv č. 71 / 2013 Částka 4 Vídeňská úmluva o smluvním právu MO (1986) - vůbec nevstoupila v platnost-Úmluva o reprezentaci u MO (1975) - dosud nevstoupila v platnost-priority KMP: kodifikace obyčejového práva (inkorporací nebo rozvojem) právo smluv MO (nezdařilo se) mezinárodní odpovědnost. pomoc státům při sjednávání MS (1978 model Rusa Ušakova

Při výkladu ustanovení smlouvy, rozhodčí tribunály by se v první řadě měly zabývat běžným významem pojmů. Tato metodika je stanovena v článku 31 z 1969 Vídeňská úmluva o smluvním právu (VCLT). Články VCLT 31-32 jsou kodifikace obvyklého mezinárodního práva. Interpretační přístup předepsaný těmito články by měl být [ 15 Vídeňská úmluva o smluvním právu, 1969 . COFOLA 2011: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk University, 2011 Kodifikace či jiné smlouvy (ať již bilaterální nebo multilaterální), které obsahují psané vyjádření obyčejových norem, tyto pravidla však petrifikuj Nejužitečnější slovník češtiny na světě: skloňování, časování, významy, synonyma, ukázkové věty Vídeňská úmluva o smluvním právu Czech. Translation Vídeňská úmluva o smluvním právu translation. How do I translate Vídeňská úmluva o smluvním právu from Czech into English? Vídeňská úmluva o smluvním právu Czech » English. Vienna Convention on the Law of Treaties 2. Vídeňská úmluva o smluvním právu, 1155 UNTS 331, v ČR vyhlášená pod č. 15/1988 Sb. a č. 9/2014 Sb. m. s. 3. Články o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování z roku 2001. Ostatní právní předpisy a judikatura (vždy ve znění platném a účinném ke dni konání kontroly studia): 1

Video: Vídeňská úmluva o smluvním právu - xcv

Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a

Mezinárodní smlouvy - Zákony pro lid

 1. Lepricon se však Vídeňská úmluva nepoužije, neboť Irsko není smluvním státem Vídeňské úmluvy, a přestože by připadalo v úvahu použít Vídeňskou úmluvu na základě kolizní normy, dle které se má použít právo země, v níž má prodávající obvyklé bydliště (ČR), tak z důvodu výhrady ČR k této možnosti.
 2. isterstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění (kompetenční zákon) Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969), Sdělení MZV ČR č. 15/1988 Sb. Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů (1899, 1907), č. 5/1930 Sb
 3. - Vídeňská úmluva o smluvním právu z roku 1969- Rozsudek MSD ve věci Gabčíkovo/Nagymaros z roku 1997 11. Pravidla mezinárodního práva, zásady přátelských vztahů a spolupráce mezi státy - Pravidla mezinárodního práva: pojem, druhy, kogentní/dispozitivní apod
 4. Sbírka zákonů - úplná znění zákonů, změny zákonů, vyhláąky, nařízení vlády. Zákony jsou přehledně provázány s judikáty, komentáři, vzory smluv. Legislativa a její změny on-line
 5. úmluvy o smluvním právu12 z roku 1969. Smlouva kodifikuje dříve vzniklé obyčeje a specifikuje Samotná Vídeňská úmluva ale takovou podmínku nevyžaduje a je na stranách, aby se na ní dohodli. V případě, že by proces schvalování smlouv
 6. Nejužitečnější italsko-český slovník na světě. Italský výkladový slovník s českými překlady, s ozvučenou výslovností a s ukázkovými větami

Multilaterální dohoda - Wikipedi

Vídeňská úmluva o smluvním právu byla uzavřena ve Vídni dne 23. května 1969 (Recueil des traités des Nations unies, sv. 1155, s. 331, dále jen Vídeňská úmluva o smluvním právu). 11. Článek 3 této úmluvy, nadepsaný Mezinárodní dohody, na něž se úmluva nevztahuje, stanoví Vídeňská úmluva o smluvním právu (vyhláška č. 15/1988 Sb.) Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (sdělení č. 160/1991 Sb.) Statut Haagské konference mezinárodního práva soukromého (sdělení č. 18/2008 Sb.m.s) Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů (Newyorská úmluva) vykonatelnosti. Vídeňská úmluva o smluvním právu (Vídeň, 23. května 1969), Usnesení vlády ze dne 11. února 2004 č. 131, kterým se vydává Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv Vídeňská úmluva o smluvním právu přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb. E-shop Postavení úřední osoby v trestním právu 1961 ve Vídni, - Vídeňská dohoda o smluvním právu z roku 1969, - Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963, - Vídeňská úmluva o zastoupení států ve vztazích s univerzálními mezinárodními organizacemi z roku 1975, - Vídeňská úmluva o smluvním právu mezi státy a mezinárodními organizacemi, nebo mezi.

Vídeňská úmluva o smluvním právu - Wikiwan

1 Úmluva OSN o mořském právu, přijatá 10. 12. 1982, účinná od 16. listopadu 994 UNTS roč. 1883, str. 3, Dostupná v anglickém znění z Vídeňské úmluvy o smluvním právu psaným dokumentem (nutno podotknout, že za smlouvu dle. Při výkladu ustanovení smlouvy, rozhodčí tribunály by se v první řadě měly zabývat běžným významem pojmů. Tato metodika je stanovena v článku 31 z 1969 Vídeňská úmluva o smluvním právu (VCLT). Články VCLT 31-32 jsou kodifikace obvyklého mezinárodního práva

Podle některých právníků vypověditelná je, protože Vídeňská úmluva o smluvním právu ve smyslu čl. 3 se nevztahuje na mezinárodní dohody sjednané mezi státy a jinými subjekty mezinárodního práva. A právě Svatý stolec je subjektem mezinárodního zvláštního práva, nikoli státem 2010 MezinarPravoLS2010.ppt (814,5 kB), SefNATOvCR.doc (198 kB), Vídeňská úmluva o smluvním právu, Vyhl. MZV ČR č. 15/1988 Sb. Vídeňská úmluva o konzulárních sycích 1963, Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 32/1969 Sb.sb11-69.pdf (1,2 MB) Mezinárodní právo - výuka v ZS 2009-1 Mezinárodní smluvní právo, Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) 3.1. Druhy smluv 3.2. Vznik mezinárodních smluv 3.3. Výhrady k mezinárodním smlouvám 3.4. Výklad mezinárodních smluv 3.5. Ukončení a pozastavení platnosti mezinárodních smluv 4. Mezinárodní organizac

Vídeňská úmluva o smluvním právu - NSS-ČR/Judikáty

 1. Nagymaros.5 Vídeňská úmluva o sukcesi států vším čl. 30 Vídeňské úmluvy o smluvním právu z roku 1987) je třeba řešit případnou kolizi více občanských a obchodních z roku 1968 a Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Římská úmluva) z roku 1980. Tyto mezinárod
 2. 7. Ústavní soud v prvé řadě vychází z toho, že Úmluva je mezinárodní smlouvou, a jako taková musí být interpretována smluvními státy, tj. podle pravidel mezinárodního práva, jež našla odraz ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu, vyhlášené pod č. 15/1988 Sb. (dále jen Vídeňská úmluva)
 3. Druhy smluv a způsoby jejich uzavírání (Vídeňská Úmluva o smluvním právu). Dvě roviny diplomatického protokolu - soubor pravidel a oddělení MZV. Diplomatický protokol, etiketa a rozdílná kulturní prostředí. Protokolární praxe ČR. Mezinárodní vyjednávání jako nejvyšší forma diplomatické komunikace
 4. Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám (23. srpna 1978).. 20 4. Vídeňská úmluva o sukcesi států ve vztahu ke státnímu majetku, státní
 5. o změně primárního práva eu, je smlouva koncipována jako samostatná meziná- rodní smlouva, na kterou se vztahuje vídeňská úmluva o smluvním právu (dále jen vídeňská úmluva). 4 pod pojmem smlouva se dle čl. 2 odst. 1 písm
 6. Pravidlo pro to, jak interpretovat mezinárodní úmluvu, stanoví mimo jiné Vídeňská úmluva o smluvním právu: smlouva musí být vykládána v dobré víře, v souladu s obvyklým významem, který je dáván výrazům ve smlouvě v jejich celkové souvislosti, a rovněž s přihlédnutím k předmětu a účelu smlouvy. Dohromady nám.

Právo mezinárodních smluv : Vídeňská smlouva o smluvním

Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969), Sdělení MZV ČR č. 15/1988 Sb. Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů (1899, 1907), č. 5/1930 Sb. Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia (1948) jedné z nich (NU o RN) ¡ vztah smluv není upraven ani v jedné z nich, potom platí další pravidla Kolize mezinárodních smluv n Stejný předmět n Vídeňská úmluva o smluvním právu (15/1988 Sb.) ¡ Nová smlouva má předchozí nahradit n lex posterior derogat priori (pokud je zřetelné, ž 1) Vídeňská úmluva o smluvním právu přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 byla vyhlášena pod č. 15/1988 Sb. Strana 812 Sbírka mezinárodních smluv č. 40 / 2016 Částka 25 Částka 25 Sbírka mezinárodních smluv č. 40 / 2016 Strana 81 Mezinárodní obchodní právo - Vzhledem k četnosti zahraniční klientely máme zkušenosti i v tomto oboru práva, tedy s aplikací norem mezinárodního obchodního práva jako je Vídeňská úmluva o smluvním právu apod mezinárodních smluv v průběhu 50. a 60. let minulého století, jsou čtyři úmluvy o mořském právu, Vídeňská úmluva o diplomatických stycích, Vídeňská úmluva o konzulárních stycích. Na konci šedesátých let byla přijata Vídeňská úmluva o smluvním právu. Ta patří mez

15/1988 Sb. - Beck-onlin

mezinárodních smluv o lidských právech a humanitárním právu. V roce 1983 byla přijata Vídeňská úmluva o sukcesi státu ve vztahu ke státnímu majetku, archivům a dluhům, která také privileguje nově nezávislé státy potud, že u nich nepředpokládá automatické převzetí dluhů předchůd-ce Vídeňská úmluva o smluvním právu (15/1988 Sb.) v článku 15 stanoví, že souhlas stá­ tu s tím, že bude vázán smlouvou, se vyjadřuje přístupem, jestliže: a) smlouva stanoví, že takový souhlas může stát vyjádřit přístupem Rozhodnutí městského soudu je založeno výlučně na formálním principu závaznosti vystavených potvrzení o příslušnosti k právním předpisům. K tomu stěžovatelka uvádí, že metody výkladu mezinárodních smluv upravuje Vídeňská úmluva o smluvním právu vyhlášená pod č. 15/1988 Sb., konkrétně čl. 31 a čl. 32 Vídeňská úmluva o smluvním právu, která stanoví pokyny pro výklad mezinárodních smluv, včetně Úmluvy, je správně založena na zásadě spravedlnosti v mezinárodních vztazích, uvádí soudce, kam svojí úvahou míří. Afričané jsou ze signatářských zemí Africké charty lidských prá Jde o ty, kterých se týká například Vídeňská úmluva o smluvním právu spolu s příslušnou judikaturou a které připouštějí odstoupení od mezinárodní smlouvy v případě, jestliže došlo k podstatné změně poměrů oproti stavu v době uzavření smlouvy či přistoupení smluvní strany k ní

Vídeňská úmluva o smluvním právu - češtině definice

Vídeňská úmluva o smluvním právu. Exemples. Décliner. Faire correspondre . tous les mots les mots exacts n'importe quels mots . 34 - Convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne (Autriche) le 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations Unies, volume 1155, p. 331, ci‐après la «convention de Vienne de 1969. VÚSP Vídeňská úmluva o smluvních právu. 8 1 Úvod zda je smluvním státem dohody o posílené spolupráci. 11 V další kapitole bude konkrétně rozebrána možnost vystoupení podle aktuálně úinné legislativy, tedy dle dikce þlánku 50 SEU. Budou rozebrán

Vídeňská úmluva o smluvním právu - EURLEX-ČR/Judikáty

 1. Vídeňskou úmluvou o smluvním právu Vídeňská úmluva o smluvním právu, uzavřená ve Vídni dne 23. května 1969; WTO Světová obchodní organizace a. Dohodou o WTO Marrákešská . dohoda o : zřízení Světové obchodní organizace, podepsaná dne 15. dubna 1994. ČLÁNEK 1.2
 2. 1 Eurobarometr 320 o evroém smluvním právu v transakcích mezi podnikateli z roku 2011, s. 15 a Eurobarometr 321 o evroém smluvním právu ve spotřebitelských transakcích z roku 2011, s. 19. 2 Úř. věst. L 177, 4.7.2008, s. 6
 3. Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy (1985) Deklarace OSN o životním prostředí z Rio de Janeira (1992) Rámcová úmluva o změně klimatu (1992), Kjótský protokol (1997) - snižování škodlivých emisí do roku 2012, s. č. 81/2005 Sb. m.
 4. Příklad Haagská úmluva o uznání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti (oba státy vázány) ČR-francouzská smlouva o právní pomoci (pozdější, není upraven vztah) Smlouvy se netýkají téhož předmětu Haagská úmluva Speciální k obecnému uznání a výkonu Usnadnění dosažení výkonu Příklad Občan ČR, zraní.
 5. smlouvy o právní pomoci obsahující ustanovení o vzájemném uznávání listin bez nutnosti jejich dalšího ověřování mezinárodní smlouvy zakotvující obecné principy mezinárodního práva [např. Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969 (publ. pod č. 15/1988 Sb.) - čl. 30 a 70

Vídeňská úmluva o smluvním právu - Czech-English Dictionar

Anotace: Diplomová práce se zabývá sporem o soulad prezidentem Reaganem vyhlášené Strategické obranné iniciativy se Smlouvou mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy o omezení protiraketových systémů z roku 1972 (dále jen smlouva o protiraketové obraně) Pojem mezinárodní smlouvy, uzavírání mezinárodních smluv - procedura. základní pravidla - kodifikována: Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969), Vídeňská úmluva o smluvním právu MO (1986) Ústava České republiky a mezinárodní právo. Pojetí funkcí státu, jejich historická souvislos Vídeňská úmluva o smluvním právu: 27.01.1980: 164/2013 Sb . Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod . Všeobecná deklarace lidských práv z 10. prosince 1948. Její charakter je sporný. Dlouho byla považována za pouhé nezávazné soft law, nyní se jí však přiznává závaznost mezinárodního obyčeje