Home

Věstník Klubu Za starou Prahu

Věstník 2021 / 1. Úvod » Věstníky. Věstník Výroční členské shromáždění Klubu Za starou Prahu 2021 Sekce: Klub za starou Prahu. 25.05.2021: Výroční členské shromáždění Klubu Za starou Prahu se bude konat v sobotu 26. června 2021 od 9,30 hod. ve Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Nám. Jana Palacha ZA sTARoU PRAHU VĚsTník kLUBU ZA sTARoU PRAHU ročník XL. (XI.), číslo 3/2010 založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000 Redakce: PhDr. kateřina Bečková ve spolupráci s členy Domácí rady klubu Za starou Prahu Grafická úprava: Pavel Bosák číslo 3/2010 mělo redakční uzávěrku 15. 12. 2010. číslo 1/2011 vyjde v květnu. vĚstnÍk klubu za starou prahu foto kate ř ina be č ková, 7. 5. 2012 obsah usedlost pernÍkÁŘka - pamÁtka nebo parcela? usedlosti, bolavÁ pata praŽskÉ pamÁtkovÉ pÉe. smutnÝ Č pŘÍbĚh nÁhrobk na olŠanech - Ů nadĚje na obrat? zmizelÝ smÍchov. provizornÍ budova bÝvalÉho lawn tennis club praha v letenskÝch sadech. Věstník Za starou Prahu 2021/1; Věstník Za starou Prahu 2021/1. Dostupnost: skladem. s DPH; Vaše cena: Přednášková činnost Klubu Za starou Prahu v období od října 2020 do února 2021 (Jaroslav Navrátil) Novinky z knihkupectví (Stanislav Kolařík

ZA sTARoU PRAHU VĚsTník kLUBU ZA sTARoU PRAHU ročník XL. (XI.), číslo 1/2010 založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000 Redakce: PhDr. kateřina Bečková ve spolupráci s členy Domácí rady klubu Za starou Prahu Grafická úprava: Pavel Bosák číslo 1/2010 mělo redakční uzávěrku 30. 5. 2010. číslo 2/2010 vyjde v říjnu 2010 I. ročník Věstníku Klubu Za starou Prahu vyšel v roce 1910 s názvem: Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu. V roce 1914-1915 vyšly ročníky V. a VI. s podtitulem Věstník pro ochranu památek v Če-chách, od ročníku VII/1920 až do ročníku XXVI/1951 je uváděn podtitul Věstník pro ochranu památek. V roce 1952/roč věSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ROčNÍK XLII. (XIII.) číslo 3 / 2012 věSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU Pradleny u Nových lázní. Detail z obrazu Salomona Friedberga-Mirohorského, 1903. Muzeum hlavního města Prahy OBSAH Tematický speciál o Vltavě a jejích březích od Braníka po Helmovský jez

Věstníky - Klub Za starou Prah

 1. 1 ROčNÍK LI. (XII.) číslo 1 / 2011 věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Kateřina Bečková, květen 2011 Budova Obchodní bank..
 2. Aktuality Klubu Za starou Prahu informují členové Domácí rady Klubu ZA STAROU PRAHU, VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU ročník XXXVI. (VII.), číslo 1/2006 založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000 Vychází třikrát ročně. Redakce: PhDr. Kateřina Bečková ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu
 3. Z a s tar o u P rahu VĚstník Klubu Za starou Prahu ročník XXXIX. (X.), číslo 3/2009 založeno 1910, přerušeno 1954, obnoveno 2000 Redakce: PhDr. Kateřina Bečková ve spolupráci s členy Domácí rady Klubu Za starou Prahu Grafická úprava: Pavel Bosák Číslo 3/2009 mělo redakční uzávěrku 20. 12
 4. Klub Za starou Prahu je občanské sdružení, které se od svého vzniku v roce 1900 věnuje ochraně památek v Praze.. Klub sleduje zejména případy, kdy jsou stavebními zásahy v Praze hrubě ohrožovány památky nebo městské panoráma a sleduje kauzy, kdy se investor snaží prosadit svůj záměr, který je v rozporu s odbornými památkovými posudky
 5. VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU (1910-2015) Autorský rejstřík (O-Z) Ediční poznámka: Pokračování autorského rejstříku ze Staleté Prahy 32, 2016/1 (A-F) a 34, 2018/1 (G-N). odf 1920: Z Klubu a odborů. VII, č. 1-2/1920, 14-16. - ok 1963: Soutěž o dořešení Staroměstského náměstí. 1963, listopad/1963, nečísl
 6. Za starou Prahu : věstník Klubu Za starou Prahu
Věstník Za starou Prahu 2014/3 | 2014 - Za starou PrahuVáclav Liška: Slavín

Klub Za starou Prah

Věstník Za starou Prahu 2018/1 skladem. 25,00 Kč. skladem. Monotematické číslo věnované 90. výročí Klubu Za starou Prahu v Juditině věži Věstník Klubu Za starou Prahu č. 1/2011. 20. 7. 2011 Věstník Klubu Za starou Prahu č. 1/2011, ročník. LI. (XII.), ISSN 1213-4228 | Foto: Klub Za starou Prahu | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Časopis vydávaný občanským sdružením Klub Za starou Prahu je ve svém prvním čísle letošního roku zaměřen na zajímavé památkové kauzy, které v posledních měsících. VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU (1910-2015) Autorský rejstřík (G-N) Ediční poznámka: Pokračování rejstříku ze Staleté Prahy 32, 2016/1. Gardavský, Zdeněk 1953: Architekt a historická asanace. XXVIII, č. 1/1953, 6-7. Garol 1951: Památkářství nedílnou součástí dnešního budování. XXVI, č. 1/1951, 4-5

Věstník Za starou Prahu 2021/1 2021 - Za starou Prahu

věstnÍk klubu za starou prahu foto kateřina bečková, říjen 2013 obsah engelovy dejvice. jak se z vesnice stalo velké město. kletba lednÍho medvěda. zachraňme telefonnÍ ústřednu v dejvicÍch. bourá se (hotel) praha. přelet nad letnou. strhne lordship kvůli ledoborc Klub Za starou Prahu: Za starou Prahu : Věstník Klubu Za starou Prahu Klub Za starou Prahu. Bečková Kateřina aj. red., 1900 Oddělení: Dějiny našeho národa Pododdělení: Praha Klub byl založen 28. ledna 1900. Za starou Prahu-věstník klubu Za starou Prahu vycházel v letech 1910 - 1951, poté jako Ochrana památek, v letech 1970 - 1999 vycházely nepravidelně Zprávy Klubu Za starou Prahu a od r. 2000 opět začal vycházet Věstník Klubu Za.

zprávy klubu za starou prahu; architektura a design; technickÉ pamÁtky; stavitelstvÍ; dĚjiny umĚnÍ; religionistika; judaika; archeologie; obrÁzky; cizojazyČnÉ; knihy za dobrou cenu; kabinet architektury ostrava; masarykŮv Ústav a archiv av Čr; nÁrodnÍ pedagogickÉ muzeum komenskÉho; umĚleckoprŮmyslovÉ muzeum v praze. Věstník Klubu Za starou Prahu č. 3/2011. 28. 2. 2012 Věstník Klubu Za starou Prahu č. 3/2011 | Foto: Klub Za starou Prahu | Licence: Všechna práva vyhrazena PRAHA | Představované číslo Věstníku Klubu Za starou Prahu je věnováno dalším významným kauzám v našem hlavním městě, které hýbou v současnosti médii a dotýkají se laické i odborné veřejnosti Za starou Prahu věstník Klubu Za starou Prahu. Document has not been rated yet Rating: {{document.rating.value | number:1}} (Number of rated: {{document.rating.count}} Klub Za starou Prahu. Bečková Kateřina aj. red., 1900 Klub byl založen 28. ledna 1900. Za starou Prahu-věstník klubu Za starou Prahu vycházel v letech 1910 - 1951, poté jako Ochrana památek, v letech 1970 - 1999 vycházely nepravidelně Zprávy Klubu Za starou Prahu a od r. 2000 opět začal vycházet Věstník Klubu Za starou Prahu; je k disposici na adrese

Stav viz. foto. Věstník Klubu Za starou Prahu - první ročník, 1910 (Pavel Janák Věstník Klubu za starou Prahu (pdf). Tématický speciál o Vltavě A jejích březích mezi Helmovským jezem a Trojou. Řeka a její historie. Bubny - Vltavská. Ostrov Štvanice. Rohanský ostrov a Maniny. Libeňský most. Holešovický a Libeňský přístav. Bílá skála. Pelc-Tyrolka a Holešovičky. Staré Holešovice Kniha na prodej: Věstník Klubu za Starou Prahu, Roč. 2005-2007, 2005-2007. Cena 150 Kč. Antikvariát Bohemi Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 35 (6), 2005/3, str. 24-31, zvláště 28-30. Jan Veselý: Zápis z členského shromáždění Klubu Za starou Prahu dne 21. 3. 2015 v Národním technickém muzeu a Jednatelská zpráva za rok 2014. Za starou Prahu: Věstník Klubu Za starou Prahu 45 (16), 2015/1, str. 34-40, zvláště. V textu pro věstník Klubu Za starou Prahu napsal: Neodvážím se hádat už kvůli tomu, že málokterý z minulých ročníků se mi zdál být tak vyrovnaný jako ten letošní. Což je jistě lepší, než kdyby byl laureát zřejmý od samého počátku

Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý - Jubileum, Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č.1 - 2, s. 32 - 33 Ksandr, Karel: Müllerova vila pietně obnovena. Věstník Klubu Za starou Prahu, 2000, č. 3, s. 24 - 26 Ksandr, Karel a kol. Müllerova vila. ARGO ve spolupráci s Muzeem hl. m. Prahy, Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a SÚPP, Praha 2000. ISBN 80 - 7203 - 315 -

SOLAŘ, Miloš: 30. výročí vyhlášení Pražské památkové rezervace, Věstník Klubu Za starou Prahu číslo 1-2/2001 str.38, ISSN 1213-4228. SOLAŘ, Miloš: Několik poznámek o stavebně historických průzkumech ve vztahu k obnově fasád, časopis Zprávy památkové péče 6/2001 strana 179 - 180 Odkazy na další informace. Věstník klubu Za starou Prahu leden 2009: Smíchovský lihovar na Zlíchově (str. 12 - 16) FA.ČVUT.cz, Bc. Veronika Nováková: Zlíchovský lihovar (diplomová práce, 2012/2013) FA.ČVUT.cz, Bc. Monika Boštičková: Konverze Zlíchovského lihovaru a portfolio (2011/2012) Diplomy.cz, Pavel Švarc: Konverze areálu bývalého Zlíchovského lihovaru (2011 Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 48 (19), Příběh Juditiny věže, 2018, č. 1, s. 29-30. Novotný, Michal, Cesta Klubu Za starou Prahu do Juditiny věže. Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu 48 (19), Příběh Juditiny věže, 2018, č. 1, s. 42-48 (za spolupráce Helgy Turkové a Jaroslava Navrátila) 201 Klub Za starou Prahu, Prague, Czech Republic. 6,533 likes · 3 talking about this · 75 were here. Klub Za starou Prahu je nepolitickým občanským sdružením zabývajícím se ochranou památek. Byl založen..

Video: věSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRAHU - Sochařstv

dopis prof. Václava Girsy k ceně Klubu Za starou Prahu , Za starou Prahu, věstník Klubu Za starou Prahu 3/2015, ročník XLV., s. 33 - 36 Český Krumlov - historické centrum, kolektiv autorů, ed. Pavel Vlček, V.G. autor kapitoly: Český Krumlov v nové době, s. 36 - 44, vydal FOIBOS BOOKS s.r.o., Praha 2016, ISBN 978-80-87073. Web: Věstník Klubu za starou Prahu 3/2008 - internet; Foto: Vladislav Konvička, říjen, listopad 2009, duben 2011. Provizorní budova bývalého Lawn Tennis Club Praha v Letenských sadech, aneb Výletná. Za starou Prahu : věstník Klubu za starou Prahu . 2012, roč. LII (XIII), čís. 2, s. 34-37

Virtuální polytechnická knihovna - Souborný katalog - Úplný záznam dokumentu: Uživatel: Přihlási Život. Vystudovala teorii kultury na Filosofické fakultě University Karlovy.Poté nastoupila do Muzea hlavního města Prahy, kde pracuje jako kurátorka sbírky historických fotografií a Langweilova modelu Prahy.. Je členkou Klubu Za starou Prahu, v letech 2000-2021 byla jeho předsedkyní, od června 2021 místopředsedkyní.. Od roku 1990 provozuje nakladatelství Schola ludus.

věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU - PDF Free Downloa

věStNík klUbU Za StarOU prahU - Sochařstv

- Věstník Klubu Za starou Prahu, Je třeba si vzpomenout na zapomenuté Bučkovy sady; Kateřina Bečková; 2-3-/2017 2004 - 2021 | www.bubenec.eu Vytvořeno službou Webnod Věstník Klubu Za starou Prahu (1910-2015): Místní rejstřík - část 1 (katastry Velké Prahy, Autorský rejstřík - Errata; Aktuality . Nově prohlášená národní kulturní památka na území hl. m. Prahy v roce 201

Šestnáctý ročník Ceny Klubu Za starou Prahu za novou

Developer plánuje, že v hlavní budově komplexu, v domě U Sixtů obráceném do Celetné ulice, přestaví gotický klenutý sklep na bazén a románský sklep na saunu, popsal jeho záměry věstník Klubu Za starou Prahu. Rovněž plánují rozsáhlé změny dispozic a celkovou přeměnu interiéru Sto let Klubu za starou Prahu 1900-2000. Klub Za starou Prahu. Zprávy. 2/98. Klub Za Starou Prahu. 1/96. Zpráv Klub Za starou Prahu, Prague, Czech Republic. 6.2K likes. Klub Za starou Prahu je nepolitickým občanským sdružením zabývajícím se ochranou památek. Byl založen 28. ledna 1900 a jeho činnost nebyla.

Klub Za starou Prahu - Wikipedi

Klub Za starou Prahu je spolek na ochranu památek, založený již v roce 1900 - od té doby se nepřetržitě sleduje proměny města, vyjadřuje se k jednotlivým pře... 15/04/2021 Průmyslem a průmyslovými stavbami 20. století se zabývá mnoho knih Návrh přestavby historického domu v Loretánské ulici pro účely Knihovny Václava Havla vyvolal v odborných kruzích polemiku. Podle stanoviska Klubu za starou Prahu je navrhované řešení nešťastné a může poškodit pověst Knihovny Podle pražských památkářů i stavebního odboru Prahy 1 ale práce odpovídají vydaným povolením. Předsedkyně Klubu za starou Prahu Kateřina Bečková ale kritizuje rozsah povolení, jdou prý výrazně nad rámec záchrany a jedná se spíš o přípravu na stavbu. Projekt kritizují památkář Už za studií se stal členem Klubu za starou Prahu, Masarykovy akademie práce (MAP), redakce časopisu Stavba a v roce 1931 vědeckým sekretářem Ústavu pro stavbu měst při MAP. Po celá třicátá léta byl velice aktivní v architektonických a urbanistických soutěžích, při kterých spolupracoval s řadou známých moderních.

SMÍCHOV MĚSTO ZA ÚJEZDSKOU BRANOU

• řada vynikajících odborných článků v časopisech Architektura, Styl, Věstník Klubu za starou Prahu aj., • publikace: Sto let Staroměstského rynku a radnice (1946), Obnova památné Prahy (1947) Věstník Klubu Za starou Prahu (1910-2015) Autorský rejstřík (O-Z) Aktuality . Stavebněhistorické a operativní průzkumy a dokumentace provedené NPÚ ÚOP v Praze v roce 2017. Věstník klubu Za starou Prahu má ve vydání z 5. července 1912 alarmující titulek: Starobylý ráz krásného náměstí v Pelhřimově ohrožen novostavbou hotelu. V článku P. Janáka stojí, že návrh fasády je nabubřele velkoměstský a komický. Autorovi vadí i návrh kupole a píše, že údajně poškozený ráz.

Za starou Prahu : věstník Klubu Za starou Prahu

 1. Čeština: Negrelliho viadukt v Karlíně. Lept Josefa Rybičky podle předlohy Karla Brantla z roku 1854. Muzeum hlavního města Prahy
 2. věstnÍk klubu za starou prahu dvě rovněž pískovcové sochy ve skupině sv. kříže. sochařskou výzdobou karlova mostu se zabýva-la početná řada autorů, ale především ve spojitosti s karlovým mostem samotným Z nich nutno jmeno - vat monografie Jana Heraina z roku 1908, kamila novotné
 3. Věstník obecní král. hl. m. Prahy 17, 1910, č. 14, s. 243-245. Odvárka, J. : Orientační kniha Velké Prahy pro rok 1927/8. Pomůcka k usnadnění informační služby a orientace ve Velké Praze, vydaná pro sbor uniformované stráže bezpečnosti v Praze
 4. Společnost pro technologie ochrany památek (STOP), Praha Klub Za starou Prahu Celkem: Heraldická společnost v Praze Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Za Opavu Věstník Klubu Za starou Prahu Žadatel Vydání 19. svazku Vlastivědné knihovničky SPS Karel Kibic - Vojtěch Vaněk: Středověká venkovská sakrální architektura na.

Za starou Prahu - ODBORNÉ ČASOPISY Knihkupectví Juditina vě

Ksandr, Karel: Obnova a restaurování Müllerovy vily v Praze, in: Müllerova vila v Praze - průvodce, Muzeum hl. m. Prahy, Praha 2002, s.109 - 114, ISBN 80 - 85394-41 - 3/1 2001 Ksandr, Karel: Rudolfinum - Dvořákova síň Vyšší mostecká věž. Zhruba na místě původní druhé románské mostecké věže byla zbudována nová, gotická věž. Její základy byly postaveny snad již parléřovskou hutí na začátku 15. století, ale vzhledem k bouřlivému husitskému období bylo ke stavbě přistoupeno až za Jiřího z Poděbrad v roce 1464. Věž je. Ikonografie průmyslové architektury a technických staveb, in: Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage, Praha 2008, s. 160-167 Vladislava Valchářová, Pražský industriál - nekrology 2003-2007, Za starou Prahu - věstník Klubu Za starou Prahu XXXVII, 2007, č. 3, s. 6-10 Vladislava Valchářová. Věstník Klubu Za starou Prahu 2/2005, vydal Klub Za starou Prahu s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2005. Michal Lutovský - Lubor Smejtek a kol.: Pravěká Praha, vydalo nakladatelství Libri s podporou ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2005. sborník Forum Urbes Medii Aevi III 1 Ročník XL. (XI.) číslo 3 / VĚSTNÍK KLUBU ZA STAROU PRA HU Ročník XL. (XI.) číslo 3 / 2010 Václav Hollar, 1..

PROPAMÁTK

 1. Věstník Klubu Za starou Prahu 2-3/2007 Marie Kulijevičová, Xantypa 2005/5 Magdaléna Kubínová, MF.
 2. Jan Alerm, Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu XXIII , 1948, str. 20-22 Zdeněk Wirth, Architektura ČSSR XVII , 1958 , str. 235-23
 3. 15. Zdeněk Wirth, Socha Jana Nepomuckého ve Spálené ulici, Věstník Klubu Za starou Prahu III, 1912, Praha 1913, s. 76-79..
 4. ulosti, které se i díky ekonomické krizi 30. let 20. století nepodařilo prosadit. Místo dnešního parku na Kampě měla být státní galerie a na Karlově mostě např. tramvaj. Za ochranu památek už 120 let bojuje Klub Za starou Prahu, který i dnes sleduje proměny města.Oficiální stránky Klubu Za starou Prahu

Klub Za starou Prahu: Za starou Prahu : Věstník Klubu Za

Publikovala v odborných časopisech T magazin, Architektura ČSR, Urbanismus a územní plánování, Architekt, Zprávy památkové péče,Věstník Klubu za Starou Prahu; texty o sídlištích byly otištěny ve sbornících z konferencí Byl spoluzakladatelem (s Albertem Pražákem a Jiřím Horákem) Literárněhistorické společnosti (1934) a jejím prvním jednatelem, dále předsedou Literárněvědné společnosti při ČSAV (1973-1979); podílel se na činnosti Klubu za starou Prahu. Debutoval 1925 In: Věstník Klubu za Starou Prahu (ročník 34), č. 2, Praha 2004. Precedentní rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věci za kulturní památku.In: Zprávy památkové péče 65/1, 2005. Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011-2016. Praha 2011 - spoluauto RYBAŘÍK 2015 — Václav RYBAŘÍK: Drahomířin sloup na Hradčanech - pověst a skutečnost. In: Věstník klubu za starou Prahu. Praha 2015, č.1, s.31-32. RYNEŠ 1997 — Václav RYNEŠ: Legenda o zázračné bilokaci sv. Vojtěcha. In: Svatý Vojtěch — Sborník k miléniu. Praha 1997, 88-106

Knihovna Libri nostr

 1. Věstník Klubu Za starou Prahu (1910-2015) - autorský rejstřík (A-F), 135-157; AKTUALITY. Jan Baláček, Matyáš Kracík: Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2015; Helena Čižinská: Před sto lety se narodila Ing. arch. Jarmila Líbalov
 2. Petr Šámal - Alexandr Rymarev, Schierův dům a tajemství jeho sochařské výzdoby jako překvapivé poselství z doby pražské asanace, Věstník Klubu Za starou Prahu XXXV, 2005, č. 1. Pavel Vlček, Umělecké památky Prahy: Staré Město, Josefov, Praha 1996, s. 505-50
 3. Kniha seznamuje s historií činnosti Klubu za starou Prahu od jeho založení v roce 1900 až po současnost. Zároveň seznamuje s některými významnými členy Klubu, mezi nimiž byla řada významných českých architektů a jiných umělců a představuje vybrané architektonické projekty a úpravy na jejichž realizaci se Klub podílel nebo se je snažil ovlivnit

Věstník Za starou Prahu 2008/2 2008 - Za starou Prahu

Královská obora v Ovenci a znovuzrození Stromovky (pdf formát) (PDF verze článku, který vyšel ve věstníku ZA STAROU PRAHU, věstník Klubu za starou Prahu - č. 3/2018, článek je převzatý se souhlasem autora článku pana architekta Bárty Věstník Klubu Za starou Prahu XLIV (XV), 2014, č. 2, s. 12-14 (dostupné na zastarouprahu.cz); Markéta Mráčková, Alternativní bydlení (diplomová práce), Akademie výtvarných umění, Ateliér architektonické tvorby (vedoucí ateliéru Emil Přikryl), 2014, zde s. 14-17 (dostupné na mrackova.eu); byty-trebesin.cz Věstník Klubu Za starou Prahu, Klub Za starou Prahu, Praha, 2020, ISSN 1213-422, þ. 1/2020, z obsahu: TURKOVÁ, Helga, Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretra, OP - Vzpomínka k 80. narozeninám, s. 74-75. Periodikum Zrcadlo církve, Aktuality Spolenosti pro církevní právo Praha - Brno - Olomouc - Stříbro vydává a rozesíl

Za starou Prahu - Bibliography of the History of the Czech

 1. Hotel U Sixtů stará kauza znovu ožívá_Věstník.pdf. Hotel U Sixtů stará kauza znovu ožívá_Věstník.pdf. Open
 2. Klub Za starou Prahu kritizuje návrh památkového zákona. Praha - Posílení moci samosprávy na úkor odborné péče a redukci počtu památek by mohl podle Klubu Za starou Prahu přinést nový památkový zákon. Klub kritizuje také to, že věcný záměr zatím počítá s vyloučením staveb žijících autorů ze seznamu památek.
 3. Byl redaktorem časopisů: Časopis Společnosti přátel starožitností českých (1907-1909), Styl (1908-1913), Věstník klubu Za starou Prahu (1911-1913) a redaktorem Štencovy edice Umělecké poklady Čech (1913-1914) a Laichterovy edice Umění a řemesla
 4. kulturní památku. In: Věstník Klubu za Starou Prahu (ročník 34), č. 2, Praha 2004 • Precedentní rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věci za kulturní památku.In: Zprávy památkové péče 65/1, 2005 • Koncepce památkové péče v České republice na léta 2011-2016. Praha 2011 - spoluauto
 5. Zdroj: Wikipedia/Josef Rybička, Karel Brantl - Muzeum hlavního města Prahy/Věstník Klubu za starou Prahu Využití oblouků bylo během jeho historie různé. Sloužily jako dílny pro automobilovou výrobu, skladiště nebo odstavné parkoviště

1611 Praha - librinostri

03.2008 ZastarouPrahu.cz, Věstník Klubu Za starou Prahu, str 19: Nádraží Praha - Smíchov 13.07.2007 Novinky.cz: Smíchovské nádraží čekají změny červenec 2007: A+R System: Návrh změny územního plánu 07/2007 16.06.2007 Želpage.cz: Po rekonstrukci nádraží Praha - Smíchov vznikne v areálu moderní centru Databáze drobných památek České republiky. Pozdně barokní stavba čtvercového půdorysu s okrouhlým presbytářem, jejíž interiér byl vyzdoben freskovou malbou korunovace Panny Marie a českých patronů, byla postavena a vysvěcena v roce 1753 na nově založeném hřbitově pro vojáky a invalidy Věstník Klubu Za starou Prahu. 2002, čís. 2. Dostupné v archivu pořízeném dne 2006-10-06. Archivováno 6. 10. 2006 na Wayback Machine; HYZLER, Josef. Dobroslav Líbal - jeden lidský osud z mnoha jiných. Věstník Klubu Za starou Prahu. 2002, 2003, čís. 3, 1. Dostupné v archivu pořízeném dne 2007-10-24. Archivováno 24. 10 Juditina věž, Malá Strana, Czech Republic. 1,614 likes · 21 talking about this · 141 were here. JUDITINA VĚŽ= knihkupectví, přednášková síň a sídlo Klubu Za starou Prahu.Juditina věž, tedy já, jsem.. Cena klubu za starou prahu 2021 Klub Za starou Prahu - Posts Faceboo . Představena byla 20. listopadu 2019 v přednáškovém sále Domu zemědělské osvěty v Praze. Publikaci je možné zakoupit v knihkupectví Klubu Za starou Prahu Juditina věž , Portálu současného umění iumeni.cz , Knihkupectví Karolinum , Galerii VI PER a.

Věstník Klubu Za starou Prahu - první ročník, 1910 (Pavel

Před sto lety se narodil pan profesor Sokol (článek pro Věstník Klubu Za starou Prahu 3/2004) Jeho žáci z UMPRUM či spolupracovníci ze SÚRPMO, k nimž jsem měl tu čest patřit krátkou dobu i já, tomuto pozoruhodnému humanistovi, tvůrci a mysliteli jinak neříkali Za starou Prahu. Věstník Klubu Za starou Prahu. 27.12.2010 Ú///A Prix 2010: pranýř i piedestal pro architekturu v Ústí. Ústí nad Labem - 27. prosinec je posledním dnem, kdy mohou lidé hlasovat v anketě, kterou vyhlásil web usti-aussig.net, věnující se architektuře na severu Čech. 01.02.2009 LÁVKA U STRAKONICKÉHO HRAD

Robert Sak: Salon dvou stoletíKarlín mezi vodou a mrazem

klub STARÁ PRAHA na Okounovi <°)))><

Věstník dopravy (1) Věstník federálního ministerstva spojů (2) Věstník Federálního úřadu pro normalizaci a měření (3) Věstník Federálního úřadu pro vynálezy (3) Věstník Federálního úřadu pro vynálezy. Část A, Vynálezy (1) Věstník Klubu za starou Prahu (1) Věstník Královské české společnosti nauk (2 Staletá Praha. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Petr Skála - Průzkumy památek. Milan Patka - Věstník Klubu Za starou Prahu. Staletá Praha. Staletá Praha. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Pokroky matematiky, fyziky a astronomi Juditina věž, Malá Strana, Czech Republic. 1 614 To se mi líbí · Mluví o tom (21) · Byli tady (141). JUDITINA VĚŽ= knihkupectví, přednášková síň a sídlo Klubu Za starou Prahu.Juditina věž, tedy já,..

Demolice velkoskladu na Třebešíně | VCPD FA ČVUTOchrana vs

Profesor Švácha v minulosti několikrát aktivně vystupoval proti rozšiřování a bourání Libeňského mostu, a to již od roku 2004, kdy ve svém článku pro Věstník Klubu Za starou Prahu shrnuje nesporné hodnoty Libeňského mostu Cena klubu za starou prahu 2021. Twitter ist möglicherweise überlastet oder hat einen vorübergehenden Schluckauf. Probiere es erneut oder besuche Twitter Status für weitere Informationen. Olaii.com želi klubom na hiter, preprost in varen način urediti prodajo vstopnic 1943 Praha, archeolog, historik umění, pedagog. Syn varhanáře na Starém Městě pražském, absolvoval gymnázium na Novém Městě. Na české univerzitě studoval nejprve práva (1902-07), poté historii a dějiny umění (žák K. Chytila, G. Friedricha, J. Pekaře a J. Šusty; PhDr. 1910). Věstník Klubu Za starou Prahu, Zprávy.