Home

Úv ksč

KSČ - hlavní stránk

Prohlášení obnovené KSČ ze dne 16.7.2020 k úmrtí soudruha Miloše Jakeše - doc pdf. Stanovisko Předsednictva ÚV KSČ k nemístné iniciativě ministra zahraničních věcí ČR (27.4.2020) - doc pdf (COVID-19) Solidární dopis ÚV Korejské strany práce - Pyongyang 27.3.109(2020) - zd Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa byl v letech 1921-1945 a 1971-1989 nejvyšším představitelem této strany. V letech 1953-1971 se funkce generálního tajemníka nazývala první tajemník ÚV KSČ. V obnovené KSČ je generální tajemník ÚV opět nejvyšším představitelem strany. V době komunistické totality měli první. Provolání Všemu lidu Československé socialistické republiky bylo vyhlášení ÚV KSČ k občanům ČSSR ze dne 21. srpna 1968, ve kterém byla invaze vojsk varšavské smlouvy označena za popření základních norem mezinárodního práva a které informovalo občany, že vojska obsazují československé území proti vůli ústavních orgánů a bez jejich vědomí Význam zkratky ÚV KSČ z kategorie Politika. Na zkratky.cz v kategorii Politika jsou aktuálně významy 136 zkrate

Generální tajemník ÚV KSČ - Wikipedi

2021 - vv Úv ksČm Prohlášení KSČM k 100. výročí založení KSČ Byl to slavný den, alespoň tak 16. květen 1921 okomentoval držitel Nobelovy.. Seznam vedoucích tajemníků a tajemníků krajských a okresních výbor ů strany, p ř edsed ů KKRK a OKR duben - kv ě ten 1988 . Obsah seznamu v číselném přehledu . vedoucí tajemníci KV KSČ, KSS 1 Ústredný výbor Komunistickej strany Česko-Slovenska (skr.ÚV KSČ; súdobé písanie Ústredný výbor Komunistickej strany Československa) bol najvyšší orgán KSČ medzi dvoma po sebe nasledujúcimi zjazdmi. Ústredný výbor volil spomedzi svojich členov najužšie vedenie strany (predsedníctvo a politbyro) a generálneho tajomníka (v rokoch 1953 až 1971 prvý tajomník) Projděte si sídlo ÚV KSČ - Aktuálně.cz. Foto: Husákův bunkr i tajný východ. Projděte si sídlo ÚV KSČ. 24. 11. 2014 11:30. Budovu ministerstva železnic si na třicet let přivlastnila Komunistická strana Československa. Revoluce byla, jak známo, sametová, a tak se do největší státní budovy můžeme podívat ještě dnes.

Ministr vnitra a zakladatel StB seděl ve vězení v Opavě

Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Československa bol v rokoch 1953-1989 najvyšší predstaviteľ tejto strany.V rokoch 1953-1971 sa funkcia generálneho tajomníka nazývala prvý tajomník ÚV KSČ. Po roku 1945 bol generálnym tajomníkom KSČ Rudolf Slánský, kým Klement Gottwald bol predsedom KSČ. Generálny tajomník riadil bežný chod strany čeština: ·Ústřední výbor Komunistické strany Československ F: 1968 - 69 pracovník ÚV KSS, 1969 - 70 tajemník Ssl KV KSS, 1970 - 71 zástupce vedoucího oddělení ÚV KSČ, 1971 - 73 zástupce vedoucího a 1973 - 77 vedoucí sekretariátu generálního tajemníka ÚV KSČ, členem ÚV KSČ zvolen na 14., 15., 16. a 17.sjezdu, člen SÚV prosinec 1977 - prosinec 1988, taj. ÚV prosinec 1977. Jména evidovaly jednotlivé podniky, kde milicionáři působili, a pak zřejmě pověstný 13. odbor ÚV KSČ mající na starosti bezpečnostní politiku. Tyto archiválie zmizely. Členství v Lidových milicích je přitom jedním z bodů lustračního zákona, kdy žadatelé musí podepsat čestné prohlášení, že v milicích nebyli Vedoucí Všeobecného oddělení byl zapisovatelem schůzí předsednictva ÚV KSČ a sekretariátu ÚV KSČ a podílel se na formulování konečných znění usnesení. K 1. lednu 1989 mělo oddělení 21 pracovníků, z toho 3 z ČSLA. Politicko-organizační oddělení. Náplní práce tohoto oddělení bylo organizovat stranický život

Předsednictvo ÚV KSČ bylo voleno ústředním výborem k řízení práce mezi plenárními zasedáními ústředního výboru. Předsednictvo mělo kolem 10-12 členů a 3-5 kandidátů předsednictva ÚV KSČ. Věkový průměr členů předsednictva na počátku roku 1988 byl 66,5 let, počítáme-li i kandidáty, pak to bylo 63,6 let Poprvé v historii si dnes lidé mohou prohlédnout bývalou budovu ÚV KSČ na pražském Těšnově, a to včetně jejího podzemního krytu. Ministerstvo dopravy, které dnes v rozsáhlé budově sídlí, zde pořádá den otevřených dveří Schůze PB ÚV KSČ ze dne 9.dubna 1955: 37: 52: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 12.dubna 1955: 38: 53: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 14. dubna 1955: 39: 54: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 18.dubna 1955: 39: 55: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 25. dubna 1955: 40: 56: Schůze PB ÚV KSČ ze dne 2. května 1955: 41: 57 Na zasedání ÚV KSČ 21.4.1929 došlo ke změnám ve složení lenčů a kandidátů politického byra. Za členy politbyra byli kooptováni Josef Krosnář Josef, Karla Pfeiferová a Josef Svoboda. Z bývalých členů politbyra se kandidáty stali Josef Guttmann Josef, Pavel Reimann s Ruddolf Slánský V pátek 24. listopadu 1989 začalo po 10. hodině dopoledne v budově Vysoké školy politické ÚV KSČ (tzv. vokovické Sorbonně) mimořádné zasedání ÚV KSČ. Na jeho výsledek čekali netrpělivě demonstranti i zástupci Občanského fóra, kteří požadovali odstoupení vrcholných komunistických politiků

Schválil Zprávu ÚV SČK 18. sjezdu Strany československých komunistů Obnova strany v zápasu za lepší život pro většinu. Úkoly a očekávání v roce parlamentních voleb 1996, Volební program SČK Československo-práce-socialismus, Provolání Strany československých komunistů k 75. výročí založení KSČ, Stanovisko. 15. zasedání ÚV KSČ ve dnech 11. a 12. října 1989 : O činnosti KSČ po 14. zasedání ÚV KSČ a jejích úkolech před 18. sjezdem KSČ. Politika KSČ v tvorbě a ochraně život. prostředí. -- 1. vyd. -- Praha : Svoboda, 1989. -- 59 s Navrhuje oddělit funkci prvního tajemníka ÚV KSČ od úřadu prezidenta republiky. NA, NAD 1261/4, KSČ - Ústřední výbor 1945-1989 - obrazové a zvukové záznamy, Praha, uzavřené jednání, dat. pravděpodobně z 11.-13. 12. 1967 Předsednictvo ÚV KSČ považuje tento akt za odporující nejen základním zásadám vztahů mezi socialistickými státy, ale za popření základních norem mezinárodního práva. Všichni vedoucí funkcionáři strany a Národní fronty zůstávají ve svých funkcích, do nichž byli jako představitelé lidu a členy svých orgánů.

Provolání Všemu lidu ČSSR - Wikipedi

ÚV KSČ - Význam zkratky, obor Politika ZKRATKY

Struktura ÚV KSČ z uvedeného období je popsána v publikaci K. Kaplana (viz použité zdroje). Aparát ÚV KSČ byl tvořen dvěma články: sekretariátem a stranickými zařízeními (Kaplan, s.19). Základními pracovními útvary v rámci sekretariátu byla oddělení (Kaplan, s. 27), ta se členila na politická,ideologická a ekonomická Místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí a teoreticko-ideovou práci. Milan Krajča. Místopředseda ÚV KSČM pro evroé záležitosti a občanský sektor. Ing. Pavel Kováčik. Předseda Poslaneckého klubu KSČM Vládní bar Boccaccio byl po roce 1948 přejmenován na noční bar ÚV KSČ Ušakov. Grand Hotel Steiner byl znárodněn a na přání Klementa Gottwalda dostal název Hotel Praha. Ubytovací kapacity a vládní bar Boccaccio stáli v letech 1927 - 1938 pod kontrolou Francouzské vojenské mise v Praze a Milovicích Antichartu měl donést na ÚV KSČ sám Karel Gott, napsal ve svém blogu na iDnes.cz pamětník Jan Šesták s tím, že ji předal do rukou vedoucího oddělení kultury Ústředního výboru Komunistické strany Československa Miroslava Müllera (†71). Připustil zároveň, že ale mohlo jít i o fámu Roku 1959 sa stal tajomníkom ÚV KSČ pre priemysel. Po konflikte s Novotným bol premiestnený na Slovensko, ale čoskoro sa do ÚV KSČ vrátil. Keďže v Moskve zažil rehabilitáciu Stalinových obetí, presadzoval rehabilitáciu slovenských komunistov, ktorí boli prenasledovaní v rokoch 1951 - 1953

Komunistická strana Čech a Morav

 1. Stížnosti občanů adresovaných ÚV KSČ v letech 1969 až 1989. V příspěvku bude přiblížen fenomén stížností, ve kterých se českoslovenští občané obraceli během takzvané normalizace na nejvyšší stranické vedení. Ukazuje se, že stížnosti tvořily nejen měkký stabilizátor komunistického panství, ale.
 2. prosadit v ÚV KSČ takové usnesení, které by legitimizovalo intervenci. To se ovšem nepodařilo, místo toho bylo prosazeno stanovisko, později vysílané v rozhlasu po drátě, které invazi jednoznačně odsoudilo jako popření mezinárodního práva a vztahů mezi socialistickými zeměmi
 3. Co je to úv ksč? Nalezené odpovědi pro to, co znamená zkratka úv ksč a tomu podobné zkratky najdete přímo tady, v tomto slovníku zkratek online

VIDEO: Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš již v červenci 1989 důrazně varoval před zadlužováním státu u západních mocností, protože to povede ke ztrátě národní suverenity! Ve svém projevu odhalil, že státní dluhy ve skutečnosti nejsou o zlepšení života obyvatelstva, ale o získání moci a absolutní kontroly. Více než 800 místností a 7 kilometrů chodeb. Tak vypadá bývalé sídlo Ústředního výboru KSČ na pražském Těšnově. Budovu teď využívá ministerstvo dopravy a poprvé ji dnes mohli navštívit i lidé. Prohlídka je zavedla například do soukromého bytu Gustava Husáka nebo podzemního krytu. Počkat si ale návštěvníci museli v dlouhé frontě ÚV KSČ odmítl návrh Moskvy, aby se dvoustranné jednání konalo na sovětském území. Ministerstvo vnitra dementovalo zprávy bulharského tisku o odhalení tajných skladišť zbraní v ČSSR. O sokolovském nálezu vyslovilo podezření z provokace. 22. 7. 1968. Mezi ÚV KSČ a ÚV KSSS došlo k dohodě o nastávající schůzce Jan Fojtík (vpravo) s někdejším generálním tajemníkem ÚV KSČ Milošem Jakešem na prvomájovém shromáždění v roce 2004. Trestní stíhání bývalého člena předsednictva ústředního výboru KSČ Jana Fojtíka zahájila policie ve čtvrtek. Dvaadevadesátiletého muže viní ze zneužití pravomoci úřední osoby, kterého se.

MUDr

Rozhodnutím předsednictva ÚV KSČ z 29. listopadu 1969 byl zrušen útvar politickoodborných služeb (dříve útvar svodné informace, plánu a řízení). Problematika vnitrostranických informací od základních organizací až po ÚV KSČ (tedy tok zdola nahoru) byla začleněna do politickoorganizačního oddělení a vnitrostranické. Předsednictvo ÚV KSČ také pověřilo předsednictvo Národní fronty, aby projednalo legálnost Koordinačního výboru tvůrčích svazů, který, narozdíl od tvůrčích svazů, nebyl registrován v Národní frontě. Koordinační výbor, který tvořily jednotlivé svazy (divadelní, filmový a televizní, výtvarný atd.), byl totiž.

Přednáška Miloše Jakeše na téma Porážka socialismu v Československu pohledem někdejšího generálního tajemníka ÚV KSČ kterou zorganizoval dne 24. listopadu.. Nakonec je na plénu ÚV KSČ v lednu 1970 nahrazen ve funkci právě Lubomírem Štrougalem. A zatímco se z něj stává nejdéle sloužící premiér v našich dějinách, protože odstoupil až v říjnu 1988, Černík je po půlročním působení jako řadový ministr zbaven i této funkce a na konci roku 1970 vyloučen ze strany Bez ohledu na to, že mu k tomu podle předpisu chybí rozkaz federálního ministra vnitra a souhlas ÚV KSČ či předsedy Rady obrany státu, což je generální tajemník ÚV KSČ. Od pátku 24. listopadu od 8:00 hodin ráno platí pohotovost k akci Zásah! Určené vojáky musí prověřit političtí důstojníci a vojenská kontrarozvědka IX. sjezd KSČ ho zvolil členem Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Ve funkci ho potvrdil X. sjezd KSČ. Od září 1951 do června 1954 byl členem předsednictva ÚV KSČ, a od září 1951 do června 1954 též členem politického sekretariátu ÚV KSČ

dějepisIng

Třetí ilegální ÚV KSČ pracoval v těžkých podmínkách německé nacistické okupace po heydrichiádě. Měl proti sobě jak německý represivní aparát, tak i kolaborantský mechanismus protektorátní vlády v čele s E. Háchou. KSČ organizovala český národ a koordinovala akce i s ostatními složkami protinacistického odboje. Kdo byl Milouš Jakeš? A jak byste správně přeložili zkratky jako OF, StB či ÚV KSČ? Další otázky najdete v našem kvízu. Jak jste na tom se znalostí moderních dějin vy? Otestujte své vědomosti a porovnejte si výsledek s ostatními. VÍCE O AKTIVITĚ.

Fojtík byl kromě působení v ÚV KSČ také poslancem Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění v období normalizace, byl také šéfredaktorem komunistického Rudého práva. Po celé období od listopadu 1969 do listopadu 1989 byl tajemníkem ÚV KSČ. Ze strany byl vyloučen v roce 1990 ÚV KSČ se na desátém zasedání zabýval ideologickými a personálními záležitostmi. Rozhodl o změnách ve složení vlád a v některých stranických orgánech. Z předsednictva ÚV KSČ uvolnil Lubomíra Štrougala a Petera Colotku a za jeho členy zvolil Františka Pitru, Miroslava Štěpána, Ivana Knotka, Karla Urbánka a. Zakázaný dokument - Zpráva komise ÚV KSČ o politických procesech a rehabilitacích v Československu 1949-68 - - popis, komentáře a veškeré informace o knize

Prohlášení ÚV KSČ se posléze do rozhlasu dostalo (Zdeněk Mlynář, člen tehdejšího předsednictva ÚV KSČ, je po telefonu nadiktoval stenografce) a těsně před dru-hou hodinou je Vladimír Fišer začal číst. Přečetl ovšem několik slov a vysílače zmlkly. Karlu Hoffmannovi s Zavzpomínal jsem, jak to tehdy vlastně bylo, když se v příloze Mladé Fronty Víkend dne 17. listopadu 1989 psalo, že: První den prázdnin uvedl Jakeš do klíčové funkce vedoucího 13. oddělení ÚV KSČ Rudolfa Hegenbarta.Tento stranický aparátník, který před tím řídil v české vládě komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a ekologickou komisi, se stal. Všechna potřebná opatření v této otázce provede předsednictvo ÚV KSČ po svém návratu do ČSSR. Delegace prohlásila, že mimořádný, XIV. sjezd KSČ bude svolán po normalizaci situace ve straně a v zemi. 3. Delegace KSČ informovala o tom, že v nejbližších 6-10 dnech se bude konat plénum ÚV KSČ za účasti KRK strany Předsednictvo ÚV KSČ zaslalo 30. listopadu Hlavní politické správě ČSLA a vyšším velitelům stanovisko, v němž požaduje, aby příslušné orgány nepoužily mocenské prostředky, s výjimkou ohrožení životů, zdraví, majetku a narušení základů socialismu. Díky poslední výjimce zní usnesení poněkud nejednoznačně Poté byl odvolán z předsednictva komunistické strany Československa, vzdal se členství v ÚV KSČ i KSS. V říjnu 1969 se dozvěděl, že má být předsednictvem KSČ povolán jako diplomat do Ghany, tuto možnost odmítnul. Později přijal nabídku na diplomatické místo v Turecku, kde strávil několik měsíců

Miroslav Toman (vpravo) doprovází šéfa ÚV KSČ Jakeše při prohlídce JZD Pochodeň Lhota pod Libčany. | archiv Blesku, ČTK Jakeš na svou minulost nezapomněl a pravidelně se zúčastňuje prvomájových demonstrací Slavnostní zasedání ÚV KSČ, předsednictva ÚV Národní fronty ČSSR, předsednictva FS ČSSR a vlády ČSSR na počest 70. výročí vzniku Československé republiky Publikováno: 5.6.2013, Aktualizováno: 15.6.2013 07:3

Ústredný výbor Komunistickej strany Česko-Slovenska

Foto: Husákův bunkr i tajný východ

Generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany

 1. Roku 1987 se stal generálním tajemníkem ÚV KSČ. Jeho zřejmě nejslavnějším a nejvtipnějším počinem je Projev v Červeném Hrádku 17. července 1989, krátce po zveřejnění petice Několik vět pronesl v kulturním domě v plzeňské městské části Červený Hrádek legendární řeč
 2. Schůze PB ÚV KSČ ze dne 22. listopadu 1954. Vyslovení souhlasu o zřízení letecké linky Amsterodam-Praha-Mnichov-Bejrút-Káhira. NA Praha, KSČ-ÚV F 02/2, inv. č. 33. München, Berlin. 1954-12-06. Schůze PB ÚV KSČ ze dne 6. prosince 1954. Způsob předávání podkladů pro pojištění Němců odsunutých do západního Německa
 3. ÚV KSČ na svém zasedání 25.-26. září 1969 tento sjezd vyhlásil za neplatný, charakterizoval jej jako výsledek nepřípustné frakční činnosti některých členů ÚV KSČ, pravicové většiny městského výboru KSČ v Praze a dalších pravicově oportunistických sil
 4. Spojení mezi členy ÚV KSČ se provádělo přes kurýry a spojkou mezi Vetiškou a Vohradníkem se stal právě Jaroslav Fiala. Na Josefa Moláka měl přímé spojení.Získal informace, pomocí kterých si gestapo mohlo zrekonstruovat celou cestu výsadku z Polska do Prahy, včetně místa zakopané vysílačky
 5. Zážitky ze zákulisí sekretariátu ÚV KSČ od června do prosince 1968. Praha 1998. Jindřich DEJMEK, Diplomacie Československa, Díl II. Biografický slovník československých diplomatů (1918-1992). Praha 2013, s. 27
 6. naděje. Tentýž ÚV KSČ, který svrhl Novotného, jednohlasně schválil Akční program KSČ, poté přijal moskevský protokol, s malými výjim-kami hlasoval pro sesazení Dubčeka a jeho nahrazení Husákem, a ko-nečně odhlasoval naprostou negaci reformního programu a vyloučení jeho zastánců z vlastních řad.1

ÚV KSČ - Wikislovní

 1. ÚDV: všichni mrtví členové ÚV KSČ spáchali zločin - pouze žijící Štrougal a Vajnar ne?! Dementy ze zločinců Štrougala a Vajnara udělali soudní znalci - jeden bývalý horlivý člen KSČ a člen vojenské kontrarozvědky, stejně jako druhý. Další výsměch české postkomunistické justice občanům! J.Š
 2. ÚV KSČ k otázkám urychlení uplatňování vědy a techniky, k ekologické problematice, ke školství, k práci strany, která přijala důležitá rozhodnutí, ekonomická reforma měla být spuštěna 1. ledna 1990. Podle nového zákon
 3. ÚV KSČ . Miloušovi táhne na sto: Zatvrzelý komunista Jakeš se postaral o jeden z nejtrapnějších momentů českých dějin. Martin Miko. Zmatený Zeman si spletl sjezd KSČM se zasedáním ÚV KSČ. Chtěl poslat zvací dopis Sovětskému svazu a nabádal proletáře, aby se spojili
 4. Aparát ÚV KSČ v letech 1948-1968. Studie a dokumenty. Československo a Izrael 1947-1953. Studie. Protistátní letáky a jiné formy odporu v roce 1949 (Dokumenty o perzekuci a odporu) Akce K - likvidace klášterů v roce 1950. Část 2 (Dokumenty o perzekuci a odporu

ÚV KSČ, jednající za ÚV KSČ, převedlo RS Orlík na jinou organizaci, než bylo sta­ noveno usnesením ÚV KSČ ze dne 24.3. 1990. Toto usnesení, které je uváděno v HS Č. 20/90 jako důvod převodu,určilojako přejímající organizaci Ústřední výbor Svazu invalidů. Zmocnění ekonomického od­ dělení k podpisu HS Č. 20/90. Roku 1981 byl jmenován do předsednictva ÚV KSČ a roku 1987 dosáhl na nejvyšší funkci ve straně, byl zvolen generálním tajemníkem ÚV KSČ. Do konce svého života po zločineckém převratu v roce 1989, zůstal věrným komunistou a nikdy ze svých názorů neustupoval. Žil skromně. Měl manželku a dva syny Stejně jako Höfnerova další hackovací textovka Super Podraz (1989), i ÚV KSČ vychází z Fukova Podrazu 3 (1986). Vžijeme se do soudruha Pavla Procházky a budeme mít za úkol zneškodnit člověka, který chce v ČSSR nastolit demokracii. Jelikož jsme velice líní, tak nám k tomu musí stačit telefonní aparát značky Nezvoní Listopadové plénum ÚV KSČ. Zasedání Ústředního výboru KSČ ve dnech 14.-17. listopadu 1968 lze označit za klíčový předěl v těsně pookupačním vývoji Československa. Po čtyřiceti letech si tuto událost připomínáme. Vojenská intervence pěti států Varšavské smlouvy do Československa v noci z 20. na 21. srpna.

Svobodné noviny na internetu - SN č

Nejvyšší Funkcionář

Lednové zasedání ÚV KSČ 1968 prosadilo odchod A. Novotného z funkce prvního tajemníka strany a na jeho místo zvolilo Alexandra Dubčeka. Nové vedení strany si však počínalo velmi neobratně, nekomunikovalo s vedením SSSR a nedbalo ani na opakovaná upozornění a varování představitelů komunistických stran členských. Předsednictvo ÚV KSČ v čele průvodu na 1. máje 1968 v Praze. Zleva: Gustáv Husák, Ludvík Svoboda, Alexander Dubček. Pravda o roku 1968 je největší fackou do tváře všech, kteří usilovali o demokracii a svobodu, protože rok 1968 byl pouze nezdařeným prototypem pozdější a o 21 let realizované Sametové revoluce Jakeš: 17. listopad 1989 zinscenovaly StB a část ÚV KSČ. 16.11.2018. ČTK. Bývalý generální tajemník KSČ Miloš Jakeš je přesvědčen o tom, že studentské shromáždění 17. listopadu 1989 v Praze zneužili pro své účely příslušníci Státní bezpečnosti v čele s Alojzem Lorencem ve spolupráci s některými členy.

Vojska Varšavské smlouvy pozval Dubček, ohlásila ruská

Seznam členů KSČ neexistuje, rudou minulost ukrývá archiv

 1. ÚV KSČ po lednovém plénu splnilo své poslání, že skutečně musí být svoláno tehdy a v té době, když předsednictvo ÚV strany může předložit ústřednímu výboru a tím i celé straně obsahovou stránku práce
 2. Byl volen ústředním výborem k řízení běžné práce, hlavně organizování kontroly plnění usnesení a pro výběr kádrů. Měl 13 členů: všichni tajemníci ÚV KSČ, předseda ÚV SSM a někteří další významní funkcionáři. Průměrný věk členů sekretariátu byl 60 let
 3. Církevní komise ÚV KSČ 1949-1951. [Díl] 1 Církevní komise ÚV KSČ (církevní šestka) : Duben 1949 - březen 1950 [editoři Marie Bulínová, Milena Janišová, Karel Kaplan
 4. Delegáti XXI. sjezdu ÚV KSČ naslouchají v zaplněném hlavním sále Paláce kultury projevu generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše. Autor: Profimedia 16.11.2004 19:41 - Celá Praha se oblékla do svátečního šatu, aby mohla přivítat delegáty XXI. sjezdu Komunistické strany Československa
 5. vedoucí oddělení státních volených orgán; ÚV KSČ, Praha, Členové: Ašenbrener Jaroslav, ředitel Státního statku Vysoké Mýto - Ústí nad Orlicí, Bečvář Václav, dělník n. p. Spolana Neratovice, okres Mělník, Boháč Alois, ředitel státního statku Lichoceves, Praha-západ, Bosák Emanuel
 6. Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, zkr. ÚML ÚV KSČ a hov. též VÚML - v době totalitního komunistického režimu v býv. Československu do 1989 - pracoviště ÚV KSČ se sídlem v Praze, vytvořené 1970. Podle dobových dokumentů VÚML uváděl, že je teoritickým institutem, který se zabýval studiem úlohy komunistické strany ve vývoji social. spol., dějinami KSČ, děl.

Téma KSČ na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu KSČ - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c Od 1948 pracovník aparátu KSČ, 1957-1959 vedoucí tajemník KV KSČ v Českých Budějovicích. 1958-1989 člen ÚV KSČ. 1959-1961 ministr zemědělství, lesního a vodního hospodářství, 1961-1965 ministr vnitra; 1965-1968 tajemník ÚV KSČ, od dubna do prosince 1968 místopředseda vlády, 1968-1969 předseda Hospodářské rady že jako přední stranický ideolog, tajemník a člen předsednictva ÚV KSČ, spoluzavinil smrt a zranění několika osob, které se snažily překročit československé hranice. Podrobnosti viz v příloze. L. Müller / (Visited 123 times, 1 visits today) Podobné články:. Husák Gustav (1913-1991), člen ÚV KSČ, prezident, dopis s obálkou (6991927760) Husák Gustav (1913-1991), člen ÚV KSČ, prezident, dopis s obálkou. Aukro Sběratelství Ostatní Autogramy Politici. info. Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných. visibility. 1 z 3 Medaile Únor 1948-1968 ÚV KSČ 20. let Lidových milicí bro. prům. 5,3 (6969387118) Medaile Únor 1948-1968 ÚV KSČ 20. let Lidových milicí bro. prům. 5,3. Nabídka už bohužel skončila, ale níže jsme vám našli pár podobných. 17

V nejvyšším vedení ÚV KSČ byl od roku 1977. O deset let později vystřídal Gustáva Husáka v nejvyšší stranické funkci, stal se generálním tajemníkem ÚV KSČ. Pro svoji prostoduchost byl Milouš Jakeš často terčem posměchu. Vyšlo dokonce CD s jeho památným projevem v Červeném Hrádku, které neslo název Jako kůl v plot

Jiřina Švorcová - Žena za pultem