Home

Trombinový čas

TROMBINOVÝ ČAS - TT - Laboratorně-diagnostický přístup k

Koagulační vyšetření, vyšetření koagulačních parametrů je

Trombinový čas (TT) Lab Tests Onlin

trombinový čas - příznaky a léčb

Medicinální houby na vysoký krevní tlak | Superionherbs

Vyšetření krevní srážlivosti - WikiSkript

Trombinový čas Pravidelně o zdraví na platformě iLiv

Trombinový čas je laboratorní koagulační test, který zkoumá poslední fázi procesu hemokoagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. Trombin přidaný v přebytku ke vzorku plazmy odštěpuje z jedné molekuly fibrinogenu 2 molekuly fibrinopeptidu A a 2 molekuly fibrinopeptidu B. Z fibrinogenu se tak vytváří fibrinové monomery, které polymerují za vzniku fibrinové sraženiny. Koagulace Trombinový čas (TT). Náš sortiment můžete filtrovat podle typu přístroje, ke kterému se vztahuje - stačí si přístroj zvolit v levém menu. Můžete si zobrazit detailní popis kteréhokoli produktu nebo jej přidat do své objednávky, kterou nám snadno odešlete Dabigatran trombinový čas prodlužuje, a to do značné míry proporcionálně s plazmatickou koncentrací. Výsledky stanovení plazmatické koncentrace fibrinogenu metodou podle Clausse neovlivňuje apixaban ani rivaroxaban. V závislosti na používaných reagenciích mohou být hodnoty fibrinogenu po podání dabigatranu buď správné. Trombinový čas (TT, TCT, TČ) monitoruje štěpení fibrinogenu trombinem. Přidáním enzymu trombinu k testované plazmě dochází k přeměně fibrinogenu na fibrin. Výsledky se vyjadřují nejčastěji v sekundách nebo jako poměr časů testované plazmy a plazmy normálu (R) Trombinový test s ředěnou plazmou (diluce) se provádí při prodloužení trombinového času k odlišení přítomnosti heparinu a získaných inhibitorů (k upřesnění se provádí reptilázový čas). Trombinový čas (TT, TCT, TČ) monitoruje štěpení fibrinogenu trombinem

trombinový čas (TT) Princip optické měření Podmínky vzorek: plazma (citrát sodný) podmínky odběru: minimální komprese (do 30 s), stanovení neprovádět z prvního ml krve, opakovaný odběr nejdříve za 30 min objem: 500 μ doloží negativní RT-PCR test starý maximálně 7 dní, nebo POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin; doloží, že v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-1 Trombinový čas (TT) je laboratorní test, který spočívá v kvantifikaci času potřebného k přeměně fibrinogenu na fibrin. Očekávaná normální nebo fyziologická hodnota se pohybuje od 13 do 17 sekund, i když se může v jednotlivých laboratořích lišit Maximální čas od získání do zpracování Trombinový test je rychlý a jednoduchý test zachycující poslední fázi koagulační kaskády - přeměnu fibrinogenu na fibrin. Je indikován zejména při podezření na dysfibrinogenémie (vrozené i získané - zejména např. při hepatopatiích).. Trombinový čas (TT - trombin time) Princip Trombinový čas je rutinně prováděný test hodnotící poslední fázi koagulace měřením rychlosti přeměny fibrinogenu na fibrin za účasti trombinu. Ten odštěpuje z řetězců fibrinogenu fibrinopeptidy A a fibrinopeptidy B, po jejichž oddělení vznikají fibrinové monomery

trombinový čas. Nejvhodnější doba, kdy měřit koagulační parametry, je v době, kdy očekáváme minimální koncentrace dabigatranu - tedy před podáním následující dávky dabigatranu. Dá se říct, že jsou-li hodnoty těchto časů normální Trombinový čas v normě Korek ční test částe čně/bez korekce inhibitor: specifický nespecifický korekce vrozený deficit FF VIII,IX,XI, XII,PK,HMWK získaný deficit (jaterní choroby, DIC) normální (viz PT) prodloužené (viz TT HemoClot (dilutovaný trombinový čas) Kvantitativní stanovení plazmatické hladiny dabigatranu. Trombinový čas (TT) Citlivý. Normální hodnota prokazuje nepřítomnost dabigatranu, sklon k variabilitě mezi laboratořemi, chybí standardizace. Aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT Trombinový čas (TT, thrombin time) [upravit | editovat zdroj] Měří reakci trombin-fibrinogen. Prodloužení TT je dáno snížením hladiny fibrinogenu nebo jeho funkční nedostatečností (dysfibrinogenémie), dále přítomností heparinu, štěpných produktů fibrinu nebo fibrinogenu, případně jiných patologických inhibitorů dTT (diltuovaný trombinový čas, např. Hemoclot) V minimu: >200 ug/l: zvýšené riziko krvácení. Nevhodný. Nevhodný. Chromogenní metody stanovení anti-Xa (DiXal) s kalibrací. Nevhodný. Kvantitativní; nález porovnat s údaji v SPC apixabanu. Kvantitativní; nález porovnat s údaji v SPC rivaroxabanu. TT (trombinový čas) se

Trombínový čas - ratio Lab

Screeningová metoda komplexního vyšetření faktorů II, V, VII, X a fibrinogenu.Je nejcitlivějším testem intoxikace antikoagulačními rodenticidy.. Vzorek: citrátová plazma Princip: Srážecí proces iniciovaný reakcí mezi přidaným tromboplastinem (kombinace tkáňového faktoru a fosfolipidu) a vápenatými ionty. Měření času nezbytného k vytvoření koagula (při 37°C) Indikace. Wiliams Hematology, Sevent Edition, Marshall A., The McGraw-Hill Companies,Inc., 2006 Laboratorní diagnostika, Zima T., Galén Karolinum, 200 • Trombinový test/čas (TT) • Fibrinogen • D-dimery Bernard-Soulier disease PLT. Poruchy primární hemostázy Speciální testy: • Vyšetření agregace destiček • stanovuje se schopnost destiček vytvářet agregáty po přidání induktorů agregace (např. ADP, epinefrin, kolagen, archidonovákyselina, U46619 G09.188.840 - trombinový čas. G09.188.960 - krev plná - koagulační čas. Zpět na MeSH strom. Autorská práva pro českou verzi tezauru Medical Subject Headings patří Národní lékařské knihovně. Informace na tomto portálu mají pouze informativní charakter a nenahrazují konzultaci s Vaším ošeštřujícím lékařem Referenční meze jsou definovány pro metodu Trombinový test - ratio. (Pato)fyziologická zvýšení: Prodloužení trombinového času může nastat u hypofibrinogenémií (při poklesu hladiny fibrinogenu pod 0,6 g/l), u dysfibrinogenémií a u zvýšených hladin některých inhibitorů koagulace, zejména antitrombinu

pacient PT sec INR APTT sec Trombinový čas TT sec D-dimer ug/l Anti Xa IU/ml DiXaI ng/ml rivaroxabanu PS aktivita (%) Protein C (%) č. 1 13,05 1,13 37,1 18 110 0,25 10 113 91 č. 2 12,64 1,09 37,1 16,9 69 0,17 10 192 13 Trombinový čas (TT) - výsledek měření tohoto testu je závislý na druhu použitého koagulometru a šarži trombinu. Spíše než určení trombinové‑ ho času TT je proto vhodné použít kalibrovaný test inhibitoru trombinu Hemoclot® (Hemoclot® Thrombin Inhibitors test) ‑ 5dilutovaný trombinov trombinový čas (TT) fibrinogen; Metoda Koagulometr Coatron M2 - Teco. aktivovaný parciální tromboplastinový čas (APTT) Princip optické měření Podmínky vzorek: plazma (citrát sodný) podmínky odběru: minimální komprese (do 30 s), stanovení neprovádět z prvního ml krve, opakovaný odběr nejdříve za 30 mi Trombinový test testuje poslední krok koagulační kaskády a to přeměnu fibrinogenu na zesíťovaný fibrin. TT-R vyjadřuje porovnání TT pacienta k TT normální (referenční) plazmy. Poměr umožňuje porovnávat výsledky testů z různých pracovišť

Trombinový Čas: Co Znamená Laboratorní Hodnota - Wellness

Trombínový čas je čas potrebný na vytvorenie fibrínovej zrazeniny v plazme, keď sa k nej pridá trombín. Záleží iba na koncentrácii inhibítorov fibrinogénu a trombínu aktivity (ATIII, heparín, paraproteíny) a hodnotí ako fázy III zrážanie krvi - fibrínu tvorby a stav prírodných a patologických antikoagulanty Trombinový čas (TT) je velmi citlivý k dabigatranu, výsledek je přímo závislý na jeho plazmatické koncentraci. Nicméně vysoká citlivost je nevýhodou při stanovení dávek nad 100-150 ng/ml, kdy nemůžeme detekovat TT. Inhibitory FXa rivaroxaban a apixaban TT neo • Protrombinový čas (PT, Quick, INR) -warfarin • Trombinový čas (TT) -nejcitlivější na heparin • Fibrinogen -protein akutní fáze • Antitrombin -nutný k funkci heparinu • D-dimery -negativita vylučuje trombózu Koagulace -praktické poznámky 320 Interní medicína pro praxi | 2012; 14(8 a 9) | www.internimedicina.cz Přehledové články Vyvíjeny jsou také inhibitoy FIXa - per os i parenterálně podávané, RB006, SB249417, REG1+2. V klinické studii II. fáze v ortopedii neu

Hemokoagulačný skríning má za úlohu odhaliť poruchu v systéme zrážania krvi a objasniť príčiny alebo riziko krvácavých komplikácií. Je to často indikované vyšetrenie, ktoré lekári ordinujú v rôznych zostavách, od jedného parametra po kompletný súbor vyšetrení. V tomto článku chcem priblížiť výpovednú hodnotu jednotlivých testov a kritériá na ich indikáciu Dostupnosť/čas vyšetrenia: Pracovné dni od 07.00 - 15.00 hod., výsledok v deň doručenia vzorky do laboratória. Referenčné medze: 21,0 s Klinický význam: Trombínový čas (TT) je rýchly a jednoduchý test na zistenie tvorby fibrínu. Avšak pri deficite faktoru XIII (faktor stabilizujúci fibrín) ostáva normálny

PT (protrombinový čas, Quick, tromboplastinový test

Referenční meze se pro čas normální plazmy neuvádějí. Trombinový test je rychlý a jednoduchý test zachycující poslední fázi koagulační kaskády - přeměnu fibrinogenu na fibrin. Je indikován zejména při podezření na dysfibrinogenémie (vrozené i získané - zejména např. při hepatopatiích) Trombinový čas Priorita STATIM Rutina Diagnóza Oddělení Městská nemocnice Ostrava, p. o. Nemocniční 20, 728 80 Ostrava Klinická hematologie - žádanka o laboratorní vyšetření 1142 Alk. fosfatáza v perif. krvi 1142 Alk. fosfatáza v perif. krvi Č.žádanky Jméno pacienta Rodné číslo Kód pojišťovn Trombinový čas Reptilázový čas D-Dimery (kvantitativně) Korekční test PT Korekční test aPTT II V VII XI XII Retikulocyty Diferenciál mikroskopicky Trombocyty mikroskopicky Schistocyty Heinzova tělíska Osmotická rezistence Hemosiderin v moči Autohemolýz Prodloužený trombinový čas bývá při poruchách tvorby fibrinu, ale také v přítomnosti heparinu a u pacientů s amyloidózou, protože je blokována přeměna fibrinogenu na fibrin. Při léčbě heparinem se trombinový čas prodlužuje na 2-4 násobek. Vytvořil: Dr. Michal Jakl, Sang Lab - klinická laboratoř, s.r.o., 09.04.202 Trombinový čas - TT je doba, která popisuje schopnost krevní plazmy konkrétního jedince vytvářet společnou koagulační cestou krevní staženinu. O plazmě a plazmatu v češtině Slovo plazma je řeckého původu a v češtině, stejně jako i v jiných jazycích, se usadilo hned v několika vědních oborech

Fotogaléria. Ponúkame služby viac ako 20 ambulantných špecialistov, jednodňovú zdravotnú starostlivosť a preventívne prehliadky. Svoje služby sme od 1.7.2018 rozšírili o všeobecnú gynekologickú ambulanciu. Poliklinika NovaMed Výkony nutně nevyžadující vysazení antikoagulace Malé dentální výkony (extrakce 1-3 zubů, operace paradontu, incize abscesu) Operace pro kataraktu či glauko

Základní koagulační vyšetření Interní propedeutika

Trombinový čas 56 96617TROMBINOVÝ ČAS 506 Etanol gelifik test 24 96835PARAKOAGULAČNÍ TESTY 510 Antitrombin III 183 96813ANTITROMBIN III, CHROMOGENNÍ METODOU (SÉRIE) 512 D-dimery 256 96515FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY KVANTITATIVNĚ 514 Reptiláza 371 96521REPTILÁZOVÝ ČAS 518 Fibrinolýza 51 96247EUGLOBULINOVÁ FIBRINOLÝZA 520 LMWH. Stopové prvky C4 komplement a-toxoplazma KFR Trombinový čas Lithium (Li) CIK-PEG oGTT a-toxoplazma IgG, IgM Fibrinogen Selen (Se) CIK C1q Clearance kreatininu a-toxoplazma IgA D-dimery Zinek (Zn) IgA a-toxoplazma IgE FDP Měď (Cu) IgG FSH a-toxoplazma IgG avidita anti-X

trombinový čas. U každé osoby byl stanoven nejprve kontrolní údaj (K), který udává trombinový čas před zahájením pokusu. Pak byly aplikovány preparáty A, B, C, a to každý dostatečně dlouho po odeznění účinku těch předchozích. Údaje o 10 sledovaných osobách jsou uvedeny v následující tabulce. Tab. Trombinový čas Stopové prvky C4 komplement Funkční testy Trombinový čas Amyláza pankreatická Lithium (Li) CIK-PEG oGTT Fibrinogen Sodík (Natrium) Selen (Se) CIK C1q oGTT těhotné D-dimery Draslík (Kalium) Zinek (Zn) IgA Clearance kreatininu FDP Chloridy Měď (Cu) IgG Hormony a-Xa Vápník (Kalcium čas, aktivovaný parciální tromboplastinový čas, trombinový čas), renál - ních parametrů, aktivita aminotransferáz ikoncentrace C-reaktivního proteinu v séru. V rámci diferenciální diagnostiky spontánně vzniklých krvácivých projevů byl vyloučen kvantitativní deficit koagulačníc

Vítejte na stránkách Nemocnice Prachatice Nemocnice

 1. Skrátené hodnoty času signalizujú aktiváciu hemostázy. APTT - ratio (aktivovaný parciálny tromboplastínový čas - pomer) je základný koagulačný test, monitoruje vnútorný koagulačný systém (FVIII, IX, XI, XII) a faktory spoločnej cesty koagulácie (FII, V, X, fibrinogén). Predĺžené hodnoty času spôsobuje vrodený alebo.
 2. B12 1,84 - Parathormon Trombofilie Kyselina listová DHEAS Antithrombin Základní vyšetření Kortizol Transfuz. lab. - těhotenský screening Glukóza Kortizol-U Krevní skupina AB0/ Rh
 3. Trombinový čas (TT) Thrombin Time; Antitrombin III. Antithrombin Xa; D-Dimery. Auto Blue D-Dimer 400; Auto Red D-Dimer 700; Koagulační faktory. Vnitřní cesta aktivace; Vnější cesta aktivace; Kalibrátory a kontroly; Funkční testy trombocyt
 4. imálně (RI > 15), je přítomen inhibitor (specifický nebo nespecifický). RI mezi 12 a 15 je tzv. šedá zóna (nelze vyloučit přítomnost.
 5. Trombinový test Cystatin C Lp(a) ELFO moče (typizace proteinurie) Antitrombin Homocystein Kyselina močová 1) Hamburgerův sediment 1) D-dimer Celková bílkovinaBilirubin celkový LP-PLA2 Faktor VIII 3) Bilirubin konjugovaný Hormony a vitamíny Urea Protein C 3) KreatininALT TSH Protein S 3) AST při patolog. TSH doplnit fT4 Kyselina močov

Trombinový čas uLékaře

trombinový čas (TT), APTT při statimovém vyšetření po dohodě s hematologem stanovit dTT (dilutovaný trombinový test, test Hemoclot), optimální rozmezí po 12 h po podání 61-143 ng/ml, při hodnotě >200 ng/ml hrozí nebezpečí krvácení, při hodnotě <50 ng/ml nen Trombinový test je používán především pro sledování inhibice koagulace při heparinizaci a pro kontrolu fibrinolytického účinku při streptokinázové terapii. Kromě toho je vedle protrombinového testu (Quick) a parciálního tromboplastinového testu (APTT) cenným testem pro další diferenciaci patologických nálezů testy (trombinový čas), je indikováno podání idarucizumabu v dávce 5 g (2 dávky á 2,5 g) v rychlých i.v. infusích nebo pomalých i.v. bolusech. Nové doporučení: V pooperačním období je indikováno profylaktické podávání LMWH v běžném dávkování podle charakteru operace a dalších rizikových faktorů

(APTT, trombinový čas, protrombinový čas, D-dimer, antitrombin, fibrinogen, anti-Xa aktivita, nízkomolekulární heparin, rivaroxaban, dabigatran, etanol-gelifikační test Speciální koagulační vyšetření - 2 zkumavky Sarstedt, zelený uzávěr (citrát sodný Protrombinový čas (PT) - hodnotí krevní srážlivost, játra produkují většinu koagulačních faktorů, které regulují krvácení a srážení krve; Krevní obraz - hodnota červených a bílých krvinek a krevních destiček; Metabolický panel - hodnota iontů, cukru a bílkovin v krv

Trombinový čas Razítko lékaře nebo oddělení s adresou: Podpis lékaře: Materiál odebral: Datum a čas přijetí vzorku laboratoří: Celk. bílkovina ELFO bílkovin FLC - kappa CRP ASLO Na K Cl Mg Fe ASTAL CIK PEG CIK C1q Thyreoglobulin Buněčná imunita (základní screening) HLA B27 RF fTestosteron cHSP-60 AVNĚ PŘENOSNÉ HIV 1,2+p2

Laboratorně-diagnostický přístup k pacientovi s poruchou

Nová perorální přímá antikoagulancia (NOAC) - jak řešit

Trombinový čas A A A Fibrinogen A A A A D - dimery A A A Krvácivost A A A A A A A A Sedimentace A A A A A A A A A A Krevní skupina (AB0/Rh) A A A Screening erytrocytárních protilátek A Vaše laboratoř 4 Bilirubin celkový 275 Feritin 269 FreePSA 142 Kalium v moči 327 Trombinový čas 64 Bilirubin přímý 66 Transferin 267 SCC 143 Chloridy v moči 337 D-dimery 743 Saturace Transferinu 262 CA 125 330 FDP 6 ALT 271 HE 4 197 Filtrace 336 Reptilázový čas 5 AST 276 Vitamin B12 298 HE 4 menop. 198 Resorpce 329 Retrakce koagul

Video: Protrombinový čas - Wikipedi

jak se vyznat ve výsledcích krevních testů. Máte nemocné zvíře, a navštívíte veterinárního lékaře, který vám doporučí odběry krve. Stanoví diagnozu a léčbu a dostanete do ruky papírek s výsledky, které jsou pro vás naprostá španělská vesnice - a vy prostě jenom chcete vědět, co které hodnoty znamenají. Zde. Koagulační testy (protrombinový čas, aktivovaný parciální tromboplastinový čas, trombinový čas a fibrinogen) jsou měřeny turbidimetricky, to znamená, že se měří čas, kdy dojde k vytvoření prvního fibrinového vlákna. Vyšetření antitrombinu a anti-Xa se provádí fotometricky pomocí chromogenního substrátu

Trombinový čas - cs

 1. Potřebnou informaci o ovlivnění koagulace dabigatranem podá i trombinový čas (TT). Je sice prodloužen i při nízkých koncentracích dabigatranu, ale pokud se nachází v referenčních mezích laboratoře (většinou do 16 sec) je antikoagulační aktivita dabigatranu již nulová. 4.1.1
 2. Trombinový čas Reptilázový čas D-Dimery (kvantitativně) Euglobulinová lýza Korekční test PT Korekční test aPTT II V VII IX XI Retikulocyty Diferenciál mikroskopicky Schistocyty Etanolový gelifikační test VIII X aPTT Antitrombin Pozn.: u koagulačních testů vždy uvádějte koagulační léčb
 3. - Trombinový čas (čas potřebný ke sražení plazmy po přidání trombinu): 19-21s, někdy 11-15s, prodloužený při poruchách funkce a koncentrace fibrinogenu - Protrombinový čas = tromboplastinový čas (Quick): dříve 9-13s, dnes 0,8-1,2 INR, zvýšený při poruše v zevním koagulačním systém

Trombinový čas - Thrombin time - xcv

 1. Trombinový čas 19-21 s Protrombinový čas (Quickův test) 0,8-1,2 INR (10-13 s) Figrinogen (faktor I) 2,0-4,0 g/l Fibrinové monomery 0 D-Dimer <200 µg/l Protrombin (faktor II) 83-117 % normy Proaccelerin (faktor V) 50-150 % normy Proconvertin (faktor VII) 50-150 % normy.
 2. Tradiční hodnocení funkce hemostázy. Dosud užívané hodnocení funkce koagulačního systému je založeno na měření tradičních koagulačních časů jako je aktivovaný tromboplastinový čas (aPTT), protrombinový čas (PT, Quickův), trombinový čas (TT) nebo jejich alternativy, které sledují v laboratorních podmínkách dobu.
 3. 233 Trombinový čas.. 14 234 Xarelto..... 14 . Roentgenova 2, 150 30 Praha 5 Tel.: +420 257 271 111 IČO: 00023884 05_SPC_OKBHI_019 Podrobný seznam vyšetření - hematologie Verze: 02, 09/2016 Stránka 2 z 15 201 Agregace trombocytů ADP Kód číselníku VZP 96253 Odběr materiálu.
 4. o Apixaban, rivaroxaban, edoxaban: prodloužený trombinový čas (TT) nebo zvýšená hodnota spefického antiXa test dle normy laboratoře. 3. Relativní kontraindikace Recentní publikovaná data ukazují, že při pečlivém zvážení individuálních rizik a prospěch
 5. Trombinový čas. 1 hodina. 2 hodiny. 24 hodin. která je provedena následně po výdeji v co nejkratším možném čase. V režimu Statim je transfuzní přípravek připraven k vydání co nejdříve po provedení kompletního předtransfuzního vyšetření. V případě erytrocytových transfuzních přípravků se za obvyklou.

Trombinový čas - poradna, diagnózy - Tvojedoktorka

 1. SPC - použití fibrinolytik při léčbě akutní iCMP lze zvážit u pacientů s hodnotami dTT (dilutovaný trombinový čas), ECT (ecarinový test) nebo aPTT (aktivovaný parciální tromboplastinový čas) nepřesahujícími horní hranice normy místních referenčních hodno
 2. TT - trombinový čas Za závažnou potransfuzní reakci/nežádoucí reakci se považuje nežádoucí odezva pacienta vedoucí ke smrti, ohrožení života, vyžadující hospitalizaci nebo prodloužení probíhající hospitalizace, mající za následek trvalé či významné poškození zdraví nebo omezen
 3. P Trombinový čas TT Z Konsumpce protrombinu APC P PAI-1 antigen Fibrinogen (Clauss) Z Fragilita kapilár Koagulační faktory P t-PA antigen Ethanolový test P Reptilasový čas P II. V. VII. X. P PS celkový antigen P PC antigen Antitrombin (AT) P Fibrinolýza VIII. IX. XI. XII. P PS volný antigen P FVIII antige
 4. TT - Trombinový čas 85,- Anti XA/LMWH - stanovení heparinových jednotek anti-XA 547,- KS - Krevní skupina 260,- KSnovor.- Krevní skupina novorozence 242,- Vyšetření kompatibility 115,- Coombsův test přímý 186,- Screening antierytrocytárních protilátek NAT 217,- Screening antierytrocytárních protilátek ENZYM 124,
 5. OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Zhotovitel : VEDILAB spol. s r.o. - ANALYTIKA Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň IČO: 61170496 Tel. 602 211 309; 377 260 838 e-mail : huml@vedilab.cz; patologie@vedilab.cz
 6. TT-trombinový čas D-dimery Eugl. fibrinolysa Lupus antikoagulans Protein C Protein S Pro C global 580 456 471 462 452 482 460 483 488 *77 489 487 472 Moč chem.+ mikr. Glykosurie kval. Krev - fialová zátka (6 ml) Scr. antieryt. prot. Krvácivost OGTT- nutno objednat 470 195 475 601 Homocystein 553 Na+K+Cl Clearence krea 301 OK - imunochem
 7. Koagulační diagnostika a přístroje Thermo Fisher Scientific (Pacific Hemostasis) Tromboplastinový čas (Prothrombin time - PT, Quick test

Zajímá vás, o čem vypovídají vaše výsledky krve

 1. c) krevní obraz, trombocyty, základní koagulační vyšetření (aktivovaný parciální tromboplastinový čas - aPTT, protrombinový čas - PT, fibrinogen, trombinový čas/reptilázový čas - TT/ReT) d) proC Global nebo rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) e) aktivita antitrombinu (dříve antitrombin III
 2. trombinový čas, Quickův test) • Vyjadřuje se pomocí INR (International normali-zed ratio) • Výpočet INR: INR=RC, R (ratio) je tromboplastinový čas nemocného/ tromboplastinovým časem normální plazmy a C je ISI (mezinárodní index senzitivity), který vyjadřuje kalibraci domácího tromboplastinu s referenč
 3. Ceník je členěn do analyticko-medicínských celků, které odpovídají členění na žádance k vyšetření. Níže jsou uvedeny skupiny vyšetření, po rozkliknutí uvidíte jednotlivá vyšetření - metody. Zaškrtnutím políčka na levé straně se položka dostane do součtu, který uvidíte pod tabulkou
Meléna – Laboratorně-diagnostický přístup k pacientovi s

Trombinový čas -TČ monitoruje t řetí fázi koagulace vyšet ření poruch št ěpení fibrinogenu trombinem sledování času tvorby fibrinu po p řídavku trombinu k ne řed ěné vyšet řované plazm ě reagencie -trombin (nízká koncentrace) vyjad řování výsledk ů koagula ční čas v sekundách (norma < 18 /21/ s) (pom ěr R protrombinovÝ Čas (quick) 84 kč 160 kč aptt 78 kč 140 kč fibrinogen 250 kč d-dimery 254 kč 400 kč antitrombin 200 kč trombinovÝ Čas 70 kč inhibitory 110 kč apc rezistence 550 kč protein c 750 kč protein s volný 900 kč fviii 607 kč doba krvÁcivosti (simplate) 172 kč doba krvÁcenÍ (duke) 31 kč fragilita kapilÁr 58 k P Trombinový čas (TT) Z Konsumpce protrombinu APC P t-PA antigen Fibrinogen (Clauss) Z Fragilita kapilár Koagulační faktory S Trombopoetin antigen Ethanolový test P Reptilasový čas (na objednání)P II. V. VII. X. Agregace trombocytů Antitrombin (AT) P Fibrinolýza VIII. IX. XI. XII. O Optická agregometrie - LT ACT - aktivovaný koagulační čas TT- trombinový čas FBG - fibrinogen TEG - trombelastogram ČMP - čerstvě mražená plazma AT III - antitrombin GCS - Glasgow Coma Scale DIC - diseminovaná intravaskulární koagulace TU - transfúzní jednotka ml - mililitr i.v. - intravenózně i.m. - intramuskulárně o dilutovaný trombinový čas. Obvyklá dávka je 1x denn ě 220 mg. Nej častějším nežádoucím účinkem je krvácení. Není kdispozici antidotum - lék je nutno vy-sadit a u t ěžkých stav ů potom substituce preparátem Novoseven. Rivaroxaban- Xarelto tbl 10, 15, 20 mg Jedná se o selektivní inhibitor Xa, m

Trombinový čas Antitrombin III D-dimer Protein C Protein S HEMOKO AGUL CE FDP Lupus anticoagulant Bezručova 10 Testosteron IgE IgE stromy IgE vosa IgE zvířata IgE potraviny IgE roztoči IgE plísně IgE trávy IgE celkový IgE byliny IgE včel PRAXBIND 2 x 2.5g/50 ml - rychlá infuse (5min) nebo inj., nutno podávat samostatně !!! lze použít stávající intravenózní linku, kterou je nutné před po infuzi propláchnout 0,9% roztokem NACl. Stejným i.v. přístupem se nesmí současně podávat žádná jiná infuze. po 24h lze dle potřeby opět zahájit antikoagulaci Oddělení klinické biochemie a hematologie. Všední dny. 6.00-14.30. 14.30-18.00 provoz zajišťuje 1 laborantka biochemie a 1 laborantka hematologie. 18.00-6.00 pohotovostní služba. Příjem biologického materiálu nepřetržitě. Soboty, neděle, svátky. 6.00-6.00 pohotovostní služba. Příjem biologického materiálu nepřetržitě The thrombin time (TT), also known as the thrombin clotting time (TCT) is a blood test that measures the time it takes for a clot to form in the plasma of a blood sample containing anticoagulant, after an excess of thrombin has been added. It is used to diagnose blood coagulation disorders and to assess the effectiveness of fibrinolytic therapy. This test is repeated with pooled plasma from. Intoxikace organismu patří mezi velice závažné a život ohrožující stavy. Pravděpodobně každý z nás se v průběhu svého života s některou z forem intoxikací setká, přestože moderní společnost tomuto problému věnuje značnou pozornost. Vzhledem k velkému spektru toxických látek, které v dnešní době stále roste, není možné provést přesnou klasifikaci.

dilutovaný trombinový čas (dTT) nebo ekarinový koagulační čas(ECT) (viz bod5.1). Maximální denní dávka nebyla hodnocena. Znovuzahájení antitrombotické terapie Léčbu přípravkem Pradaxa (dabigatran-etexilát) lze znovu zahájit 24hodin po podání idarucizumabu apixaban, rivaroxaban, edoxaban: prodloužený trombinový čas nebo zvýšená hodnota spefického antiXa testu dle normy laboratoře Tab. 8 Relativní kontraindikace podání systémové trombolýzy neurologický deficit menšího rozsahu s hodnotou NIHSS 1-4 body nebo rychle se zlepšující klinické příznaky s hodnotou NIHSS < 4 body

PRADAXA 150 MG 10X1X150MG Tobolk Pracoviště na fakultní poliklinice i v areálu VFN provádí základní koagulační vyšetření (PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen, antitrombin a D-dimery, protein C, aktivita antiXa). Laboratoř v areálu VFN dále provádí vyšetření primární hemostázy, včetně kontroly účinnosti protidestičkové léčby typu ASA Trombinový čas D-dimery Antitrombin Separace M+S Bilirubin celkový ALT AST GMT ALP Močovina Kyselina močová Celková bílkovina Albumin Glukóza sérum, moč Amyláza sérum, moč Hořčík sérum, moč Fosfor sérum, moč Železo Sodík sérum, moč Draslík sérum, moč Vápník sérum, moč Chloridy sérum, moč Mikroalbumin+ ACR. Nemocnice Písek, a.s. Karla Čapka 589 397 01 Písek Tel.: +420 382 772 111 IČO: 26095190 Lékařská služba první pomoci pro dospělé v nemocnici, v prostorách interních ambulancí Telefonní číslo: 382 772 274 Ordinační hodiny: pracovní den: 16 - 20 hod sobota, neděle, svátky: 8 - 20 ho OBJEDNÁVKA LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ. Zhotovitel : VEDILAB spol. s r.o. - ANALYTIKA. Pod Vrchem 51, 312 00 Plzeň . IČO: 61170496 Tel. 602 211 309; 377 260 83

PPT - Nemoci krve a krvetvorných orgánů I PowerPointTrombolytické protokoly | Cerebrovaskulární manuál

343 Trombinový čas 344 Fibrinolýza 350 Antitrombin (AT III) 351 APC-R 352 Protein C 365 Protein S 347 EGT (diagnostika DIC) Antikoagulační terapie ANO TYP: NE Krev -NaF 2 ml 41 Glykémie 72 Glykémie 1 h po jídle Krev - Sérum - 5 ml Moč - chem + sed - 10 ml Odběr přímo v laboratoři 28 ELFO bílkovi

PPT - HEMOSTÁZA PowerPoint Presentation - ID:5119470