Home

Kréťané stavěli paláce čím byly typické

Kréta, Mykény, starověké Řecko Archiv uměn

 1. Kréťané stavěli svá města na pravidelném půdorysu, ulice byly dlážděné, jako stavební materiál se používal kámen i sušené cihly. Hlavní město Knóssos mělo 80 000 obyvatel, zde se nacházel i onen rozsáhlý panovnický palác, který tvořily skupiny budov nesymetricky uspořádané kolem obdélného nádvoří, dle.
 2. Přibližně kolem roku 1700 př.n.l. nejspíš zasáhlo Krétu velmi silné zemětřesení a skoro všechny paláce zničilo. Kréťané si je ale vybudovali znova, stavěli i další monumentální budovy a malovali na ně fresky
 3. Ostrov Kréta ve Středozemním moři lze právem považovat za kolébku dějin evroé kultury. Právě sem podle starořeckých mýtů unesl všemocný Zeus v podobě býka krásnou Európu. Za posledních 5000 let se na Krétě promísily kultury východního Středomoří s vlivy sousedních oblastí a vznikla tak jedinečná živá učebnice historie, kterou doslova dýchá každý.
 4. Strom života - jak Kréťané olivovník nazývají - ovšem nedává pouze plody. Zbytky oleje se vyvařují na mýdlo a zbytky dřeně a masa oliv se vrací do země jako hnojivo. Z tvrdého dřeva se stavějí domy, dělá se z nich nábytek i nářadí, předměty užitečné i krásné

1. Kde se nacházela mínojská civilizace: 2. Podle čeho se nazývala: 3. Kdy vznikla: 4. Připoj správně jména ze závorky: tvor s lidským tělem a býčí hlavo Modely byly později přesunuty a dnes jsou chráněnou architektonickou památkou. Fotografická dokumentace. Fotograf Philip Henry Delamotte byl pověřen, aby zaznamenával demontáž Křišťálového paláce rok po Světové výstavě 1851, a jeho rekonstrukci a rozšíření u Sydenham Není známo, jak dlouho každá subfáze trvala, ale do konce LH IIIB2 byly zničeny paláce Mycenae a Tiryns a citadela v Midea. Palác Pylos byl také v určitém okamžiku během této fáze zničen, ale není možné říci, kdy ve vztahu k ostatním došlo ke zničení. Post-palatial obdob Není známo, jak dlouho každá dílčí fáze trvala, ale na konci LH IIIB2 byly všechny paláce Mykén a Tiryns a citadela v Midea všechny zničeny. Během této fáze byl v určitém okamžiku zničen také Pylosův palác , ale nelze říci, kdy došlo ke zničení ve vztahu k ostatním. Post-palácové obdob Jak říká Bryanová: Na konci vlády Amenhotepa I. byly již ustálené hlavní rysy 18. dynastie (myslí tím před amarnskou dobou). Těmi byly především uctívání boha Amona v Karnaku, vojenské nájezdy do Núbie pro materiální zisky a hlavně vnitřní uzavřenost královské rodiny

Výpisky z dějepisu - Edisc

 1. K vzestupu první vyspělé evroé kultury, do níž dávají nahlédnout fresky na stěnách paláce v Knossu, došlo na Krétě. Aténská demokracie je stále platným politickým dědictvím, Homérovy eposy, Aischylovy hry a antické sochy po staletí inspirují umění, maratonský běh zůstává připomínkou doby, v níž se.
 2. Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. MINOJSKÁ CIVILIZACE - POVĚSTI A SKUTEČNOST. Autor: Mgr. Jana Valchářov
 3. Všechny byly oděny v naprosto stejných bílých šatech, sál křišťálového paláce vrhal všude kolem tisíce mihotavých pablesků. Eochaid byl tím zprvu zaskočen, pak si ale něco uvědomil a požádal Midhira, aby všechny dívky vyšly ven, před palác, aby si je mohl lépe prohlédnout
 4. Jak byly podniky zaregistrovány v roce 1993 přičemž jsou zaregistrovány v burzovním obchodním systému za předem dohodnutou cenu s práv a akvizičních operací, které byly logickým vyústěním kupónové privatizace. v důsledku novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu cenných papírů, a. s. RM-S začal organizovat obchodování již v roce Proto bylo v roce upuštěno.
 5. Vývoj stavby měst v Evropě je v tradiční odborné literatuře odvozován od Egejských kultur, které zprostředkovaly znalosti Blízkovýchodní přes východní Středomoří až k dnes převážně řeckým ostrovům v Egejském moři a dále do pevninského Řecka. N

Kréta - kolébka dějin evroé kultury ČeskéNoviny

Kréta - Tajuplný ostrov štěstí Rádi cestujeme nejen

 1. Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience
 2. Poznávací zájezdy Turecko. Velký okruh Tureckem. Dunaj. Když jsme na okraji slovenské metropole Bratislavy přejeli most přes Dunaj, ocitli jsme se na území někdejší římské říše a mohli se těšit na antické památky.Podél jižního břehu Dunaje vybudovali Římané pevnostní města a ochranný val, limes romanum
 3. Arancini - to jsou ty koule, typické sicilské jídlo, které je rozšířené po celé Itálii a čím blíž k Itálii jsme na Maltě cestovaly, tím víc bylo vidět v rychlém občerstvení. Je to vlastně koule z rýže, zeleniny, plněná může být masovým ragú, mozzarellou nebo rajčaty, tahle varianta byla se sýrem a na.
 4. Narodil se vskutku v Betlémě, jak bylo prorokováno, avšak žádnému obyvateli Betléma, ale panně, která tam Božím řízením zrovna připutovala kvůli jakýmsi státním úředním formalitám. Takhle to nikdo nečekal. Všichni si mysleli, že Mesiáš vyjde z paláce (Herodova paranoia odráží tento obvyklý názor)
 5. Legie byly především pěší, pomocné jednotky jak pěší, tak jezdecké i jiné (lukostřelecké, prakovnické, ). Legií bylo asi 30, povětšinou byly umístěny tam, kde hrozily útoky. V každé legii bylo 6000 pěšáků, 120 jezdců, velitelé a válečné stroje

Kde se nacházela mínojská civilizac

 1. Ivan Jefremov. Athéňanka Tháis. Dílo Ivana Jefremova Athéňanka Thais vykročilo z hranic vědecké fantastiky. Vypráví o historické údálosti, spálení Persepolis proslulou athénskou héterou Thais. Jefremov v románu seznámí čtenáře nejen s rozporuplnou postavou Alexandra Makedonského, ale hlavní postava Thais ho provede i různými starověkými náboženskými kulty.
 2. Bylo by těžké posoudit, která otázka ho víc mátla a bolela, protože obě byly nestejnou měrou jak osobní, tak politické. Metaxas sáhl po svém deníku a napsal: Dnes ráno jsem se pokusil usmířit se s Lulu. Do jisté chvíle to docela šlo, ale pak jsme se zase rozhádali. Ona mi prostě nerozumí
 3. Politické vedení městských států náleželo kněžím, kteří ve svých rukou třímali veškerou moc.Architektonickým projevem sumerského polyteistického náboženství byly až padesát metrů vysoké stupňovité pyramidy - Zikkuraty - které kromě toho, že sloužily jako paláce kněžích, plnily zřejmě také reprezentativní úlohu ve vztahu k poddaným
 4. První zmínky osídlení byly již v době neolitu - 6000 př.n.l. Název Mínojská nese po známém králi Mínóovi. Kolem roku 2000 př. n.l. postavili Kréťané první paláce. Z nichž každý palác měl svého. ojské město, ruiny několika vil a takzvaného Malého paláce. Knóssos je ze všech krétských archeologických.
 5. Kam v okolí. Ostrov dávno zapomenutých civilizací, místo bohů a hrdinských postav, rodiště slavných básníků, hudebníků a jiných umělců i odhodlaných politických vůdců. To je ostrov Kréta. Největší a nejlidnatější z řeckých ostrovů, jehož obyvatelé jsou na své rodiště náležitě hrdí a s pýchou se.
 6. Prostředek, jak toho dosáhnout, je už méně jasný. Obecně se mluví o přirozených lidských právech každého jedince, bez ohledu na vyznání, barvu pleti, politické smýšlení, hospodářské postavení, atd. Prakticky se toho má dosáhnout diktováním měřítek dodržování práv podle Deklarace lidských práv
 7. 5. Pro Matouše je typické, že vše, čemu Ježíš vyu- čoval, shromažďuje pod určitým tématem a pak jeho slova vkládá do vyprávění o jeho životě (sr. B. W. Bacon, Studies in Matthew, 1930, str. 269-325). Ká- zání na hoře představuje první z těchto didaktických oddílů. Jiné se zabývají tématem učednictví (9,35

Byly oblečeny do pestrých chitónů, Tháis do zlatožlutého, Sparťanka do černého jak noc, čímž podivuhodně vynikly její zlatě ryšavé vlasy. S výkřiky eleleu!, eleleu! k nim běželo několik vojáků, vpředu vousatý obr Eositeos, jenž podával Égésichoře obě ruce Na konci 15. století byly karty rozšířeny ve všech vrstvách obyvatelstva - od krále přes šlechtu až po městské či venkovské krčmy. Kněží se proti kartám ostře stavěli, a to jak katoličtí tak i utrakvističtí Domy byly po většinu říše jednotné, jen se lišily velikostí a výzdobou . Aztékové postavili hráze a chinampy v Tenochtitlánu kvůli své poloze v povodí Mexico City . Stavební techniky . Aztékové měli pokročilé znalosti stavebních technik a věděli, jak stavět na místní geologii a terénu, zejména na měkké půdě

Křišťálový palác - Wikipedi

Krétské paláce byly správními a hospodářskými středisky. Kréťané psali slabičným písmem, které později převzali Řekové. Minojská a mykénská kultura. Staří Kréťané používali hieroglyfy a lineární písmo. Bůh, který vládne mořím, se nazývá Poseidon a jeho bratr Hádés vládl říši podsvětí. Božský