Home

Dokumentace stávajícího stavu

Výstupem je digitální dokumentace stávajícího stavu stavby .pdf, .dwg, model stavby ve formátu .ifc a případně další exporty 3D geometrie stavby (.fbx). Metoda je přelomová zejména v možnosti navázání informací na jednotlivé 3D reprezentace prvků budovy. Vytváří se tak strukturované informace o stavbě, které je. a) popis stávajícího stavu, b) popis navrženého řešení. Po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech se uvede jejich výčet, označení a základní charakteristiky. B.2.7 Základní popis technických a technologických objektů. B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení. B.2.9 Úspora energie a tepelná ochran Projektová dokumentace stávajícího stavu. Profese > Projekční činnost. Ukázka práce dodavatele. Další reference, ceny a inspirace v souvisejících tématech: projekční činnost Zaměření stávajícího stavu. Nezbytným podkladem pro početí projektových prací a následného návrhu stavebních úprav a změn objektu je zaměření stávajícího stavu, případně digitalizace dochovalé dokumentace a zakreslení změn odpovídající skutečnému stavu

DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU únor 2018 1:50... INDESS s.r.o. DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU Pavla Švandy ze Semčic 13, Praha 5 - Smíchov www.indess.cz, tpelcik@indess.cz, tel. 602 253 357 Městys Plaňany mm Zaměření objektu Historická sýpka v Plaňanech 4 Tyršova 72 281 04 Plaňany. A. A. B. B. 120x160. 160x160. 160x180. DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU únor 2018 1:50... INDESS s.r.o. DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU Pavla Švandy ze Semčic 13, Praha 5 - Smíchov www.indess.cz, tpelcik@indess.cz, tel. 602 253 357 Městys Plaňany mm Zaměření objektu Historická sýpka v Plaňanech 7 Tyršova 72 281 04 Plaňany. 160x180. 228,46. 212,82. 215,95. 218,61. Pasport stavby - dokumentace stávajícího stavu . Kupující by měl dle Stavebního zákona od prodávajícího také dostat výkresovou dokumentaci současného stavu domu. Ta ale často neexistuje či neodpovídá současnému stavu objektu. Proto by měla být nahrazena vypracovaným pasportem stavby Žádáme o cenovou nabídku pasportizace. Poptání cenovou nabídku vypracování pasportu stavby - garáže cca 100 m2. Bez dokumentace starého stavu jako vstupní informace se projektant či architekt neobejde. Rád bych se touto cestou informoval, zda by u vás bylo možné objednat zaměření stávajícího stavu rodinného domku DOKUMENTACE AKTUÁLNÍHO STAVU PASPORTIZACE STAVEB. Zpracování základní projektové dokumentace k předmětné stavbě skládající se ze zjednodušených výkresů jednotlivých podlaží, řezu, pohledů, situačního schématu a technické zprávy v souladu s prováděcí vyhláškou o dokumentaci staveb

druh práce: zaměření stávajícího stavu popis: Rekonstrukce z přelomu šedesátých a sedmdesátých let ukrývala pod chromolitovou fasádou historické stavení němčického mlýna. V rámci práce byla vyprcována dokumentace stávajícího stavu, technická zpráva a pořízena fotodokumentace Zhotovujeme profesionální měřickou dokumetaci současného stavu stavebních objektů s tvorbou stavebních výkresů půdorysů, svislých řezů a fasád pro grafický systém AutoCAD. Specializujeme se na geodetické zaměření stavební dokumentace stávajícího stavu běžných i památkových objektů pro projekční práce a stavebně historický průzkum (SHP), kdy pro přesné. Podrobnosti k nápravě vám sdělí katastrální a stavební úřad. Převážně se bude jednat o zhotovení geometrického plánu, dokumentace pasportu stávajícího stavu, popř. doložení všech dokumentů ke kolaudaci stavby neúplný či chybný obraz stávajícího stavu území (stavby) nebo obojí najednou. Výsledkem je nepravdivá celková projekce záměru, což ztěžuje dosažení konsenzu v rámci řízení stavebního úřadu, jinak řečeno nesprávný projekt (dokumentace) komplikuje a prodlužuje průběh a výsledky stavebních řízení

Dokumentace Stávajícího Stavu - Pasportizace Stavby

 1. Dokumentace stávajícího stavu odstraňovaných objekt
 2. * projektové dokumentace stávajícího stavu objektu. Zpracovatel bere na vědomí, že dochovaná dokumentace nemusí přesně odpovídat skutečnosti, i když je označena jako Dokumentace skutečného provedení. případných průzkumů (diagnostika, stavebně-technický průzkum) již dříve provedených
 3. Pasport stavby / zjednodušená dokumentace. Zjednodušená dokumentace stávajícího stavu budovy je nutná zpravidla při dodatečné legalizaci stavby. Pasport stavby je nutné doložit stavebnímu úřadu v případech, kdy se nedochovala žádná dokumentace ke stávající stavbě a ani v archivu stavebního úřadu není uložena
 4. Zakreslování stávajícího stavu objektů / tvorba zjednodušené projektové dokumentace - PASPORTU STAVBY. TRŽNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ Stanovení tržní ceny nemovitého majetku - rodinných domů, bytů, chat, garáží, bytových domů a pozemků
 5. Provádíme rovněž zaměřování a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu budov a pasportizace. Při návrhu staveb se snažíme uplatňovat současné domácí i zahraniční trendy, které zajišťují kvalitu, komfort užívání a hospodárnost - nejen s ohledem na provoz, ale i z hlediska pořizovacích nákladů..

SS - Dokumentace stávajícího stavu. Projektová dokumentace zachycující stávající stav objektu. Převážně slouží zákazníkovi jako podklad pro následné projekční návrhy a stavební aktivity na předmětném objektu. Autorský dozor, Stavební dozor (odborné vedení provádění stavby), Technický dozor investor Projektová dokumentace. Projektová dokumentace 2020-07-20T15:02:15+02:00. Projektové práce. Siko Čimelice. Penzion Písek. Zaměření stávajícího stavu objektu. Zámek Rakovice. Zámek Stražovice. Zámek Cerhonice. Zámek Orlík nad Vltavou - archivy. Tvrz Brloh. Český Krumlov - Rybářská, Široká ulic Pasport stavby je zjednodušená projektová dokumentace stávajícího stavu. Co obsahuje pasport budovy. 1.7.2021 22.4.2021 autor: Travnikova M. Pasport budovy je zjednodušená dokumentace obsahující popis a výkresy se skutečnými, zaměřenými rozměry budovy. Jeho přesný obsah je dán vyhláškou Tvorba projektové dokumentace. kompletní zajištění individuální projektové dokumentace (studie, územní rozhodnutí, zaměření stávajícího stavu, ohlášení stavby, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby

499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci stave

 1. Zhotovení projekční dokumentace stávajícího stavu. Zhotovení projekční dokumentace nového stavu. Komunikace se Státním Fondem Životního Prostředí. Kompletní vyřízení dotace po její akceptaci : Dotační titul NZÚ 2014 Loučná nad Desnou II. Zhotovení projekční dokumentace stávajícího stavu
 2. 3D pasportizace stávajícího stavu Předmětem díla byla 3D dokumentace budovy kulturního (momentálně očkovacího) centra metodou laserového skenování. Výstupem pasportizace objektu byl informační model budovy (BIM) v rozsahu všech pater, včetně výkresové dokumentace - půdorysů všech podlaží a střech, charakteristických.
 3. Zaměření stávajícího stavu. Projektování technických zařízení budov. Projektování elektrotechnických zařízení a bleskosvodů. Devizou naší projekční kanceláře jsou krátké lhůty pro zhotovení projektové dokumentace, rychlé jednání a solidní ceny
 4. Tak nějak začíná mnoho projektů přestaveb stávajících staveb. Výchozím bodem každého takového projektu je zhotovení dokumentace stávajícího stavu - pasportizace stavby. V našem novém článku jsme popsali přehledně, jak celý proces probíhá ve čtyřech základních krocích. Přečtěte si více zde

Projektová dokumentace stávajícího stavu (Jindřichův

Zaměření stávajícího stavu David Fess

 1. Zpracování dokumentace stávajícího stavu budov. Zaměřování interiérů budov, fásad, krovů, střech včetně historických. Zpracování kompletní dokumentace skutečného stavu budov
 2. As-Built dokumentace, čili dokumentace stávajícího stavu objektů, je základní vstupní informací pro architekty, projektové manažery, inženýrů, konstruktérů, nebo plánovačů. Přenesením reality do CAD rozhraní se vším, co ve skutečnosti existuje se dosáhne toho, že všechny další operace probíhají na počítači bez toho, abychom museli navštívit výrobní.
 3. Převedení stávajících papírových podkladů s doplněním a s kontrolou skutečného stavu; Zaměření a vynesení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů do 2D digitální dokumentace. Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, a fotodokumentace stavby. Jednotlivé specifické.
 4. Projekt: Dokumentace stávajícího stavu provozu a vytvoření izometrických výkresů potrubí. Realizace: Listopad 2010. Odvětví: Petrochemický průmysl. Cílem projektu bylo zaměření potrubí a příslušenství 3D laserovým skenerem a vytvoření 3D CAD modelu jako i izometrické výkresové dokumentace. Celkem bylo zaměřených a.
 5. - fotografická dokumentace stávajícího stavu dotčené části stavby (fasády a střechy), - popis a výkresová dokumentace stávajícího stavu, - technická zpráva a výkresová dokumentace návrhu s uvedením materiálu, barevnosti, rozměrů, způsobu osazení a konkrétního umístěn
 6. Zpracování dokumentace stávajícího stavu budovy pro průkaz energetické náročnosti. budovy Vykonávání autorského a technického dozoru investora Zajištění podkladů pro vydání územního souhlasu, stavebního povolení nebo ohlášení. stavby Osazení objektu do terénu zejména u typových projekt
 7. zhotovení dokumentace stávajícího stavu - pasport stavby; zhotovení komplexní projektové dokumentace pro územní řízení; zhotovení komplexní dokumentace pro stavební povolení; zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zhotovení projektové dokumentace pro dotační programy (např.panel a zelená úsporám

TR 110/22 kV Prachatice - dokumentace stávajícího stavu 21. 10. 2018 Projektová dokumentace stávajícího stavu R110/22kV, převedení veškeré dostupné dokumentace do elektronického formátu Autocad a RUPLAN EVU... Projektová dokumentace stávajícího stavu budovy D. Druh zadávacího řízení. Malého rozsahu. Druh veřejné zakázky. Služby. Zahájení zadávacího řízení. Tato veřejná zakázka byla zadána dle čl. 24 odst.2, písmeno a) Směrnice č.11/2006 ministra financí, o zadávání VZ na MF, a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., ve. - dokumentace pro stavební povlení, ohlášení stavby, - dokumentace pro provádění stavby, - zadávací dokumentace (dokumentace pro výběr dodavatele) - zeměření stávajícího stavu, pasport budovy - skutečné provedení stavby - inženýrské služby - stanoviska dotčených orgánů státní správy. Dokumentace stávajícího stavu - pasport stavby; Projektová dokumentace je zpracovávána digitálně. Výkresy jsou tvořeny ve 2D prostředí AutoCADu, textová část v textovém editoru Word. Celý projekt můžete kromě tištěné podoby obdržet i v digitální podobě ve formátu PDF Dokumentace současného stavu objektů dílen a přístřešků včetně dokumentace stávajícího stavu objektu. mujweb.cz/massek. 2 Viltavský Martin, Ing.- VILTA projekt. 31.0 km Pode Zdí 609/8 , Hlučín. Zpracováváme projektové dokumentace objektů. Zabýváme se zateplováním budov a revitalizací panelových domů

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost; 10.11.2020 18:42:47 Příloha - Dokumentace stávajícího stavu technologie zadávací dokumentace Poradenství, vyhotovení dokumentace stávajícího stavu u starších objektů, studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace až pro provedení stavby, projekt interiéru, rozpočty a výkazy výměr, autorský dozor, zajišťujeme projednání všech stupňů projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolen

- projektová dokumentace stávajícího stavu od autorizovaného inženýra - odborný posudek k dotaci zelená úsporám od energetického auditora - projektová dokumentace nového stavu stavby pro stavební povolení - vyřízení stavebního povolení - žádost o dotaci zelená úsporám včetně všech předepsaných přílo - projektová dokumentace pro stavební povolení a ohlášení stavby - projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, územní souhlas - dokumentace skutečného provedení stavby - zaměření stávajícího stavu stavby Projektujeme: - stavby pro bydlení - rodinné domy, bytové domy, SS - Dokumentace stávajícího stavu. Projektová dokumentace zachycující stávající stav objektu. Převážně slouží zákazníkovi jako podklad pro následné projekční návrhy a stavební aktivity na předmětném objektu. Autorský dozor, Stavební dozor (odborné vedení provádění stavby), Technický dozor investor V případě, že k objektu neexistuje žádná výkresová dokumentace, provádíme zaměření stávajícího stavu a zakreslení (forma pasportizace). Při realizaci navržených projektů nabízíme (a doporučujeme) provedení autorského dozoru Dokumentace stávajícího stavu. Vlastníte objekt, ke kterému neexistuje projektová dokumentace? Máme bohaté zkušenosti se zaměřením novodobých i historických objektů. Potřebujete před prodejem, rekonstrukcí vypracovat projektovou dokumentaci stávajícího stavu? Napište nám. Odborné konzultace. Kupujete byt či dům.

Dokumentace současného stavu objektů dílen a přístřešků včetně dokumentace stávajícího stavu objektu. mujweb.cz/massek. 2 Viltavský Martin, Ing.- VILTA projekt. 25.9 km Pode Zdí 609/8 , Hlučín. Zpracováváme projektové dokumentace objektů. Zabýváme se zateplováním budov a revitalizací panelových domů Zpracování dokumentace stávajícího stavu objektů digitální zaměření stávajícího stavu objektů rozdělení objektů na jednotky včetně zápisu do katastru nemovitostí Dokumentace a propagační materiály vytvoření nabídkové dokumentace pro prodej a pronájem nemovitostí. Dokumentace stávajícího stavu (pasport stavby), v případech zejména starších staveb, u kterých se původní projekt nedochoval, a která je nutná např.pro projekt zateplení, popř.rekonstrukce stavby 1. Analýza stávajícího stavu nakládání s elektronickými dokumenty, zmapování stávajících procesů souvisejících se vznikem a zpracováním dokumentů jednotlivých útvarů a jimi provozovaných agend a provedení inventarizace procesů. 2

- Projektová dokumentace stávajícího stavu (pasport) stavby. Technické zařízení budov (TZB) - Projekt vnitřní kanalizace a kanalizační přípojky - Projekt vnitřního vodovodu a vodovodní přípojky - Projekt elektroinstalace a hromosvodu - Projekt vytápění. dokumentace stávajícího stavu budov (ideální pro fasády, konstrukce krovů) zaměření interiérů, podzemních prostor; dokumentace stavu mostních objektů, tunelů; zaměření a dokumentace potrubních vedení a technologií; digitální model terénu pro projektování staveb; zaměření a výpočty kubatur; vizualizace, studie a. Projektová dokumentace ve stupni - Pasport stávajícího stavu, dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o dotaci na SFŽP, prováděcí projektová dokumentace a výkon Autorského dozoru stavby Expresní zakázky pro vlastníky menších objektů. Architekti a projektanti vycházejí z dokumentace stávajícího stavu objektu. Zaměříme váš byt, dům, chatu a další objekty, zpracujeme dokumentaci pro daný účel a dodáme ji ve všech používaných datových formátech v krátkých termínech Dokumentace stávajícího stavu Vlastníte objekt, ke kterému neexistuje projektová dokumentace? Máme bohaté zkušenosti se zaměřením novodobých i historických objektů. Potřebujete před prodejem, rekonstrukcí vypracovat projektovou dokumentaci stávajícího stavu? Napište nám

Jaké dokumenty a informace by měl dostat každý, kdo kupuje

 1. zaměření stávajícího stavu; záměrové a dispoziční studie; dokumentace pro územní řízení; dok. pro stavební povolení; dokumentace pro provedení stavb
 2. dokumentace pro stavební řízení; dokumentace pro realizaci stavby; dokumentace pro výběr dodavatele stavby; dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení; autorský dozor v průběhu výstavby; Inženýrská činnost. zaměření stávajícího stavu objektů a vyhotovení dokumentace.
 3. Dokumentace slouží jako jednoduchý popis stávajícího stavu a řešení objektu pro jednání s úřady, přepis, nebo prodej nemovitosti pasport stavby a zamĚŘenÍ stÁvajÍcÍho stavu - [10.9. 2020] Nabízím vypracování Zjednodušené projektové dokumentace tzv. pasport u stavby (rodinného domu, bytu, chaty, chalupy, bytového.
 4. PASPORTY STAVEB - Projekční kancelář Ing. Vladimír Hirt. Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stávajícího stavu stavby. Obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí, zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí. Součástí je také jednoduchá Technická zpráva
 5. DOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU • DOCUMENTATION OF CURRENT STATE 2017. Zaměření a vykreslení stávajícího stavu objektu Kostela sv. Kateřiny v obci Hartmanice
 6. Zhotovení projekční dokumentace nového stavu. Komunikace se Státním Fondem Životního Prostředí. Kompletní vyřízení dotace po její akceptaci. Dotační titul NZÚ 2014 Zahradní Vyškov. Zhotovení projekční dokumentace stávajícího stavu. Zhotovení projekční dokumentace nového stavu. Energetické hodnocení budovy
 7. Tato dokumentace lze využít jako podklad pro investiční záměry jako jsou stavební úpravy, modernizace, případně rekonstrukce, ale i jako podklad pro zpracování například energetického auditu. Zaměření a zakreslení současného stavu Od 50,- do 110,- Kč/m2 podlahové plochy: Cena je závislá na složitosti měření.
Architektonické a Geodetické Měření - digitální měřická

Zaměření stávajícího stavu - zaměření stavby - ÚVO

dokumentace pro program Nová zelená úsporám posouzení stávajícího stavu objektu návrh možností úspor a výše dotace kompletní dokumentace pro žádost zajištění podání žádosti o dotaci. popis ZDE . email jiri@codya.cz . mobil 777 277 659 zaměření stávajícího stavu objektu, zhotovení výkresové dokumentace stávajícího stavu, provedení fotodokumentace stávajícího stavu inženýrská činnost návrh dispozičního uspořádání při vedení ostatních inženýrských sítí a zástavby objektů (zastavovací situace), spolupráce s hlavní stavební profesí při.

Podrobný popis: - předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace - oprava VB - zaměření stávajícího stavu, průzkumy, situace širších vztahů, jednostupňová projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) s podrobností pro provedení stavby (DPS) a získání stavebního povolení s nabytím právní moc Vypracování dokumentace stavby, přikládané k žádosti o vydání stavebního povolení ; Obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání stavebního povolení Zakreslení stávajícího stavu stavby Osazení typových projektů na konkrétní pozemek Masák, Alois, 1877-1925: Staro-nová synagoga v Praze-I. Přípory v rozích a konsoly mezi nimi. Měř. 1:5. [Praha 1, Josefov, Červená čp 2, Staronová synagoga, dokumentace stávajícího stavu, interiér, J stěna, kresebná studie rohových listových přípor č. VI. a X. a listových konzol č. VII. až IX. mezi nimi Příloha č. 1a zadávací dokumentace (Popis stávajícího stavu zpracování ekonomických agend na Univerzitě Karlově) a příloha č. 1b zadávací dokumentace (Popis stávajících požadavků Univerzity Karlovy na nový ekonomický informační systém) obsahují další nezbytné informace pro podání nabídky ze strany dodavatele a. Proběhlo zaměření stávajícího stavu objektu č. p. 2060, jehož podkladem byla projektová dokumentace z roku 1975 a to jak pro budovu A lůžková část, tak pro budovu B vstupní část. Při digitalizaci bylo konstatováno, že původní dokumentace konstrukčně koresponduje u části A s původním projektem z rok

Něco málo o nás. Architektonická kancelář I.D.E.A. s.r.o. se transformovala v roce 1993 z volného sdružení Atelier I.D.E.A. Zpracujeme Vám originální architektonický návrh a projektovou dokumentaci ve spolupráci s odborníky v oblasti památkové péče, statiky, technické infrastruktury, technického zabezpečení budov, ap Základní filozofií firmy je poskytovat zákazníkům kompletní služby počínaje vyhodnocením investičního záměru, poradenstvím při výběru a koupi pozemku, přes zaměření stávajícího stavu a stavebně technických průzkumů objektů včetně vyhotovení projektové dokumentace stávajícího stavu, vypracování. PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.2 - LEXOVA Č.P.2340, PARDUBICE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY T2012-02-1000 TECHNICKÁ ZPRÁVA STÁVAJÍCÍHO STAVU A FOTODOKUMENTACE STRANA 3 / 7 dřevěný obklad výšky 1050 - viz. výkresová část. Malby jsou provedeny v jednotlivých místnostech v různých odstínech Vypracování pasportu stavby předchází pečlivé zaměření stávajícího stavu a vypracování dokumentace, které se skládá jak z technické zprávy, tak z výkresů. Jak vypadá pasport stavby a co zahrnuje Jak jsme zmínili výše, pasport stavby se skládá se 2 důležitých částí - technické zprávy a výkresové dokumentace

Dokumentace stávajícího stavu historických pramenů, v tomto případě staveb, je tak jedním ze základních staveb-ních kamenů památkové péče. Nejen že je nepostradatelnou součástí každého zodpovědného vědeckého bádání o stavbách, ale dotýká se tak Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na zjištění současného stavu objektu a navrhnutí možných způsobů obnovy rodinného domu. Výsledkem je vytvoření projektové dokumentace stávajícího i navrhovaného stavu. V objektu byl proveden stavebně technický průzkum, jehož výstupem je popis současného stavu objektu Dokumentace stávajícího stavu objektu - Petrovice Rekonstrukce zastřešení objektu - okres Děčín Zkreslení stávajícího stavu RD a rekonstrukce podkroví - stavební část - Prah

Projekce Merenus Čáslav

Video: Pasport - projekt skutečného stavu budov

Převážně se bude jednat o zhotovení geometrického plánu, dokumentace pasportu stávajícího stavu, doložení všech dokumentů pro potvrzení povolení existující stavby, popř. dodatečné povolení stavby. Podrobnosti v dalším text grafickou část - zakreslení stávajícího stavu do mapy v měřítku, zákres rozvržení prostoru, přehled návrhu výsadeb, osazovací plán, případně příčný řez a 3D vizualizace. 3D Vizualizace. Dnes se obvykle dodává hotová projektová dokumentace jak ve vytištěné formě, tak i v digitální podobě ve formátu PDF Tyto podklady se příliš neliší od výše uvedeného. Pochopitelně lze očekávat, že u stávajících staveb není k dispozici kompletně platná dokumentace stávajícího stavu. Pro zpracování PENB je ale potřeba zjistit co nejvíce informací a podkladů, zejména: Projektová dokumentace navrhovaného stavu objektu - stavební. Zajišťujeme kompletní projektovou dokumentaci pozemních staveb pro soukromé, komerční i veřejné účely. Našim zákazníkům nabízíme komplexní zpracování stavebního záměru od vypracování studie, zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zajištění všech potřebných dokladů k vydání stavebního povolení až po sestavení rozpočtu stavby a.

dokumentace stávajícího stavu existujících objektů Výkresovou část našich projektů tvoříme v produktech společnosti Autodesk Výkresová část projektové dokumentace je tvořena vždy digitálně, a to téměř výhradně pomocí aplikace AutoCAD LT® společnosti Autodesk Zaměření stávajícího stavu staveb. Pasport, zjednodušená dokumentace objektů, překreslení původních výkresů. Projektová činnost u staveb menšího rozsahu. Rekonstrukce, přístavby, vestavby, včetně autorského dozoru. Inženýrská činnos

Zaměření stávajícího stavu - zaměření stavby - REFERENC

Projektová dokumentace. Od zaměření stávajícího stavu, architektonické studie, projektu pro stavební povolení včetně profesí (vzduchotechnika, elektro, PBŘ) až po skutečného provedení stavby Zaměření objektu (pasport) spočívá v pořízení výkresové dokumentace stávajícího stavu, které slouží jako výchozí podklad pro další projektovou činnost nebo k jinému účelu, např. stanovení ceny objektu, pořízení průkazu energetické náročnosti apod 3) Součástí předmětu díla je i provedení nezbytných stavebně technických, technologických, geologických a statických průzkumů, geodetického zaměření stávajícího stavu - polohopis, výškopis, fotodokumentace stávajícího stavu, pro potřeby vypracování požadované projektové dokumentace Dokumentace rozsáhlých stavebních komplexů; Tvorba kompletní stavební projektové dokumentace stávajícího stavu objektu; Dokumentace uličních řad; Dokumentace tvarově náročných a členitých fasád . Dopravní, vodní a podzemní stavitelství. Dokumentace silnic, dálnic, tunelů, mostů, Dokumentace železničních.

pasportizace rybníků (MVN) - zpracování dokumentace stávajícího stavu malé vodní nádrže včetně doporučení úprav pro zajištění bezpečnosti díla, zpracování manipulačního a provozního řádu v souladu s vyhlášku č. 2016/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl ve znění. Inženýrská geodézie. Většina úkolů inženýrské geodézie je provázána s projektováním a realizací staveb, kde má geodet nepostradatelnou úlohu. Vzhledem k vysokým požadavkům na přesnost měření a vytyčení je nutné, aby projekt vedl odpovědný geodet ÚOZI (úředně oprávněný zeměměřický inženýr) dle písmene c

BIMfo - SHB využívá BIM pro projektování liniových staveb

Dokumentace stávajícího stavu; Dokumentace bouracích prací; Dokumentace pro územní řízení (DUR) Rozsah dokumentace dle vyhlášky č.503/2006 Sb Zpracovává se pro domy o zastavěné ploše větší než 150 m2 Územní řízení předchází stavebnímu řízení (stavební povolení nebo ohláška stavby). Dokumentace pro územní. - dokumentace stávajícího stavu - návrh technologie opravy v návaznosti na vyhodnocení stávajícího stavu - veškeré podrobnosti naleznete v příloze Lokalita: - okres Jihlava Termín pro podání nabídek: - 13.08. 2021 do 12:00 hodin Chci získat kontakt k této zakázce Pokud jste. Popis (specifikace) předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky je analýza vzniku a dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, stavu digitalizace listinných dokumentů, provozu digitálních repozitářů Magistrátu města Zlína (dále jen MMZ), optimalizace procesu nakládání s elektronickými dokumenty a spisové služby v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o.

2019. Rekonstrukce rodinného domu Stanoviště - dokumentace stávajícího stavu, stavebně technický průzkum; Odstranění RD Hronov (DOMY D.N.E.S. s.r.o.) - dokumentace pro odstranění stavby Rodinný dvojdům Všechovice - studie, dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost; Půdní vestavba a stavební úpravy RD Chudčice - dokumentace pro stavební povolení. Zaměření stávajícího stavu, digitalizace projektové dokumentace, zjištění tras stávajících rozvodů ZTI a ÚT (dokumentace stávajícího stavu je neúplná, v části ZTI zcela chybí). Zrušení stávajících rozvodů ústředního vytápění a vody (teplá, studená, cirkulace) vedených v kanálech podlah 1 Reference. Zaměřeni stávajícího stavu a vypracování projektové dokumentace části Pražského Hradu ve spolupráci s firmou ANDK a Geoline. Zaměřeni stávajícího stavu a vypracování projekt. dokument. Jiřského kláštera na Pražském Hradě ve spolupráci s ANDK a Geoline. Zaměřeni stávajícího stavu a vypracování.

digitální zaměření stávajícího stavu - AGM-GE

Dokumentace skutečného stavu stavby; Zaměření stávajícího stavu; Konzultační a poradenská činnost Projektová dokumentace je prováděna na základě osvědčení o autorizaci vydaným Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro autorizovanou osobu číslo 0102244 pro obor autorizovaný. - dokumentace pro územní souhlas nebo územní řízení - dokumentace pro ohlášení stavby či stavební povolení - dokumentace skutečného provedení stavby - dokumentace stávajícího stavu a pasporty - dokumentace bouracích prací - stavebnětechnické průzkum Kompletní projektová dokumentace. Propojujeme všechny profese podílející se strojně-technologického projektu. Koordinujeme, ale i projektujeme všechny části projektu - elektro, vzduchotechniku, paro-kondenzát a mnoho dalších

dokumentace pro uzemní řízení dokumentace pro stavební řízení rozpočty a výkazy výměr dokumentace pro výběr dodavatele dokumentace pro provedení stavby dokumentace skutečného provedení návrhy interiérů barevná řešení fasád spolupráce při provádění staveb - autorský dozor. zaměření stávajícího stavu. Dokumentace pro stavební povolení slouží pro účely stavebního řízení a vydání stavebního povolení, případně ohlášení, podle tzv. u změn staveb i pohledy stávajícího stavu, e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu Pasport stavby je zakreslení stávajícího stavu objektu. Jedná se o zjednodušenou dokumentaci reflektující skutečný, aktuální stavebně-technický stav stavby. Zpracovává se na základě místního šetření - osobní prohlídky, zaměření objektu a jednotlivých konstrukcí, vytvoření fotodokumentace a vyhodnocení. Pasportizací se rozumí proces popisování a dokumentace skutečného stavu věcí. V našem případě se jedná o popis pozemků, budov, inženýrských sítí či jiných stávajících stavebních objektů. Tyto jsou popisovány formou výkresů v papírové či elektronické podobě. Pasportizace stavebních objektů či pasportizace.

Vyhotovím pasport stavby, pasport budovy možnost i ve 3

dokumentace k územnímu řízení (UR) dokumentace pro stavební povolení (DSP) prováděcí dokumentace (DPS) dokumentace stávajícího-skutečného stavu (DSS) provedení částí elektro dokumentace. výpočtů proudových zatížení okruhů ; navržení elektrických rozvaděčů do objektů ; projekce slaboproudých rozvodů a instalac Zadávací dokumentace RUK - ÚVT - Dodávka, implementace, technická podpora a rozvoj jednotného ekonomického informačního systému na Univerzitě Karlově příloha č. 1 - Popis stávajícího a cílového stavu ekonomického informačního systému na UK 7/108 Tabulka 1 - Procesní oblasti a jejich pokrytí EI ověření stavu veškerých inženýrských sítí, zabezpečení vstupních podkladů (VSP). B. Kompletní geodetické zaměření C. Vypracování dokumentace pro územní řízení (DUR). D. Vypracování dokumentace pro stavební řízení (DSP). E. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí, stavebního. GreenthermCAD - GREENTHERM - Projekční ateliér - info@greenthermcad.com - +420 377 456 637 - K Papírně 172/26 31200 Plzeň

Máte projekt, se kterým vám můžeme pomoci? POŽÁDEJTE NÁS O NABÍDKU Plníme sny našich zákazníků Propojujeme všechny profese podílející se strojně-technologického projektu. Koordinujeme, ale i projektujeme všechny části projektu - elektro, vzduchotechniku, paro-kondenzát a mnoho dalších. Zajišťujeme kompletní dokumentac V mnoha případech je k projektu potřeba zaměření stávajícího stavu, provedení pasportizace objektů, vytvoření aktuální projektové dokumentace v elektronické podobě tak, aby bylo možné s ní dále pracovat. Bez těchto prací mnohdy není možné dále při návrhu a dalším postupu prací pokračovat Součástí návrhu technického řešení je provedení rekognoskace stávajícího stavu sektorového jezu včetně zaměření skutečného stavu vnitřních stavebních a strojních prostor, vypracování výchozí dokumentace stavební části a technologie stávajícího stavu, vypracování topologie stávajícího řešení potrubních.

Hostivice – ulice K Nádraží, Palackého, CihlářskáNávrh interiéru v Praze na Jarově | projekční adráha 13-stávající stavSlévárenské modelyMS-Projekt