Home

Cena kastrace psa

Kastrace psa cena dle velikosti od 3 200,-Kč Kastrace psa kryptorchida, varlata v podkoží od 3 200,-Kč Kastrace psa kryptorchida, varlata v břišní dutině od 4 500,- Odstranění bradavice/drobného novotvaru v lokál. anest. asi 350,-K Cena kastrace psa. Úkon Orientační cena; Kastrace psa do 15 kg (zákrok) 2 000 - 2 500,-Kastrace psa nad 15 kg (zákrok) 3 000 - 4 000,-Anestezie, léky, materiál: 1 800 - 3 000,-Příplatek za agresivní zvíře: 0-20 %: Předoperační vyšetření (krevní testy) 500-1000, Jaká je cena chemická kastrace? Aktuální cena preparátu Suprelorin na klinice MetropoleVet je 1900 Kč. Pro porovnání, chirurgická kastrace kocoura se pohybuje kolem 850 kč, kastrace psa pak kolem 2500 - 3000 kč dle hmotnosti psa. Prevence před nevyžádaným krytím bez trvalého zásahu Kastrace kocoura s infuzní terapií: 850,- Kč: Kastrace psa (cena zahrnuje léky a límec pro domácí ošetření) 2500,- až 3500,- Kč: Kastrace feny (cena zahrnuje inhalační izofluranovou anestézii, 1-denní pooperační hospitalizaci, léky a límec pro domácí ošetření) 4000,- až 5500,- Kč: Kastrace drobní savci.

Kompletní ceník Veterinární klinika VetPoin

Kastrace kocour: 700,-Kastrace kocoura kryptorchida: 1000,-Kastrace pes: do 10 kg- 1200,- 10-25 kg - 1400,- nad 25 kg - 1700,-Kastrace psa kryptorchida (úplná) do 10 kg - 1800,- 10-25kg - 2000,- nad 25 kg - 2200,-Kastrace samce - drobní savci: od 700,-Kastrace samice - drobní savci: od 1500,-Kýla brániční (diafragmatická) (podle. cena neobsahuje hospitalizaci (po probuzení odchází fena se štěňaty do domácí péče) 8.000 - 12.000,- Kč: Kastrace psa. provádíme většinou z preventivních důvodů (jako prevenci nežádoucího nakrytí, u vodících a asistenčních psů) nebo léčebně při onemocnění prostaty, nádorech varlat a nádorech perianálních žlá

Často kladené otázky - objednání, ceny, kastrace. Je potřeba se k Vám objednat? Na běžná vyšetření, očkování, čipování se objednávejte přes rezervační on-line systém. Při akutních problémech Vašeho zvířete není potřeba se objednávat . Na složitější diagnostiku, chirurgické zákroky, odstranění zubního. Ceny kastrací jsou rozmanité. Záleží na použitém typu anestezie, léků, materiálů, hmotnosti psa, délce zákroku, typu výkonu, použití technického vybavení, personálu, jestli je dané pracoviště plátcem DPH, a podobně. To vše ovlivňuje finální cenu zákroku. V Praze se cena pohybuje od 2000 do 10 000 Kč

Kastrace psa Kastrační centrum - MVDr

Vzhledem k tomu, že jsme často dotazováni na ceny za určité úkony a operace, uvádíme zde ceny vybraných úkonů nebo diagnóz. Ceny za operace jsou včetně vyšetření, inhalační anestézie, léků a spotřebního materiálu, ale jsou jen orientační, protože jsou ovlivněny např. velikostí psa, dalšími zdravotními nálezy apod Od toho se odvíjí i cena, kastrace psa je daleko levnější. O chemické kastraci ( Suprelorin )jsme uvažovali také, ale jak píšeš, musí se každého cca půl roku vstřebaný implantát nahradit novým. Výhoda u toho je ta, že se dá kdykoliv z těla vyndat, nebo prostě nechat až se sám vstřebá a pes opět nabyde plodnosti.. Kastrace psa. Kastrace se může provádět kdykoliv po dosažení tělesné dospělosti, to je obvykle od 1 roku věku u malých plemen psů, u velkých plemen obvykle až po dosažení minimálně roku a půl.. Kastrace je obvykle preventivní zákrok, ke kterému ale může být řada různých důvodů.. U psa je pravděpodobně nejčastějším důvodem ke kastraci její celkový efekt na. Cena anestezie se účtuje vždy zvlášť. Jako pravidlo platí, že se pohybuje inhalační anestezie vedená isofluranem u psa do 15 kg okolo 1800,- Kč u psa nad 15 kg okolo 2300,- Kč. V ceně je zahrnuta práce anesteziologa, přístrojový monitoring pacienta (oxymetrie, kapnografie, EKG, NiBp, teplota atd), isofluran a kyslík

Chemická kastrace psa a kocoura MetropoleVet Prah

 1. Cvičení na gymballech ve skupince 2-4psů 1 hodina: 200 kč/pes. MASÁŽE: Terapeutické masáže 1 hodina: 500 kč. Terapeutické masáže 10 hodin: 3900 kč. Dornova metoda 1 hodina: 500 kč. REHABILITACE KONÍ; MAGNETOTERAPIE KONÍ VE STÁJI. Magnetoterapie koní 1 hodina: 750 kč. Magnetoterapie koní 10 hodin: 5000 k
 2. Při kastraci psa z důvodu nežádoucího (např. agresivního) chování je větší šance na úspěch čím dříve se kastrace provede, v pozdějším věku by se toto chování upevnilo a kastrace by nebyla řešením. Cena kastrace. Ceny se samozřejmě liší podle jednotlivých veterinárních středisek a je potřeba si uvědomit, že.
 3. ance vůči ostatním psům. Tím se snižuje riziko pokousání, pokles agresivity na zvířatech a lidech až u 70 až 80 procentech psů. Dochází u nich k útlumu sexuálního chování
 4. Kastrace psa technikou LigaSure Atlas (instrument na oddělování tkání nekrvavou cestou) - nejčastější otázky. Kdy je nejvhodnější doba na provedení kastrace psa? Od 6 měsíců věku kdykoliv. Na naší klinice doporučujeme 9 měsíců věku. Ceny chirurgických zákroků najdete v kolonce Ceník..
 5. Ceník kastrace psů . Ještě předtím, než se pro kastraci rozhodneme, bychom se měli informovat o tom, kolik takový zákrok stojí. Ceníky kastrace psů se často mění v závislosti na veterinárním zařízení, nicméně se cena kastrace pohybuje v průměru okolo 3000 - 4000 Kč
 6. Chemická kastrace je moderní vratná metoda sterilizace samců a samic. Jde o přerušení hormonálního cyklu na řídících centrech, čímž dojde k ovlivnění hormonální osy, utlumení činnosti pohlavních žláz a dočasné neplodnosti. V naších podmínkách je dostupný podkožní implantát Suprelorin. Implantát se zavede speciálním aplikátorem (jehlou) do podkoží, kde.

Kastraci psa lze provést kdykoliv, v případě kastrace z preventivních důvodů by měl být pejsek pohlavně dospělý, u menších plemen alespoň 1 rok starý, u velkých plemen 18 měsíců. U nás není zvykem kastrovat zvířata v mladším věku, ale např. ve Velké Británii je obvyklé kastrovat štěňata ve věku 6-12 týdnů Cena očkování zahrnuje klinické vyšetření, vakcinační látku a její aplikaci. Cena se mění v zásvislosti na použité vakcíně. KASTRACE. KASTRACE KOCOURA 900 - 1100 Kč. KASTRACE KOČKY 1900 - 2500 Kč (záleží na vybrané anestezii) KASTRACE PSA do 5kg 2500 Kč.

Ceník Veterinární klinika NEOve

Kastrace psa - inhalační anestezie, malý operační sál, klasická chirurgie s podvazy. pes do 10 kg: 3 000 Kč + DPH 21 %. pes 10-25 kg: 3 500 Kč + DPH 21 %. pes nad 25 kg: 4 000 Kč + DPH 21 % Kastrace kočky - inhalační anestezie (intubace, kanylace, infuzní terapie) 2 600 Kč včetně DPH. Kastrace kočky - injekční anestezi kastrace kocoura: 3 100 Kč kastrace kočky - ovarioektomie: 4 900 - 6 700 Kč kastrace psa: 4 000 - 6 000 Kč kastrace feny v inhalační anestezii: 7 900 - 10 600 Kč kastrace králice: 4 350 Kč kastrace potkanice: 4 100 Kč ošetření zubů: 4 000 - 8 000 Kč Cena se mění v závislosti na velikosti pacienta, spotřebovaném materiálu a anestetik Cena: Poznámka: Předoperační vyšetření: 250 Kč: povinné!!! - zda je pacient schopen podstoupit anestezii: Kastrace kocour 1700 Kč: intravenózní anestezie: Kastrace kočka 3000 Kč: intravenózní anestezie: Kastrace pes do 20 kg 5000 Kč: inhalační anestezie: Kastrace pes nad 20 kg 6500 Kč: inhalační anestezie: Vasektomie u.

Kastrace psa - ceskaveterina

Kastrace psa (samce, dle velikosti psa) 3500-5500: Kastrace fretky - samice (ovariohysterektomie, inhalační anestézie) 2000: Kastrace fretky - samec( v inhalační anestézii) 2000: Kastrace králíka - samec (v inhalační anestézii) 2000: Odstranění zubního kamene ultrazvukem, nekomplikované ošetření chrupu (malý pes, kočka) do. Kastrace feny (inhalační anestezie, laparoskopicky asistovaná) 7000 - 10000 Kč. Kastrace psa (samce) 3500 - 5000 Kč. Odstranění zubního kamene ultrazvukem (základní) 1900 - 2500 Kč. Uvedené ceny chirurgických úkonů jsou orientační. Vždy záleží na aktuálním stavu zvířete, použitém materiálu, typu anestezie a. Kastrace psa. Cena je celková, tj. práce lékaře, anestezie, kyslík, infúze, monitoring životních funkcí, materiál a léčiva, výhřívané lůžko, vše sterilně prováděné; cena se může lišit dle spotř. materiálu nebo pokud nastanou komplikace vyžadující náročnější práci nebo více materiál Kastrace a stomatologie. Cena zahrnuje chirurgický výkon, anestetika a inhalační anestezii s monitoringem, léčiva použitá při zákroku, chirurgický materiál, límec a léky. Cena nezahrnuje vyšetření krve, ultrazvukové vyšetření nebo rentgenové vyšetření, které může být před zákrokem nutné.Uvedené ceny platí při standardním a nekomplikovaném průběhu zákroku. Kastrace pes kryptorchid 2800,- + anestezie Kastrace králík 1000,- Kastrace fretka - samec 500,

Kastrace psa | Výhody a nevýhody, komplikace, cena

Ceny v závorce : Kastrace psa je jednoduchý lokální zákrok, ve většině případů lze bez problémů provést v hluboké analgosedaci (= hluboký spánek, nikoli narkóza) s lokálním umrtvením. Cena je potom nižší, neboť se nemusí použít aparatura inhalační soupravy a zákrok tím i trvá kratší dobu. Rizika jsou minimální Cena s DPH 21% . Poznámka. Prevence . RTG DKK+DKL,neoficiální Kastrace psa-velký pes. 3.200,00 Kč.

Kastrace psa Výhody a nevýhody, komplikace, cena

Cena se odvíjí od typu použité vakcíny. Zvolené vakcinační schéma vychází z předchozích vakcnací. Ceník veterinárních úkonů . Základní vyšetření : 300Kč Kastrace psa 10-30kg Uzavřením pojištění psa snížíte své výdaje za léčbu nemoci nebo zranění. Do pojištění psa lze přijmout pouze pejska s platnou psí známkou nebo čipem ve věku od 6 měsíců do 8 let. Doba pojištění není omezená a cena se v průběhu pojištění nemění. Vašeho miláčka pojistíme i bez prokázání původu (bez PP)

Kastrace psa cenik? iFauna

 1. V tomto článku se budeme věnovat poměrně kontroverznímu tématu, a tím je kastrace psů a fen. Z diskuzí na různých webových stránkách i facebookových skupinách to téměř vypadá, že co člověk, to jiný názor na kastraci. Jinak se k ní staví provozovatelé útulků a depozit, jinak výcvikáři nebo lidé, kteř
 2. Orientační ceny veterinárních zákroků (včetně 21%DPH): Níže uvedené ceny zákroků jsou uvedeny včetně léčiv, materiálu, kontrol, ex stehů a 21% DPH. Ceny jsou orientační, závislé na složitosti konkrétního případu, velikosti zvířete, druhu zvolené anestezie apod. Kastrace - pes: 3000-5000,
 3. Dva hlavní důvody kastrace psa: chovatelský a zdravotní. Chovatelský - z tohoto hlediska jde o zamezení nežádoucího sexuálního chování psa, protože v období hárání fen mají samci tendenci utíkat a vyhledávat je. Hrozí jim nejenom to, že se třeba po cestě zraní, ale také mnohdy nepříjemné sousedské rozpory
 4. CENA: MOŽNÉ DOPLŇKY: Komfort : kompletní ovariohysterektomie, kombinace sedativ, nezatěžuje ledviny ani játra, po ukončení zákroku je účinek narkózy vyblokován = pacient odchází domů probuzený (po 1-2h v hospitalizaci), antibiotika injekčně na 2 dny, inj. analgetika na 24 hodin. <10kg 3300,-injekční antibiotikapodaná jednorázově s účinkem 14 dní (vhodné pro.
 5. Kastrace kočky od 1200 Kč ** Kastrace kocoura od 700 Kč ** Kastrace psa od 1500 Kč ** Laparoskopická kastrace feny vč. inhalační narkózy - hmotnost: 5-20 kg 5000 Kč; Laparoskopická kastrace feny vč. inhalační narkózy - hmotnost: 3-5 kg 6000 K
 6. Kastrace kočky . Kastrace kocoura . Kastrace psa, feny (cena dle hmotnosti, použité anestezie atd.) Odstranění zubního kamene (cena dle viz výše) Euthanasie. Preventivní péče a léčba onemocnění. Výživové poradenství. Pohotovos

Preventivní chirurgické zákroky jako jsou kastrace kocourů stojí přibližně 1100 Kč, koček 1700 Kč, psů dle velikosti od 3000-4500 Kč a fen od 4000-6000 Kč dle velikosti. Pokud byste si přáli fenu sterilizovat laparoskopickou metodou, pak je cena cca 7000-8000 Kč. Ceny zde uváděné jsou včetně DPH Objednejte se na konzultaci, kde vymyslíme, co by pro vašeho psa bylo nejlepší. Co se ceny týče, chirurgická kastrace u nás stojí od 2200,-, záleží na hmotnosti pacienta, a kolem dvou tisíc stojí též kastrace chemická, zde na hmotnosti psa nezáleží Nedá se skoro k němu jít, jak vyvádí. Je nutné ho vždycky usměrnit. ToBuZu (18.09.2012 15:35:27) napsal: Dobrý den, prosím nevíte jaká je aspoň přibližná cena chemické kastrace pro psa? Děkuji Já zrovna zkouším na psovi, cena 1800,- , záleží na veterině, pohybuje se to mezi 1600 a 1800

Kastrace psa uVeterinarky

 1. Cena kastrace psů. Na každé klinice se náklady na kastraci psů liší v závislosti na velikosti zvířete a pohlaví. Ceny se navíc liší v soukromých a státních veterinárních klinikách. Kastrace fen je zpravidla dražší. Náklady na postup zahrnují také cenu léčiv, anestetik a použitých materiálů: do 5 kg - 2 000 - 2.
 2. Cena Veterinární atest 150 Kč Klinické vyšetření 150 Kč Injekce 50 Kč Čipování + mikročip Kastrace psa (dle hmotnosti zvířete) 2 500 Kč - 3 500 Kč Odstranění zubního kamene (dle hmotnosti zvířete) 1 500 Kč - 1 900 Kč Aktuálně.
 3. Celková částka, na kterou vyjde kastrace feny, se tedy pohybuje od 2 900 až do 5 800 Kč (například fena o hmotnosti 60 kg). Orientační ceny: kastrace feny kolem 4 kg: 3 480 +/- 15 % dle skutečné spotřeby anestetik a materiálu; kastrace feny kolem 10 kg: 3 850 +/- 15 % dle skutečné spotřeby anestetik a materiál
 4. Cena; očkování-úkon(bez očkovací látky) 340 Kč kastrace psa-samce podle váhy: 2600-3800 Kč: kastrace feny podle váhy: 3400-5800 Kč.
 5. Veterinární ordinace Praha - ALTAVET se nachází v Praze - Malešicích. Je umístěna v klidné lokalitě dobře dostupné vozem i městskou hromadnou dopravou. Možnost pohodlného parkování přímo před vchodem do ordinace
 6. ky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti
 7. Ceník kastrace psů Ještě předtím, než se pro kastraci rozhodneme, bychom se měli informovat o tom, kolik takový zákrok stojí. Ceníky kastrace psů se často mění v závislosti na veterinárním zařízení, nicméně se cena kastrace pohybuje v průměru okolo 3000 - 4000 Kč. K této částce je nutné připočítat i cenu.

DPH cena čipování psů Brno. brno načipování psa Cena kastrace psa. Úkon Orientační cena; Kastrace psa do 15 kg (zákrok) 2 000 - 2 500,-Kastrace psa nad 15 kg (zákrok) 3 000 - 4 000,-Anestezie, léky, materiál: 1 800 - 3 000,-Příplatek za agresivní zvíře: 0-20 %: Předoperační vyšetření (krevní testy) 500-1000, Cena. Kastrace psa od 3500 Kč vč. DPH (v závislosti na velikosti zvířete) Kastrace feny od 4500 Kč vč. DPH (v závislosti na velikosti zvířete) Zákrok je veden v inhalační anestézii, provádíme důkladné předoperační vyšetření, u psů a fen včetně vyšetření krve a EKG, abychom minimalizovali rizika anestézie

Chemická kastrace psa uVeterinarky

Kastrace psa. Kastrace psů se podobně jako u fen provádí z chovatelských a zdravotních důvodů. Chovatelské důvody pro kastraci psa. Chovatelské důvody spočívají hlavně v zamezení nežádoucího chování psa, jako je neklid, neposlušnost a toulání v období hárání fen v okolí. Je pravdou, že psi po kastraci jsou. Porovnání cen granule pro kastrovane psi, Po kastraci vaší kočky je nutné, aby přešla na krmivo, které uspokojí její pozměněné energetické potřeby. Složení krmiva ROYAL CANIN® Sterilised je vytvořeno tak, aby uspokojovalo veškeré nutriční potřeby vaší vykastrované dospělé kočky a zachovalo její zdraví.. Cena kastrace psů a fen. Ceny kastrace fen se v dnešní době pohybují v rozmezí od cca 2 000 Kč do 6 000 Kč. Kastrace samců bývá levnější řádově o stovky korun. Cena je dále závislá na velikosti a váze psa a samozřejmě na konkrétním veterinárním centru či klinice, kterou navštívíte MVDr. Šárka Keňová . 1987 - 1993 Studium všeobecného veterinárního lékařství na Vysoké škole veterinární v Brně.; 1993 - 1995 Praxe v ambulanci pro malá zvířata a v hřebčíně v obcích Napajedla a Tlumačov.; 1995 - nyní Provozuji soukromou praxi v ambulanci pro malá zvířata v Otrokovicích.; 2015 - od měsíce Duben - Provozuji soukromou praxi v ambulanci pro. Kastrace psa 1650 - 2750 Kč dle velikosti Kastrace psa v inhalační narkóze 2200-3850 Kč dle velikosti (provádíme pouze na naší veterinární klinice Jičínská) Kastrace feny 2750 - 5500 Kč dle velikost Kastrace psa. Cena je celková, tj. práce lékaře, anestezie, kyslík, infúze, monitoring životních funkcí, materiál a.

Kastrace psa a feny - vše, co potřebujete vědět, kdy ano a

 1. ance
 2. Cena kastrace psa. Cena kastrace psa se u jednotlivých veterinářů liší. Příklad ceníku veterinární ordinace v Praze: kastrace psa do 15 kg: 2 500 až 4 000 Kč; kastrace psa nad 15 kg: 4 000 až 5 000 Kč; příplatek za agresivní zvíře: 0-20 %; předoperační vyšetření (krevní testy): 500 až 1 000 K 2 Cena vody Karlovy Vary.
 3. Kastrace psa v inhalační narkóze: 2200 - 6500 Kč dle velikosti (provádíme pouze na naší veterinární klinice Jičínská) Kastrace feny: 2750 - 5500 dle velikosti: Uvedené ceny jsou bez DPH. Cena výjezdu sanitky ve standardním režimu

Ceník - Vetnem - Veterinární klinika a nemocnic

Veterina Brno pohotovost Vinohrady Líšeň & NONSTOP Veterinární ordinace a pohotovost Brno MVDr. Boris Sema Kastrace psa cena české budějovice. Cena kastrace psa. Úkon Orientační cena; Kastrace psa do 15 kg (zákrok) 2 000 - 2 500,-Kastrace psa nad 15 kg (zákrok) 3 000 - 4 000,-Anestezie, léky, materiál: 1 800 - 3 000,-Příplatek za agresivní zvíře: 0-20 %: Předoperační vyšetření (krevní testy) 500-1000, Kastrace psa: lze již štěňata (věk 6 - 12 měsíců) - v tomto. Kastrace psa (cena zahrnuje léky a límec pro domácí ošetření). Odstranění zubního kamene ultrazvukem - pes 10 kg (cena nezahrnuje RTG vyšetření a případné extrakce zubů) SM2309PSA ® P-Channel Enhancement Mode MOSFET Features Pin Description -30V/-3.1A, D RDS(ON) = 95m (max

Kastrace fenky: kastrovat fenu lze od 3 - 4 měsíců staří Orientační cena; Kastrace psa do 15 kg (zákrok) 2 000 - 2 500,-Kastrace psa nad 15 kg (zákrok) 3 000 - 4 000,-Anestezie, léky, materiál: 1 800 - 3 000,-Příplatek za agresivní zvíře: 0-20 %: Předoperační vyšetření (krevní testy) 500-1000,-Pooperační kontrola. Klíčové slovo kastrace psa cena: Celkem nalezeno výsledků : 2. Počet zobrazených 1. Šetrnější kastrace psů a koček s využitím harmonického skalpelu (Akce a novinky/Veterinární ordinace - akce a novinky - Deutsch (DE-CH-AT)) Vybavení kliniky rozšířili o Harmonický skalpel pracuje na principu ultrazvukového vlnění při. Ahoj,to jako myslel vet tech 8000kc vazne?No to je teda cena . Pokud ti nedela problem mimo Prahu,zkus si obvolat veterinare na Kladne a na cenu se zeptej. Ja nechala kastrovat psa (70kg),vim,u psa je to lepsi,u fenky jde o vetsi zakrok,ale platila jsem i s limcem,ktery stal 600kc dohromady 2000kc. Pokud myslíš Kladno - Dubí tak OK Chovné feny a kastrace. Pokud jste chovatelem psů a vaše fenka je přímo určena k tomu, aby rodila budoucí šampióny, nebo pokud pouze chcete vyzkoušet, jaké to je odchovat štěňátka, pak to samozřejmě vylučuje možnost kastrace fenky v raném období mezi prvním až druhým háráním

Cena kastrace psa. Cena kastrace psa se u jednotlivých veterinářů liší.. Příklad ceníku veterinární ordinace v Praze:. kastrace psa do 15 kg: 2 500 až 4 000 Kč; kastrace psa nad 15 kg: 4 000 až 5 000 Kč; příplatek za agresivní zvíře: 0-20 %; předoperační vyšetření (krevní testy): 500 až 1 000 K Ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle náročnosti zákroku, velikosti pacienta, použitých léčiv a zdravotnického materiálu. Stomatologické ošetření 680 Kč. Kastrace feny. 3200-5000 Kč. Kastrace psa. 1700-3000 Kč. Pes 40 - 50 kg 2700 Kč . Fena nad 50 kg 4500 Kč . Pes nad 50 kg 3000 Kč (Cena za kastrace je celková včetně všech léků, zapůjčení límce a vytažení stehů) Císařský řez fena, kočka cena kastrace viz výše + 2000 K

Ceny ukonů: Kastrace psa 1500 - cena za úkon, nezahrnuje cenu léčiv a použitého materiálu - dle váhy psa 300 - 1200 Kč. kastrace kočky, fretky (vyšetření, anesterie, chirurgický zákrok, desinfekce, léčiva, materiál a vytažení stehů) 1000 K kastrace pes: 1100,- až 2500,-kastrace hřebec: 5000,- až 6500,-císařský řez / pyometra: jako kastrace + cca 2000,- vytržení řezáků u králíka: 450,- až 550,-Ceny zákroků jsou orientační a jsou ovlivněny použitými léky a individuální spotřebou jedince. U neplánovaných zákroků se může cena navýšit o.

Veterinární ordinace, MVDr

Výsledná cena je závislá na několika faktorech, které ovlivňují dobu trvání vlastní práce, zvolený postup léčby a množství spotřebovaných léků a materiálu. Jde především o tyto faktory: KASTRACE PSA. do 15 kg / 15-30 kg / nad 30 kg. 3.000 Kč / 3.500 Kč / 4.000 Kč. - Kastrace samec do 20 kg 800 kč - Kastrace samec nad 20 kg 900 - 1000 kč Uspání psa ( narkóza + euthanasie Ceník vybraných chirurgických zákroků a složitějších diagnostických úkonů Všechna veterinární pracoviště v ČR poskytují své služby za smluvní ceny, neexistuje žádný jednotný ceník. Ceny za jednotlivá dílčí vyšetření, materiál a léčiva máme pevně stanovené v našem počítačovém systému a odvozujeme je od nákladů na tyto položky. V cenách je.

Kastrace: cca 1500Kč - 3000Kč (operuje MVDr.Karel Klaus, Kladno). Odvoz psa - cestovní příkaz: 20Kč/1km. Odvoz psa od soukromé osoby - cestovní příkaz: 20Kč/1km. Platba za psa při adopci zvířete z útulku - psi z útulku odcházejí pouze naočkovaní, načipovaní a odčervení - cena zvířete smluvní Za ošetření u nás můžete platit v hotovosti, nebo platební kartou. Uvedené ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 1.4.2021 O víkendech a svátcích je k ceně za ošetření připočítán pohotovostní příplatek 200,-Kč pro registrované, pravidelně nás navštěvující klienty a 400,-Kč pro neregistrované

Psi - Reprodukce - Vetcentrum Cení

Kastrace feny dle věku a váhy od 3000 Kč, kastrace psa od 2000 Kč. Kastrace kočky 1000 Kč, kastace kocoura 600 Kč. Čištění zubů ultrazvukem v narkoze cca. 1200 kč. Specialní chirurgické a ortopedické zákroky dle domluvy, podle rozsahu výkonu MM VET je moderní veterinární klinika v Praze 4 určená majitelům zvířátek, které zajímá veterina s osobním přístupem a důkladnou péčí. Ordinaci jsme budovali se záměrem vytvořit veterinární pracoviště na Praze 4 poskytující kompletní péči o zvířecí miláčky Kastrace se provádí ze tří důvodů - nejčastěji ze zdravotního hlediska, kdy se sníží riziko onemocnění, dále v případě omezení nežádoucího chování psa a z důvodu regulace psí populace (s tím se setkáváme např. u psů z útulků). V případě nechovných jedinců je kastrace více než doporučitelná Kastrace psa 20 - 40 kg (inhalační anestezie) 5500,- až 6000,-Kastrace kocoura: 1800,- až 1900,-Dentální hygiena: 2000,- až 3500,-Dentální hygiena včetně extrakcí.

Kastrace, operace tumorů kde si po předchozím objednání můžete nechat zkrášlit svého psa, a také Zoopotřeby se širokým sortimentem vybavení pro drobnochovatele, pamlsků a krmiv, včetně veterinárních diet. Ceny za veterinární služby jsou smluvní. Uvedené ceny jsou orientační a zahrnují DPH Kastrace psa. Rony je 10 letí psík, kterému před cca rokem nahmatal lékař zvětšené varle. Po roce nastalo rapidné zvětšení a proto mě majitelé navštívili. Provedli jsme kastraci, při které už bylo odstraněno varle s už výraznými metastázemi na cévě. Zbývá jen doufat že se metastázy nestihly rozšířit dále do. Nevýhoda této chemické kastrace je její cena. U psů malých plemen stojí zavedení implantátu obvykle stejnou finanční sumu, jako kastrace trvalá. Pokud si ovšem chcete vyzkoušet, jak by to asi vypadalo, kdyby byl váš pes vykastrovaný, je tohle možná cesta Kastrace psa: Podle váhy zvířete: 2000-3000 Kč : Narkóza (Úkon) 300 Kč V ceně vakcinace je zaúčtovaný úkon i zdravotnický materiál. Výše uvedené ceny chirurgických zákroků jsou orientační, případné navýšení ceny závisí na váze zvířete. Před zákrokem doporučujeme předoperační vyšetření krve Cena od: Kastrace kočky: 1290: Kastrace kocoura: 890: Kastrace psa malé plemeno do 15kg: 2900 střední plemeno 15-30kg: 3600 velké plemeno nad 30kg: 4700: Kastrace feny malé plemeno do 15kg: 4900 střední plemeno 15-30kg: 590

ceník, kastrace zvířat, očkování psů, Versican, čipování

Cena veterinárního ošetření zvířete tvoří intelektuální činnost veterinářů (vyšetření, interpretace výsledků, sestavení léčby), práce sester, léky, laboratorní servis, zdravotnický materiál, chirurgická činnost, servis přístrojové techniky (rentgen, ultrazvuky, endoskopy, laparoskopy) atp. Kastrace kočky. Kastrace - pouze u přímého ohrožení života zvířete Jaká je cena pojištění psa? Pojištění psa se cenově pohybuje od 1200 Kč ročně. Záleží totiž na tom, jak velký váš pes je, (malý, středně velký, nebo se jedná o velké plemeno), dále záleží na výši limitů, které si u pojištění sjednáte a na tom. Kastrace je stále velmi diskutované chovatelské téma. Nicméně tento zákrok je odborníky doporučován z chovatelského a především zdravotního hlediska. Z chovatelského hlediska se zabrání hárání či mrouskání, nechtěnému nakrytí, u samců pak zamezení agrese, sexuálního chování a značkování

Kastrace psa - cena a chování psa po operaci. Nemůžete se rozhodnout kastrovat psa nebo fenu? Nevíte, jestli je s tím spojena kastrace a zda se vaše zvíře po ní změní? Kolik může takový postup stát a v jakém věku je nejlepší jej provést? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídáme v rozsáhlém článku o Psy.pl Granule pro kastrované psy za skvělé ceny! ⭐ Značky Purina PRO PLAN, Eukanuba, Hills, Royal Canin, Calibra, Acana a další. Vše pohodlně a s dodáním do dalšího dne. | MALL.C Kastrace psa o váze cca 10 kg: od 1.500,- Kč vč. DPH. Kastrace feny o váze cca 10 kg: Všechny ceny veterinárních úkonů jsou orientační, uvedeny včetně DPH a odvíjí se dle náročnosti, použitých léčiv, anestetik a materiálů. veterina brno cena

Kastrace feny | uVeterinarky

Zatímco u psů a koček není kastrace nezbytná a doma můžeme mít i nekastrovaného mazlíčka zmíněných zvířecích druhů, u králíků je tomu přesně naopak. Pro kastraci mluví řada faktorů, ovšem jedním z nejdůležitějších je to, že králíci jsou společenská zvířata. Chov po jednom zvířeti se nedoporučuje, pouze pokud je mu zajištěna dostatečná socializace. pes od 1990 Kč* (běžná cena od 3000 Kč) *Cena dle velikosti a zdravotního stavu psa nebo feny, vždy nutno domluvit individuálně Pro bližší informace o vhodnosti kastrace a pro objednání kontaktujte veterinární kliniku AXA na tel: 546 410 248 nebo e-mail: axa@axa-vetklinika.c Při příchodu domů po operačním zákroku zamezte zvířeti lízání rány (např. pomocí límce). Pes také může nějakou dobu po zákroku odmítat žrádlo. Cena kastrace se liší dle veteriny a váhy psa. Pohybuje se od 2 000 - 5 000 Kč orchidektomie-kastrace psů a kocourů . odstraní se varlata, nadvarlata a část chámovodů; odstraňuje nežádoucí projevy pohlavního chování samců-toulání se, vyhledávání říjivých samic, značkování teritoria; Mýty a kastrace. Není pravda, že zvířata po kastraci ztloustnou, záleží na majiteli, zda je bude překrmovat

Otázky majitelů psů Kastrační centrum - MVDr

Kastrace psa a fenky. Často se mě klienti ptají kdy je možné/vhodné kastrovat psa/fenku. Názory jsou různé mezi veřejností i veterinárními lékaři. Např. v USA kastrují psi a kočky již ve věku 6-12 týdnů, což je podle mého osobního názoru nevhodné Nabízíme výhodnější ceny za kastrace útulkům a depozitům pro opuštěná zvířata - pokud máte zájem, kontaktujte nás telefonicky a domluvte si osobní schůzku. Pokud máte jakékoli nejasnosti ohledně ceny za ošetření, kontaktujte nás e-mailem na info@vetallia.cz, případně v ordinačních hodinách telefonicky na. Kastrace obecně snižuje pohlavní pud na minimum - a často vyřeší u psů i útěky z domova. Pozor ale na plemena, která mají v sobě toulavé boty a tento styl života souvisí s jejich genetickou výbavou a povahou, typickou pro dané plemeno Kastrace kocoura. 1050 - 1300. Kastrace psa. 2700 - 6500. Sterilizace feny. 3000 - 10000. Sterilizace kočky. 2500 - 3500. Kastrace psa - kryptorchida. 3500 - 8 5 00. Operace pyometry feny. 4500 - 16000. Císařský řez. 5 00 0 - 15000. Mastektomie. 4000 - 1000 Cena vody Ústí nad Labem 2021. Dodavatel vody v Ústí nad Labem: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Místní poplatek ze psů v Ústí nad Labem pro rok 2020 činí 1 000 Kč za prvního psa chovaného v bytovém domě a 1 500 Kč za každého dalšího. Obyvatelé rodinných domů zaplatí pouze 200 a 500 Kč

Chemická kastrace psa a kocoura | MetropoleVet PrahaTaissa farmiga instagram — 1Cena olova prodej - prodej olova a slitin olovaHračka bavlněná koule kousací pro psa 15cm | FeedShopVeterinární klinika | Profi Press s

Kastrace psa od 2500 Kč Kastrace feny od 4000 Kč Vystavení Europasu 300 Kč. Možnost platby kartou. Ceny včetně DPH. Ceny jsou orientační a mohou se lišit složitostí zákroku. Ordinační doba. Pondělí 8-11 a 14-19h Úterý 9-12 a 15-20h Středa 8-11 a 14-19h Čtvrtek 9-12 a 15-20h. Kastrace (pes, kočka, králík) Očkování (pes, kočka, králík) Cenu operace stanoví ošetřující veterinář na základě klinického vyšetření. Vliv na tuto cenu má celkový zdravotní stav pacienta, výsledky jeho předoperačního vyšetření, rozsah zákroku a cena použitého materiálu a léků Ceny, o cenách a ceník. Přijímáme platbu v hotovosti i platební kartou. Veterinární lékaři neprodávají léky. Bez vyšetření zvířete neposkytujeme léky vázané na recept. Výjimkou jsou zvířata dlouhodobě léčená a pravidelně sledovaná (např. kardiaci, epileptici atd.) Ceny u veterinárních lékařů jsou smluvní Níže najdete orientační popis cen, které se nám podařilo vyhledat na internetu. Kastrace kočky - orientační ceny. Samotná kastrace stojí okolo 2 500 Kč. Připlatit však můžeme například u březího nebo vysoce agresivního zvířete. Přesnější cenu vám sdělí váš veterinář. Kastrace kocoura - orientační cen Kastrace kočky cena liberec Kompletní ceník Veterinární klinika VetPoin . Kastrace feny o hmotnosti více než 30kg od 5 500,- Kč; Kastrace kočky a fretky přibližně 2 000,-Kč; Kastrace kocoura přibližně 950,-Kč; Kastrace králíka samce přibližně 1 600,- Kč ; Kastrace králíka samice od 2 300,- Kč; Kastrace psa cena dle velikosti od 3 200,-Kč; Kastrace psa kryptorchida. Kastrace pejska ve smečce. Zvlášť složité rozhodnutí, zda kastrovat, je v případě, že máte psů vícero. Pokud totiž jednoho samce vykastrujete, přestane psům vonět jako pes. Pro ostatní je matoucím, neurčitým tvorem. Neví, zda jej zařadit jako fenu nebo psa a tento zmatek v hlavě ostatních může mít negativní.