Home

Studijní oddělení FPE ZČU

Touha po poznání je věčná, studovat můžete kdykoli. Nikdy není pozdě. Hlavně pro učitele a učitelky by nikdy pozdě být nemělo Oddělení biologie, které spadá pod Centrum biologie, geografie a envigogiky (CBG) vyučuje studenty ve tříletém bakalářském studiu Přírodovědná studia, specializace Biologie pro vzdělávání.Bakalářské studium je možno absolvovat jako jednooborové (pouze do akademického roku 2019-2020) nebo dvouoborové (nyní i dále od akademického roku 2020-2021) Virtuální skripta oddělení biologie. Tento oddíl webu KBI je určen jednak jako studijní materiál pro studenty CBG, oddělení biologie, jednak jako zdroj informací pro širokou veřejnost, zajímající se o biologické discipliny a geologické vědy

Fakulta pedagogická ZČ

Katedra českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni zve na setkání studentů českého jazyka a literatury, které navazuje na projekt podporovaný Městem Plzeň je třeba si o něj před absolvováním požádat na studijním oddělení u své studijní referentky ZČU v Plzni. Husova 11. 301 00 Plzeň. Adresa určená pro doručování: Fakulta zdravotnických studií. ZČU v Plzni. Univerzitní 8. 306 14 Plzeň. Studijní oddělení naleznete v 1. nadzemním podlaží budovy, číslo kanceláře HJ106 ZČU Fakulta Úvod Studium Tvůrčí činnost Zahraniční vztahy Kontakty Facebook Centrum tělesné výchovy a sportu > Menu. Aktuální informace Bakalářské studium TVS: 24. 5. 2021(8) a 25. 5. 2021 (8) v učebně KL 117 od 9.00hod. Studium. Studijní oddělení. Hledáte adresu nebo spojení na zaměstnance Západočeské univerzity? Zde najdete veškeré kontakty

Oddělení biologie FPE ZČU v Plzn

 1. Studium na ZČU. Studujte u nás. Vyberte si z nabídky 130 studijních programů naší univerzity ten, o kterém jste snili. Celoživotní vzdělávání.
 2. Co očekáváte od studia? Úspěšnou kariéru, smysluplné vzdělání a profesi, vnitřní uspokojení nebo splnění životního snu? Vyberte si z nabídky našich studijních programů
 3. Doktorské studium; Studijní oddělení. Uložiště formulářů studijní agendy Potvrzení o studiu Vypořádání závazků studenta vůči ZČU Formulář uznání předmětů z předchozího studia na FPR ZČU.
 4. Oznámení pro uchazeče o studium na FF ZČU: 2. kolo přijímacího řízení: Přijímací zkoušky na navazující magisterské programy byly zrušeny vyjma: - - Navazujícího magisterského studijního programu ARCHEOLOGIE, - Navazujícího magisterského studijního programu FILOZOFIE PRO UMĚLOU INTELIGENCI
 5. v zapsaných předmětech provádí studijní oddělení fakulty. Za skladbu zapsaných předmětů odpovídá student. lánek 16 (1) Probíhá-li před zápisem do prvního nebo dalšího roku studia předběžný zápis (čl. 19), je student povinen při zápisu předmětů dodržet svůj osobní studijní plán zvolený předběžným zápisem

KVD - Katedra výpočetní a didaktické techniky - místo pro Vaše studium i úspěšný vstup do života. Staňte se naší součástí. KVD FPE ZČU v Plzni Nyní studuje na FPE kolem 2 800 studentů v mnoha typech studijních programů a oborů. Hlavním cílem a posláním FPE ZČU v Plzni je zabezpečovat kvalitní výchovu a vzdělávání učitelů pro všechny typy škol (učitelství pro mateřské školy, učitelství pro základní školy, učitelství pro střední školy) Základní informace. Oddělení fyziky. Katedry matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT) Klatovská 51. 306 14 Plzeň. tel.: +420 377 636 300. Oddělení připravuje učitele fyziky pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy. Vědecká činnost je orientována na modernizaci metod a forem výuky fyziky na základních.

Fakulta pedagogická - O katedře - zcu

(FPE/ZČU) 36 28. Studijní oddělení FPE ZČU v Plzni Jungmannova 1 306 14 Plzeň. čísla dveří: JJ412, JJ413, JJ414 (mapa). email: vzdelani@fpe.zcu.cz Studijní oddělení. Aktuálně: Zrušení úředních hodin studijního proděkana. Dne 27. 2. a 5. 3 ; FPE ZČU magisterský obor Učitelství psychologie a výtvarné výchovy, Plzeň Portál ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > DITMŠ > O předmětu Vzhledem k dlouhotrvající nečinnosti došlo k odpojení uživatele z portálu. Klikněte, prosím, na tento odkaz pro obnovení připojení k portál Studijní oddělení nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 (hl. budova, 1. p, místnosti 124 - 126) S ohledem na skutečnost, že e-mailovou komunikaci není možné považovat za důvěrnou, neboť je poměrně snadno přístupná neoprávněným osobám, je potřeba informace požadované ze strany úřadů a ministerstev sdělovat.

Vítejte na Fakultě strojní! Strojírenství se promítá do všech oborů, a tak připravujeme také naše studenty. Spojujeme tradici s nejmodernějšími technologiemi využívanými ve vědě i praxi. Jsme fakulta, na které vyučují přední odborníci z oblasti vědy a výzkumu i nejvýznamnějších firem v celé republice. Pro. Univerzitní ul. 2732 / 8 306 14 Plzeň Česká republika Copyright © 2020 by ZČU. All rights reserved. Web by Moodlepartner

Aktuální informace - Fakulta pedagogická ZČ

 1. oddělení celoživotního vzdělávání (CŽV): Bc. Gabriela Hrubá, 377 636 021, ghruba@fpe.zcu.cz, Veleslavínova 42, kan-celář VC327; Jana Bozděchová, 377 636 020, jbozdech@fpe.zcu.cz, Veleslavínova 42, kancelář VC328. Těšíme se na Vás a přejeme mnoho úspěchu ve studiu. PaedDr. Josef Kepka, CSc. proděka
 2. Portál ZČU > Courseware > Předměty po fakultách > Fakulta pedagogická > KMT > LEGO > O předmětu Vzhledem k dlouhotrvající nečinnosti došlo k odpojení uživatele z portálu. Klikněte, prosím, na tento odkaz pro obnovení připojení k portál
 3. V této době došlo rovněž k rozšíření prostor knihovny a v dubnu roku 1998 je ve Veleslavínově ulici otevřena nová studovna, určená pro prezenční studium oborů tamních kateder. Dnem 1. 7. 1998 vzniká na ZČU Univerzitní knihovna a Pedagogická knihovna se stává jednou z jejích dílčích knihoven
 4. www.fpe.zcu.cz děkanát, studijní oddělení, Veleslavínova 42, 306 14 Plzeň Děkanát Fakulty pedagogické (FPE) se nachází ve Veleslavínově ulici 42. Studijní oddělení je umístěno ve 3. patře - čísla dveří: VC323 až VC326

Studijní oddělení. zpět na Navazující magisterské studium. Studijní oddělení najdete v budově Fakulty aplikovaných věd v areálu Západočeské univerzity v Plzni hned vedle děkanátu. Úřední hodiny o prázdninách. toninger@fav.zcu.cz. Úřední deska. Jak nás najdete Přečtěte si příběhy absolventů Fakulty elektrotechnické ZČU. Makerspace Připravujeme pro vás tvůrčí dílnu Makerspace, která vám pomůže realizovat vaše myšlenky a projekty 5) po schválení garantem oboru (doc. Mentlík - u vypsaných témat formální) bude zadání odesláno k podpisu na děkanát FPE. Upřesnění pokynů pro zadávání a zpracování kvalifikačních prací na Oddělení geověd (OG) Centra Biologie, geověd a envigogiky (CBG) FPE ZČU v Plzn

Oddělení biologie FPE ZČU v Plzni

Kontakty - zcu.c

Předzápis do dalšího ročníku. V souladu se Studijním a zkušebním řádem je každý student Fakulty elektrotechnické povinen provést předběžný zápis (předzápis) na další akademický rok. Student se při předzápisu volí svůj osobní studijní plán, tj. přihlášením se ke studiu daných předmětů v následujícím. Webové stránky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Studuje zde přibližně 2 200 studentů a působí 153 učitelů a 92 zaměstnanců neučitelských profesí. Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost, 13 administrativních a provozních oddělení, a je rozmístěna ve 4 budovách v historické i nové části města Letní provoz knihovny. Od 1.7. do 12.9. funguje Univerzitní knihovna v letním provozu. Letní provozní doba: Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 9:00-14:00 Středa 10:00-18:00. Ve dnech 5. a 6. července bude knihovna zavřena.. V Pedagogické knihovně na Klatovské nebude po dobu letního provozu otevřena studovna periodik pedagogické ZČU, kde od roku 2000 působí jako pedagog, přičemž od roku 2012 je vedoucím oddělení geověd Centra biologie, geověd a envigogiky. Jeho hlavním odborným zájmem je geomorfologie a didaktika geografie. Pavel Mentlík je předsedou Akademického senátu Fakulty pedagogické ZČU a členem Akademického senátu ZČU

Oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání ZČU připravuje prezenční i on-line kurzy k pracovnímu a osobnímu rozvoji pro zaměstnance i veřejnost. Provozuje popularizační portál Bav se vědou a připravuje příležitosti pro popularizaci vědy na základních a středních školách V r. 1987 obhájila akademický titul PaedDr., v r. 1988 kandidaturu pedagogických věd. Od r. 1977 působí na katedře matematiky Pedagogické fakulty v Plzni. V r. 2001 se stala proděkankou pro studijní a pedagogickou činnost, v letech 2007-2015 byla děkankou FPE ZČU

Slavíme 30 let - zcu

 1. FEK-ZCU.cz. studenti studentům. studium na ekonomických fakultách. Následující informace, připíchnutá na podnikové nástěnce, jasně ukazuje, jak si na sebe marketingové oddělení vydělává: Oddělení marketingu s potěšením oznamuje, že letošní softballovou sezónu zakončilo na pěkném druhém místě, když.
 2. Profesor Plánička do poslední chvíle aktivně působil na naší katedře mechaniky na oddělení Stavebního inženýrství a podílel se na výuce studentů. Bohužel už nestačil dopsat skripta, na nichž usilovně pracoval. Profesor Plánička měl mnoho zájmů
 3. Webové stránky Ekonomické fakulty Západočeské univerzity. Katedru ekonomie a kvantitativních metod tvoří dvě oddělení. Oddělení ekonomie nabízí povinné i volitelné předměty z oblasti ekonomické teorie a její aplikace tj. mikroekonomie, makroekonomie, hospodářských dějin a hospodářské politiky a integrace na bakalářském i magisterském stupni studia
 4. Historie fyziky na FPE Personální obsazení Studium Přijímací zkoušky Studijní materiály Otázky k dílčím zkouškám Dohoda s katedrou fyziky FAV Konzultační hodiny Souborné postupové zkoušky Témata SVOČ Bakalářské a diplomové práce Státní závěrečné zkoušky Rigorózní zkoušky a titul PhDr. Doktorské studiu
 5. Studijní oddělení FZS Fakulta zdravotnických studií. Fakulta pedagogická ZČU v Plzni Chodské náměstí 1 306 14 Plzeň Hana Zavitkovská - sekretářka katedry: E-mail: zavitkov@kpg.zcu.cz Tel.: +420 37763 6341 nebo 37763 6340 Fax: +420 37763 6350

Oddělení techniky na katedře matematiky, fyziky a technické výchovy má řadu kontaktů se zahraničními univerzitami, díky kterým mohou studenti a studentky v rámci mezinárodních mobilit, jako je Erasmus+ nebo Free Movers, už v bakalářském studiu vyjíždět na studijní pobyty do celého světa null Oddělení geověd CBG. Česky English Hledaný termín:. Důležité odkazy ZČU Studijní oddělení zču fpe Západočeská univerzita v Plzn . Studijní oddělení. Centrum biologie, geověd a envigogiky. Fakulta pedagogická ZČU vysílá živě do celého světa Fakulta pedagogická (FPE) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) navázala spolupráci s rádiem rakouské Pedagogické vysoké školy Štýrsk Studijní. docent HT předmětů na KHK FPE ZČU - dodnes 2004 založil kompoziční oddělení na plzeňské konzervatoři a poté jeho vedoucí - dodnes (významní žáci Samiec, Rösner, Karpíšek, Špíral, Augustinová atd. Vítejte na FPE ZČU! Studentská organizace zabývající se informováním prváků, pořádáním různorodých akcí a dalšími aktivitami • www.skvaip.fpe.zcu.cz • Kontakt: skvaip@email.cz • Jedenz našichhlavních cílů - pomoci nastupujícím studentům s orientací na naší škole!. Studium na FPE ZČU Prezentace pro 1. ročníky - akademický rok 2009/1

Fst zču studijní Fakulta strojní - zcu . INFORMACE: Studijní oddělen Týkala se stejnojmenného projektu, jehož hlavním řešitelem je Fakulta strojní ZČU a který má za cíl navrhnout modifikace studijních programů, tak aby zahrnovaly prvky uplatnitelné a potřebné ve světě 4.0. Kontakty FST Studijní oddělení Katedry FST. CBG se kromě zajištění přípravy učitelů biologie a geografie podílí na oborovědidaktickém výzkumu, zejména kvality a problémových míst na základních školách, popularizuje své obory při nejrůznějších akcích, mj. se podílí na zajištění kra- jských kol biologické olympiády Vítejte na FPE ZČU! Studentská organizace zabývající se informováním prváků, pořádáním různorodých akcí a dalšími aktivitami • www.skvaip.fpe.zcu.cz • Kontakt: skvaip@email.cz • Jeden z našich hlavních cílů - pomoci nastupujícím studentům s orientací na naší škole!. Studium na FPE ZČU Prezentace pro 1. ročníky - akademický rok 2009/1

Fakulta uzavřela s Univerzitou Artois v Arrasu v roce 2019 pětiletou smlouvu o programu double degree pro bakalářské studium oboru Cizí jazyky pro komerční praxi a v současné době je těsně před uzavřením smlouvy týkající se dvojího diplomu pro magisterský studijní program Učitelství francouzštiny pro střední školy Upozornit na biologické a somatické předpoklady k motorice a možnosti jejich hodnocení v TSV. Definovat pojmy motorická insufience a lateralita. Vytvořit představu o ontogenezi motoriky, věkových a pohlavních zvláštnostech. Představit metody hodnocení těl.výkonnosti, vlastnosti motorických testů. Teacher: Ladislav Čepička Pracovníci centra biologie, geověd a envigogiky (CBG), oddělení fyziky katedry matematiky, fyziky a technické výchovy (KMT-F) a katedry chemie (KCH) Fakulty pedagogické navázali na předchozí spolupráci a v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.30/02.0024 Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ připravili společně 33 vzdělávacích programů

Jiří Kohout (*1985) vystudoval v roce 2009 učitelství matematiky a fyziky na FPE ZČU, Ph.D. získal v roce 2014 v oboru Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na FAV ZČU a ve stejném oboru absolvoval v letech 2014-2015 postdoktorskou stáž na Ecole Polytechnique de Montreal Studium. Článek 2 . Student (1) Studenti ZČU jsou přijímáni rektorem nebo děkanem v souladu s ust. § 48 až 50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon) ke studiu v rámci určitého studijního programu.. e-mail valesova@ff.zcu.cz PEDAGOGICKÁ (FPE) adresa sedláčkova 38 WeB www.fpe.zcu.cz vedení Fakulty děkanka doc. paeddr. jana CouFalová, Csc. tajemník fakulty ing. pavel mičke proděkan pro studijní a pedagogickou činnost a kreditní systém phdr. jana vaňková studijní oddělení adresa sedláčkova 38 otevřeno po 13:00 - 15:00 Út.

pedagogické ZČU, je vedoucí Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí. Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu Obraťte se prosím na studijní oddělení vybrané fakulty JU. Zprávy o přijímacím řízení Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 202

Tereza Havránková - Katedra výpočetní a didaktické

Zápis z jednání VR_10. prosince 2020 (175.26kB) Zápis z jednání VR_11. června 2020 (2.68MB) Zápis z jednání VR_28. května 2020 (2.19MB Partner pro hledání práce. Plný úvazek. Hledat dle fakulty: FAV (0) FEL (1) FST (0) FDU (0) FF (0) FZS (0) FEK (0) FPR (0) FPE (0) Nalezeno 939 odpovídajících inzerátů

Video: Fakulta zdravotnických studií - zcu

Fakulta právnická - Formuláře žádostí - zcu

Studijní stáž - INTERN (Free Movers) - Travellin Travelli

Lucie Rohlíková - Katedra výpočetní a didaktické technikyFakulta pedagogická
 • Černá kočka jméno.
 • Kotányi Mlýnky sladké.
 • Medvěd hnědý.
 • Váha a Býk vztah.
 • IPhone Xs MediaMarkt.
 • KABOUREK TipMoto.
 • Audio HiFi Brno.
 • Kde najít kolaudační rozhodnutí.
 • Kozácká flankýrovka.
 • Among gnomes and trolls.
 • Kadeřnictví No 1 recenze.
 • Logitech wireless headset H800 review.
 • Norovirus ervaringen.
 • Mux 1 sk.
 • Meruňkový sorbet recept.
 • Giger Bar.
 • Billy Talent merch.
 • Jive language translator.
 • Van Gogh Museum shop.
 • Venezuela protesty.
 • Tchaikovsky Piano Concerto 1 PDF.
 • Camping ried preise.
 • Viróza nakažlivost.
 • Nikon 18 55 vr ii.
 • Labioplastika Ostrava cena.
 • NP problems.
 • Vegetariánské saláty.
 • Superhry raketa.
 • Canon LEGRIA HF R606.
 • Propagandistický text.
 • UR10e cena.
 • Dětská lampa s projekcí.
 • Kapesní váha.
 • Ian Ziering.
 • Aplikace MacBook.
 • Tech tree wot.
 • S tebou mě baví svět noty na klavír.
 • Pojizdna sedačka na schody cena.
 • Print screen iPhone 12.
 • Rovnátka Přeštice.
 • Herrlingen.