Home

Subnormální teplota

Co to Znamená, Když Spustíte Podnormální Teplotu? - Běh - 202

 1. Jednou z nejzjevnějších příčin subnormální teploty je podchlazení. Ke stavu, na který jsou starší lidé náchylnější než mladší dospělí a děti, dochází, když tělesná teplota klesne na 95 stupňů Fahrenheita nebo nižší. K podchlazení může dojít, když jste byli vystaveni extrémnímu chladu, po zranění, když.
 2. Podnormální teploty mohou být také známkou zdravotních problémů. Podchlazení . Jednou z nejzřejmějších příčin subnormální teploty je podchlazení. Stav, ke kterému jsou starší lidé náchylnější než mladší dospělí a děti, nastává, když tělesná teplota klesne na 95 stupňů Fahrenheita nebo nižší
 3. Jedním z příznaků myxedému je stálé snížení tělesné teploty na subnormální hladiny. Intravenózní podávání hormonů štítné žlázy a steroidů léčí tuto formu hypotyreózy. Infekce. Běh podnormální teploty může naznačovat infekci ve vašem těle, zejména u dětí a dětí

Intervaly tělesné teploty: Tělesná teplota pod 36,0 °C je označována jako subnormální, teplota od 37,0 do 38,0 °C jako subfebrilní a teplota nad 38,0 °C jako horečka (febrilie). Lidský organismus si může teplo tvořit

Výška teploty odpovídá reaktivitě organismu, která je největší u dětí, naopak u starších pacientů s rostoucím věkem klesá. Tělesná teplota zdravého člověka měřená v axilární jamce se pohybuje během dne v rozmezí 36 - 37 °C. subnormální teplota je nižší než 36,2 °C, souvisí s útlumem metabolizmu Teplota a svítivost jsou jediné intenzivní základní veličiny SI -⁠ při měření proto nelze aplikovat princip kolikrát se vejde jednotka do měřené veličiny. Základní jednotka kelvin je přesto pomocí tohoto principu definována. Pro přesné měření teploty v metrologii a pro tvorbu teploměrných etalonů proto definice nestačí; je nutné mít praktickou.

SN (subnormální hodnoty) - teploty od 10°C do 32°C. Funkce a šikovné doplňky U mnoha moderních modelů najdete celou řadu funkcí, které činí jejich práci daleko efektivnější a jsou díky tomu více uživatelsky komfortní. Pomohou udržet jídlo déle čerstvé a chutné a mají také vliv na snížení spotřeby Subnormální teploty - SN - teplota okolí +10 až +32 °C Normální teploty - N - teplota okolí +16 až +32 °C Subtropické - ST - teplota okolí +18 až +38 °C Tropické - T - teplota okolí +18 až +43 °C. V praxi to znamená, že pokud bude lednice umístěná v chladné místnosti, měla by mít klimatickou třídu SN Ošetřovatelský proces při zajištění fyziologických funkcí (1) Hodnocení tělesné teplot Důležitý je teplotní gradient mezi tělesným jádrem a periferií.( normálně 1 st., v šoku 3 a více st.) Tělesná teplota-subnormální do 36,0-normální 36,0 - 37,0-zvýšená (subfebris) 37,0 - 38,0-horečka (febris) 38,0 - 40, SN - Subnormální teplota (+10 až +32 °C) N - Normální teplota (+16 až +32 °C) ST - Subtropická teplota (+18 až +38 °C) T - Tropická teplota (+18 až +43 °C) Akumulační doba. Při výběru lednice s mrazákem je také dobré sledovat údaj akumulační doby

Co to znamená, když spustíte podnormální teplotu? - Zdraví

 1. Subnormální teplota = hypotermie pod 36°C. Horečka Je reakcí organismu na pyrogeny, látky virového, bakteriálního či parazitárního původy, které ovlivňují termoregulační centrum Typy horeček
 2. - subnormální teplota: nižší než 35,3 °C, použití hypnotik, alkoholu, dehydratace, uměle sníženi teploty až o 10 °C , při operacích mozku a srdce. - subfebririe: zvýšená teplota- 37-37,9°C, nádorové onemocnění, TBC, infekční onemocnění, zvýšená činnost štítné žlázy
 3. Horečka a zvýšená teplota - to jsou pojmy, které se někdy dost pletou a přitom jejich pravý význam je velmi důležitý pro objasnění nemoci, která našeho potomka trápí. Většina z nás zcela nepochybně dokáže určit, kdy se jedná jen o zvýšenou teplotu a kdy o horečku, a co dělat. Ale neuškodí si vše trochu zopakovat.Normální [
 4. Během dne teplota kolísá : a) nejnižší TT - v ranních hodinách mezi 2 - 5 hodinou. b) nejvyšší TT - mezi 15 - 18 hodinou odpoledne - pro některé choroby je příznačné stoupání a klesání TT a tyto změny zaznamenáváme do . teplotní křivky - teplota se měří ráno v 6 hod a odpoledne. Teplota může být doprovázena
 5. normální tělesné teploty - těžké infekce. Intermitentní horečka - vysoká horečka se během dne střídá s normální až subnormální teplotou. Návratná horečka - pravidelně se střídají periody dnů s horečkou s obdobími dnů bez horeček. Vlnivá horečka - teplota během několika dnů stoupá a po dosažení.

Co to znamená, když běžíte pod normální teplotu? - Sport a

 1. 89 TĚLESNÁ TEPLOTA. Označení pro přirozenou teplotu daného organismu, za kterého dochází k jeho obvyklému fungování. méně než 36,0°C je subnormální teplota, 36,0-36,9°C normální tělesná teplota, 37,0-37,9°C je subfebrilie, 38,0°C a více je hodnota horečky. 90 TÍSŇOVÉ VOLÁN
 2. Hypotermie může být definována jako subnormální tělesná teplota u homoiotermních organismů. K primární hypotermii dochází při normální produkci tepla a obvykle je následkem vystavení chladnému vnějšímu prostředí. Sekundární hypotermie vzniká na základě nemoci, poranění nebo léky zprostředkované alterace.
 3. periferní neuropatie, po týdnu může ztmavnout moč, horečka či subnormální teplota - Laboratorní nálezy: Myoglobin, Hemoglobin v moči; zvednuté hladiny LDH, AST, ALT a Aldolasy - Léčba : - Ipecac, po zvracení zavlažení žaludku s aktivovaným uhlím s následný
 4. SN — subnormální teplota +10 až +32°C, N — normální teplota +16 až +32°C, ST — subtropická teplota +18 až +38°C, T — tropická teplota +18 až +43°C. Funkce amerických ledniček. O tom, jestli vám bude daný model vyhovovat, nerozhodují jen výše zmíněné parametry

Teplota; SN (subnormální teploty) +10 až +32 °C: N (normální teploty) +16 až +32 °C: ST (subtropické teploty) +18 až +38 °C: T (tropické teploty) +18 až +43 °C → Volný prostor cca 30 cm v zadní části mrazáku je nezbytným krokem ke správné cirkulaci vzduchu. Mrazící výkon Klimatická třída Teplotní rozsah okolního prostředí. SN (subnormální teploty) +10 až +32 °C N (normální teploty) +16 až +32 °C ST (subtropické teploty) +18 až +38 °C T (tropické teploty) +18 až +43 °C . ️ Mrazící výkon a výkon mrazení. Pozor, tyto dva pojmy neznamenají totéž, jak si mnoho lidí myslí

Co to znamená, když spustíte podnormální teplotu? 2021

Řídící soustavy - úvod, řízení tělesné teplot

 1. Teplota okolí spotřebiče: Subnormální teploty, zkratka SN +10 až +32 °C: Normální teploty, zkratka N +16 až +32 °C: Subtropické teploty, zkratka ST +18 až +38 °C: Tropické teploty, zkratka T +18 až +43 °C: Většina přístrojů je určena do více klimatických tříd zároveň
 2. SN (subnormální teploty) +10 až +32 °C N (normální teploty) +16 až +32 °C ST (subtropické teploty) +18 až +38 °C T (tropické teploty) +18 až +43 °C . Hlučnost. Jelikož jsou lednice, jak jsme již zmínili, v provozu nonstop, vyplatí se vybírat modely, které se svou hlučností pohybují někde v rozpětí 40-43 dB
 3. Tělesná teplota: - Tělesná teplota je vedlejším produktem metabolismu, centrum regulace je v hypotalamu - fyziologická hodnota: 36-36,9 °C - hypotermie: pod 36 °C - subnormální teplota: nižší než 35,3 °C, použití hypnotik, alkoholu, dehydratace, uměle sníženi teploty až o 10 °C , při operacích mozku a srdce

subnormální teplota (znamená obecně < 36 °C, zde často až hypotermie < 35 °C) kůže končetin chladná, skvrnitá. SN teplota okolí / subnormální +10 až +32 °C; N teplota okolí / normální +16 až +32 °C; ST teplota okolí / subtropiská +18 až +38 °C; T teplota okolí / tropická +18 až +43 °C; Většina přístrojů je určena do několika klimatických tříd zároveň, například SN, N, ST.. Technické informace KLIMATICKÁ TŘÍDA. Klimatická třída je v dnešní době naprosto opomíjená a považována za něco nedůležitého. V praxi se několikrát během roku setkám s tím, že si zákazník zakoupí novou chladničku, ta mu v zimním období přestane mrazit, ale při kontrole chladničky zjisím, že klimatická třída spotřebiče neodpovídí okolní teplotě Klimatická třída určuje optimální teplotu okolí pro užívání spotřebiče a označuje se zkratkami (subnormální teploty SN: +10 - +32 °C; normální teploty N: +16 - +32 °C; subtropické ST: +18 - +38 °C a tropické T: +18 - +43 °C)

Vyšetření tělesné teploty Interní propedeutika

 1. Ošetřovatelský proces při zajištění fyziologických funkcí (1) Hodnocení tělesné teploty Fyziologické funkce Vědomí Krevní tlak Tep Dech Tělesná teplota Vyprazdňování (moče, stolice) Fyziologické funkce se zjišťují: k získání základních informacích při příjmu klienta do zdravotnického zařízení když se změní zdravotní stav klienta na příkaz sestry.
 2. Vyšetření tělesné teploty Tělesná teplota zdravého člověka měřená v axilární jamce se pohybuje během dne v rozmezí 36 - 37 °C. Subnormální je nižší než 36,2 °C, souvisí s útlumem metabolizmu
 3. 36,0-36,9 °C je normální teplota u zdravého člověka. Nižší než 36,0 °C je subnormální teplota - doprovází šok, otravy (alkohol, hypnotika). Cílenou hypotermii při chirurgických výkonech na srdci či mozku nazýváme hibernace. 37,0-37,9 °C je subfebrilie. 38,0 °C a více je febris
 4. Subtropické teploty /ST/ - od +18 do +38°C; Tropické teploty /T/ - od +18 do +43°C; Pokud se okolní teplota výrazně odlišuje od té, která je stanovena klimatickou třídou, může se stát, že lednice nebude pracovat tak, jak by měla, nebo spotřebuje pro svůj provoz více energie, což se třeba projeví ve vyúčtování
ROMO UFA 164 A++ - Šuplíkový mrazák | Expert

Subnormální teploty: SN 10-32 °C Normální: N 16-32 °C Subtropické: ST 18-38 °C Tropické: T 18-43 °C. 5. HLUČNOST. Hlučnost se uvádí v decibelech (dB). Tiché lednice mají hlučnost do 43 dB. Hlasitější přístroje mohou působit rušivým dojmem, ale znovu záleží na umístění Hypotermie může být definována jako subnormální tělesná teplota u homoiotermních organismů. K primární hypotermii dochází při normální produkci tepla a obvykle je následkem vystavení chladnému vnějšímu prostředí. Sekundární hypotermie vzniká na základě nemoci, poranění, nebo léky zprostředkované alterace. SN značí subnormální podmínky, teplotní rozsah v této třídě je 10 - 32 °C. N značí normální podmínky, teplotní rozsah v této třídě je 16 - 32 °C. ST značí subtropické podmínky, teplotní rozsah v této třídě je 16 - 38 °C. T značí tropické podmínky T, teplotní rozsah v této třídě je 16 - 43 °C

Nižší než 36,0 °C je subnormální teplota - doprovází šok, otravy (alkohol, hypnotika). Cílenou hypotermii při chirurgických výkonech na srdci či mozku nazýváme hibernace. 37,0-37,9 °C je subfebrilie. 38,0 °C a více je febris . Odkazy Související člán pokud se bude teplota prostředí pohybovat v intervalech uvedených v tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na typovém štítku spolu se základními informacemi o spotřebiči. Třída Teplota SN (subnormální) od +10°C do +32°C N (normální) od +16°C do +32°C ST (subtropická) od +16°C do +38°C T (tropická) od +16°C do +43° pokud se bude teplota prostředí pohybovat v intervalech uvedených v tabulce. Třída spotřebiče je uvedena na typovém štítku spolu se základními informacemi o spotřebiči. Třída Teplota SN (subnormální) od +10 °C do +32 °C N (normální) od +16 °C do +32 °C ST (subtropická) od +16 °C do +38 °C T (tropická) od +16 °C do. SN (subnormální teploty): +10 až +32 °C Nezapomínejte na mrazák V případě, že si pořizujete kombinovanou ledničku, budou vás zajímat také údaje o mrazáku

Teplota - Wikipedi

Jak a jakou vybrat lednici? Typ, funkce a další

- hypotermie = subnormální teplota/podchlazení se vyskytuje u mláďat se špatně fungující termoregulací, pokud jsou vystavena nízké okolní teplotě, při podchlazení, vyčerpání, selhávání orgánů a většině terminálních stadií nemocí i života. 4.1.3.3. Vyšetření orgánových systémů 4.1.3.3.1 Febris intermittens Intermitentní (střídavá) horečka je vysoká teplota, která se během téhož dne střídá s normální a subnormální teplotou, ranní teplota klesá pod 37 °C. Říká se jí také septická, setkáváme se s ní u sepsí (např. cholangoitida, urosepse, infekční endokarditida) Teplota, ve které je možno chladničku provozovat: SN od 10°C do 32°C, N od 16°C do 32°C, ST od 18°C do 38°C, T od 18°C do 38°C SN-T Hlučnos Tělesná teplota se může měnit. Horečka nejčastěji nebývá, pokud není diarea spojena s jiným dalším onemocněním. Při neinfekčních průjmech se v některých případech může teplota zvýšit, jako důsledek intoxikace. Větší či menší ztráta tekutiny vede velmi rychle k exsikóze a acidóze

Berte v úvahu, že teplota v místnosti má vliv jak na spotřebu elektrické energie, tak na optimální výkon výrobku. Používané zkratky mají následující význam: SN - okolní teplota od +10°C do +32°C N - okolní teplota od +16°C do +32°C ST - okolní teplota od +18°C do +38°C T - okolní teplota od +18°C do +43° Třída Okolní teplota SN (subnormální +10ºC až 32 ºC N (normální) +16ºC až 32 ºC ST (subtropická) +16ºC až 38 ºC T (tropická) +16ºC až 43 ºC Chladničku nestavte do blízkosti spotřebičů, vydávajících teplo např. topení, sporák, boiler apod. Nevstavujte chladničku rovněž zbytečnému slunečnímu záření teplota místnosti ležet v mezích uvedených pro jednotlivé třídy výrobku níže. Třída výrobku je vyznačena na štítku se základními údaji o spotřebiči. Třída Teplota SN (subnormální) od +10°C do +32°C N (normální) od +16°C do +32°C ST (subtropická) od +16°C do +38°C T (tropická) od +16°C do +43° Teplota se měří 5 až 10 minut, záznam je obdobný. Měření teploty v pochvě V pochvě se měří teplota při sledování tzv. bazální teploty, tj. teploty závislé na menstruačním cyklu Subtropický Tropický Subnormální Normální. Total volume 368 l. Objem chladničky 368 l. Odhadovaná roční spotřeba energie 119 kWh. Display. LED display. Ovládání. Elektronické ovládání. Indikátor otevřených dveří. Zvukový alarm. Příliš vysoká teplota v chladicí části. Zvukový alarm a bílé světlo. Nastavitelná.

Nejlepší lednice roku 2021, test + recenze 15 nejlepšíc

Třída Okolní teplota SN (subnormální) od +10°C do +32°C N (normální) od +16°C do +32°C ST (subtropická) od +18°C do +38°C T (tropická) od +18°C do +43°C Chladničku nikdy neumísťujte do blízkosti zařízení vydávajících teplo (sporák, radiátor ústředního topení, ohřívač vody nebo podobn Tělesná teplota (TT) Tvoří rovnováhu mezi produkcí tepla ve tkáních a jeho ztrátou do zevního prostředí Rozlišujeme TT: Vnitřní teplota hlubokých tkání těla (hrudník, břišní dutina, pánevní dutina - je relativně konstantní - 37°C) Povrchová teplota - kůže, podkožního vaziv Třída Okolní teplota SN (subnormální) +10ºC až 32 ºC N (normální) +16ºC až 32 ºC ST (subtropická) +16ºC až 38 ºC T (tropická) +16ºC až 43 ºC Chladničku nestavte do blízkosti spotřebičů, vydávajících teplo např. topení, sporák, boiler apod. Nevystavujte chladničku rovněž zbytečnému slunečnímu záření Hlavní rozdíl mezi podchlazením a podchlazením je ten Hypotermie je tav, při kterém teplota jádra klene pod požadovanou teplotu pro normální metabolimu a tělené funkce a Hypertermie je zvýšená tělená teplota v důledku elhání termoregulace, ke které dochází, když tělo produkuje nebo aborbuje více tepla, než rozptyluje. Podchlazení Hypotermie je nížená tělená.

Teplota: SN (subnormální) 10 až 32 °C: N (normální) 16 až 32 °C: ST (subtropická) 18 až 38 °C: T (tropická) 18 až 43 °C: 8. Objem chladničky. Zde je třeba počítat s tím, kolik lidí vlastně bude ledničku využívat. Pokud žijete sami, je volba pultové chladničky jasná věc, není třeba si pořizovat výrazně větší. Klimatická třída udává, v jakém teplotním rozsahu lze chladničku používat. V technickém popisu je vždy uvedena klimatická třída chladničky udávající rozsah okolních teplot, při kterých ji lze používat. SN - subnormální; Pro místnosti s teplotním rozmezím od +10 °C do +32 °C. N - normální; Hodí se pro. Klimatická třída vám napoví, jaké vnější teploty jsou pro danou mrazničku vhodné. Klimatické třídy se dělí na SN (subnormální třída) - 10 - 32 °C; N (normální třída) - 16 - 32 °C; ST (subtropická třída) - 18 - 38 °C; T (tropická třída) - 18 - 43 °C. Mrazící výko

Třída Okolní teplota SN (subnormální) od +10°C do 32°C N (normální) od +16°C do 32°C ST (subtropická) od +18°C do 38°C T (tropická) od +18°C do 43°C Umístění samostatého přístroje • Přístroj musí stát rovně a stabilně na pevném podkladu. Na přední straně přístroje jso Při výběru nového kusu vždy nejvíce sledujte udávanou spotřebu v kWh. Existují čtyři klimatické třídy. Subnormální (SN) lednice patří do 10-32 °C, normální (N) zvládne okolní teploty v rozsahu 16-32 °C, subtropická (ST) zvládne 18-38 °C a tropická (T) se nezapotí v teplotách od 18 do 43 °C Subnormální Normální. Účinnost Příliš vysoká teplota v chladicí části : Zvukový alarm a bílé světlo. Indikátor zvýšené teploty v mrazničce : Zvukový alarm a bílé světlo. Nastavitelná teplota mrazničky : Ano. Režim odmrazování chladicího prostoru : Automatický. SN - subnormální podmínky (10-32 °C) T - tropické podmínky (18-43°C) Tedy termostat je součástí mrazniček již velmi dlouho, dříve se však teplota regulovala na základě termostatické hlavice a teploměru, které jsme si do mrazáků dávali. Dnes už můžeme regulovat teplotu přímo na displeji mrazničky Teplota. SN (subnormální) od +10°C do +32°C. N (normální) od +16°C do +32°C. ST (subtropická) od +16°C do +38°C. T (tropická) od +16°C do +43°C. Upozornění: Dbejte na to, aby místnost, v níž je spotřebič umístěn, byla dost velká. Tlačítka nastavení teploty v mrazicím.

Teplotní rozsah (zóna 1) 5 - 20 °C: Teplotní rozsah (zóna 2) 5 - 20 °C: Klimatická třída: SN (subnormální) Třída hlukových emisí: C: Hlučnost: 37 dB: Teplota (max) 20 °C: Teplota (min) 5 °C: Antivibrační systé Třída Okolní teplota SN (subnormální) od +10°C do +32°C N (normal) od +16°C do +32°C ST (subtropická) od +16°C do +38°C T (tropická) od +16°C do +43°C Aby nedošlo ke zranění nebo k poškození spotřebiče, vyžaduje jeho instalace přítomnost alespoň dvou osob. • Postavte spotřebič na pevnou podlahu. Poloha spotřebič Regulace teploty. Tedy termostat je součástí mrazniček již velmi dlouho, dříve se však teplota regulovala na základě termostatické hlavice a teploměru, které jsme si do mrazáků dávali. Dnes už můžeme regulovat teplotu přímo na displeji mrazničky. Zámek dveř Subnormální. Normální. Účinnost Příliš vysoká teplota v chladicí části. Zvukový alarm a bílé světlo. Indikátor zvýšené teploty v mrazničce. Zvukový alarm a bílé světlo. Nastavitelná teplota mrazničky. Ano. Režim odmrazování chladicího prostoru Série Materiál Připojení Tlak Teplota Funkce Strana . prostorový hygrostat max. teplota [ C] potrubí akust. tlak . Seznámení. Minimální tlak 0,5 bar Optimální tlak 1-5 bar. Maximální teplota 80 C UPOZORNÌNÍ: PŘEHLED PRODUKTŮ. Tlak a Teplota. Tlakové Snímače Tlakové Spínače Termostaty

termoregulace [teplota tělesného jádra vs. periferie, kolísání tělesné teploty podle věku, pohlaví a denního rytmu, subnormální tělesná teplota, termogeneze a ztráta tepla, termoregulace, adaptační mechanismy na chlad] Adaptabilita ve vysokých nadmořských výskách a adaptace na hypoxii Třída Teplota SN (subnormální) od +10 °C do +32 °C N (normální) od +16 °C do +32 °C ST (subtropická) od +16 °C do +38 °C T (tropická) od +16 °C do +43 °C • Neinstalujte spotřebič v místnostech, kde teplota klesá pod 5 °C, protože to může způsobit neobvyklý provoz spotřebiče nebo jeho poruchu! Kombinované lednice jsou tradiční volbou. Jde o lednici s mrazákem, který může být umístěn dole nebo nahoře Subnormální teploty - SN - teplota okolí +10 až +32 °C Normální teploty - N - teplota okolí +16 až +32 °C Subtropické - ST - teplota okolí +18 až +38 °C Tropické - T - teplota okolí +18 až +43 °C **** teplota asi do -24 ° C - až půl roku. 10. Klimatická třída. Podle tohoto parametru víme, do jakého prostoru, přesněji s jakou teplotou, je dána mraznička vhodná. T- tropická -> 18-43 ° C. ST - subtropická -> 18-38 ° C. N - Normální -> 16-32 ° C. SN - subnormální -> 10-32 °

Test lednic s mrazákem 2021 Recenze + Jak vybrat lednic

Aby se zajistila rovnoměrná distribuce teploty v prostoru chladničky, nainstalovali jsme do jejího vnitřku ventilátor. Ventilátor zajišťuje cirkulaci vzduchu, a tím zlepšuje chlazení. Tento systém bude chránit potraviny a hotová jídla po delší dobu bez ohledu na to, na které poličce jsou potraviny uloženy. Subnormální. subnormální- pod 35,8. závisí na aktivitě a stavu organismu. na teplotě, vlhkosti a proudění vzduchu v okolí . na oblečení měřeného. slupka=povrch těla-části těla, jejichž tělesná teplota se částečně mění vlivem okolí (horní a dolní končetiny, hlava a povrchové vrstvy těla

Odborný úvod do fyziologických funkc

179. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 25. dubna 2001, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení. Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2, 4 a 8 zákona Indikátor zvýšené teploty v mrazničce : Červené světlo. Nastavitelná teplota mrazničky : Ano. Režim odmrazování mrazicího prostoru : Manuální. Vlastnosti. FastFreeze rychlé mrazení : Ano. Ochrana proti zamrznutí FreezeProtect -15 °C : Ano. Funkce paměti v případě výpadku napájení : Ne. Úsporný režim EcoMode : Ano. Nízká teplota a možnost nastavení vlhkosti prodlužují čerstvost vaší úrody. FastFreeze. Funkce uvnitř mrazničky slouží pro rychlé zmrazení potravin a pro kontrolu stavu zásob. Teplota se automaticky sníží na -24 °C a následujících 50 hodin zůstane konstantní. Klimatické třídy Subtropický, Subnormální.

BEKO CSA 365 K30W - Lednice s mrazákem | Expert