Home

Přeložka CETIN cena

Přeložka kabelu CETIN - Rohovládova Běl

 1. Přeložka kabelu CETIN Na stavebních parcelách 2.14 až 2.18 se s v současné době nachází kabelové vedení CETIN viz modrá čára na přiloženém obrázku
 2. Pokud máte svoji infrastrukturu a chcete připojit nového zákazníka, ke kterému nevede vaše síť, můžete využít pronájmu CETIN koncového metalického nebo optického vedení. Do naší sítě se připojíte až na úrovni rozvaděče (DSLAM
 3. Přeložka vedení CETIN 25 Úpravy parku součástí Změny stavby před dokončením, KD č. 81 - ze dne 19. 9. 2019 předmět změny: Provedení přeložky kabelového vedení ve správě společnosti CETIN v dolní části orientalizující zahrady. zdůvodnění nezbytnosti změny
 4. Přeložka CETIN - Hanušovice - Nová Seninka Smlouva číslo 1014193 Přeložka CETIN - Hanušovice - Nová Seninka Základní informace Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?). Zveřejněna 12. 1. 2017 12:56:14 Cena bez DPH: 464 169 Kč. Cena s.
 5. Přeložka cetin cena. Zkušenosti, rady a pracovní postupy ze stavby i rekonstrukce domu nebo byt Po zaslání písemné výzvy vám odborník společnosti CETIN, uvedený v obdrženém Vyjádření o existenci sítí, upřesní podmínky dalšího postupu při ochraně SEK. Jak. Odborník společnosti CETIN s vámi analyzuje situaci staveniště a dohodne rámcové podmínky ochrany nebo.
 6. CEN/3/05.2014-87 Vybrané ceny jsou platné po omezené časové období: Cena platná od 1.9.2014 po dobu vykonatelnosti části I. výroku rozhodnutí č. CEN/7/06.2014-97 1 tranzit, místní, 2 tranzity pro ostatní volání do sítě společnosti CETIN Příloha 1A-Ceny OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ 2 / 3
 7. í slo SAP Stavební þinnost Název položky Množství Celková cena PÍPRAV A 958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 10 386,64 Kþ 953634 Projekt tlkm liniové metalické sít 1.00 ks 14 880,00 Kþ zóna I, do 0,1km 954635 Získání pravomocného rozhodnutí o umíst ní stavby 1.00 ks 24 304,00 K

Poplatky a ceny; Obecně závazné vyhlášky Cesta: Titulní stránka > Město a samospráva . Smlouva o úpravě infrastruktury-přeložka CETIN na ul. Muchova . Odkazy. Chlumec REKO ul.Muchova - CETIN [PDF, 412 kB] Zveřejnil/a: Ing. Petr Říha Vytvořeno / změněno: 13.1.2018 / 13.1.2018. Kontex cena poplatku: 1x16 A: garáž pouze s osvětlením: 3 200 Kč: 1x20 A: garaž či chata s drobnými spotřebiči: 4 000 Kč: 3x25 A: byt či rodinný dům s běžnými spotřebiči (nejčastější případ) 12 500 Kč: 3x32 A: rodinný dům s velkou spotřebou elektřinu (např. s tepelným čerpadlem či el. vytápěním) 16 000 K

Služby pro domácnosti - CETI

 1. Přeložka EON (ČEZ) BRUTÁLNÍ CENA 120 000. P. petr. 29. 1. 2017. Dotaz. Dobrý den. připravuji se na rekonstrukci a stavební úpravy domu, plány jsou i rozšířit zastavěnou plochu - bohužel tam kam chci stavět je v zemi el. kabel k mému domu + k dvěma dalším domům, které jsou na jedné smyčce
 2. 2013, cena 1 966 087 Kč ČD Telematika - přeložka kabelu - smlouva zatím neuzavřena CETIN a.s. - Přeložka kabelů v km 0,334 - 0,760 a v km 3,080 smlouva zatím neuzavřen
 3. Přeložka silnice II/187 Číhaň - u nejvhodnější nabídky nabídková cena vyšší než předpokládaná hodnota veřejné pověřeným společností CETIN a.s. Zhotovitel umožní vstup tohoto subjektu na staveniště za účelem provedení této přeložky
 4. Smlouva mezi Státní pozemkový úřad a CETIN a.s. a 1 dalším. Hodnota smlouvy je 121 278,01 Kč, V dodavateli CETIN a.s. se angažují 2 politicky angažované osoby - Vladimír Mlynář (*1966) a Michal Frankl (*1963)., Žádné nedostatky u smlouvy jsme nenalezli
 5. EG.D - přeložka NN a VN - smlouva ze dne 20. 3. 2020, cena 3684000,- Kč ; EG.D - přeložka plynovodu - smlouva ze dne 27. 1. 2020, cena 5119331,- Kč ; CETIN a.s. - smlouva zatím neuzavřen
 6. Rozpočtová cena stanovená projektovou dokumentací: 3. etapa 1.633000,-Kč. 4. etapa 460000,-Kč. Přeložka E.ON 438340,-Kč. Přeložka CETIN 247720,-Kč. Celkem 2.779060,- K

přeložka CETIN 3,2%Z 2 + 3xS7 S 1 A 15 A 15 A 10 A 10 Z 2 + 3xS7 S 1 Z 4a á10m C 4a C 4b. 3001. 532.13. 528 55 . 529 18 . 529 25 . 528 36 . 528 36 . 528 46 . 528 54 . 528 76 . 529 50 . 529 51 . 529 15 . 529 61 . 529 05 . 529 54 . 529 56 . 529 33 . 529 54 . 529 78 . 529 61 . 529 90 . 529 51 . 530 08 . 529 70 . 530 13 . 530 24 . 530 16 . 529. Předmět plnění: - vybudování přechodu pro chodce a navázání nově vzniklých chodníků na stávající trasy chodníku - součástí stavby je nová dešťová kanalizace, přeložka vodovodu, úprava VO a přeložka CETIN - stavba bude realizována ve dvou etapách Hodnoticí kritéria: - nejnižší nabídková cena v Kč bez DP 0,380) a SO 461 Přeložka sloupu CETIN (přeložka CETIN není předmětem této veřejné zakázky). Stavba bude realizována v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, zpracované společností DOPRAPLAN s.r.o., IČO: 05411572, se sídlem Přemyslovců 461/6, 709 00 Ostrava v listopadu 2018 Přeložka CETIN bude Zhotovitelem naceněna částkou 0,00 (bude hrazena napřímo Zadavatelem). Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka - součástí akce je úprava SSZ na křižovatce Luční, doplnění VO, oprava veřejné části vodovodních přípojek, přeložka CETIN Hodnoticí kritéria: - nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH Číslo zakázky: VZ58285

Rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou, vč. realizace veřejného osvětlení a překládka kabelu Cetin Ano, Smlouvy o přeložkách inženýrských sítí SO 13 Přeložka UPC a SO 15 Přeložka ČEZ byly uzavřeny přímo mezi statutárním městem Havířov a vlastníkem dané IS a přeložku tedy zajišťuje vlastník IS. Tyto smlouvy zadavatel nebude zveřejňovat

Cena stavby dle smlouvy: 320 938 756 Kč (bez DPH) Navrženo ke spolufinancování z fondů EU Pozn.: Tento leták byl aktualizován v dubnu 2021. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. Olbramovice, přeložka. vkatastrálním území Týnec nad Sázavou (přeložka kabelů CETIN zdůvodu výstavby dopravního terminálu). Cena za věcné břemeno činí 10.000 Kč + DPH. Smlouva obudoucí smlouvě o zřízení služebnosti byla schválena usnesením rady města ze dne 03.10.2016.Rada souhlasí suzavřením smlouvy Schváleno 5-0 -

Příloha č.2 Smlouvy č.802/B1/2019 Příjemce: Název akce: ISPROFOND: 5517510098 Číslo žádosti: 90/2018 Položka Název Cena bez DPH Cena s DPH (21 %) Projektová dokumentace 23 923,00 23 923,00 Inženýrská činnost 3 000,00 3 000,00 Věcná břemena 45 000,00 45 000,00 Příprava 13 176,16 13 176,16 Geodetické práce 8 417,93 8 417,93 Věcná břemena příprava 4 073,20 4 073,2 Navazujeme na historii telekomunikací v Česku a neustále je rozšiřujeme, inovujeme a zrychlujeme. Propojujeme lidi, firmy a země. Zavádíme optickou síť i 5G

Přeložka kabelu CETIN Na stavebních parcelách 2.14 až 2.18 se s v současné době nachází kabelové vedení CETIN viz modrá čára na přiloženém obrázku. Tento kabel značně omezuje užívání pozemku 2.14. Proto se prodávající rozhodl provést na vlastn Síť CETIN má totiž všechna propojení hotová, proto okamžitě zajistí přístup ke stovkám tisíc hlasových přípojek. Pokud hledáte služby na vytvoření vlastní sítě, je pro vás dostupná služba MMO

Přeložka CETIN - Hanušovice - Nová Seninka - Hlídač státu

 1. Přeložka vedení CETIN součástí Změny stavby před dokončením, KD č. 81 - ze dne 19. 9. 2019 Provedení přeložky kabelového vedení ve správě společnosti CETIN v dolní části orientalizující zahrady. zdůvodnění nezbytnosti změny
 2. CETIN Technické řešení I. Přeložka obou kabelů je řešena podle směrnice TM000072, model 5 - jedna vložená spojka. Trasa kabelu je vkat. území Olomouc - město. í slo SAP Stavební þinnost Název položky Množství Celková cena PÍPRAV
 3. Pokud máte smlouvu o přeložce, tak je to kompletní cena za zbourání a znovupostavení pilíře včetně projektu a vyřízení stavebního povolení včetně elektroprací, výkopů, vypínání a manipulace v síti, geodetického zaměření nového stavu a revize zařízení
 4. Jak zřídit elektrickou přípojku v kostce. 1) Podání žádosti o připojení distributorovi. 2) Prostudování obdrženého návrhu Smlouvy o připojení. 3) Podepsání Smlouvy a zaplacení zálohy. 4) Vybudování elektrické přípojky distributorem. 5) Návštěva elektrikáře v odběrném místě. 6) Návštěva revizního technika a.
 5. přeložka CETIN na mostě ev.č.28522-1 - III/28522 Nové Město nad Metují most 28522-1 a rekonstrukce vozovky Podmínky odevzdání: dodání do 14 dnů od vystavení objednávky Sankce při nesplnění sml.vztahů: 1% z celkové ceny díla Předmět dodávky Množství Předpokládaná cena 0 166 900,00 K

Přeložka EON (ČEZ) BRUTÁLNÍ CENA 120 000. 29. 1. 2017. připravuji se na rekonstrukci a stavební úpravy domu, plány jsou i rozšířit zastavěnou plochu - bohužel tam kam chci stavět je v zemi el. kabel k mému domu + k dvěma dalším domům, které jsou na jedné smyčce. Před týdnem jsem byl na EON - u kde mi řekly že. Přeložky - SO 12 Přeložka PODA, SO 13 Přeložka UPC, T-MOBILE, SO 14 Přeložka Cetin, SO 15 Přeložka ČEZ. Prosím o informaci[,] zdali máme oceňovat tyto přeložky nebo si bude řešit investor přímo s jednotlivými dodavateli Cena zahrnuje Projektovou dokumentaci v 6 paré pro objednatele vfi. Soupisu prací a dodávek, 2x rozpočet, 1xCD. Cena nezahrnuje: další nutné průzkumy, které nebylo možné pfi zpracování nabídky • Doplněni PDPS/DZS - přeložka CETIN - k připomínkám objednatele. Konečná cena díla (SoD + ZL) bez DPH 35,654,192.18 Z 11 Přeložka CETIN 0.00 17,216.58 17,216.58 20,832.06 Z 14 Chybějící VZT u SO 04 vč. ohřívače vody 0.00 127,908.52 127,908.52 154,769.31 Z 17 Štěrkový podsyp pod základy pozemních objekt.

Přeložka zařízení. Přeložkou zařízení distribuční soustavy se rozumí dílčí změna trasy vedení nebo přemístění těchto prvků zařízení:. posunutí jednotlivých podpěrných bodů stávajícího vedení; stavby vedení nízkého, vysokého nebo velmi vysokého napětí (vyvolané žadateli), které částečně mění původní trasu veden Přeložka CETIN bude Zhotovitelem naceněna částkou 0,00 Kč (bude hrazena napřímo Zadavatelem). Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky. Pro pěší bude zřízena provizorní lávka. Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnot 4.1 Cena za dílo dle této smlouvy je cenou úplnou, nejvýše přípustnou, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací. Dohodnutá smluvní cena se z částky 3.885.047,33 Kč bez DPH zvyšuje o + 86.061,11 Kč bez DPH a cena Položka Název Cena bez DPH Cena s DPH (21 %) SO 101 Zpevněné dopr. Plochy 0,00 13, 16, 17, 18 Nákup zeminy, rozprostření ornice, založení trávníku, osivo 11 399,24 13 793,08 SO 402 Přeložka CETIN 0,00 952649, 952650, 952644, 952643, 952647 Měření stejnosměrné a střídavé 538,42 651,49 955198 Geometrický plán pro VBŘ 2 424.

Přeložka cetin cena, mobilní síť - anténa, věž

- přeložka vedení CETIN Lokalita: - okres Brno-venkov Termín pro podání nabídek: - 9. 4. 2021 do 9:00 hodin - nejnižší nabídková cena. Získat kontakt k zakázce Podobné zakázky. Stavební úpravy na silnici III/18043 třídy. Přidáno: Dnes. Jak to děláme? Vlastníme největší telekomunikační síť v Česku a důkladně se o ni staráme. Hrajeme fér a bez rozdílu ji nabízíme k využití úplně všem poskytovatelům internetu. Abychom to dokázali, každý rok investujeme miliardy do výstavby nejkvalitnější a nejrychlejší optické sítě Přeložka Cetin rozvaděč typu MIS na fasádu (kopmletní) demontáž stávajícího rozvaděče demontáž stávajícíc rozvodů spojka kabelu autonomní detektor tepla a kouře vrtání prostupu do prům. 25mm hl. 50cm jádrové vrtání prostupu do prům. 50mm hl. 50cm drobné stavební práce - sekání drážek, apod

Cena bez DPH DPH základní ze Stranová přeložka sdělovacího kabelu CETIN {d71d68b2-5f34-41b8-b885-ebe65f95edd9} 3 Stranová přeložka sdělovacího kabelu DIAL Telecom {b9e57be8-95fa-46a5-87e8-387b1ca8d60a} 4 Chráničky kabelového vedení VO {a934a08a-ca28-4352-8c5e-401aebe09d2e} Přeložka CETIN - ul. Vít ězství 200 000 K č Poplatek za v ěcné b řemeno kanalizace na p. č. 858 25 000 K č (manželé Procházkovi) Poplatek za v ěcné b řemeno stavby Slušovice - rekonstrukce Kanalizace v ulici Dostihová Ú řadu pro zastupování státu 107 000 K ČEZ Distribuce letos investuje do svých sítí 13,5 miliardy korun. Na... 02. 07. 2021. SOU elektrotechnické v Plzni již zná své letošní novodobé Prokopy... 01. 07. 2021 2) Zjistit, zda vytýčení dělají zdarma, nebo za poplatek a k výši ceny vyhodnotit zda vytýčit či,ne. 3) V místě ochranného pásma provést práce ručně. 4) V případě rizika, popsaném v bodě 1, lze též vykopat opatrně pomocí např. minibagru, kde jeden musí koukat pod lopatu bagru

PŘÍLOHA 1A SMLOUVY SPOLEČNOSTI Česká - pp

Smlouva o úpravě infrastruktury-přeložka CETIN na ul

společnosti Cetin. 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky Doba plnění: červenec 2021 - říjen 2021 Místo plnění: Ústí nad Orlicí 6. Způsob hodnocení nabídek Kritéria pro hodnocení nabídek: Základním hodnotícím kritériem nabídek veřejné zakázky bude hodnocení podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, př Textová ást zadávací dokumentace Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonic

Jak zřídit elektrickou připojku a kolik to stojí

zřízení parkoviště K+R, přeložka osvětlení ul. Soběslavova na základě paragrafu 11 Vertikální spolupráce vrámci Zákona zadávání veřejných zakázek. Plnění bude provedeno na základě skutečně provedených prací oceněných jednotkami ÚRS vaktuálním znění. Cena d Text přijatého usnesení: Rada města schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na pozemku p. č. 919/1 v k. ú. Nepasice a obci Třebechovice pod Orebem mezi Městem Třebechovice pod Orebem vlastník a společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 , IČO 04084063 CETIN. Finanční náhrada činí 1600,- Kč Přeložka cetin cena. Sebastian kurz rodina. Jak prisit paspulku. Sebastian turné 2018. Ubuntu 19.04 download. Broučci obrázky. Texel ovce wikipedia. Pěstování zeleniny v bytě. Call of duty ww2 herni doba. Uhlíkové tyče. Telekineze. Tibetan mastiff. Luskouna. Státní svátky vietnam 2019 Ceny energií zdražují Přeložka slou-pu sdělovacího vedení CETIN V současné době probíhá majet-koprávní vyrovnání s pozemky, na kterých byly stavby vybudovány a to hlavně s ŘSD ČR tak, aby byly všechny provedené stavby na pozemcích obce. Po splněn

3 zasáhne obecní pozemky p. č. 1808/1, 1808/10, 1808/9, 1845, 1844/3, 1829/2, 1828/6, 1849/3, 1920/1. Usnesení č. 797/21 R 56 Rada obce Pustiměř s o u h l a s í se stavebním záměrem na akci Skupinový vodovod Pustiměř, přeložka výtlačného řadu V(P) do VDJ Pustiměř I stavebníka Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587 telekomunikační sítě CETIN ve V. Pavlo-vicích na ulici Pod Břehy u domu č. p. 627. Smlouva je uzavřena mezi CETIN, a.s., Čes-komoravská 2510/19, Libeň, Praha 9, IČ: 04084063 a Městem Velké Pavlovice za cenu 4 000 Kč bez DPH. • Nákup nového mulčovače Crossjet SC 92-

přeložka vodovodu, plynu a sdělovacích kabelů CETIN. Zároveň vyjednáváme se spol. EG.D (bývalý E.ON distribuce) ohledně kabelizace nízkého napětí (NN). Jsme předběžně dohodnutí, že v rámci stavby budou uloženy chráničky a v příštím roce by mohlo dojít k částečn cena smluvní ve výši 5 Kč/m2/rok za účelem podnikání s Davidem Fatrdlou, Obchodní 539, Štětí od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2020. 2018/17/565 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě č. PS OSI/18/14 ze dne 24. 9. 2014 n Úsek Název stavby Délka (km) Zahájení Zprovoznění Cena (Kč) 1101 Praha-Jirny 8,3 1984 1102 Jirny-Třebestovice 18,4 1985 1103 Třebestovice - Libice nad Cidlinou 15,3 1990 1104 Libice nad Cidlinou - Chýšť 26 2006 1105 Chýšť - Hradec Králové 22,8 2006-2017 1106 Hradec Králové - Smiřice 15,2 10/2018 12/2021 2 593. Marku Czechmannovi, za prodejní cenu ve výši 2.000,- Kč. Pořizovací cena: 24.256,40 Kč, datum pořízení: 16. 11. 2010, zůstatková hodnota v majetku města je 0,00 Kč. Notebook je v majetku Města Kralupy nad Vltavou a je pro práci na MěÚ Kralup Souhlasí s objednáním přeložky inženýrských sítí u kapličky za cenu 107.706,22 Kč bez DPH u společnosti CETIN dle cenové nabídky. 58/2019 - 5. RO I. Souhlasí s uzavřením Smlouvy č. Z_S24_12_8120063662 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu Líbeznice Po

Svépomocí.cz - Přeložka EON (ČEZ) BRUTÁLNÍ CENA 120 00

IO 06 - přeložka datových rozvodů - CETIN. Rodinné domy a rekonstrukce Praha, akční ceny zateplení fasád, zednické a malířské práce. Představujeme vám firmu ŠKOP-STAV s.r.o. z Prahy, která svoji činnost zaměřila na realizaci staveb rodinných domů, rekreačních staveb a teras pomocí zednického, obkladačského a. Založte si účet moje PRE. nebo. Přihlaste se do svého účtu Moje PRE. On-line potvrzení nákladů za energie. jsme připravili ve spolupráci s Úřadem práce ČR a slouží pro stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení. Tento doklad je plnohodnotnou náhradou formuláře, který vystavuje úřad práce. On-line potvrzení. Akce přechází z roku 2016. Byla zpracována změna projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby (změna se týkala úpravy sjezdu na vyhrazenou plochu pro komunikaci dle zpracované územní studie). Koncem roku 2016 bylo vydáno rozhodnutí o umístěn

Přeložka silnice II/137 v úseku II/137 - Slapy Dopravní

Dluhonice ve prospěch CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, spočívající v umístění SO 464 - MK Dluhonice, km 83,50 - 83,62 - přeložka, na dobu neurčitou a jednorázovou úhradu ve výši 12,- Kč včetně DPH, kdy investorem j Memorandumpro rychlý internet Nad Prahou Preambule:Obce a města MAS Nad Prahou se dohodly na společných podmínkách pro rozvoj sítí nové generace, které jsou platné pro všechny investory, správce a poskytovatele (dále jen osoba zajišťující veřejnou komunikační síť) rychlého připojení na bázi optických vláken Největší tuzemský provozovatel telekomunikační infrastruktury Cetin získá z evroých fondů dotaci 338 milionů Kč na budování internetových přípojek v řídce osídlených oblastech. Dalších přibližně 123 milionů investuje firma. Uvedla to mluvčí Klára Zavadilová

Video: „Přeložka silnice II/187 Číhaň Koline

Smlouva - Přeložka CETIN - stavba polní cesty C1 Vlčice u

Rada města Zákupy schválila prodejní cenu jednorázových ochranných rukavic za cenu 320,- Kč/100 ks. Příspěvkové organizace města Rada města Zákupy schválila přerušení provozu mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Zákupy v termínu od 23. 12. 2020 do 31. 12. 2020 <br> - SO 451 Přeložka slaboproudých kabelů CETIN <br> - SO 452 Přeložka slaboproudých kabelů Kabelové televize <br> - SO 701 Přístřešek pro cestující <br> - SO 801 Vegetační úpravy <br> 2.1.3 Rozsah předmětu díla je vymezen: <br> a) projektovou dokumentací pro stavební povolení a pro zadání stavby vypracovano že je v tom započatá celková rekonstrukce centra obce, ale není do toho zahrnuta přeložka inženýrských sítí, která je odhadována na cca 5 mil. Korun. Starosta poděkoval panu Schwabovi za prezentaci a přistoupil k hlasování záměru, který stanovuje cenu architektonického projektu včetně stavebních povolení. Usnesení č. 6 provedena přeložka vodovodu a přeložka ETINU bude provedena, jakmile to umožní počasí. a to od společnosti MSU s nabídkovou cenu 12 979 809,00 Kč a od společnosti Hrušecká stavební s nabídkovou cenou 13 799 582,96 Kč. Předpokládaná hodnota byla 12 300 000 Kč. Z důvodu vysoké nabídkové ceny bylo první řízení.

Přeložka silnice II/157 obchvat Srubce, Zanádražka - 6

Další střípek do mozaiky, cyklostezka k Hloučele má