Home

FPSA hodnoty

Hodnoty PSA u sledovaných mužů se pohybovaly v rozmezí 3,5 - 20 ng/ml, hodnoty fPSA 0,19 - 4,89 ng/ml a poměr f/t PSA 0,035 - 0,57. Přehled obou sledovaných skupin v závislosti na hod-notách poměru f/t PSA a PSA nám ukazuje graf č. 1. Poměr f/t PSA byl signifikantně nižší u skupiny pacientů s CaP oproti skupin Zvýšené hodnoty PSA, resp. poměru PSA a fPSA. Dobrý den, po dvou týdnech antibiotického léčení zánětu močových cest mi byly v krvi naměřeny hodnoty PSA 5,27 a poměr fPSA/PSA 0,10. Je v mém věku 25 let pravděpodobné podezření na karcinom prostaty, nebo může zvýšení ještě ovlivňovat minulý zánět Všetření prostaty a hodnoty PSA, fPSA Dobrý den, po laboratorním vyšetření u urologa, mi byly zjištěny tyto hodnoty: ALP 1.62 kreatinin 70 urea 6.1 urikemie 328 glukoza 5.70 PSA 1.06 fPSA 85.98% testosteron 12.17 Vzhledem k hodnotě PSA 1.06 mám obavy z možné rakoviny prostaty. Je mi 33 let. Děkuji za odpověď Hodnoty PSA. Prostatický specifický antigen má určitě standardní hodnoty, které se mění s věkem muže. Pokud dojde k jejich překročení, jedná se o signál, že s prostatou není něco v pořádku. muži 20 - 49 let.0 - 2,5 ng/ml. muži 50 - 59 let.0 - 3,5 ng/ml. muži 60 - 69 let.0 - 4,5 ng/m

Adenoma de prostata

Tabulka hodnot PSA: rok hodnota PSA fPSA fPSA/PSA 2008 2,79 2009 2,21 2010 4,26 0,57 13 % 2011 3,11 2012 3,20 2014 2,72 2014 /jiné prac./ 3,49 0,60 17 % 2016 2,53 2016/jiné prac./ 3,77 2017 3,61 0,59 16% 2018 4,28 0,82 19% Doplnění informací: Děkuji za odpověď Frakce fPSA/PSA bývá u maligního nádoru 0-15%, hraniční hodnoty jsou 15-20%, u benigního onemocnění nad 20% Normální hodnoty: Poměr (FPSA/PSA)x100 > 25% : Zkratka: FPSA: Pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Centrální laboratoř (CL Zvýšené hodnoty PSA, resp. poměru PSA a fPSA Dobrý den, po dvou týdnech antibiotického léčení zánětu močových cest mi byly v krvi naměřeny hodnoty PSA 5,27 a poměr fPSA/PSA 0,10. Je v mém věku 25 let pravděpodobné podezření na karcinom prostaty, nebo může zvýšení ještě ovlivňovat minulý zánět

Hodnoty PSA a cystitida Dobrý den, mému oteci - 53let byly naměřeny hodnoty PSA 4,37, fPSA 0,15 a poměr fPSA/PSA byl 3,5. 2 týdne před vyšetřením krve na PSA prodělal zánět močového měchýře, který byl úspěšně zaléčen ATB Dobrý den, mému manželovi ( 60 let, 72kg)byly při preventivní prohlídce zjištěny hodnoty: PSA 7,30ug/l, FPSA 0,76ug/l a byl odeslán na urologii. Prosím o vyjádření, jak moc jsou tyto hodnoty znepokojující a co bude následovat. Děkuji Víme, že s narůstajícím věkem se postupně zvyšuje i hodnota PSA, proto se v současné době v diagnostice bere obvykle ohled na tzv. věkově specifický PSA. Pro muže ve věku 40 - 49 let byla navržena horní hranice PSA 2,5 ng/ml, v 50 - 59 letech 3,5 ng/ml, v 60 - 69 letech 4,5 ng/ml a od 70 let výše 6,5 ng/ml

Zvýšené hodnoty PSA, resp

 1. Hodnota cut off pro total PSA je závislá na věku. Hodnocení poměru fPSA/PSA: · Pod 15% - svědčí pro karcinom prostaty · 15-20% šedá zóna, · nad 20% - svědčí pro hyperplázii prostaty (nebo jinou benigní afekci). Míra zvýšení koncentrace total PSA koreluje s velikostí a stage tumoru
 2. Prostatický specifický antigen ( PSA, prostate-specific antigen) je serinová proteáza, kterou produkují epitelové buňky prostaty. Způsobuje zkapalnění semene a umožňuje tak pohyb spermií. Fyziologicky se PSA vyskytuje v krvi ve velmi malém množství. Většina je ho vázána na proteiny (inhibitory proteáz - α 1.
 3. hodnoty nad 10 μg/l - 50% riziko karcinomu v plazmě přítomný jak volný PSA(fPSA) tak vázaný PSA, jejich součet se nazývá total PSA (tPSA) - poměr fPSA/tPSA usnadňuje diagnostiku → nad 25 % - pravděpodobně benigní léze; pod 10 % spíše maligní etiologie 10-25 % zóna překryv
 4. Catalona a Smith prokázali, že stanovení vol-né frakce (fPSA) pro hodnoty PSA mezi 2,5-10 ng/ml sníží procento biopsií prostaty o 38 %, přičemž je stále ještě zachyceno 90 % všech CaP. Jako rozhodující hranici považovali poměr volného PSA 20 %. (-2)proPSA a PH
 5. Fpsa hodnoty články a rady. Informace a články o tématu Fpsa hodnoty. Praktické tipy o zdraví, nemoci a Fpsa hodnoty. Podrobné informace a praktické tipy ve článcích o Fpsa hodnoty. Překonejte všechny zdravotní obtíže s Fpsa hodnoty a buďte opět fit
 6. PSA je prostatošpecifický marker, znak, nie však špecifický pre rakovinu. Bol objavený už v roku 1980. Zvyšuje ho nielen nezhubné zväčšovanie prostaty či zápaly, niekedy dočasne už aj fakt, že pacient jazdil na bicykli, vysvetľuje doc. Pavel Blažíček, biochemik, odborný garant pre klinickú biochémiu a laboratórnu medicínu z laboratória špeciálnych metód.

2) Hodnoty phi a % p2PSA jsou signifikantně vyšší u pacientů s karcinomem prostaty oproti jedincům bez evidence maligního onemocnění. 3) Klinická specificita pro phi je 2-3 x vyšší v porovnání s FPSA (při sensitivitě 90 - 95%). 4) Hodnoty phi korelují rovněž i s agresivitou nádoru a Gleason skóre PSA se v krvi vyskytuje hlavně vázaný na sérový protein anebo jako volný PSA (fPSA). Poruchy struktury v důsledku per rectum vyšetření nemají takový vliv, jaký se mu dříve přisuzoval, udává se, že dojde ke vzestupu pouze o 0,2 ng/ml. Za normálních okolností převažuje v krvi vázaný PSA

PPT - Nádorové (tumorové) markery PowerPoint Presentation

Všetření prostaty a hodnoty PSA, fPSA - Urologická poradna

Prostatický specifický antigen: Hodnoty PS

Normální hodnoty pro jednotlivé parametry %fPSA normální hodnota nad 20 %. Pro PSA normální hodnota do 20. PHI normální hodnoty do 37. Pokud hodnoty ev. kolísají do 10%, okolo referenčních hodnot, lze je považovat za šedou zónu, která neindikuje následná vyšetření, ale pouze kontrolu za půl roku CYFRA 21-1 <3,3 µg/l Poměr FPSA/PSA (pro PSA: 2,5 až 10,0 µg/l) 0 až 15% malignita 15 až 25% maligní i benigní nad 25% benigní hyperlázie Zvýšené hodnoty můžeme nalézt také: U nemaligních onemocněn. Ref. hodnoty: nie je definovaná. Biologický polčas: 1 - 2 dni (po radikálnej PE). Klinické využitie: ako pri PSA. Stanovenie je vhodné pre vzorky sér s koncentráciou celkového PSA medzi 3 až 10 ng/ml. Význam má percentuálny POMER voľnej frakcie PSA ku celkovému PSA: freePS Rozsah onemocnění - vysoká hodnota nádorového markeru v séru může upozornit na nesprávně určené nižší stadium choroby (např. susp. generalizace u hodnot PSA >100 µg/l). Prognóza - určení prognózy onemocnění není podstatnou rolí solubilních nádorových markerů. Značný význam má AF Vážený pán profesor.Prosím Vás o konzultáciu výsledkov vyšetrení nášho otca, ktorý bol operovaný 31.1.t.r. /radikálna prostatektomia/ u špičkového odborníka prof.J.Klimenta v Martine T3N0M0 Sedem týždňov po operácii S-PSA 21,29 S- voľný PSA 4,32 fPSA/tPSA ratio 20,29% liečba:Vzhľadom na PSA akceleráciu TH Cyproplex Záver z osteoscanu:Sciantigrafickým vyšetrením.

Národní koordinační centrum prevence vážných onemocnění (NKC) je organizační jednotkou Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) se samostatnou koordinační a řídící strukturou, jehož hlavním cílem je vybudování metodického a personálního zázemí pro zavádění, realizaci a hodnocení screeningových programů v ČR Rakovina prostaty. Dobrý den pane doktore, děda se léčí s pokročilou rakovinou prostaty, objevili mu ji loni v říjnu, PSA 341. Mnohočetné metastázy skeletu-páteř, pánev, levá klíční kost, lebeční kosti, taky ve střevech. Bral Cyproplex, v lednu kastrace, potom Cyproplex+Bonefos až doteď V diagnostike nie je dôležitá hodnota fPSA, ale pomer k celkovému PSA. Väčšinou je pomer voľného PSA k PSA viazanému na alfa-1-antichymotrypsín 1 : 4, ale líši sa v závislosti od patologických zmien prostaty. Zobraziť viac . Odborné info Pokyny pred odberom Výsledky. Seznam vyšetření K jednotlivým testům neuvádíme podrobné údaje, ale odkazujeme na laboratorní portál Labtestonline, kde najdete veškeré potřebné informace. *Mat. - materiál (S - sérum, U - moč, fU - odpady, P - plazma, B - plná krev, F - stolice, C - Clearance

Hodnoty PSA a fPSA - kolísání uLékaře

zdvojnásobení hodnoty PSA, může rovněž být využit pro včasnou detekci, ale častěji se používá v monito-raci úspěšnosti léčby. Free PSA / celkové PSA (fPSA/PSA) Poměr menší než ≤ 20 % je jasnou indikací k bio-psii prostaty, neboť představuje výrazně vyšší riziko karcinomu prostaty Čemu se vyhnout předtím, než půjdete na vyšetření PSA. Dr. Geo Espinosa. Seznam toho, co byste neměli dělat před vyšetřením na PSA (prostate-specific antigen), zahrnuje věci, které jsou schopné ovlivnit konečný výsledek. Aby si ochránili a zajistili zdraví své prostaty, bývají muži vyzýváni ke screeningovému testu na PSA Jedno vyšetření PSA, pokud je jeho hodnota nižší než 4,0 ng/ml, přítomnost karcinomu prostaty nevylučuje. Rutinní využívaní poměru fPSA/PSA, eventuálně PSADT, nám usnadní rozhodovací proces

obvykle hodnoty v takzvané šedé zóně, tj. hodnoty mezi 4,0-10,0ng/l, u které se nejvíce uplatňuje vy - užití isoformy volného PSA (fPSA) (3). V důsledku výše zmíněného je stále větší tlak na hledání nových markerů, které by snížily počet provedených BP, a tím i riziko přidružených komplikací Nádorové markery jsou skupina látek, které mohou být produkovány nádorovými buňkami a které nejsou přítomny (nebo jen v omezeném množství) v normálních buňkách. Některé z nich měly významnou roli v době fetálního vývoje (onkofetální markery). Hladina markeru v krvi nebo moči (vyšetřuje se opakovaně) může být obrazem odpovědi nádoru na léčbu nebo.. Mezi tzv. pomocné odvozené hodnoty PSA patří poměr volného a vázaného PSA. Poměr nad 25% se považuje za normální, poměr pod 10-15% za vysoce podezřelý. Hodnota PSA je také závislá na věku a velikosti prostaty, proto pro každého individuálního muže existuje mírně odlišná normální hladina PSA Zvýšené hodnoty PSA při akutní prostatitidě se po adekvátním přeléčení vrací k normě během 6-8 týdnů. Objektivní výsledek nám pak ukáže biopsie prostaty. Vyšší přítomnost PSA u prostatidy zřejmě souvisí s porušením bazální membrány epitelu prostatických buněk a kontaktem obsahu prostatických tubulů s.

PSA (prostatický specifický antigen

Biologický poločas: PSA 2 - 3 dny, fPSA 7 hodin Norma hodnot PSA: 0 - 4 g/l Hraniční hodnoty: 4 - 10 g/l Patologické hodnoty: > 10 g/l fPSA (stanovuje se u hodnot PSA 4 - 10 g/l; hodnotí se poměr koncentrací fPSA/PSA v %) Maligní nádor: 0 - 15% Hraniční hodnoty: 15 - 20% Benigní onemocnění: > 20 Skrínink karcinomu prostaty je specifičtější, pokud se využijí i další parametry. Kromě celkového PSA se v krvi stanovuje i jeho volná frakce a jeden z prekurzorů, [-2]proPSA (též p2PSA).Z těchto parametrů se počítá tzv. index zdraví prostaty (prostate health index, PHI): [math] PHI = \frac{p2PSA}{fPSA} \cdot \sqrt{PSA} [/math šením hraniční hodnoty u starších mužů), dále vztažením hodnot PSA k objemu prostaty (PSA denzita) a hodnocením podílu volného PSA (fP-SA) na celkovém PSA (tPSA). Nejširšího uplatnění dosáhlo hodnocení dynamických parametrů a právě hodnocení podílu fPSA. Bylo prokázáno, že pacienti s podílem fPSA nad 20-25 % maj Tumor markery jsou látky, které nám pomáhají zjistit přítomnost a někdy i rozsah různých nádorových onemocnění. Jejich zjišťování z odebrané žilní krve se provádí poměrně běžně a leckdy mají velký přínos pro další diagnostiku a léčebný postup. U tumor markerů nicméně platí důležitá poučka, že jsou dobrým sluhou, ale mohou být velmi zlým pánem

Laboratorní hodnoty - Ordinace

 1. Hodnota [-2] proPSA spolu s hodnotami PSA a voln ho PSA (FPSA) slou pro v po et idexu phi (Prostate Health I ndex, tj. indexu zdrav prostaty) k up esn n rizika p tomnosti karcinomu prostaty. phi = (p2PSA/fPSA) √ tPSA. Dostupnost vy et en po doru en vzorku do laborato e (H=hodina, D=den, T=t den
 2. Dlouhodobé sezení, jízda na kole, pohmatové vyšetření prostaty zvyšují hodnoty PSA v séru. Interpretace výsledků: Měření volného PSA nebo poměr fPSA/tPSA nepředstavuje absolutní test na malignity prostaty. Hodnoty PSA je nutné posuzovat současně s informacemi získanými z klinického vyšetření pacient
 3. Právě index zdraví prostaty (phi) kombinuje výsledky 3 kvantitativních imunoanalýz celkového PSA (tPSA), volného PSA (fPSA) a [-2]proPSA (p2PSA) - do jediného numerického skóre: phi index = (p2PSA/fPSA × √tPSA). TAKTO ZÍSKANÉ VÝSLEDKY indexu phi, jež velice dobře korelují s Gleason skóre, výrazně zvyšují klinickou.
 4. NORMÁLNÍ HODNOTY: poměr fPSA/PSA 26 - 100% PODMÍNKY ODBĚRU: 1. Způsob odběru : venózní odběr krve do červené zkumavky = srážlivá krev 2. Stabilita odebraného vzorku • odebraná krev stabilní 3 hod. při 2-8°C • pokud bude odběr do laboratoře zaslán za delší dobu než 3 hodiny, je nutno oddělit séru

Poměr fPSA/PSA 20 % proPSA 25pg/ml PHI 30 1)pacient 43.ročník v r.2009 vyšetřen na urologické ambulanci pro obtížnou mikci, nykturii 2x za noc, palpačně prostata hladká, elastická, zvětšená cca 4x4cm, ohraničená.USG benigního vzhledu, prominuje do mm. Hodnota PSA- 6,91, % 28 hodnota koreluje s rasou, věkem pacienta a objemem prostaty Normální hodnoty: 0 - 4 ng/mL Hraniční hodnoty: 4 - 10 ng/mL Patologické hodnoty: 10 ng/mL a výše fPSA Pokud se hladiny PSA nachází mezi 4 - 10 ng/mL, je vhodné stanovit též fPSA. Nehodnotí se výsledná koncentrace fPSA, ale poměr koncentrací fPSA/PSA x 100 (v. Patologická hodnota CA 15-3 s vysokou pravděpodobností svědčí pro existenci maligního onemocnění, negativní výsledek však existenci nádoru nevylučuje. Zvýšené hodnoty nalézáme především u nemocných s maligními nádory prsu , ale také u bronchogenního karcinomu , nádorů GIT , prostaty ovarií a dělohy Prostatický specifický antigen (volný) PSA volný S_PSA volný PSA volný (S; hmot. konc. [µg/l] *

FPSA neměla vliv na hodnoty albuminu nemocných s jaterním selháním. Průměrná sérová koncentrace albuminu dosahovala před zahájením FPSA 24,75 ± 4,54 g . l-1 a po skončení 23,84 ± 5,26 g . l-1. Posledním ze sledovaných parametrů byly sérové koncentrace urey a kreatininu, odrážející úroveň renálních funkcí. Zvýšené hodnoty PSA po radikální prostatektomii značí buď zbytkovou chorobu (70 %) či lokální návrat (30 %). Monitorování má význam rovněž při léčbě radioterapií, ev. hormonoterapií. Velikost poklesu PSA po úspěšné hormonoterapii je v korelaci s délkou přežití Všetření prostaty a hodnoty PSA, fPSA - Urologická poradna . Vyšetření PSA se provádí z malého vzorku krve pomocí přesné laboratorní imunologické metody a jeho hodnoty se udávají v nanogramech na mililitr (ng/ml). 3. krok: vyšetření pohmatem Při preventivní prohlídce se kromě testování PSA v případě karcinomu.

2]proPSA/fPSA)*√tPSA). Vyšetrili sme 57 mužov,47 malo zvýšené PSA nad 4nmol/l, 10 mužov malo pod 4 nmol/l, ale mali suspektnýnález na prostate. 27 mužov malo PSA v rozmedzí 4-9.9nmol/l, 11 mužov 10-19,9nmol/l a 9 mužov malo PSA nad 20nmol/l. U všetkých sme vyšetrili okrem PSA, voľn Intrakraniální tlak a jeho změny při léčbě akutního jaterního selhání metodou FPSA/Prometheus v chirurgickém modelu na praseti. Detail práce; Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní. Výsledky: Hladina bilirubinu se v experimentální skupině oproti kontrolní signifikantně lišila ve prospěch skupiny s léčbou FPSA (p < 0,01): v 6. hodině 12,81 ± 6,54 vs. 29,84 ± 9,99, v 9. hodině 11,94 ± 4,14vs. 29,95 ± 12,36 ave 12. hodině 13,88 ± 6,31 vs. 26,10 ± 12,23 mmol/1. Signifikantní rozdíl u hodnot amoniaku jsme.

poměr fpsa/psa - diagnóza, příznaky, léčba - Tvojedoktorka

 1. Výpovědní hodnota vyšetřovaného markeru závisí na jeho. stanovení PSA, případně poměru volné izoformy PSA (fPSA) k celkovému PSA (% fPSA) v séru pacienta. IzoformafPSA - [-2]proPSA je vysoce jspecifická pro rakovinu prostaty - samostatně se nepoužívá.
 2. u byly u skupiny FPSA signifikantn ě nižší než u skupiny ALF mezi 6. - 10. hodinou experimentu. Závěr: Výsledky této práce na chirurgickém modelu jaterního selhání u prasete jasně dokumentují, že metoda frakční plasmatické separace signifikantně snižuje intrakraniální tlak
 3. Fe PHI Revmatoidní faktor Foláty - kys. listová (p2PSA, PSA, fPSA) 1) Transferin AFPSérový amyloid A Kortizol TIBC - vaz. kapacita PIVKA - IIACE (SACE) Aldosteron Solubilní TRF receptor CEANeopterin Renin Feritin CA 125Prokalcitonin IGF-1 o dani z přidané hodnoty. Při nesplnění této podmínky je výkon zdaňovaný DPH
Rok psa 2021 - rok psa vám také ukáže mnoho alternativních

Pozdní zpracování séra nad krevním koláčem snižuje hodnoty fPSA. PREANALYTIKA: Příprava pacienta Před odběrem krve je nevhodná jakákoliv manipulace s prostatou včetně rektálního vyšetřování, jízdy na kole, sexu apod. Vliv materiál Stanovení fPSA a 2pro-PSA je doplňující vyšetření k celkovému PSA pro hladiny PSA 3,5-10 µg/l. Má význam pouze v časné diagnostice karcinomu prostaty a pro rozlišení mezi benigním a maligním onemocněním prostaty. Z hodnot markerů se vypočítává % volného PSA; pro maligní onemocnění svědčí hodnota 0-20% Referenčné hodnoty fPSA v %: 27 - 100 Interferencie Stanovenie nie je ovplyvnené ikterom (konjugovaný bilirubín < 25 mg/dl, nekonjugovaný bilirubín < 25 mg/dl), lipémiou (triacylglyceroly < 1000 mg/dl), hemolýzou (hemoglobín < 1000 mg/dl). Stručný medicínsky význa zdvojnásobení hodnoty PSA, může rovněž být využit pro včasnou detekci, ale častěji se používá v monito-raci úspěšnosti léčby. Free PSA / celkové PSA (fPSA/PSA) Poměr menší než ≤ 20 % je jasnou indikací k bio psii prostaty, neboť představuje výrazně vyšší riziko karcinomu prostaty. Rovněž rychlejší snížen

Laboratorní hodnoty; Nemoci Vyšetřen Jako doplněk diagnostického vyšetření PSA se zjišťuje kromě celkového PSA i PSA volné (fPSA), které se nachází v krvi volně, není navázáno na jiné bílkoviny. Zpravidla se tak při zjištění vyšší hladiny PSA určuje i hladina fPSA a dle jejich poměru se pak stanovuje. Hodnota [-2] proPSA spolu s hodnotami PSA a volného PSA (FPSA) slouží pro výpočet idexu PHI (Prostate Health I ndex, tj. indexu zdravé prostaty) k upřesnění rizika přítomnosti karcinomu prostaty Frakce fPSA/PSA bývá u maligního nádoru 0-15 %, hraniční hodnoty jsou 15-20 %, u benigního onemocnění nad 20 %. Význam screeningu karcinomu prostaty pomocí sérového PSA u asymptomatických mužů je diskutabilní, lze jej provádět u starších mužů se symptomy poruch močových cest, ev. s rodinnou zátěží PSA [PéEsÁ] je zkratka pro tzv. prostatický specifický antigen.Jedná se o sloučeninu, která patří mezi nejznámější tumor markery, tj. sloučeniny užívané v diagnostice a monitoraci nádorových onemocnění.Místem hlavního využití PSA je obor urologie

CSGH

Ferritin. Referenční hodnoty: 18-440 ng/ml muži, 8-120 ng/ml ženy před menopauzou, 30-300 ng/ml ženy po menopauze Zvýšení u zhoubných nádorů: beta-lymfom, endometrium, plíce, melanom, játra, slinivka, prs, varle, hemoblastosy Zvýšení u nenádorových onemocnění: nespecifický reaktant akutních zánětů, hemosiderosa, idiopatická anemie, sideroblastická anemie. zkratka: název metody: meze: jednotka: S/P_ALB: Albumin: 35-52: g/l: S/P_ALT: Alaninaminotransferáza: m 0,17-0,83 ž 0,17-0,58: ukat/l: S/P_AMS: Alfa amyláza: 0,47.

Hodnoty psa - diagnóza, příznaky, léčba - Tvojedoktorka

Normální hodnoty: 25,0-100,0: Pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky Centrální laboratoř (CL) Biologický materiál: srážlivá krev: Dodací lhůta: 24 hodin: Poznámka: FPSA/PSA x10 Rakovina prostaty. Dobrý den. Je mi 61 let.V únoru 2006 jsem absolvoval RAPE, před operací jsem měl hodnoty S_TPSA:5,6 , S_FPSA:0,69, S_F/T:0,12, konstatování z patologie po operaci:v prostatě známky světlobuněčné kribriformní adenomyomatosní hyperplasie a prostatolity v lumen některých žlázek struktury maligního. hodnota koreluje s rasou, věkem pacienta a objemem prostaty Normální hodnoty: 0 - 4 ng/mL Hraniční hodnoty: 4 - 10 ng/mL Patologické hodnoty: 10 ng/mL a výše fPSA Pokud se hladiny PSA nachází mezi 4 - 10 ng/mL, je vhodné stanovit též fPSA. Nehodnotí se výsledná koncentrace fPSA, ale poměr koncentrací fPSA/PSA x 100 (v procentech Referenční hodnoty (RH) § Diskriminační hladina pro poměr FPSA/PSA byla stanovena tak, že poměr nižší než 15 % je statisticky signifikantní pro Ca prostaty, opačně nad 25 % pro BPH. Hodnocení poměru fPSA / PSA - stanovení fPSA je doplněno při hodnotě PSA 4-20 m g/l

informace pro interpretaci nálezu: s věkem PSA roste (viz. referenční hodnoty na výsledkovém listu, poměr fPSA/PSA hodnotit ve vztahu k hladině celkového PSA), rasa (u černochů vyšší hodnoty), Pokud bude některá z podmínek porušena, je pravděpodobné, že výsledky vyšetření budou ovlivněny. (rev. 7.10.12 PSA < 2 normální hodnota - Muži s vyšším celkovým PSA a p2PSA a nižším fPSA mají vy šší riziko signifikantního CaP. - phi zp řes ňuje diagnostiku p ři hodnotách PSA 2-10ng/ml - predikce klinicky signifikantního Ca poměr volného a celkového PSA - tzv. index (fPSA/tPSA)*100 - především pro diferenciální diagnostiku benigních a maligních postižení prostaty (poměr hodnoty zvyšuje: jízda na kole, tělesná aktivita, chronická zácpa, infekce močových ces Hodnota kreatininu v krevním séru souvisí s funkcí ledvin. Pokud je jeho hladina zvýšená, ledviny nefungují správně. Normální hodnoty se pohybují v rozmezí 44,0-84,0 μmol/l u zdravé ženy a mezi 60,0- 104,0 μmol/l u zdravého muže.. SKRÝT POPI

Kombinácia testov pre tPSA a fPSA od rôznych výrobcov môže zase vytvoriť chybné hodnoty, keďže tPSA môže byť odlišne štandardizovaný alebo detekovaný na odlišnom stupni. Referenčné hodnoty: 0,0 - 1,2 ug/L. Pokyny na odber: Sérum - Plastová skúmavka s deliacimi granulami/gélom Plazma - Plastová skúmavka s. zahrnuje 11 357 vyšetření PSA a 2 074 fPSA. Výsledky jsou zaznamenány v příslušných grafech a tabulkách. Všechny nam řené hodnoty byly rozdleny do šesti skupin podle vku vyšetřovaných pacientů. V první skupin pacientů do 39 let bylo zmřeno 243 PSA a 13 fPSA

Brnění tváře články a rady

Nádorový marker PSA, hodnoty? - Ontol

Zvýšené hodnoty CEA: Koncentrace volné, tj. nekomplexované formy PSA (fPSA) v séru, vztažená ke koncentraci PSA celkového, se liší pro benigní a maligní nádorové onemocnění prostaty. PSA je přítomen v prostatické a seminální plazmě, ve zdravé, hyperplastické Hodnoty se vydávají na jedno desetinné místo v µg/l. Dále se počítá poměr fPSA/tPSA *100, vydává se v %. Další viz. Směrnice pro vydávání výsledků . Referenční, varovné nebo kritické hodnoty. Referenční hodnoty: viz. příbalový leták soupravy . Cut-off: 25% fPSA/TPSA . Varovná rozmezí: nebylo stanoven

Samotná hodnota proPSA se pro interpretaci nepoužívá. Hodnocení se vždy provádí pomocí PHI indexu zdravé prostaty, který kombinuje výsledky stanoveného PSA-T, PSA-F a proPSA. Značení metody: proPSA. Podmínky provedení: vždy, je-li PSA-T v intervalu 2-10 µg/l s % fPSA (nejčastěji používané v České republice) nebo Hodnoty CV se pohybovaly pro [-2]proPSA v rozmezí 3,9-5,6 %, fPSA 6,8-9,9 % a tPSA 6,9-7,5 % (podle použité kontrolní hladiny). Podle výsledků biopsie prostaty byli nemocní roz-děleni do dvou skupin, a to na 50 nemocných s benign hodnoty PSA mohou kromě karcinomu prostaty být způsobeny zánětem, instrumentálním vyšetřením v oblasti prostaty a také mohou být vyšší při velkém objemu prostatické žlázy, kdy je také větší objem žlázek, a tedy i styčná plocha mezi luminem žlázek a krevním řečištěm. Vzhledem k tomu, že prostat

Prostatický specifický antigen Urosant

Prostatický specifický antigen - volný. Izolované hodnoty volného PSA (fPSA) mají jen omezený význam. Hodnocení je vhodné provádět pouze s ohledem na poměr fPSA/PSA - výpočtový vztah V současnosti jsou pro diagnostiku karcinomu prostaty (KP) schváleny pouze tři markery. Prostatický specifický antigen (PSA) je nejdéle používaný marker, původně schválen v roce 1994 společně s per rektum vyšetřením, v roce 1998 jako samostatný test pro skríningové vyhledávání KP. Arbitrárně stanovená hladina 4 ng/ml pro provedení biopsie byla několikrát.. Hodnoty CV se pohybovaly pro [-2]proPSA v rozmezí 3,9-5,6%, fPSA 6,8 - 9,9% a tPSA 6,9-7,5% (podle použité kontrolní hladiny). Podle výsledků biopsie prostaty byli nemocní roz-děleni do dvou skupin, a to na 50 nemocných s benigní not %fPSA bylo negativních, a přitom negativních bi-opsií na základě patologického PHI by. utes,. Vlastní hodnota PSA (celkové PSA, tPSA) a hodnota volného PSA (free PSA - fPSA) jsou doplňovány procentuálním poměrem fPSA/ tPSA (f/ t PSA index), kdy hodnota 18 % je považována za hraniční, nižší pak za signalizující přítomnost karcinomu. iritace žlázy po sexu, přítomnosti zánětu nebo mechanického podráždění pacienti u kterých je hodnota IL-6 vyšší nebo rovná 5 násobku horního limitu normy. Podávání kortikosteroidů Počáteční doporučená denní dávka methylprednisolonu je 0,75 - 1,5 mg/kg i.v. U pacientů, u kterých i přes obvyklou dávku kortikoidů dochází k poklesu tělesné teploty nebo nedochází k poklesu silně.

IKEM - Institut Klinické a Experimentální Medicín

Triacylglyceroly jsou tuky uložené v tukové tkáni a slouží jako zásobárna energie. Jejich zvýšená hladina v krvi je jedním z rizikových faktorů ukládání tuků na stěnách tepen a následných komplikací z nedostatečného prokrvení orgánů. Normální hodnoty u dospělého člověka jsou 0,68-1,69 mmol/l. Podrobnosti. Skrýt Zvýšené hodnoty se objevují u 95 % metastatických nádorů, 82 % stadií III nebo IV. Není pravděpodobné metastazování do kostí při hodnotě PSA nižší než 20 m g/l. Je prokázáno, že paradoxně PSA v nádoru mléčné žlázy může být výhodný prognostický ukazatel Indikace vyšetření. Diagnostika a monitorování terapie karcinomu prostaty. Vyšetření je indikováno spolu s volným PSA pro výpočet poměru fPSA/PSA. Výpovědní hodnota . Nenádorová onemocnění. Benigní hyperplázie prostaty - zvýšení celkového PSA nad 4µg/l až u 86% pacientů, 25% má koncentrace nad10 µg/

hodnoty se objevují u 95 % metastatických nádor ů, 82 % stadií III nebo IV. Není pravd ěpodobné metastazování do kostí p ři hodnot ě PSA <20 µg/l. Je prokázáno, že paradoxn ě PSA v nádoru mlé čné žlázy m ůže být výhodný prognostický ukazatel PSA, % Free. Optimal Result: 25 - 50 %. Prostate-specific antigen (PSA) is a protein made mainly in the prostate. A bit of PSA is released into the bloodstream during each ejaculation, and PSA in ejaculate makes it easier for the semen to carry sperm to the fallopian tubes during conception. PSA can have two basic states c) 2019 - MUDr. Roman Sokol, MPH - Privátna urologická ambulancia. webdesign: Tomáš Levčík pre RSbros. Informačná povinnosť - Ochrana osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa. Skopírovaním textu alebo časti textu z akejkoľvek stránky tohto webu a jeho umiestnením na iný web porušíte práva MUDr

Video: Prostatický specifický antigen - WikiSkript

Dotazy na téma Zvýšené hodnoty PSA, resp. poměru PSA a fPSA Sluneční alergie resp.dermatoza Při pobytu u moře se mi cca po 3 dnech vyskytne svědivá kopřivka hlavně v dekoltu a na rukách, přestože jsem převážně pod slunečníkem a používám NIVEU SPF30.Prosím o doporučení jiných vhodnějších opalovacích krémů Dobrý den, při náhodném vyšetření u praktika mi byla zjištěna hodnota PSA 2.6. Na kontrolním vyšetření provedeném cca do týdne po tom prvním byla hodnota 2.0, poměr fPSA/PSA 20.2 a phi 24.8. Před rokem nicméně byla hodnota PSA při rutinní urologické kontrole cca 1.3. Měl bych se při tomto nárůstu něčeho obávat Největším problémem při stanovování sérové koncentrace PSA zůstává definovat hranici, nad kterou se hodnota PSA považuje již za zvýšenou. Čím níže tuto hranici stanovíme, tím vyšší senzitivity testu dosáhneme, avšak naopak za cenu nízké specificity Normální hodnoty: 0 - 4 ng /mL. fPSA /PSA x 100 (v procentech): Maligní nádor: 0 - 15% * kolem 40 % pacientů s klinicky potvrzeným ca má normální PSA Hraniční hodnoty: 15 - 20% Benigní onemocnění: 20% a více