Home

Psychoterapeutický výcvik Brno

Brno - 20. 10. 2021 - 15.00 - 19.00 hod. (Renadi, o.p.s., Bratislavská 2, Brno) Praha - 23. 11. 2021 - 14.00 - 18.00 hod. (Gaudia Institut, s.r.o., Jeseniova 47, Praha 3) Absolvovala komunitní psychodynamický psychoterapeutický výcvik v rozsahu 370 hod, výcvik v rodinné terapii v rozsahu 235 hod se supervizí a výcvik v. Terapie zaměřená na klienta je psychoterapeutický směr, v němž terapeut svým postojem ke klientovi utváří takovou formu vztahu, kde může klient nezpochybnitelně zažívat svobodu rozvíjet se směrem, který on sám považuje za smysluplný. A svůj život může zažívat jako naplňující Psychoterapeutický výcvik Zde najdete veškeré informace o našem komplexním vzdělávacím programu v individuální psychodynamické psychoterapii. Nové výcvik ⭐️ Psychoterapeutický výcvik - v okrese Brno - Holásky a okolí naleznete aktuální a ověřené údaje u ⭐️ 10 firem, živnostníků a institucí 1996 - ukončené kompletní vzdělání na Institutu pro studium písma Brno a získání osvědčení psycholog písma, pořádání kurzů grafologie-psychologie písma pro laickou i odbornou veřejnost. 1993-1996 - základní psychoterapeutický výcvik v Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (PCA)

Psychoterapeutický výcvik Gestalt Studia nabízí komplexní vzdělání v psychoterapeutickém směru gestalt terapie podle mezinárodních i českých standardů.. Naším záměrem je vytvářet bezpečné a inspirativní prostředí pro studium gestalt terapie formou sebepoznávání, osvojování teoretických znalostí, nacvičování praktických dovedností a supervize. Komplexní psychoterapeutický výcvik v metodě biosyntéza (ČIB), supervize (Y. Lucká) 2000 - 2005, Praha, Brno, Mnichov: komplexní výcvik v Biosyntetické psychoterapii. Výcvik v Biosyntéze jsem rovněž absolvoval jako asistent (zatím základní část výcviku) v letech 2016-2018 Vítejte na stránkách SURu. SUR jako systém vzdělávání v psychoterapii se vyvíjí od roku 1967 a je spojen se jmény svých zakladatelů Jaroslava Skály, Eduarda Urbana a Jaromíra Rubeše, jejichž iniciály mu daly název

Časový plán výcviku X. komunity 2017. Zahajujeme intenzivním 1. týdenním setkáním v termínu 5.-12.11.2017, během kterého se účastníci definitivně rozhodnou, zda ve výcviku setrvají. Před zahájením se účastníci setkají s lektory na krátké informativní a schůzce k zodpovězení dotazů a nejasností 23.9.2017 Českomoravská psychologická společnost - Kursy - výcviky. Individuální psychologie Alfreda Adlera. Společnost MANSIO v.o.s. nabízí odborné vzdělávání a sebezkušenost pro odborníky pracující v poradenství, školství, sociální práci či pro psychoterapeuty. Inspirativní postupy a metody práce s klientem vycházející z individuálně psychologického přístupu. Regionální semináře jsou organizovány mimo prázdniny pro samostatné skupiny účastníků výcviku - zvlášť v Brně, Praze a Pezinku (SK), a sice 4 vyučovací hodiny jedenkrát za měsíc ve středu v podvečerních hodinách. Probírají se zde dopředu oznámená témata základů psychoterapie a analytické psychologie

Gaudia psychoterapeutický výcvik - Spojujeme systemiku

Narodil jsem se a žiji v Brně a vystudoval jsem tam také psychologii na Filozofické fakultě MU. Absolvoval jsem dynamicky orientovaný psychoterapeutický výcvik v komunitě SUR v letech 1992-1996 a v letech 1999-2003 kompletní výcvik v Gestalt číst dál. Pětiletý psychoterapeutický výcvik má významné české i evroé akreditace. Absolventi si mohou zažádat o udělení ECP: Evroého certifikátu psychoterapeuta. Výcvik je veden profesionálními lektory z ČR i zahraničí. Aktuálně je možné hlásit se do VIII. běhu výcviku v biosyntetické psychoterapii (biosyntéze) Psychoterapeutický výcvik Brno Akreditovaný kurz Rekvalifikační kurz Školení a nebo seminář Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení; Kurzy pro Energetické specialisty-Praha, Brno: Zpracování průkazu energetické náročnosti budov [PENB Psychoterapeutický výcvik. V prvé řadě považuji za důležité zjistit, jakým terapeutickým výcvikem psychoterapeut prošel.Název výcviku by měl být správně uveden. Někdy je za psychoterapeutický výcvik označen výcvik ve směru, který nebyl uznán za psychoterapii - příkladem může být tzv. hlubinná abreaktivní terapie (která může být zaměněna za druh. Výběr psychoterapeutického výcviku. Dobrý den, Ráda bych Vám položila dotaz týkající se studia psychoterapie. Jsem studentkou VŠ speciální pedagogiky, momentálně intenzivně zvažuji absolvování psychoterapeutického výcviku. Osobně cítím, že v tomto oboru budu mít v budoucnu co nabídnout a jsem na správném místě

Český institut PCA Brn

 1. Pan Marček přesně splnil moje očekávání. Podpořil mě v životní krizi jako málokdo, na druhou stranu byl ochoten mi dát někdy pro mě těžko přijatelnou zpětnou vazbu. Pana doktora považuji za skutečného odborníka. Domnívám se, že je to člověk na svém místě. Empatický, chápající a koncentrovaný
 2. Psycholožka, absolventka jednoborové psychologie na FF MU v Brně (2003), komplexní psychoterapeutický výcvik v systemické psychoterapii ukončila v roce 2005 (ISZ Praha). V rámci svých pracovních aktivit získala zkušenosti z oblasti klinické psychologie, dětské psychodiagnostiky
 3. Mé další vzdělávání: psychoterapeutický výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnoterapie M. H. Ericksona, výcvik v koučování The Art and Science of Coaching s akreditací Internationl Coach Federation u Erickson College Int., a mnoho dalších

Psychoterapeutický výcvik Brněnský institut

 1. Psycholog Brno Mgr. Kamila Zieglerová. Jsem psycholožka a terapeutka s vlastní praxí v Brně. Vystudovala jsem psychologii na FF MU v Brně a následně jsem absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik na ISZ Praha
 2. PCA Institut Praha. Vítejte na stránkách PCA Institutu Praha. Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA) Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka byl založený v roce 1992 jako občanské sdružení, které poskytuje vzdělávání v psychoterapii a poradenství
 3. Psycholog a terapeut v Brně. Vystudoval jsem jednooborovou psychologii na FF MU a následně absolvoval akreditovaný psychoterapeutický výcvik v Hypnotické a nehypnotické komunikační strategické psychoterapii. O mně. Od roku 2009 pracuji jako terapeut v Terapeutické komunitě Sejřek a také jako soukromý psycholog a psychoterapeut.
 4. Absolvoval jsem psychoterapeutický výcvik u České společnosti pro analytickou psychologii, a následně i mezinárodní psychoterapeutický výcvik u International Association for Analytical Psychology, kde jsem obdržel status jungovského analytika. V rámci ČSAP nyní působím jako výcvikový analytik a supervizor

Systemický výcvik v rodinné terapii v Brně. Dialogický Institut pro psychoterapii (DIP) otevírá v září 2022. nový komplexní psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii. se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry. (sebezkušenost, teorii, dovednosti, supervizi). Výcvik má dvě základní větve Mansio v.o.s., Slovanské náměstí 1468/12, Královo Pole, 612 00 Brno. IČ 291 90 428 DIČ CZ29190428. SMLUVNÍ PODMÍNKY; OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Jednodenní výběrové setkání se uskuteční 3.4. a 4.4. 2020 od 10,00 do 16,30 hod v Duchovním centru, Vranov u Brna 7. Termín zahájení skupiny je stanoven na: 10.-12.9. 2020 v DC, Vranov u Brna 7. Den výběrového setkání bude každému zájemci sdělen emailem do 15. 3. 2020. Přihlášení je možné do 1. 3. 2020 do 23,45 hod V roce 2008 jsem dokončil čtyřletý dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v satiterapii o celkovém rozsahu 900 výcvikových hodin. Satiterapie je humanisticky orientovaná psychoterapie vhodná pro každého člověka, který má zájem pracovat na osvobození se od problémů, které ho trápí Sebezkušenostní výcvik v přístupu zaměřeném na člověka (rogersovské psychoterapii) je určen pro všechny zájemce z řad pracovníků pomáhajících profesí, kteří si chtějí osvojit nebo prohloubit postupy vlastní tomuto psychoterapeutickému směru, a pracovat na svém osobním rozvoji. Jde především o sociální pracovníky, zdravotníky, pedagogy, pastorační.

Psychoterapeutický výcvik - Brno - Holásky, Brno - město

Psychoterapeutický přístup je založený na schopnosti porozumění a respektu k individualitě klienta. Průběh a forma kurzu je velmi podobná předešlému, tzn., že probíhá formou sebezkušenostního výcviku ve skupině. Součástí kurzu jsou také přednášky, semináře a praktické nácviky Psychoterapeutický výcvik KNO-SA-LE (Knobloch, Satirová, Leuner) UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela. Na základě rostoucí potřeby psychoterapeutů v sociálních službách a také ve školství, realizuje Pedagogické fakulty OU ve spolupráci s Fakultou sociálních studií OU (se souhlasem vedení Pedagogické fakulty Ostravské univerzity) tzv. úplný.

Český intitut PCA - spsbrno

 1. PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK V LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE IPIPAPP /Olomouc/ - Brno Dotazy, rozhodnutí schvalovací komise posílejte, prosím, na adresu garantky programu: PhDr. Martina Kosová, Kateřinská 272, Vranov u Brna, 664 32, email: kosova@post.cz A 1
 2. Vstudoval psychologii na FF MU v Brně. Akreditovaný psychoterapeutický výcvik absolvoval v systemické rodinné terapii, na něj pak navázal dalším vzděláváním, mj. v kolaborativní dialogické praxi, psychoanalytické párové a rodinné terapii ad
 3. 2012-2016 Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií - Sociální práce. Probíhající psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii. Praxe: Liga otevřených mužů. Společnost podané ruce - terapeutická komunita, centrum prevenc
 4. Kurzy a psychoterapeutický výcvik: 01 Úvod do satiterapie . 02 Tělesně zakotvené prožívání - Focusing I. 03 Interpersonální kotvení - Focusing II. 04 Krocení démonů. 05 Intuice. 06 Individuální výcvik v satiterapii. 07 Tříletý komunitní výcvik v satiterapii. 08 Naši lektoři . Kontakty: email: kurzy@satiterapie.c
 5. Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v pre- a perinatální psychologii, somatické a psychodynamické psychoterapii , somatické terapii a transpersonální psychologii, 2013 - 2019, Český institut Biosyntézy, Praha. Základní kurz hypnózy, 2014, PN Kroměříž. Kurz vývojové psychopatologie, 2015/2016, IKP Olomouc

Vystudovala magisterský pětiletý obor psychologie na FF MU v Brně. Absolvovala akreditovaný psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (Solution Focused Therapy - Dalet Olomouc). Dále absolvovala kratší kurzy zaměřené zejména na individuální terapii dospělých V České republice legislativně nezakotvená profese. Nicméně se v odborných kruzích předpokládá, že psychoterapeut bude mít vysokoškolské vzdělání v humanitním směru a absolvuje psychoterapeutický výcvik. V rámci výcviku si osvojí dovednosti potřebné pro vedení psychoterapeutického rozhovoru, postupy práce Práce: Psychoterapeut Brno Vyhledávejte mezi 167.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé v Brně Práce: Psychoterapeut - získat snadno a rychle! Psychoterapeutický výcvik výhodou.Platové podmínky: podle §122 odst.1. Na psychoterapeutický výcvik v USA jsem navázal kurzem hypnoterapie u britského psychoterapeuta Marka Tyrella, včetně speciálních terapeutických postupů léčby panické poruchy, fobie a post-traumatické stresové poruchy. Vzdělání v oblasti klinické hypnózy a hypnoterapie jsem si pak dále rozšířil u PhDr

2007 - 2012, Sdružení SOS dětský vesniček, Brno - Medlánky, Pracovní zařazení: externista - pedagogický pracovník. Sdružení Podané Ruce - dobrovolná činnost, práce se závislými. 2011 - 2015 psychoterapeutický výcvik v KBT, KBT - Odysse Psychoterapeutický výcvik. 1998-2002: Akreditovaný sebezkušenostní výcvik v psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii, komunitní výcvik se zaměřením na arteterapii, 543 hodin. Pracovní zkušenosti. 2007: Vedení semináře Emoční inteligence pro vysokoškolské studenty Univerzity Tomáše Bati, Zlín. 2006 Absolvoval výcvik ve psychoanalyticky orientované skupinové (1992-1998), individuální (1997-2004) a párové (2008-2010) psychoterapii, od roku 2006 je kandidát psychoanalytického výcviku České psychoanalytické společnosti. Vyučuje na Katedře psychologie FSS MU v Brně psychoanalýzu a psychoanalytickou psychoterapii PCA Institut Praha nabízí komplexní dlouhodobé výcviky v psychoterapii a poradenství. Získané zkušenosti mohou být aplikované v oblastech psychologie, lékařství, sociální práce, pedagogiky, mezikulturních komunikací, managementu a dalších. Výcvikové programy Institutu mají akreditaci pro zdravotnictví udělovanou. Psycholog a terapeut v Brně a v Praze - Mgr. Štěpán Borkovec. Vážení návštěvníci, vítám Vás na svých stránkách. Pokud hledáte odbornou psychologickou pomoc - procházíte obtížnou životní situací či trápením, rád Vám pomohu s řešením nebo nabídnu aktivní psychický rozvoj

Psychoterapie | Brno a Blansko | Jana Kolečková Schmerglová

Gestalt Studia - komplexní psychoterapeutický výcvi

 1. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v Institutu pro skupinovou terapii - INSTEP, akreditován jako psychoterapeutický program (5 let, 850 hodin) u České psychoterapeutické společnosti. Pracoval jako psychoterapeut v chráněném bydlení pro závislé na alkoholu a s dětmi z rodin se závislostní problematikou
 2. psychologické poradenství a terapie v Brně . Vzdělání, výcvik: 2016 - 2018 postgraduálnívýcvik v Gestalt terapii s dětmi a adolescenty; 2013 - 2017 psychoterapeutický výcvik Solutions Focus, na řešení orientovaná terapie; 2012 postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví (trvá
 3. Potkejme se v Brně nebo na Skypu. Absolvovala jsem tříletý psychoterapeutický výcvik v satiterapii (terapie všímavostí). Jsem absolventkou akreditovaného koučovacího výcviku. Léta jsem se věnovala pomoci lidem s poruchami příjmu potravy - osobně, na telefonické krizové lince a v internetové poradně, pořádala jsem.
 4. Psychoterapeutický výcvik - Terapie v postmoderně * 750hodinový výcvik [5 let], certifikace Česká asociace pro psychoterapii * částka je splatná v půlročních intervalech v částce 16940,- * Termín prvního setkání je 8. - 10. 2. 2017 v hotelu Bor ve Lhotě u Staré Boleslavi. Na tomto místě se budeme scházet po celých 5 let
 5. vzdělání: Masarykova univerzita Brno, obor psychologie; terapeutický výcvik: Systematický psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha; kurzy: Práce s třídním kolektivem, Práce s terapeutickými kartami, Práce s pískovištěm, pravidelné supervize; Mgr. Vratislav Holeček. odborný garan
Dorty se sportovní tématikou — dorty se sportovní

lucie.voseckova@ratolest.cz +420 777 984 042 třída Kpt. Jaroše 7b, 602 00 Brno Vzdělání: bakalářské studium Sociální práce, UHK , magisterské studium Sociální práce a sociální politika, FSS MU Brno Profesní vzdělávání a kurzy: Psychoterapeutický výcvik v transakční analýze (ĆATA, EATA), Výcvik Supervize v pomáhajících profesích (Asociace vzdělavatelů v. Co znamená psychoterapeut ve výcviku? Toto označení znamená, že navštěvuji psychoterapeutický výcvik, pravidelně se v této oblasti vzdělávám a na moji práci dohlíží zkušení supervizoři. Mohu terapii kdykoli ukončit? Samozřejmě. Rozhodnutí je na vás

ČIB - výcvikový program biosyntetické psychoterapi

systemický přístup, konzultace a vzdělávání, psychoterapeutický výcvik. Umění terapie. Komplexní psychoterapeutický výcvik s tradicí od roku 2001. 850 hodin výuky v průběhu 5 let Psychologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - titul Mgr. Psychoterapeutický výcvik v biosyntetické terapii (2019-2023, probíhající) Výcvik duly u sdružení České duly (2015-2017) ZKUŠENOSTI. Školní psycholog na Základní škole Břeclav, Slácká 40 (2016 - doteď kurz Kognitivní poruchy a demence (Brno 2011, 2012) certifikovaný kurz Wechslerovy inteligenční škály pro dospělé (2011) certifikovaný kurz v Rorschachově metodě (Brno 2009-2011) psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii, akreditace MZ ČR (2007-2011) kurz transakční analýzy (České Budějovice 2009 Pozvánka na připravovaný 5-letý Komplexní psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu. Plánovaný začátek listopad 2021, pořádá spolek Narativ ve spolupráci s organizací Zahrada 2000

Životopis :: ARTETERAPIE

Masarykova Univerzita v Brně - Psychologie, Speciální pedagogika, Tělesná výchova Psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii (600 hodin) Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze (IPIPAPP) Výcvik v motivačních rozhovorech (Sdružení pro motivační rozhovory, 72 hodin Psychoterapeutický výcvik - Terapie v postmoderně Komplexní 750hodinový výcvik v psychoterapii s certifikací České asociace pro psychoterapii. Postmoderní přístup k realitě umožňuje nenásledovat jen jednu školu, ale dává svobodu k vytváření vlastního terapeutického přístupu

Psycholog Brno Mgr. Kamila Zieglerová. Jsem psycholožka a terapeutka s vlastní praxí v Brně. Vystudovala jsem psychologii na FF MU v Brně a následně jsem absolvovala čtyřletý psychoterapeutický výcvik na ISZ Praha. Číst dá Střední zdravotnická škola, obor dětská sestra. Specializace - Pss ošetřovatelská péče v psychiatrii (NCO NZO Brno) psychoterapeutický výcvik (NCO NZO Brno) Sociálně psychologický výcvik (IPIPPAP Olomouc) Muzikoterapie (IPIPPAP Olomouc) Léčebná rehabilitace. registrovaná všeobecná sestra. odborné zaměření. vrchní. 2002 - 2007 psychoterapeutický výcvik SLEA: Logotrerapie-Existenciální analýza. 2002 - 2005 Mgr. Psychologie, FSS MU Brno. 1999 - 2002 Bc. Psychologie, sociální politika a sociální práce, FSS MU Brno ( další krátkodobější odborné stáže a výcviky Vystudovala jsem psychologii na MU v Brně. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik a dále se vzdělávám. Pracovala jsem v Krizovém centru. Od roku 2012 pracuji v Dětské nemocnici. Spolupracuji s organizací DEBRA, pomoc lidem s nemocí motýlích křídel. Lektoruji pro vysoké školy a pro b-creative Absolvoval psychodiagnostický a psychoterapeutický výcvik (výběr): 1983 - 1984 Rorschachova metoda (PhDr. Jan Ženatý), Praha; 1989 - 1990 Rorschachova metoda - semináře (PhDr. Jan Ženatý), Brno; 1988 - 1993 SUR, výcvik ve skupinové psychoterapii; 1989 - 1996 KIP, výcvik v katatymně imaginativní psychoterapi

2010 - 2014 Psychoterapeutický výcvik v Gestaltpsychoterapii Dialog 2005 - 2006 Diagnostika Rorschachovou metodou, PhDr.A.Polák a PhDr.I Obuch 1998 - 2002 Psychoterapeutický výcvik v rodinné systemické terapii Brno 2000 Ukončeno specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie, klinický psycholog 1992 - 1997 FF MU Brno obor. Hana Boudová | Brno, Jihomoravský, Česko | Psychoterapeutka a psycholožka | 168 spojení | Zobrazit úplný profil uživatele Hana na LinkedIn a navázat spojen Potřebujete-li pouze psychoterapeutickou péči, hledejte někoho z nás, kdo má psychologické vzdělání (Mgr. nebo PhDr.) nebo psychoterapeutický výcvik. Potřebujete-li pouze speciálně pedagogickou péči, hledejte někoho z nás, kdo má pedagogické vzdělání (Mgr. nebo PaedDr.) a případně terapeutický výcvik Magisterské studium jednooborové psychologie (MUNI Brno) + bakalářské oboru režie a scénáristika (UTB Zlín) Pětiletý psychoterapeutický výcvik Integrace v psychoterapii (nyní poslední ročník), řada workshopů a kurzů týkajících se oboru (blíže zde).Kandidátní členství České asociace pro psychoterapii.; Pracovní zkušenosti z neziskového sektoru a z nemocnice.

SUR - institut pro vzdělávání v psychoterapii

psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru, 548 hodin, akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J. Evangelisty Purkyně; probíhající výcvik v individuální psychoanalytické psychoterapii; roční kurz Kreativní terapeutický tanec, Moveart Brno Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Gestalt terapii, jsem členkou České asociace pro psychoterapii. Jako Gestalt terapeutka věřím, že cesta k osobní změně vede skrze osobní zkušenost tady a teď. Proto vedu klienty k tomu, aby důvěřovali tomu, co jim říká jejich tělo, co cítí a co si myslí systemický přístup, konzultace a vzdělávání, psychoterapeutický výcvik. Umění terapie. Komplexní psychoterapeutický výcvik s tradicí od roku 2001. 850 hodin výuky v průběhu 5 let

Carl Rogers PC

 1. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Masarykově univerzitě v Brně; Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v akreditovaném programu Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (PCA) Úspěšně jsem ukončila certifikovaný kurz Rorschachovy metod
 2. Sebezkušenostní výcvik ve vedení tříd a skupin osobnostního rozvoje KVP se bude otevírat na podzim roku 2021. Přihláška ke stažení zde: PŘIHLÁŠKA KVP VI.doc (35840) Po vyplnění zašlete na e-mail: h.vrbkova@seznam.cz. Více informací k průběhu na záložce vlevo: Praktický průběh výcviku a V čem je KVP jiné
 3. Komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii 500 hodin Pdf UK Praha; Evangelická akademie Brno - Vyšší odborná škola sociálně - právní, Opletalova 6, 602 00, Brno (DiS) psychoterapeutický výcvik v Kognitivně-behaviorální terapii (2012 - 2017) Pracovní zkušenosti
 4. Pocházím z Uherského Brodu, ale působím už řadu let v Brně, kde jsem také vystudoval magisterskou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Následně jsem absolvoval pětiletý Výcvik integrace v psychoterapii , který mě naučil vypěstovat si vlastní psychoterapeutický styl a volit pro klienty řešení.
 5. Psychoterapeutický výcvik v systemických přístupech v psychoterapii - Umění terapie jsem dokončila v roce 2007 a od té doby nabízím psychologické poradenství lidem v soukromé praxi. Absolvovala jsem 1. a 2. level výcviku v Narativních přístupech k psychoterapii

ČMPS - Kursy - výcvik

Terapeutický tým (specialisté pro obory psychiatrie, dětská klinická psychologie, klinická psychologie) MUDr. Kateřina Baziková Vzdělání Fakulta dětského lékařství UK (dnes 2. LF UK) 1 atestace všeobecná psychiatrie, 2. atestace dětská a dorostová psychiatrie, funkční specializace v psychoterapii (IPVZ Praha) PCA Institut Praha Odborné zaměření psychiatrie. Jednooborovou psychologii jsem vystudovala na FF MU v Brně. Po promoci v roce 1998 jsem dlouhou řadu let pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně Brno. V letech 2004 až 2008 jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii a v letech 2014-2015 postgraduální výcvik v Gestalt terapii dětí a adolescentů Jmenuji se Jan Kozák, vystudoval jsem Vyšší odbornou školu sociální na Kotlářské ul. v Brně a Fakultu sociální studií na Masarykově univerzitě v Brn Psychoterapeutický výcvik SUR. V letech 2007 - 2011 absolvoval sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR v komunitě KOV IV. Délka výcviku: 604 hodin

Mgr

Další odborné vzdělání. Akreditovaný psychoterapeutický výcvik v analytické psychologii C. G. Junga - ČSAP (od 2010) Cesta hrdiny - 50 hod. sebezkušenostní kurz Breta Stephensona: přechodové rituály v terapii (2016) Muzikoterapie - 40 hod. pod vedením M. Gerlichové Mgr., PhD. (2015) Sandplaying v práci s dětmi - pod vedením Mgr. Aleny Vávrové (průběžně od 2015 2020 - současnost Dětská nemocnice Fakultní nemocnice Brno, Klinika dětské onkologie, psycholožka ve zdravotnictví Psychoterapeutický výcvik 2017 - současnost PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK V LOGOTERAPII A EXISTENCIÁLNÍ ANALÝZE |, IPIPAP Psychoterapeutický výcvik zaměřený na psychologickou problematiku nemocných a thanatologie. 1995 Metody a techniky práce s rodinami. 1997 Interpersonální kotvení - focusing II. 1997 Psychodrama, sociodrama, satidrama. 1997 Satiterapie tancem. Výcvik v supervizi. 2003-2013 výcvik v integrativní supervizi ČIS, absolvent s. • Střední zdravotnická škola a následná psychoterapeutická specializace na IDVPZ Brno • Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze • komplexní vzdělání v psychoanalytické psychoterapii v ČSAP Brno. Výcviky • psychoterapeutický výcvik ČSAP • krátkodobé psychoterapeutické kurzy a výcvik

Výcvik - ČSA

Systemický výcvik v rodinné terapii Místo konání:: Duchovní centrum Vranov u Brna Postmoderní a dialogické přístupy 06 říj 2021 Speciální akce SOFTu Sympozium rodinné terapie 2021 Komplexní psychoterapeutický výcvik v Otevřeném dialogu Místo konání::. Nebo jestli takovou vůbec znají. I to může leccos napovědět. Obecně je nutná obezřetnost při výběru psychoterapeuta a odpovídající vzdělání a psychoterapeutický výcvik je vhodné očekávat a vyžadovat. Nekompetentních dobrodruhů je zkrátka příliš mnoho Systemický výcvik v rodinné terapii je komplexní psychoterapeutický výcvik se zaměřením na současné kolaborativní a dialogické směry. Výcvik má dvě základní větve. První, určená především pro klinické psychology a lékaře, je akreditovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí a. Jednooborová psychologie, Filosofická fakulta Masarykovy university Brno (1991 - 1996) Specializační zkouška v oboru klinické psychologie (1999) Funkční specializace pro psychoterapii (2003) Další vzdělání, psychoterapeutické výcviky. Systematický psychoterapeutický výcvik ve skupinové analýze (od 1996 Psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (Institut Gestalt Dialog, Brno, absolvováno 450 hod, sebezkušenost, teorie a supervize) 2006 - 2011: Psychoterapeutický výcvik v Rodinné a systemické terapii (IRT, FN Motol, Praha, teorie a praxe (460 hod) a supervize (150 hod)

They don't really care about us text, they don't care

IAPSA Institut aplikované psychoanalýzy - Iapsa

PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK. 2005 - 2009: František Matuška, V&T institut HERMÉS Praha, výcvik akreditován ČPS pro oblast zdravotnictví) Brno) 2005: Výcvik v internetovém poradenství (Modrá Linka, Brno) 2004: Sociálně psychologický výcvik ve skupině (PhDr. Oldřich Tegze Absolvoval psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze a rovněž v PCA (Rogersovská psychoterapie). Dlouhodobě se věnuje vzdělávacím projektům v oblasti duševního zdraví a krizové intervenci. Absolovovala specializační studium v Brně - ošetřovatelská péče v psychiatrii. Pracovala v psychiatrické léčebně Bohnice.

Absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v integrativní skupinové psychoterapii a dvouletý výcvik psychosociálních dovedností. Je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v rodinné integrativní terapii. Brno: Setkání se budou konat v poradenském centru Triáda, na adrese: Orlí 516/20, Brno. Satiterapie je léčba všímáním si skutečně probíhajících procesů prožívání, které se vyskytují mimo dosah slov. Řešení problémů a potíží jde v satiterapii ruku v ruce s vytvářením bezpečného osobního zázemí a s kultivováním konkrétních dovedností pro kompetentní zvládání života PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela se zavazuje zpracovávat osobní údaje svých klientů v souladu s právními předpisy, a to pouze za účelem zajištění služeb klinického psychologa a psychoterapeuta pro zajištění komplexních psychologických vyšetření, psychologických a psychoanalytických konzultací, dále forenzního psychologa za účelem vypracování expertních. Psychoterapeutický výcvik Psychoterapeut pracující metodou biosyntézy. 2000 - 2005. FF MU Brno Mgr. Psychology. Jazyky angličtina -Skupiny Johnson & Johnson CEE Johnson & Johnson CEE -Psychoterapie.

O nás - ODYSSEA - Mezinárodní institut KB

Psychoterapeutický výcvik v body-psychoterapii. 418 likes · 13 talking about this. Dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v body-psychoterapii, založený především na biodynamické psychoterapii Gerdy.. Vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. v letech 2010 - 2016 absolvoval systemický psychoterapeutický výcvik v institutu GI Systém. Od roku 2014 pracuje u jihočeských hasičů jako psycholog. Věnuje se psychodiagnostice, krizové intervenci a psychoterapii. 2 roky vypomáhal s terapií jako dobrovolník v. Mám ukončený psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii, který zohledňuje individualitu klienta a jeho potíží. Mám ráda práci se snem a imaginací. 1999-2007 Vojenská nemocnice Brno (lékařsko - psychologické oddělení) 2006-2007 Privátní psychologická ambulance Kroměří

MUDr

BIP - Brněnský Institut Psychoterapie, o

Pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoanalytické psychoterapii (IAPSA) Systemický jednoletý výcvik v arteterapii . Praxe: Drop-in - léčba závislostí . Klinika ESET - stacionární léčba psychóz, skupinová psychoterapie hraničních poruch osobnost

O mne :: Eva PisárováNarativPsychoterapie Nymburk - PhDr