Home

Pády čj

Pády podstatných jmen - Slovní druh(y

Slovní druhy .cz » Pád

 1. Urči pády podstatných jmen. Přiřaď správně tato slova. dům; okno; střecha; bez schodů.
 2. Podstatná jména: pády - Podstatná jména: pády - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů
 3. PROČ se učit pády a pádové otázky. V 2. díle našeho seriálu se podíváme na důvody, proč se ve škole vlastně učíme pády a pádové otázky. Možná budete překvapeni, v čem všem nám může být tato znalost užitečná
 4. ) ke slovesu či jiným větným členům.. Čeština rozlišuje 7 pádů. V jiných jazycích některé z nich chybí nebo se naopak vyskytuje řada pádů, které nezná čeština. Tradičně uváděné pořadí může být v mluvnicích jiných jazyků od češtiny odlišné, proto se pro.
 5. PRAVIDLA - Pádové otázky. Učivo nižších ročníků základní školy - pádové otázky. Přesto stále dělají problémy mnoha lidem a je to vidět na jejich textech. Připomeňte si je v našem stručném přehledu
 6. Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,

Pády podstatných jmen. 1. pád - Kdo, co? 2. pád - Bez koho, čeho? 3. pád - Ke komu, čemu? 4. pád - Vidím koho, co? 6. pád - O kom, o čem? 7. pád - S kým, s čím Pády se v jazyce využívají k vyjádření vztahu mezi jmény (podstatnými jmény i zájmeny) a jinými větnými členy. Počet a pořadí pádů závisí na jednotlivých jazycích. V okamžiku, kdy se pády použijí, se dají rozlišit dva druhy pádů. Prvním typem je pád přímý a druhým je pád nepřímý. Přímý pád.

Test: Určování pádu 2. Vydáno dne 11.07.2009 od Jana Skřivánková. V tomto testu si můžete vyzkoušet, jestli umíte určovat pády podstatných jmen Vzory a skloňování. Popis stránky *. • Podstatná jména, skloňování a vzory podstatných jmen, mluvnické pády, pádové otázky. • - český jazyk online, gramatika. Posunout na obsah. home » gramatika » vzory podstatnych jmen. Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky. Určíme rod podstatného jména Vazby předložek se jmennými pády. České předložky se pojí vždy s určitými pády jmen. Nikdy se nepojí s nominativem (1. pádem), který se primárně používá k vyjádření podmětu.Výjimku tvoří předložky cizího původu (kontra, versus atd.). Žádné předložky se též nepojí s vokativem (5. pádem), který se používá k oslovování

Ostatní číslovky základní (od číslovky 5 až 99, sto, tisíc, milión, miliarda) mají povahu podstatných jmen a vyjadřují různé pády a od číslovky sto i číslo (dvě stě, tři sta, dva tisíce). Sloveso vztahující se k číslovkám 5 až 99 má tvar středního rodu (pět žáků bylo vyznamenáno) 4. TŘÍDA | 03 - ČJ: Pády

Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat Pády podstatných jmen: 10: Zobrazena cvičení 1-10 (10 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat členy * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv. Zadat.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. PÁDY procvičovací prezentace | Obecné denní zprávy Můžete si zobrazit další související zprávy pády podstatnýc Pády. kolíčkování - pády podstatných jmen. Více o produktu. TŘÍDA. 1. stupeň ZŠ. PŘEDMĚT. Český jazyk ČJ - pravopis. TYP MATERIÁLU. Kartičky. TYP SOUBORU. PDF Máte potřebný program k otevření souboru? Počet stran: 15 | 4.25 MB. 44 K

čj pády ČJ - pády podstatných jmen - zatím se jen seznamujeme v úterý jsme psali čtvrtletní písemku a ve středu si ji opravím. Procvičujeme pády podstatných jmen - aktivnizak. Pomůcka Pádicí hadi umožňuje sestavit 6 různých hadů, každý z nich obsahuje 9 slov na deseti kartičkách k určení pádů podstatných jmen 3. ročník Čj. Opakování druhého ročníku: Tvrdé a měkké souhlásky: Školákov - různé Pády - přiřazován. ČJ - pády podstatných jmen - zatím se jen seznamujeme v úterý jsme psali čtvrtletní písemku a ve středu si ji opravím. Procvičujeme pády podstatných jmen - aktivnizak. Pomůcka Pádicí hadi umožňuje sestavit 6 různých hadů, každý z nich obsahuje 9 slov na deseti kartičkách k určení pádů podstatných jmen Nov 17, 2016 - Mluvnické pády - přehled ke stažení a vytisknutí. Jakmile budou k dispozici výsledky automatického dokončování, pomocí šipek nahoru a dolů je můžete zkontrolovat a stisknutím klávesy Enter vybrat

Školní hrátky: Pády podstatných jmen + písemné sčítání

(Nejen) na gympl s Eliškou | ČJ - 10: Slova souřadná, nadřazená a podřazená | Nejnovější zprávy o slova podřazená by Andy Boris 23/08/2021 by Andy Boris 23/08/202 1. TRÉNOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍH - z učebnice ČJ 106/29 jsme nacvičovali také pády, ale v menším rozsahu. ČJ - PS 16/4 + 19/2 DOMÁCÍ ÚKOL PRO 2.SKUPINU ČJ-PS str. 16/4, 19/2....slovesa do mřížky: skáče, létá, houká

Pády podstatných jmen - skolakov

Sdružení rodičů Montessori Zlín. třída Montessori M III tř.uč. Mgr. Karin Frýdlová Havlíčkovo nábř.3114 760 01 Zlín frydlova@zskom1.c použití: prověření učiva, procvičování, pády podstatných jmen POPIS AKTIVITY: Materiál obsahuje 3 testíky po 10 slovních spojeních. Úkolem žáků je určit pády u tučně vytištěných podstatných jmen. Na jednom listu A4 je připraven test k nakopírování pro 6 žáků Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. Pozor na některé výjimky (například dítě: rod střední, vzor kuře vs. děti: rod ženský, vzor kosti) Střední ro

 1. Pády. Ilustrovaný přehled pádů na wwww.mojecestina.cz. Urči pád podstatných jmen (5 cvičení po 10 větách) - 1. cvičení, 2. cvičení, 3. cvičení, 4. cvičení, 5. cvičení. Ručičky - u podtržených slov urči pád. Podstatná jména v obrázcích - urči pád (3 cvičení) Určení pádu podstatných jmen (3 cvičení
 2. Pády v němčině 30.11.2016 by Pepid · Žádné komentáře Němčina má narozdíl od češtiny jen čtyři pády, přesto je nutné se skloňování dobře naučit
 3. Čeština - úvod > Mně, mi, mě, mne. MNĚ, MI, MĚ, MNE. Mě, mne - 2. a 4. pád Mně - 3. a 6. pád. Ve 3. pádě se pak často volí tvar mi
 4. Pozor, tvary jako mojich, svojeho a podobně jsou nespisovné! Kratší tvary jako má, tvá, svá jsou většinou pociťovány jako stylově vyšší. Ve spojení s některými slovy označujícími párové části lidského těla (jako např. oči, uši, ruce, nohy) se v 7. pádu používají tvary zakončené -ma: tvýma očim

ČJ mě/mně: Zapamatování si toho, kdy se v češtině používá zájmeno mě a kdy mně: mě (2 písmena) se používá ve 2. a 4. pádě (ode mě, slyšel mě), což jsou násobky čísla 2; mně (3 písmena) se používá ve 3. a 6. pádě, což jsou násobky čísla 3. Naproti tomu často citovaná jiná mnemotechnická pomůcka. Urči správně pády: 1. pád 2. pád 3. pád 4. pád 5. pád 6. pád 7. pád (bez) pytle (u) oběda Petro! okno (v) lese (k) tetě zvoncích (do) řady stolům kaštany čápa zámek (o) řepě hřibech známkám doupata (v) rokli (o) žákovi domů květin ještěrka ramene (na) stůl (s) vlkem Bráško! housenku přírodu větev (k Pády se objevují u všech kategorií pacient ů, nezávisle na v ěku (Hlavá čková, Klementová, Macurová, 2012, s. 412) a pohlaví (Hsu et al., 2004, s. 169-178). Jen u d ětských pacient ů bývají pády čast ěji zaznamenány u chlapc ů (Harvey et al., 2010, s. 531). Izraelští auto ř

Podstatná jména: pády - Procvičování online - Umíme česk

 1. Pasáž z dokumentárního cyklu Národní divadlo: Mýtus a realita seznamuje s historií Národního divadla. Přibližuje období po okupaci Československa sovětskými vojsky a počátek tzv. normalizace. Pojednává především o scéně činohry a opery Národního divadla a jejich vývoji po roce 1968
 2. Čj Procvičování vyjmenovaných slov po B, L, M a Z (online v pondělí) Opakování podstatných jmen (online v úterý), Pády - učebnice str. 60/1, 2, 3 (online ve středu) Pády - učebnice str. 61/3 (online ve čtvrtek) Procvičování pádů podstatných jmen (online v pátek pracivní listy 24.1. Mail test vyjmenovaná slova po B a.
 3. U ostatních číslovek se řídíme již známými vzory. Číslovky jsou slovní druh, který je možné skloňovat podle vzorů podstatných jmen, přídavných jmen i zájmen. K tomu, abychom k číslovce přiřadili správný vzor, je nutné si říci další pády kromě prvního a najít shodu ve tvarech
 4. Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit

Určování pádů - Moje čeština - Čeština na internetu zdarm

Hledáte Záložka - Pády a pádové otázky od Petr Kupka? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí Pracovní list ČJ - Úterý 5. 5. 2020 1) Opakování - doplň pády u podstatných jmen do sklepa bát se lvů s péčí vidím okno mám strach lahev vody s mamkou Mami! znám lidi pes vrčí v koši bez známky bez lásky o myšce maluji obra

ČJ - v hodině jsme procvičovali pády a přiřazování podstatných jmen ke vzorům. OFFLINE: - PS 2. díl žlutý: str. 2/cv. 1a,b str. 2/cv. 2 - učit se vyjmenovat vzory podstatných jmen - procvičit si určování pádů u podstatných jmen ZDE:PÁDY - určování. STŘEDA A Opakujeme pády podstatných jmen. Skloňujeme podstatná jména. 1. Zopakuj si pádové otázky zpaměti. 2. Procvičení pádů: Procvič doma určování pádů online; Procvičení pádů v prezentaci, která je jen pro online hodin

Čj - pády - skloňování podstatných jmen + určení pádu ve větě (Princezna žila v zámku.) Práce se slovními druhy - např. sestav následující větu: 2 1 5 (přídavné jm., podstatné jm, sloveso) M - dělení se zbytkem (číslem 8) str. 15- manipulace, ukázkové příklady (hry s bonbóny Čj - pracovní list (dnešní příloha) lístky - pády a pádové otázky (na jedničku) M - pracovní sešit. pracovní list - příloha č. 5 (22. 3.) Prv - pracovní sešit . Čj - pracovní list - dnešní příloha - Rozcvičky s pády - cvičení 2. procvičuj Rozlety a pády Národního divadla: Požár a znovuotevření Národního divadla. délka videa 08:29. Pasáž z dokumentárního cyklu Národní divadlo: Mýtus a realita seznamuje s historií Národního divadla. Přibližuje okolnosti přeměny Prozatímního divadla na Národní divadlo, vyhoření Národního divadla a jeho znovuotevření Vyjmenuj vyjmenovaná slova po B ., Co jsou to podstatná jména?, Vyjmenuj všechny slovní druhy., Co jsou to slova souznačná? Uveď 2 příklady., Co určujeme u podstatných jmen? Uveď příklad., Vyjmenuj vyjmenovaná slova po L., Vyjmenuj pády s pádovými otázkami., Co jsou to slova mnohoznačná

17 Best images about ČJ - SLOVNÍ DRUHY on Pinterest

ČJ - PÁDY - poslala jsem v příloze (práci v učebně jsem už oznámkovala) Přeji krásný víkend a těším se v pondělí! :-) Markéta Studničková. Práce 12. - 21.4. DÚ - UŽ JSME SI PSALI MINULÝ TÝDEN PÍSANKA 1 . PONDĚLÍ - str.9 ÚTERÝ - str. 10 STŘEDA - str. 11 ČTVRTEK - str. 18 PÁTEK - str. 1 ČJ - VS - P(2) + pády (cv.2) + můžeš si vyzkoušet anagram - VS-S M - pr.s. 15/2,3,4+sloup. + dělení se zbytkem (2-8) + sčítání desítek bez přech. + odčítání des. bez přech. 22.2. ČJ - VS - P(1) + pády (cv.1) , můžeš si udělat šibenici + procvičit skloňován. 22. 5. 2020. https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=03.+Slovn%C3%AD+druhy&topic=02.+Spojky#. 18.1. budu na online ČJ zkoušet ústně: co jsou podstatná jména, co u nich určujeme (pády, čísla, rody, vzory). Také bude v pondělí v 10:15 referátová hodina. Nachystejte si prosím referáty ke knihám, kdo ještě nereferoval tohle pololetí o žádné knize, měl by nám nějakou představit

Mluvnický pád - Wikipedi

použití: čísla 0-20, řazení čísel, porovnávání, didaktická hra, numerace do 20 OBSAH MATERIÁLU: •21 barevných karet s mouchami a čísly 0-20 v 10 barevných kombinacích •2 černobílé karty pro vepsání čísel dle vlastní potřeby •formát jedné karty A5 •náměty k využití karet Karty využijete i v jiných předmětech, např.: ČJ - pády (karty s čísly 1-7. Nezapomeňte si vyklidit skříňku, odnést domů cvičební úbor, ručník a věci na výtvarku. Přineste si na to igelitku. Zítra rozdáváme učebnice pro 5. ročník, nebude jich málo, vezměte si normálně aktovku Český jazyk. VY_32_INOVACE_001. ABECEDA. Anotace. Tisk PL do PDF. VY_32_INOVACE_002. VYJMENOVANÁ SLOVA PO B. Anotace. Tisk PL do PDF 7. Malá Liduška seděla na saních. 8. Večer se přihnala bouře

Sklonovani sloves levně | Blesk zboží | Education math

PRAVIDLA - Pádové otázk

9/12 úkol do ČJ, pády v OC, je to domácí úloha, musí být dnes do 19 h, potom si ji zkontroluju. Pokud je nějaký předmět 1 x týdně, platí, že mají na úkol téměř týden. Do geometrie, kterou máme pouze v pátek, mi přinesli někteří úkol už v pondělí malé nebo VELKÉ písmeno Rozděl slovo na slabiky Doplň u ú ů souhrn Seřaď slova od A do Ž 1 Seřaď slova od A do Ž 2 Seřaď slova od Ž do A 1 Seřaď slova od Ž do A 2 Vyjmenovaná slova po B Vyjmenovaná slova po L Vyjmenovaná slova po M Vyjmenovaná slova po P Vyjmenovaná slova po S Vyjmenovaná slova po V Vyjmenovaná slova po Z Vyjmenovaná slova souhrn Doplň i í y ý. ČJ - zopakovali jsme si rody a u mužského si vysvětlili životnost. Životnost se určuje pouze u mužského rodu, osoby a zvířata jsou rodu životného, věci - neživotné. Uč. str. 78- přečíst žlutý rámeček, ústně udělat 78/ cv. 1, Odkazy na procvičování učiva a různé zajímavost

112 best images about Přípravy a pracovní listy ČJ on

Video: Umíme česky - Online procvičování češtin

Pády podstatných jmen skolaposkole

Kontrolní práce z ČJ Vyjmenovaná slova, homonyma, pády, slovní druhy ID: 1478871 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 3. - 4. ročník Z procvičuj si stále pády-odkaz dole; výuka on-line Uč -s.47 Uč s. 55-písemná práce -45 minut-ohodnoť se-poslat PS s.45/celá-poslat on-line výuka Uč-s.48 Pracovní list pády Změna vyučování on-line, ve středu mám školen čeština: ·myšlenka, nápad To je dobrá idea.· představa fixní idea· vůdčí myšlenka idea humanismu·nápad angličtina: idea esperanto: ideo finština: idea, ajatus francouzština: idée ž maďarština: ötlet němčina: Idee ž ruština: идея slovenština: idea ž — ČJ - pády podst.jmen, zadání v google učebně M - zaokrouhlování na stovky a na tisíce, zadání v google učebně . 12.1. - úterý ČJ - pády podst.jmen, zadání v google učebně PŘ - stromové patro, zadání v google učebně . 11.1. - pondělí ČJ - vypravování podle obr.osnovy, zadání v google učebn Čj Pády a slovesná osoba, číslo a čas (online v úterý), vyjmenonvaná slova - procvičování (online středa) Vyjmenovaná slova - pracovní list (online čtvrtek), čítanka - práce s textem pracovní list 11.4. Mail Aj 1 uč. str. 45 - 46 9.4. Teams Žiž PS str. 57 - 58 9.4. Teams AJ2 Colin in Comp., Rhyme time, Quizzy's questions.

63 best ČJ - SLOVNÍ DRUHY images on Pinterest | Autism

Pád

10:00 - 10:45 ČJ samostatná práce dle zadaného úkolu v Teams (procvičování pády, vzory, koncovky podst. jm.) 11:00 - 11: 40 ČJ online - skupina A (procvičování pády, vzory, koncovky podst. jm.) 11:00 - 11: 40 ČJ online - skupina B (koncovky a vzory podst. jmen rodu ženského + procvičování r. stř.) Úter Někdy je zapotřebí určovat podle množného čísla (kvůli vzoru soudce, který má v jednotném čísle pro 1. a 4. pád stejný tvar, i přestože je životný; rozdílný tvar je jen v čísle množném).. Není dobré spoléhat se na přirozenou životnost: sněhulák - 1. pád - sněhulák, 4. pád - sněhuláka - pády se neshodují, jedná se tedy o životnos ČJ - 6.B (28) ČJ - 6.A (38) - jména zakončená na -us, -ius mají ostatní pády zpravidla bez us, ius: cyklus - cyklu génius - génia cirkus - cirkusu! - pozor! Tvary (napsat bez) datumu, (fotky z) album, (jet do) centrumu jsou nesprávn é.

Procvičuj učivo na AlfBook (www.alfbook.cz) - 3. ročník, ČJ, Pády podstatných jmen 1, 2 Písanka - str. 17 - Psaní vět ve správném pořadí str. 18 - Psaní pravdivých vět tení - čtení vlastní knihy Čítanka str. 63 - 65: Dášenka čili život štěněte Odpověz ústně na otázky k článku Předložky a pády. Každá předložka se pojí s určitým pádem, buď s jediným, nebo s několika. Předložky nevlastní se pojí s 2. pádem (kolem lesa, vedle domu, místo očí, kromě neděle, pomocí přátel) test Skloňování podstatných jmen ( Čeština) Test vyzkoušen 58856 krát, průměrný výsledek je 41%. Dám si vepřové maso s (hranolky). Tento muž se zabýva záhadnými (smrti). Ukážu vám, jak vypadá automobil bez (rez). Chlapec odevzdal výkres bez načrtnutého (kužel). Ze (sen) mě probudil hlasitý řev. Byl jsem s (rodiče.

Znáte jaké máme pády u podstatných jmen a jak se určují? Procvičit znalosti si můžete v tomto dokumentu. Průřezově otestuje Vaše znalosti zejména z látky ČJ - ZŠ. A následně si můžete dle výsledku nastavit Váš soukromý studijní plán Pády - pomůcka. 3.Procvičování pádů. 4. Geometrie - procvičování obvodu trojúhelníka. 5.PR- procv. rostlin. Český jazyk - nové učivo, pád podstatných jmen. Učebnice str. 75 si pročti, pádové otázky si vypiš do sešitu ČJ- do ČJ - Š napiš: Uč. 75.

Obrázkové rébusy | Reni, Cards, SchoolZákladní a Mateřská škola Mendelova | Týdenní plán5

Vzory smutečního projevu. Státní příslušnost. Plná moc Česká pošta. Byste nebo by jste. Větné členy - přehled. Kdy je potřeba ověřená plná moc. Plná moc k zastupování. Moji a mojí v pravidlech českého pravopisu. Diktáty pro 7. třídu ZŠ. Přání k narozeniná JAZYKOVĚDA - ČJ Abychom si rozuměli II. Akademický slovník cizích slov aldwin: Historické pády a vzestupy ělič: Přehled nářečí ČJ lažek: Přehledy učiva ZŠ (ČJ) o v slovnících nenajdete vičení z českého jazyka vičení z českého jazyka - sl.druhy Československý biografický slovník Český etymologický slovní Test čj na i-y - vyjmenovaná slova. 13. 3. 2020. Ilona Švarcová Pády podstatných jmen. 3. 11. 2019. Ilona Švarcová. TEST V PAPÍROVÉ PODOBĚ. Na této stránce můžete získat testy jako dokument ve formátu PDF. Při každém požadavku na stažení dokumentu je Vám vytvořen nový dokument obsahující pět testů pro zvolenou skupinu. Každý test pak obsahuje náhodný výběr z testových otázek