Home

Kurz Radiační ochrany 2021

Kurz radiační ochrany XXIV

Kurz se koná ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 8.00 hod. Cena kurzu 2.057,- Kč včetně DPH . Každý účastník Osteologického kongresu se může Kurzu účastnit - stačí si ho zvolit v přihlášce v sekci: Doprovodné akce. Zájemce POUZE o výše uvedený Kurz radiační ochrany musí také vyplnit přihlášku,. Zaměření Kurzu: Další odborná přípravu pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro soustavný dohled nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření, a to generátorů záření v radiodiagnostice a intervenční radiologii na pracovišti II. kategorie, na němž se provádí lékařské ozáření. Kurzy pro osoby se zvláštní odbornou způsobilostí pro hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření a pro soustavný dohled pro oblast radioterapie byly spuštěny 15. 7. 2021. Během léta 2021 budou spuštěny následující kurzy: Další odborná příprava pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany - řízení a vykonávání hodnocení vlastností. 6 hod kurz další odborná příprava pro dohlížející osoby a osoby s přímou odpovědností nad radiační ochranou: 20.8.2021 on-line, viz výše 20 hod kurz odborná příprava před složením zkoušky pro zvláštní odbornou způsobilost (ZOZ) na SÚJB: možno začít 20.8.2021, viz výše a navázat další 2 dn Specializační kurz - Radiační ochrana pro aplikující odborníky (pro obor Radiologie a zobrazovací metody a obor Nukleární medicína) Specializační kurz - Radiační ochrana (11.8.2021) Základy intenzivní péče o pacienty s COVID-19 pro lékaře i nelékaře (25.8.2021

Radiační ochrana pro aplikující odborníky Termín: 8.9.2021 - 10.9.2021 Základní téma: Radiační ochrana - povinný kurz předatestačního vzdělávání. Pořádá: Radiologická klinika LF UP v Olomouci. Odborný garant: prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. Počet hodin: 24 Kapacita účastníků: 30 Akce je součástí specializačního vzděláván Specializační kurz - Radiační ochrana pro aplikující odborníky - radiační onkology v rámci specializačního oboru radiační onkologie (termín a místo konání: 8.11.2021-9.11.2021, Praha Školení Termín Čas Místo; Kurz Radiační ochrany - registranti 24.09.2021: 9:00: Praha: Objednat: Kurz Radiační ochrany - registranti 05.11.2021 kurz urČen pro Tento kurz má statut tzv. další odborné přípravy vybraných pracovníků na pracovištích s významnými zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na radiologických pracovištích určených k lékařskému ozařování, oboje včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zářič

kurz. Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS Z (TŘEMOŠNÁ) 27. 8. - 10. 11. kurz. Radiační ochrana při zásazích jednotek HZS P 28. 8. - 11. 11. kurz. Varování a vyrozumění ze zadavatele terminálu CENTRUM pro privilegované uživatele. 29. 9. - 11. 11. kurz Radiační ochrana. Kurzy radiační ochrany sloužící k odborné přípravě pracovníků, kteří vykonávají činnosti zvláště důležité z hlediska RO (dohlížející osoby, osoby s přímým dohledem nad RO, osoby řídící a vykonávající zkoušky zdrojů IZ) a k přípravě fyzických osob zajišťující RO registranta (zubní a veterinární pracoviště, pracoviště s. č.j. 5654/2021: X: X : neomezeně on line výuka nebo prezenčně. 21. - 23.9.2021 . DTO CZ, s.r.o. Mariánské náměstí 5/480, 709 00 Ostrava 47666439: Darina Šabacká d.sabacka@dtocz.cz . mobil: 724 217 370 . příprava fyzické osoby zajišťující radiační ochranu osoby, jejíž registrace pro zubní rtg zařízení byla provedena.

Účastnický poplatek: 3 000 Kč 1262007 Kurz Radiační ochrana (online živé vysílání) MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Místo konání: Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2. Termín: 22. 2. 2021. Účastnický poplatek: 1 000 Kč 1262008 Kurz Radiační ochrana (zrušeno) MUDr. Jiří Beneš, Ph.D Kurz radiační ochrany - opakovací Další odborná příprava pro činnosti zvlášť důležité z hlediska radiační ochrany. Kurz je určen pouze pro klienty, kteří jsou držiteli ZOZ pro soustavný dohled nad radiační ochranou při používání zdrojů ionizujícího záření v medicíně nebo průmyslu Specializační vzdělávání lékařů - kurz Radiační ochrana Radiační ochrana 24.3.2021 Bližší údaje Umístění: LF a FN Hradec Králové Datum: 24.03.2021, 8:00 - 15:0 Kurz radiační ochrany - Labský sál: 08:00 - 13:00: Kurz radiační ochrany: LÉKAŘSKÁ SEKCE - Velký sál: 13:00 - 13:45: Slavnostní zahájení : prof. MUDr. Kurz zvláštní odborné způsobilosti z hlediska RO . Školení a organizace zkoušek pro získání zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků v radiační ochraně podle Atomového zákona a vyhlášky 409/2016 Sb

Kurz Radiační ochrana v RDG pro držitele ZOZ - 15

Vzdělávání - kurzy — Státní ústav radiační ochrany, v

 1. KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2021; Název kurzu Termín kurzu; Lékařská první pomoc: 29.09. - 01.10.2021: Radiační ochrana: 06.10.2021
 2. Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta Na přání jsme pro Vás připravili sobotní výuku a to v termínu 11.9.2021. Kurz je určen stomatologům, veterinářům a pracovištím s kostními denzitometry, kterým poskytne veškeré potřebné informace k bezpečnému používání zařízení
 3. Číslo kurzu 1337 Radiační ochrana Maximální počet účastníků 45 Termín 20.05.2021 Místo konání Praha, 3. lékařská fakulta UK Místo zahájení Kurz se bude konat distančně.
 4. Pravidla radiační ochrany (příručka k e-learning kurzu) pdf: 4 522 kB: Zpětná vazba z provozních událostí RO: pdf: 1 460 kB: Online kurz Radiační ochrana v kontrolovaném pásmu : Testové otázky - KP JE - platné od 1.3.2021: pdf: 537 k
 5. 2021 Radiační ochrana 13.10.2021 - kmenový kurz. Datum konání: 13. 10. 2021 Maximální počet účastníků: 250 Celková cena: 1 000 K.
 6. Kurz představuje šestihodinovou další odbornou přípravu, která je požadována vyhláškou 409/2016 Sb., a to pro pracovníky, kteří vykonávají následující činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany

kurz radiační ochran

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta Kurz je povinný podle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vše s účinností od 1.1.2017 Srovnání některých částí VP z let 2005, 2009 a 2011 Kurz radiační ochrany v radiodiagnostice a radioterapii s absolvováním závěrečného testu a získání certifikátu (střední až vysoká úroveň znalostí) - 4 dny (VP z roku 2005) Kurz Radiační ochrany pro aplikující odborníky (VP z roku 2009 a VP z roku 2011) - 30 hodin. Lékař zařazený do VP 2005 musí absolvovat. Firma M.G.P. spol. s r.o. podle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb., platného od 1. 1. 2017, nabízí: odbornou přípravu a další odbornou přípravu pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany (dohlížející osoby, osoby s přímým dohledem nad radiační ochranou, osoby řídící a vykonávající zkoušky zdrojů. Kurz radiační ochrany - opakovac Zákon o zadávání veřejných zakázek 2021 - Praha Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy. Zákon o zadávání veřejných zakázek 2021 - Brno Praktické zkušenosti, výkladové a aplikační problémy Dobrý den, povolení pro pořádání kurzu radiační ochrany osoby zajišťující radiační ochranu registranta dosud nebylo uděleno. Předpokládáme, že se tak stane po 1.1. 2017, kdy začne platit nový atomový zákon

Vzdělávací kurz pro přípravu osoby zajišťující radiační ochranu registranta - dle § 21 vyhlášky č. 409/2016 Sb. • ceducation.c Kurz Radiační ochrany - zdravotnictví Odborná příprava vybraných pracovníků k vykonávání soustavného dohledu na radiodiagnostických pracovištích při provádění lékařského ozáření Kurz radiační ochrany ve stomatologii - 26.10.2018 nebo 16.11.2018 (JIŽ PROBĚHLO) Budějcký Rarášek ve stomatologii 2021 - 10.-12.9. 2021 Představenstvo OSK České Budějovic Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis kurzu & program kurzu Kurz radiační ochrany -Kdekoliv-Akreditovaný kurz Rekvalifikační kurz Školení a nebo seminář Kurz pořádá vzdělávací firma Téma kurzu nebo školení; Kurzy pro Energetické specialisty-Praha, Brn

2021 Radiační ochrana 07.04.2021 - kmenový kurz. Tato nabídka není nyní v prodeji. Datum konání: 7. 4. 2021 Maximální počet účastníků: 250 Celková cena:. Výuka bude probíhat v časech 8:30 - 16:30 na adrese Kaminského 12, Ostrava Jih. Přihlášky: Přihlásit se na kurz je možné do 17. 9. 2021 nebo do naplnění kapacity přes formulář níže. Bližší informace o kurzu obdrží účastník po podání přihlášky na e-mail. online registrace Radiační ochrana při zásazích jednotek Hasičského. záchranného sboru ČR P Cíl kurzu: Kurz je určen k periodickému opakování a prohlubování znalostí příslušníků HZS ČR, zaměstnanců jednotek HZS podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí, zařazených k výkonu služby na stanicích předurčených k likvidaci havárií. Kurz odborné přípravy pro fyzické osoby zajišťující radiační ochranu registranta. pořádaný společností IMEDA spol. s r.o. Náplň a účel kurzu: Podle zákona 263/2016 Sb. (Atomový zákon) je registrant povinen ustanovit osobu zajišťující radiační ochranu registranta (dříve dohlížející osoba)

Specializační kurz - Radiační ochrana - Detail vzdělávací

kurz Radiační ochrana kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství: 23.2.2021 23.2.2026: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ruská 85, Praha 10, 10005 Hlavní město Praha: Interní: kurz Lékařská první pomoc kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikac 30. 11. 2021 1. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha. Specializační předatestační stáž zakončená testem (stáž musí končit min. 30 dnů před atestací) 6. 4. - 16. 4. 2021 Onkologická a radioterapeutická klinika, LF UK a FN Plzeň . 18. 10. - 29. 10. 2021 1. LF UK, Nemocnice Na Bulovce, Praha. Kurz z radiační ochrany pro. Ve dnech 17.5. - 21.5.2010 se ve Školicím středisku HZS JmK v Tišnově pořádal ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč kurz Radiační oc.. Znalost základních pojmů s oblasti ionizujícího záření a radiační ochrany. Pochopení cílů a principů radiační ochrany. Elektronické kurzy v LMS 060-0019/01 Ochrana před zářením (2020/2021 ZS) Elektronické studijní opory. Studijní systém (EDISON

Přehled akcí v ČR Radiologická společnost ČLS JE

 1. Firma ATOMVET s.r.o. byla založena v roce 1996 na základě zkušeností veterinárních lékařů Martina Kareše a Vladimíra Jurka a zemědělského inženýra Michala Rutteho. Praxe v zoologické zahradě, na veterinární klinice i v zemědělských organizacích umožnila výběr přístrojů, které splňují náročné požadavkům jak v ordinaci, tak v terénu
 2. Aplikace teoretických poznatků na řešení praktických problémů z oblasti radiační ochrany. Elektronické kurzy v LMS 060-0518/02 Ochrana před zářením I. (2020/2021 LS
 3. Odborná školení Radiační ochrana pro stomatology a veterinární lékaře . Jednodenní kurz je pořádán na základě povolení SÚJB jako odborná příprava fyzických osob zajišťujících radiační ochranu registranta podle nového atomového zákona 263/2016 Sb.. Témata přednášek: Fyzikální základy, biologické účinky ionizujícího záření, principy ochrany a.
 4. Radiační ochrana/Radiační ochrana pro aplikující oborníky - pro lékaře zařazené do oboru do 30.06.2017 platnost 10 let, pro lékaře zařazené do oboru po 01.07.2017 platnost 5 let. Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí - platnost 10 let. Další informace
 5. Kurz Radiační ochrana. 20. 5.2021. Garant kurzu: doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. Místo konání: kurz bude probíhat distančně. Pokyny: Vzhledem k současné epidemiologické situaci se kurz bude odehrávat v online prostředí formou živého vysílán

Seznam vzdělávacích akcí - Radiační hygiena - subkatedra

 1. Ve dnech 18. - 22.října 2010 se ve Školicím středisku Tišnov pořádal ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč kurz Radiační ochrana A..
 2. Kurz radiační ochrany Květen 9, 2017 Redakce Zprávy 0 Zveme vás na kurz radiačních ochrany pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s otevřenými zářiči a pracovišť, kde se provádí lékařské ozáření v radioterapii
 3. 20.9.2021 3.LF UK Praha Radiační onkologie - část: Biologie nádorů (všechny VP kromě VP2005) 13.9.2021 Radiační onkologie - část: Zevní radioterapie a brachyterapie (všechny VP kromě VP2005) 08.02.2021 Radiační onkologie - část: Hodnocení výsledků léčby, lékařská statistika (všechny VP kromě VP2005) 05.10.2021
 4. Volná pracovní místa MPSV, Pracovní pozice: SMĚNOVÝ TECHNIK RADIAČNÍ OCHRANY. Pro pracovní pozici SMĚNOVÝ TECHNIK RADIAČNÍ OCHRANY nemáme aktuálně nabídky práce
 5. Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., IČO 86652052 data ze statistického úřadu české republiky. Databáze IČO. Předměty činnosti ze statistického úřadu
 6. Volná pracovní místa MPSV, Firma: Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.. Pro Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. eviduje úřad práce 0 volných pracovních míst v 0 nabídkách práce firem. Podívejte se také na přehled nabídek práce pro firmu Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Kurz Radiační ochrany - registranti DEKRA Kurz

 1. Tisková zpráva - Medikemp 2021. Jak probíhá robotická operace, chirurgické šití, vyšetření srdce a plic nebo třeba resuscitace malého dítěte. To je jen zlomek toho, co se dozvědí, a především si sami vyzkouší účastníci již třetího ročníku Medikempu, který proběhne ve dnech 26. až 29. srpna na Lékařské.
 2. Tato stránka obsahuje údaje firmy Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. ze živnostenského rejstříku. Údaje byly staženy dne 21. října 2020 a dle údajú systému ARES nebyly do dnešního data změněny. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob
 3. kurzy tvořené pod záštitou Státního ústavu radiační ochrany odborníky ve svém oboru. studujte si vlastním tempem ve Vámi zvolenou dobu. kurzy jsou členěné do přehledných logických celků (kapitoly, slajdy) - ideální i pro studování po malých částech. do kurzu budete mít přístup po dobu pěti let od prvního.
 4. Revize systému radiologické ochrany 26.07.2021 Výroční zpráva ICRP za rok 2020 02.06.2021 Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany 28.05.2021 ICRP Publication 148 25.05.2021 XLII DRO 2021 19.05.2021 Další novinky..
 5. 24.9.2021: Povinný kurz: RDG klinika 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 2, Praha 2: Detail akce; Povinný kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky. Kurz s povolením SÚJB (č.j.: SÚJB/OLO/21945/2019) Specializační kurz Mamární diagnostika: Zpět na výsledky hledán.

Kurz radiační ochrany - UNI

V další části jsou podrobně diskutovány veličiny popisující interakce IZ s látkou, ionizační účinky záření a mikrodozimetrické veličiny. Cyklus je uzavřen přehledem systému radiační ochrany, biologických účinků IZ a bezpečného nakládání se zdroji IZ na pracovištích Kurzu se zúčastnilo 19 příslušníku z HZS Jihomoravského kraje, HZS kraje Vysočina, HZS Středočeského kraje, HZS Pardubického kraje a HZS Královohradec­kého kraje. rekventanti během týdenního kurzu získali teoretické a praktické znalosti z oblasti radiační ochrany, naučili se obsluhovat přístroj DC-3E, URAD-115 a. Zemřela čestná členka naší společnosti RNDr. Mária Petrášová 19.08.2021 Revize systému radiologické ochrany 26.07.2021 Výroční zpráva ICRP za rok 2020 02.06.2021 Soutěž ČSOZ pro mladé pracovníky o nejlepší práci v oboru radiační ochrany 28.05.2021 Další novinky.. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační ochrany. 1: Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1: Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření Kurzy základního kmene a kurz Neodkladné první pomoci 2021 . Kurzy Základního kmene proběhnou v termínu od 11.05.2021 do 08.06.2021.Všechny budou uspořádány online formou dle harmonogramu.Po přihlášení k účasti na Základním kmeni a zaplacení kurzovného obdrží účastníci na emailovou adresu uvedenou v přihlášce veškeré potřebné údaje

Kurz radiační ochrany. Tento kurz má statut odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany na pracovištích se zdroji ionizujícího záření v průmyslu, na zdravotnických radiodiagnostických i radioterapeutických pracovištích, včetně pracovišť s otevřenými radionuklidovými zdroji - ve smyslu zákona č. 263. Kurz radiační ochrany 27.5.2019 - 29.5.2019 Zapište se do kurzů radiační ochrany k odborné přípravě pracovníků, kteří vykonávají činnosti zvláště důležité z hlediska RO (dohlížející osoby, osoby s přímým dohledem nad RO, osoby řídící a vykonávající zkoušky zdrojů IZ)

kurz Radiační ochrana gynekologie a porodnictví chirurgie 2 měsíce 6 měsíců všeobecné praktické lékařství - ordinace Jméno rezidenta: kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství 20 hodin 8 hodin kurz Lékařská první pomoc kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 1 měsíc 14 měsíců pediatrie 4. Radiační ochrana pro aplikující odborníky . Fakulta/součást, která program vypisuje: CŽV: Programy specializačního vzdělávání Název skupiny programů, ve které je kurz realizován: Společné povinné kurzy specializač vzděl. 2021. RYCHLÉ ODKAZ První květnový týden vrcholil pod vedením Úseku přípravy chemického vojska Odboru profesní přípravy VeV-VA třítýdenní kurz Radiační a chemický průzkum. Ten je určen pro příslušníky jednotek chemické vojska a navazuje na všeobecný kurz z působnosti chemického vojska Základní kurz specialisty. Trvá tři týdny a kurz Radiační ochrana. Tímto rozhodnutím bylo žadateli v plném rozsahu vyhověno a s ohledem na tuto skutečnost není ve smyslu ustanovení § 68 odst. 4 správního řádu třeba odůvodnění rozhodnutí

Společné povinné kurzy specializač vzděl. Vzdělávací cíle skupiny programů: vypsat Název programu/kurzu: Radiační ochrana Zaměření programu/kurzu: na výkon povolání (profesně) Jazyk programu/kurzu CZ Anotace programu/kurzu 2021. RYCHLÉ ODKAZY. Poprvé je třeba tento vzdělávací kurz absolvovat do konce roku 2017. Výjimku představují držitelé oprávnění k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany (tzv. dohlížející osoby podle starého atomového zákona). Pokud chtějí být osobami zajišťujícími radiační ochranu.

Institut ochrany obyvatelstva - Souhrnný přehled

30/06/2021 . 30. června se konal slavnostní nástup Armády České republiky v Praze na Vítkově při příležitosti Dne ozbrojených sil. Zúčastnili jsme se ho. Ministr obrany Lubomír Metnar dekoroval náš bojový prapor stuhou a tím také potvrdil čestný název našeho útvaru: 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany generálmajora Oskara Starkoče Svá želízka v ohni v tomto náročném bojovém kurzu má 4. brigáda rychlého nasazení Žatec (5), 43. výsadkový pluk Chrudim (18), 7. mechanizovaná brigáda Hranice (2), Univerzita obrany Brno (5), 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany (2), Centrum podpory speciálních sil Olomouc (1) a 22. základna vrtulníkového. Kurz radiační ochrany pro registranty 29.3.2019 - 29.3.2019 Přihlaste se do kurzu určený stomatologům, veterinářům a pracovištím s kostními denzitometry Radiační ochrana 2020-2021 : Kurz dětské radiologie brezen, zari 2010 : Radiologická anatomie a novinky - pro praktické lékaře : Registrace zájemců o knihu radiologická anatomie pro nelékaře : Radiologický fyzik 2014 : Zobrazování hlava krk 2014 : Novinky v radiologii - kurz základů 2014

Cvičení Clear Sky zaměstnalo vojáky ztrátou spojení s

Radiační ochrana pro veterinární lékaře odborná příprava fyzických osob zajišťujících radiační ochranu registranta podle nového atomového zákona kurz 21. května 2021 - probíhá přihlašování: Plánujete nákup nového rentgenu nebo digitalizace? Zajistíme odprodej Vašeho stávajícího vybavení poslední den kurzu 19.2. 2021. 2. LF UK Praha. test k ukončení kmene povinný (VP2010, VP2011, VP2015) poslední den kurzu 25.6. 2021. 1. LF UK Praha. Základy AIM (VP2019) 15.2.-19.2. 2021. LF MU Brno. Radiační ochrana pro aplikující odborníky (5 dní). Operátorský kurz pro bakaláře. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výzkumná jaderná zařízení pro zajištění jaderné bezpečnosti radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, bezpečnostní návod, SÚJB Praha, 2004 Rozvrh na zimní semestr 2020/2021: Rozvrh není připrave Odložení profesních školení s ohledem na epidemiologickou situaci. Od 19.12.2021 je v platnosti Zákon č. 539/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Průvodce:Radiační ochrana (LF OU) Předmět se zabývá principy a způsoby radiační ochrany jak v poloze obecné, tak aplikační na radiodiagnostiku, nukleární medicínu a radioterapii. Cílem předmětu je seznámit studenty se základy fyziky ionizujícího záření a s koncepcí, principy a způsoby radiační ochrany v medicíně 30.07.2021 Ochrana dýchacích cest, s účinností od 31. 7. 7. 2021 do odvolání - Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-56/MIN/KAN MZDRX01H103C mzcr.cz (MZ ČR

Kurz libereckých chemiků učil irácké specialisty poznávat

Výsledky jednání vlády 29. března 2021. Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády. 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123. Kurz radiační ochrany, Masarykova univerzita, Brno, 2018 Workshop Adheze a cementace, společnost 3M, Brno, 2018 Wokrshop Plánování implantace a protetika na implantátech, společnost JPS, Brno, 201 Součástí odborného kurzu jsou i exkurze a praktický výcvik studentů na odborně specializovaných pracovištích pro oblast krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Jedná se o následující exkurze do organizací, se kterými je participativní odborné vzdělávání smluvně zajištěno: •Státní ústav radiační ochrany, v.v.

Radiační ochrana DEKRA Kurz

Zdravotnické záchranářství. Získáš titul Bc. 14. 1. 2021. V rámci přijímacího řízení je možné zažádat o uznání předchozího zahraničního vzdělání. Co tě naučíme? Naučíme tě, jak pomáhat lidem ohroženým na životě či zdraví, jak efektivně a bezpečně zvládat nebezpečné situace, jak pracovat v týmu i. Ve dnech 17.5. - 21.5.2010 se ve Školicím středisku Tišnov pořádal ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč kurz Radiační Čtvrtek 29. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna C 2021 rakouský provozovatel přenosové soustavy. Kurz Vám nabízí přípravu ke zkouškám elektrotechniků vhodnou pro všechny kategorie pracovníků, kteří se zabývají dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. Příprava osob zajišťujících radiační ochranu registranta - online Kurz je určen stomatologům, veterinářům a.

Kombinovaná ortopedická vrtačka a pila ORTHCOM | Atomvet s

SÚJB - Odborná příprava pracovníků (kurzy

 1. Návrh zákona na ochranu oznamovatelů - nové povinnosti pro zaměstnavatele. Dne 9. února 2021 byl poslancům rozeslán sněmovní tisk č. 1151, který obsahuje vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen Návrh),[1] v médiích často označovaný jako zákon na ochranu whistleblowerů
 2. Naše oddělení poskytuje služby v oblasti radiologické fyziky a radiační ochrany pro Ústav radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka a 1. LF UK, pro Radiodiagnostickou kliniku Fakultní nemocnice Bulovka a 1.LF UK a pro další pracoviště nemocnice, které využívají při své činnosti zdroje ionizujícího záření
 3. Výuka Základní údaje. Životopis. Školitel. Kvalifikace. Publikace. Projekty. Podzim 2021 na Přírodovědecké fakultě Radioterapie II; Jaro 2021 na Lékařské fakultě Klinická onkologie - cvičení Radiační ochrana - přednáška; Radiační onkologie - cvičení.
 4. Funkce Jméno Telefon Ředitel plk. gšt. prof. Ing. Stanislav Florus, CSc. 973 452 301 Zástupce ředitele, vedoucí oddělení chemického vojska pplk. Ing. Kamil Bednář, Ph.D. 973 452 335 Vedoucí oddělení chemické a radiační ochrany
 5. V Temelíně začala Letní univerzita. I když do začátku školního roku ještě několik týdnů zbývá, v Temelíně do školních lavic usedlo hned třicet mladých lidí z technických vysokých škol a univerzit. Třetinu přitom tvoří studentky, jejichž počet na energetické dvoutýdenní stáži Letní univerzita průběžně roste

Program Radiologická asistence se jako jediný program zaměřuje na znalosti radiační ochrany při aplikaci ionizujícího záření v medicíně. Stanete se odborníky pro zobrazovací a léčebné metody v radiologii a budete nezastupitelným článkem v ošetřovatelském procesu při nakládání se zdroji ionizujícího záření Koronavirus - odklad kvalifikací. Publikováno: 20. 12. 2020 | rubrika: Novinky U zaměstnance, který splňoval kvalifikační předpoklady stanovené pro výkon práce k 11. březnu 2020, platí, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje do 30. června 2021. Ve Sbírce zákonů byl již zveřejněn očekávaný zákon č. 539/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů.

Kurzy další odborné přípravy — Státní ústav radiační

Informace o kurzu/přednášce. Začátek: 7.4. 2017 13:00:00 Konec: 7.4. 2017 20:00:00 Splatnost a ukončení registrace do: 2.4. 2017 Počet míst: 100 Zbývá míst: O katedře. Katedra aplikované ekologie (KAE) vznikla k 1. lednu 2021 na základech Laboratoře aplikované ekologie (LAE) z jejíhož dlouhodobého působení vychází. LAE vznikla v roce 1996 jako projekt VS 96072 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Posílení výzkumu na vysokých školách). Do roku 2009 byla samostatným. Pořádáme vzdělávací kurzy se zaměřením na programovací jazyk Java, tvorbu webových stránek, INCOTERMS 2010, daň z příjmu fyzických osob, finanční analýzu, DPH či společenskou odpovědnost podniku. Masarykovo náměstí 1484, Pardubice, Zelené Předměstí. Nabízíme kurzy a semináře se zaměřením na účetnictví.

Liberečtí chemici v Iráku prošli důležitou kontrolou

Paralelně zde také proběhl týdenní udržovací výcvik dalších logistiků, kteří doplňují jednotku libereckých chemiků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany, zařazenou do aliančních sil rychlé reakce NRF 21 (CJ CBRN Def. TF) 2012 - Dermatologický kurz - Brno; 2017 - Absolvování vzdělávacího kurzu Osoby zajišťující radiační ochranu registranta používající RTG záření dle § 21 vyhláška č. 409/2016 Sb., Brno; od r. 2008 členka Komory veterinárních lékařů České republiky s licenc Vyhláška 409/2021. . 263/2016 Sb. a vyhláška č. 409/2016 Sb. o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Kurzy pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany Kurzy pro řízení a vykonávání hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího.

Kurz radiační ochrany - „opakovací - DTO CZ s

Libor Sokola - volební výsledky, účast ve volbách a další informace. Zastup. obc UNIT vzdělávání. Jsme firma s dlouholetou tradicí na českém trhu technického vzdělávání. Organizujeme školení, semináře a kurzy v oborech elektro, plyn, radiační ochrana, radiokomunikace a telekomunikace Klíčová slova: radiační ochrana, test, nukleární medicína citace: autor neuveden: Test z radiační ochrany v nukleární medicíně. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál 2

Stínící sklo 20x30cm | Atomvet siScan 2 | Atomvet s