Home

Gotická architektura

Gotická architektura. Středověk gotika, architektura. Název. doba gotická je dobou hromadného zakládání nových měst plánovité zakládání města využívalo šachovnicový půdorys s uspořádáním domů do pravidelných bloků, čtyřúhelné náměstí, města sevřena věncem hradeb. Gotická architektura je architektonický styl převládající v období vrcholného a pozdního středověku. Objevila se v polovině 12. století ve střední Francii, přesněji v Île-de-France, a odtud se postupně rozšířila do většiny ostatních zemí západní a střední Evropy. Velice brzy se objevila v Anglii, později také na Pyrenejském poloostrově, v Německu.. Gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné 13.1 Časová osa. 12. - 14.stol. vznik a vývoj ve Francii, hlavně ve střední Francii v Ile-de-France Za první gotickou stavbu lze považovat chrám Saint Denis v Paříži (1150 Gotika vzniká v 1. pol. 12. století ve Francii, v opatství Saint Denis. První stavbou byl kostel. Zpočátku to bylo doplňování románské architektury. Gotika vstoupila na naše území ve 30. letech 13. století, za Václava I. Ovládla české stavitelství přibližně na tři sta roků Gotická kultura Gotika - vznik ve Francii ve 12. století Hlavními znaky gotické architektury jsou: lomený oblouk vnitřní a vnější opěrný systém (umožnil stavět vysoké stavby) žebrová klenb

Gotická architektura používala tří charakteristických konstruktivních prostředků: 1. lomeného oblouku (zmenšení tlaku klenby, možnost volby výšky klenby, stejně vysoká klenba nad různě širokými prostory), který přejala z románské architektury, ale vytvořila z něho typický motiv konstrukce a dekorace • Gotická architektura pronikala na naše území prostřednictvím cisterciáků po roce 1230. (Vliv Německé gotiky.) • Okolo 1300 do Čech proniká francouzská gotika na popud panovníka Karla IV. • Přestavba Pražského hradu dovršena stavbou katedrály sv. Víta Gotická architektura - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad

Gotika je umělecký sloh, který navazuje na sloh románský. Gotika se objevuje ve 12. století ve Francii Obrázky, zvuky či videa k tématu Gotičtí architekti na Wikimedia Commons; Články v kategorii Gotičtí architekti Zobrazuje se 21 stránek z celkového počtu 21 stránek v této kategorii Gotická architektura v n ěmeckých zemích Základní přednášené okruhy 1. Po čátky gotické architektury na území Svaté říše římské Dóm v Magdeburku - monumentální stavba na b řehu Labe. Nástup gotiky v říšském Lotrinsku - katedrála v Toulu - p řevzetí severofrancouzského modelu, vliv architektury Champagne Gotická architektura. gymnázium » Člověk a společnost » Dějepis » Středověk. Statistika. Materiál byl publikován 05. 09. 2013 a od té doby byl 6837× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu; Hodnocení materiálu. Hodnocení materiálu První část projektu Evroé kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních.

Gotická architektura Výtvarná výchov

Gotická v Čechách a na Moravědo počátku 14. století za vlády králůz rodu Přemyslovců Nástup gotické architektury v českých zemí spadá do pozdního období vlády t řetího českého krále Přemmysla Otakara I. († 1230) a to s jistým opožd ěním oproti blízkým st ředoevroým zemím (nap ř. kaple sv V sochařství je patrná snaha o realistické zachycení předlohy - v obličejích soch můžeme rozeznat výrazy radosti a utrpení, postavy jsou vysoké, štíhlé a zdůrazňují stejně jako gotická architektura směr vzhůru, k Bohu Gotická architektura - Evroé kulturní dědictví Autor: Marie Černá První část projektu Evroé kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik GOTICKÁ KULTURA •gotická architektura vznikla ve Francii v pol. 12. století •znaky staveb: -vysoké stavby -lomený oblouk -opěrný systém -sloupy -žebrová klenba -vitráže v oknech = barevná skla -kruhové okno = rozet Gotická architektura v Česku tvoří významný úsek v dějinách naší architektury. Její vývoj lze rozdělit do tří základních období - rané gotiky, vrcholné gotiky a pozdní gotiky. Nejvýznamnější stavby jsou svázány s činností královské (dvorní) huti, s činností předních šlechtických rodů (Rožmberkové, Pernštejnové) a se stavebními podniky nově.

Gotika navazuje na románský sloh. Stejně jako románská i gotická architektura se odkazuje k Bohu. Vztah k Bohu je však v gotice vyjádřen tzv. vertikalizací. Budovy jsou zužovány a protahovány do výšky, tak se mají přiblížit až Bohu v nebesích. Obdobně směřují směrem vzhůru i štíhlé pilíře a ozdobné prvky Gotická architektúra je architektúra v období gotiky. Gotika, ktorej meno dali až renesanční humanisti, sa zrodila, resp. jej prvé znaky sú viditeľné už na prestavbe baziliky Saint-Denis. S prestavbou tejto baziliky začal opát Suger (1081 - 1155) v roku 1136.Táto prestavba začína charakterizovať sloh ako plný svetla, ktoré sa privádza do záveru chóru a venca.

Gotická architektura :: Allmont-prof

Kniha: Gotická architektura - Evroé kulturní dědictvíAutor: Marie Černá. První část projektu Evroé kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik. Svou koncepcí unikátní publikace je doplněna slovníčkem. Neskôr z nej vznikla architektúra antická, rímska, románska, gotická, renesančná, baroková a klasicistická. Najväčší vplyv na Euróu architektúru mala práve antická grécka architektúra, najmä jej klasické obdobie určujúce vývoj slohov na ďalších 20. storočí. Tieto premeny sa nediali na žiadnom inom svetadieli Popis produktu Gotická architektura: Podrobnější popis bohužel není k dispozici. Pokud chcete o této knize vědět více, zkuste prosím některý z obchodů, který má knihu v nabídce Odborné knihovny a dokumentační fondy ÚOP v Plzni - online katalog. Vyhledávání; Pokročilé; Kombinované; Kalendáriu

13 Architektura a stavitelství gotik

gotická architektura. Viz: umění gotické gotické sochařství . gotické malířství. krásný sloh (gotika). Gotika Základní charakteristika slohu Historické pozadí vzniku gotického slohu Francie a Anglie vznik jednotných feudálních států Německo a Itálie feudální roztříštěnost Hegemonie církve pevně sjednocená organizace podléhající právu kanonickému také však konflikt mezi mocí světskou a církevní Scholastika učení Tomáše Akvinského: základ katolické filozofie. RSS zdroje. Články blogu Články v této kategorii Komentáře tohoto článku Co to je RSS?. Obdob

Gotická architektura - Architektura - Referáty Odmaturu

Gotická architektura. Jako jediný architektonický sloh nenavazuje na antickou architekturu. Vznikla ve Francii, nikoli v Itálii, jako ostatní styly. Termín gotika poprvé použil Giorgio Vasari v 16.stol. Obohacuje stavitelství o žebrovou klenbu, lomený oblouk a opěrný systém patrná gotická opěrná soustava odlehčující velkorysé zaklnutí vnitřního prostoru systémem opěrných pilířů architektury. Architektura gotická, Praha 2001 Handbuch der Kunstgeschichte, Bd. 3., Leipzig 1912 Seznam použitých webových stránek Gotická architektura vstoupila v širokém měřítku i do světského stavebnictví. Vznikala královská města s pravidelnou zástavbou podle plánu, kamennými hradbami a stále častěji i celými bloky zděných obytných domů. Stavěly se radnice, opevnění s branami, kamenné mosty Gotická vs románská architektura. Gotická a románská architektura jsou různé architektonické styly s určitými podobnostmi a mnoha odlišnostmi. Románský styl architektury převládal v 9. a 12. století. Byzantské a římské styly ovlivnily románskou architekturu Gotická architektura, první původní a svébytný sloh od zániku antiky, svou podstatou, obsahem i formou antické architektu ře p římo protikladný, vznikla v 2. třetin ě 12. století v severní Francii, odkud se v 2. polovin ě století rozší řila do ostatních oblastí zem ě a do Anglie. Ve 13. století si pak za čala podma ňova

 1. Gotická architektura. poprvé se objevila ve Francii v oblasti Ile-de-France. ve 12. století. trvala od 12. století až do počátku16. století . slovo gotika pochází od italských humanistů, kteří si tuto architekturu mylně spojovali s Góty, jejichž umění bylo považováno za barbarsk
 2. Gotická architektura v Čechách Author: Jiří Honomichl Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Štěpánka Created Date: 11/17/2008 12:55:42 PM Document presentation forma
 3. Gotická architektura a umění. 594 To se mi líbí. Cílem této stránky je mapovat umění a gotickou architekturu nejen v českých zemích, ale i po světě
 4. Gotická architektúra. Gotické katedrály objemom a výškou značne prekonávali aj najväčšie románske chrámové stavby. Podstatné je však, že sa v nich ľahko a voľne dýcha, pohľad zachycuje neraz celý priestor a nenaráža na polotemné ťažké tvary
 5. Gotická architektura v Čechách Author: Jiří Honomichl Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: reditel Created Date: 11/17/2008 12:55:42 PM Document presentation forma
 6. Gotická architektura v Českých zemích Gotická architektura se ve většině zemí pozvolna vyvíjela z architektury románské. Obzvláštní oblibu zaznamenává v zaalých zemích, kde přetrval její vliv ještě v 16. století. I nadále převládají chrámové stavby, novinkou jsou katedrály, které představují výtvarný i.
 7. Kupte knihu Gotická architektura od Marie Černá na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

Gotická architektura - sada 5 ks. Sada obsahuje: Pět modelů charakteristických prvků slohu (lomený oblouk, portál, chrlič, okno a opěrný systém); základní informace o problematice; čtyři zalaminované karty s fotografiemi gotických staveb a list s černobílými obrázky k nakopírování Práce studentů třetího ročníku SPŠ stavební Josefa Gočára. Autoři videa: Barbora Vosátková a Klára Nováková

By admin 20 srpna, 2020 Leave a Comment. on Gotická architektura a umění: Vlastnosti Gotická Architektura. To je obecně dohodnuté, že Gotické architektury z jeho původního vzhledu (c.1140) v Île-de-France, royal domény Kapetovců králové. Vznik stylu však vděčí mnoha generacím předchozího experimentování, zejména v. Architektura na území z hlediska politického vývoje nejednotném, a tedy zasaženém velkým potem vlivů, dosahuje znaþné variaþní šíře. Práce na vytvoření nezjednodušeného obrazu architektury sledovaného období je rozsáhlá, protože poznání pozdn středovké a ran novovké architektury na moravskoslezském pomezí daleko. Gotická architektura je architektonický styl převládající v období vrcholného a pozdního středověku. Objevila se v polovině 12. století ve střední Francii, přesněji v Île-de-France, a odtud se postupně rozšířila do většiny ostatních zemí západní a střední Evropy. Velice brzy se objevila v Anglii, později také na Pyrenejském poloostrově, v Německu a dalších. Katedrála v Kolíně nad Rýnem překonala všechny rekordy. Při slavnostním otevření v roce 1880 byla se svými sto padesáti sedmi metry nejvyšší budovou na světě..

Gotická architektura (neboli špičatá architektura) je architektonický styl, který byl v Evropě obzvláště populární od konce 12. století do 16. století, během vrcholného a pozdního středověku, v některých oblastech přežívající až do 17. a 18. století.Vyvinul se z románské architektury a byl následován renesanční architekturou

Buďte součástí největší české sociální sítě zaměřené na sdílení fotografií

Gotika :: Dějiny architektur

gotická architektura See also: beton See also: arén Gotická architektura (nebo špičatá architektura ) je architektonický styl , který vzkvétal v Evropě během vrcholných a pozdního středověku .Vyvinul se z románské architektury a byl následován renesanční architekturou .Vznikl v severní Francie a Anglii ve 12. století jako vývoj normanské architektury .Jeho popularita přetrvávala až do 16. století, kdy byl styl známý.

Gotická architektura - Procvičování online - Umíme fakt

Ulož.to je československou jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí Gotická architektura. Charakteristické znaky. Klenba. Žebra klenby mají nosnou funkci, čímž se odlehčilo výplňové zdivo. Lehčí klenba mohla mít větší rozpětí a váhu žeber nesly sloupy a pilíře. Zdivo mezi nimi ztrácelo nosnou funkci a bylo postupně nahrazeno velkými okny Gotická architektura byla určena hlavně k tomu, aby kostely vypadaly jako nebe. 3.V románské architektuře byly charakteristické velké vnitřní prostory, klenuté klenby, silné stěny a zaoblené oblouky na oknech a dveřích. Gotická architektura má mnoho prvků, jako je vysokost, létající opěrky a vertikální linie

Petra ARCHALOUSOVÁ Bachelor's thesis Gotická architektura a umění v Novém Bydžově Gothic Architecture and Art in Nový Bydžo V Českých zemích se gotická architektura začala projevovat v první třetině 13. století. I nadále převládají chrámové stavby, především katedrály, které představovaly výtvarný i technický vrchol tehdejší architektury. Gotika je ale také klasickým obdobím hradů gotická architektura. Change profile Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} výtvarné umění. Gotická architektura 3. Na základě obrázků ukazuje znaky gotické architektury. 151 stažen.

Gotická architektura – Wikipedie

Hledáte Gotická architektura? Na Sleviště.cz Gotická architektura od 95 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR gotická architektura. Edit Update record Copy Attached files Delete authority Delete authority . z {{recordHolding.department | loc}} umění.

File:Perpendicular Gothic, WestminsterPrvky gotikyrenesanční architektura - sosbites stránky

Kategorie:Gotičtí architekti - Wikipedi

Gotická architektura. Viz: Umělecké stavitelství Viz též: Stavitelstv í. Viz též: Světlo v architektuře. Viz. Gotická architektura Koupit za 95 Kč . Koupit za 95 Kč . Gotická architektura. zobrazit galerii . cena od: 95 Kč. koupit 95.

Gotická architektura - Digitální učební materiály RV

 1. Gotická architektura - Evroé kulturní dědictví - Marie Černá. První část projektu Evroé kulturní dědictví je věnována gotické architektuře, jejímu vzniku, vývoji a šíření po Evropě, včetně zachycení lokálních charakteristik a specifik
 2. gotická architektura. See: umění gotické gotické sochařství . gotické malířství. krásný sloh (gotika).
 3. Dijon Cathedral walls and vaults.jpg 1,936 × 2,592; 1.13 MB. English Gothic architecture and arch elements.jpg 533 × 760; 86 KB. English Gothic architecture decorated style 1.jpg 546 × 760; 105 KB. English Gothic architecture decorated style 2.jpg 550 × 760; 107 KB. Escalera de caracol.jpg 214 × 591; 83 KB
 4. Gothic architecture stock images for free download.Fotografie jsou licencovány jako licence k veřejné doméně - Žádné připisování / Zdarma pro komerční použití.Všechny fotky jsem si vzal jen pro tebe, takže garantuji jejich původ

Gotická architektura - Marie Černá Databáze kni

Gotická architektura Gotika byla slohem, který byl ve Slovinsku velmi dobře přijat a rozšířil se do všech koutů země. Mezi nejvýznamnější impulzy zdejší gotice patří působení nástupců pražské parléřovské svatovítské hutě, kteří sem přišli na pozvání tehdy nejmocnějšího šlechtického rodu Celjských hrabat Gotická architektura. Kdo napsal knihu Gotická architektura? Autorem je Marie Černá. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Gotika (architektura) - Architektura - Referáty Odmaturu

Gotická architektura je architektonický styl převládající v období vrcholného a pozdního středověku.Objevila se v polovině 12. století ve střední Francii, přesněji v Île-de-France, a odtud se postupně rozšířila do většiny ostatních zemí západní a střední Evropy.Velice brzy se objevila v Anglii, později také na. Chceš mít knihu Gotická architektura ihned? Koupit Město: Bratislava • Inzerát vložen: 12.6.2021 Popis / Další informace: Idea servis, 2005, 116 stran. Osobný odber možný v Bratislave. Poštovné podla hmotnosti 3 - 4 € (cca 96-140 Kč), nad 30 € zdarma v SR a CR. Odpovědět. Odpovědět na inzerát mohou pouze přihlášení. Prohlédněte si zajímavé tipy kultura v lokalitě Slovácko v regionu Jižní Morava. Přehledný seznam tipů co podniknout pro dva v kategorii: architektonické památky. Naplánujte si výlety a zážitky na jednom místě, na regiontourist.c Gotická architektura. Gotika vzniká v 1. pol. 12. století ve Francii, v opatství Saint Denis. První stavbou byl kostel. Zpočátku to bylo doplňování románské architektury. Gotika vstoupila na naše území ve 30. letech 13. století, za Václava I. Ovládla české stavitelství přibližně na tři sta roků. Naprosto nové, od.

Gotická architektura Knihy

 1. Gotická architektura používala tří charakteristických konstruktivních prostředků: 1. lomeného oblouku (zmenšení tlaku klenby, možnost volby výšky klenby, stejně vysoká klenba nad různě širokými prostory), který přejala z románské architektury, ale vytvořila z něho typický motiv konstrukce a dekorace. 2. žebrové.
 2. cuni.c
 3. Gotická bazilika, katedrála, lomený oblouk, klenba křížová, opěrný systém, zdivo kamenné 13.1 Časová osa. 12. - 14.stol. vznik a vývoj ve Francii, hlavně ve střední Francii v Ile-de-France Za první gotickou stavbu lze považovat chrám Saint Denis v Paříži (1150

Gotická architektura v Česku - Wikipedi

 1. Gotická architektura. gymnázium » Člověk a společnost » Dějepis » Středověk. Statistika. Materiál byl publikován 05. 09. 2013 a od té doby byl 6837× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu; Hodnocení materiálu. Hodnocení materiálu
 2. Gotická architektura Gotika vzniká v 1. pol. 12. století ve Francii, v opatství Saint Denis. První stavbou byl kostel. Zpočátku to bylo doplňování románské architektury. Gotika vstoupila na naše území ve 30. letech 13. století, za Václava I. Ovládla české stavitelství přibližně na tři sta roků
 3. Gotická architektura v Čechách. gymnázium » Člověk a společnost » Dějepis » Středověk. Statistika. Materiál byl publikován 03. 03. 2014 a od té doby byl 2487× zobrazen. Další materiály. Další materiály k tomuto očekávanému výstupu; Hodnocení materiálu
 4. Katedrála svätého Martina alebo Dóm svätého Martina je pôvodne gotická sakrálna stavba v historickej zóne Bratislavy.Je najvýznamnejším a najväčším kostolom v Bratislave (jedným z najväčších na Slovensku) a od 14. februára 2008 hlavným chrámom novovzniknutej Bratislavskej arcidiecézy (do tohto obdobia bol konkatedrálou Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy)
 5. Gotický sloh (architektura a design) - Žena
Praha - Bílkova vila | Objevuj památkyKostel svStavební slohy :: Classic Historym a t e r i á l yKostel svatého Vavřince (Březina) – Wikipedie