Home

Počáteční zásoba výpočet

Počáteční inventura v tom, co se skládá, jak ji vypočítat

Náklady prodané zboží = Počáteční zásoby + Nákupy v průběhu období - Konečná inventura. Tímto způsobem lze počáteční inventuru vypočítat s využitím informací z účetních záznamů. Počáteční zásoba = konečná zásoba + náklady na prodané zboží - nákupy za dané období Průměrná zásoba = počáteční zásoba + konečná zásoba / 2. Krok 3: Je třeba vypočítat poměr obratu zásob. Výsledek lze získat pomocí vzorce uvedeného níže: Poměr obratu zásob = náklady na prodané zboží / průměrná zásoba # 2 - Ukazatel obratu pohledávek Počáteční zásoba slouží jako výchozí bod pro výpočet nákladů na zboží prodané v účetním období. Vzorec je následující: Náklady na prodané zboží = počáteční inventář + nákupy během období - ukončení inventáře. Tímto způsobem lze počáteční zásobu vypočítat pomocí informací z účetních záznamů Průměrná zásoba je průměr počáteční a konečné zásoby. V případě, že není k dispozici úvodní skladová zásoba, můžeme provést i závěrečnou akci. Vysvětlení. Lze jej vypočítat pomocí následujících kroků

konečná zásoba nákup ∑ = ∑ Vysvětlení k obrázku: V bilanci se vždy porovnávají zdroje a potřeby. V plánu zásobování se tedy porovnávají zdroje materiálu (počáteční zásoba a nákup) s potřebou materiálu (spotřebou a konečnou zásobou). Z bilance můžeme odvodit výpočet velikosti nákupu Výpočet počáteční zásoby=zásoba v den sestavovaní bilance + dodávky do konce roku - spotřeba do konce roku Roční spotřeba= objem výroby . norma spotřeby Konečná zásoba= časová norma zásob (ČNZ)-bilance zásob se počítá proto, abychom zjistili potřebné dodávky c) výpočet velikosti nákupu Bilance zdroje = PZ (počáteční zásoba), N (náklady) potřeby = S (spotřeba materiálu), KZ (konečná zásoba) PZ + N = S + KZ N = S + KZ - PZ spotřeba materiálu S = THN spotřeby materiálu x plánovaný objem spotřeb - výpočet: Velikost nákupu = spotřeba + konečná zásoba - počáteční zásoba - optimální velikost zásob- průměrná zásoby by měla zajistit plynulý chod výroby a udržet zásoby za co nejnižší náklady Druhy zásob (norma časová, normovaná zásoba, normativ) 1) Zásoba běžn Platí, že pokud je zásoba z první dodávky plně vyskladněna, použije se pro ocenění výdeje cena následující dodávky, tedy 900 Kč/tuna. Výpočet nákladů na prodané zásoby tedy bude: 100 × 1 000 + 20 × 900 = 100 000 + 18 000 = 118 000 K

Průměrná zásoba se vypočítá jako: (počáteční inventura + konečná inventura) / 2. Počáteční a konečné hodnoty zásob lze získat z rozvah na začátku a na konci období.. Průměrná zásoba se používá ve vzorci místo konečné inventury, protože společnosti mohou mít vyšší nebo nižší úroveň zásob v určitých. Průměrná zásoba je průměr v peněžním vyjádření veškerého zboží, které má společnost ve skladech a regálech neprodaných obchodů v daném období. Nejjednodušší způsob, jak vypočítat tuto hodnotu, je přidat počáteční a konečnou inventuru daného časového období a výsledek vydělit dvěma Například pokud ze 100 dnů mám na skladě 90 dnů zboží za 1 mil., nakoupím a zbývajících 10 dnů mám zboží za 9 mil., pak průměrný stav zásob bude někde blízko tomu 1 mil. Systém tedy pro vyhodnocování obrátkovosti zásob musí pro každou položku a pro celý sklad vypočítat průměrný stav zásob za určité období

Počáteční zásoba zboľí v prodejních cenách. 1 000. 132.1 - Zboľí na skladě a v prodejnách - v prodejích cenách . Počáteční zůstatek marľe (40 %) 400 . 132.2 - Zboľí na skladě a v prodejnách - marľe. Pořizovací cena (nákupní cena) zboľí (rozdíl) 600. 132 - Zboľí na skladě a v prodejnác PZ = počáteční zásoba PZ = stav ke dni sestavení bilance + předpokládané dodávky do konce roku - předpokládaná spotřeba do konce roku N = potřeba nákupu N = S + KZ - PZ S = celoroční spotřeba materiálu S = OV x Ns tj. plánovaný roční objem výroby x norma spotřeby mat

Výpočet tohoto množství se bude odvíjet podle kritérií, která nastavíte v dalších krocích otevřeného průvodce. Prostřednictvím volby Vyplnit složené zásoby automaticky objednáte položky, ze kterých se složená zásoba (typ Komplet , Souprava a Výrobek ) skládá Výpočet: závislý na výrobní kapacit VČF = kolik času bude strojní zařízení v provozu . Počáteční zásoba = očekávaná počáteční zásoba - provádíme odhad . Konečná zásoba = normovaná zásoba hotových výrobk. počáteční zásoba 300 křesel, výroba zboží 4 000 křesel, Odběratelé nakupují po 12 dnech, na 2 dny je tvořena pojistná zásoba. Proveďte všechny výpočty, týkající se zásob hotových výrobků a získané výsledky vysvětlete Výpočty se týkají zjištění počtu obrátek a doby obratu zásob. Následuje postup výpočtu zadaných příkladů, který vede ke správnému výsledku. Počáteční zásoba + nákup = konečná zásoba + spotřeba PZ + N = KZ + S KZ =PZ + N -S KZ = 75000 + 165000 -28000

- zásoba technická - vytváří se tam, kde je potřeba materiál před použitím upravit (vysušit dřevo)- zásoba příležitostná - vytváříme pouze tehdy, pokud využíváme množstevní slevy nebo mimořádné nabídky- celková zásoba = běžná zásoby + pojistná zásoba + technická zásoba + příležitostná zásoba Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jana Švejdová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Řešení: Výpočet počáteční zásoby PZ = 12 300 + 95 000 - 93 750 = 13 550 m Výpočet celkové spotřeby S = 25 000 x 15 = 375 000 m Výpočet konečné zásoby KZ = NZ (norma zásob) (24 : 2 + 2 + 1) x 375 000/360 = 15 625 m Výpočet nákupu N = 375 000 + 15 625 - 13 550 = 377 075 m 64 g) skladování bere pro výpočet normy ztrát za základ počáteční zásoba produktu po druhém stáčení. (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na produkty vyrobené v rámci výzkumných a šlechtitelských úkolů a uložené do nádob s obsahem do 60 litrů

Nákup = spotřeba + konečná zásoba - počáteční zásoba N = S + KZ - PZ Počáteční zásoba se stanoví jako zásoba očekávaná k začátku plánovacího období tak, že se ke skutečné zásobě ke dni sestavování bilance přičte očekávaný nákup a odečte se očekávaná spotřeba do začátku plánovacího období Hlavní plán výroby (anglicky Master Production Schedule, ve zkratce MPS) je navržený a schválený plán výroby, z něhož ve výrobním podniku vychází plánování potřeby materiálu ().MPS obsahuje konkrétní vyráběné položky, jejich množství a termíny, ve kterých je podnik plánuje vyrábět. Musí respektovat předpovědi, rámcový plán a další důležitá fakta. Počáteční zásoba podzemní vody se v mm nastavuje v příslušném poli v části Parametry. V R prostředí použijeme funkci: bil.set.optim. 5.3 Parametry modelu. Volné parametry modelu, které je potřeba určit, aby mohl být modelem simulován odtok, jsou pro denní i měsíční typ modelu uvedeny v tabulce 1 Bilanční rovnice pro výpočet objemu nákupu (dále jen ON) Počáteční zásoba + Nákup = Spotřeba + Konečná zásoba. N = nákup. S = spotřeba. KZ = konečná zásoba. PZ = počáteční zásoba. Normy zásob - skutečné zásoby materiálu v jednotlivých dnech kolísají - po dodávce jsou vyšší než průměr, před dodávkou.

Vzorec obratových poměrů - financekuba

 1. Materiál se dodává pravidelně v18 dodávkách za rok. Pojistná zásoba bude stačit na\8 dní, technologická je 4 dny. Úkol: a) Vypočítejte normu zásob, normativ zásob b) Vypočítejte potřebu nákupu vkg za předpokladu, že počáteční zásoba činí 12600 kg.
 2. Podle učebnice sestavte plán zásob z těchto pojmů: nákup, spotřeba, konečná zásoba, počáteční zásoba !!! Umění dobře plánovat !!! Příklad - výpočet nákupu: Podnik odhaduje, že bude potřebovat pro příští rok 30 000 kusů materiálu X pro výrobu výrobku Y. V současnosti má na skladě 190 kusů tohoto materiálu
 3. Text Počáteční zásoba Nákup Výdej - vyskladnění prodaného materiálu Výdej do spotřeby. v plné výši. Výpočet inventarizačních rozdílů: Název materiálu. Skutečný stav

Počáteční Inventář: Z Čeho Se Skládá, Jak Jej Vypočítat

(Počáteční zásoba v Kč + poslední přírůstek v Kč)/(Počáteční zásoba v množství + poslední přírůstek v množství) Účetní jednotka si určila účetní období pro výpočet ceny, tj. cenu v prosinci bude používat pro vyskladnění v lednu . PRŮMĚR = 5 200 + 4 080 + 9 300 + 11 600 30 180. 80 + 60. (Počáteční zásoba v Kč + přírůstek za období v Kč)/Počáteční zásoba v Kč + Účetní jednotka si určila účetní období pro výpočet ceny, tj. cenu v prosinci bude používat pro vyskladnění v lednu PRŮMĚR = 5 200 + 4 080 + 9 300 + 11 600 30 18 Příklad: K 1.1.2015 byla počáteční zásoba materiálu ve skladech společnosti Allout s.r.o. 200 kg v pořizovací ceně 18 Kč/kg. V lednu byly převzaty na sklad dvě dodávky materiálu a došlo k jednomu vyskladnění 280 kg materiálu Výpočet se provede poslední den měsíce a používá se pro oceňování úbytků v následujícím měsíci. Při uzavírání účetních knih se počáteční stav zásob na skladě k 1.1. jednorázově zaúčtuje do nákladů a stav zásob zjištěný inventurou k 31. 12. se zaúčtuje jako nový zůstatek zásob se souvztažným.

Výpočet velikosti nákupu = spotřeba + KZ - PZ. KZ - konečná zásoba (rezerva), určuje si firma sama s na předpoklad počáteční zásoby v dalším období. PZ - počáteční zásoba (je na skladě) Metody výpočtu spotřeby. a) Podle technické dokumentace - využívá se v případě, kdy lze přesně technicky propočítat. Počáteční zásoba - se stanoví jako zásoba očekávaná v začátku plánovacího období. A to tak, že se ke skutečné zásobě ke dni sestavování bilance připočte očekávaný nákup a odečte se očekávaná spotřeba do začátku plánovacího období. Pro výpočet spotřeby materiálových potřebujeme znát: - normy. Bilance materiálu, Bilanční rovnice (počáteční zásoba, dodávka materiálu, spotřeba materiálu, konečná zásoba

Vzorec poměru obratu akcií - financekuba

 1. Výpočty: 1) Norma zásob(NZ) = optimální zásoba, průměrná zásoba Určuje jak velkou zásobu by měl podnik během plánovaného období udržovat ve skladu. NZ = ČNZ * s ČNZ - časová norma zásob. Vyjadřuje počet dnů na které by měla zásoba podniku vydržet
 2. Výpočet procenta realizované obchodní přirážky je obdobou výpočtů jiných typů procenta OP. Realiz. OP% = ( OP Kč / Hodnota prodeje v MOC) x 100%. Počáteční zásoba 1 017 900,- 1 740 000,- 722 100,- Nákup zboží 585 000,- 1 026 000,- 441 000,-.
 3. počáteční zásoba (zdroj) + nákup = spotřeba + konečná zásoba (užití) c) stanovení počtu dodávek a jejich výše Do = výpočet velikosti zásob Stanovení průměrné zásoby materiálu, která firmě zajistí plynulost výroby s co nejnižšími náklady
 4. g) skladování bere pro výpočet normy ztrát za základ počáteční zásoba produktu po druhém stočení. (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahují na produkty vyrobené v rámci výzkumných a šlechtitelských úkolů a uložené do nádob s obsahem do 60 litrů

dále se dle individuálního rozlišení upravují také ukazatele počáteční stav - zásoba (tis. Kč), vnitropodniková spotřeba - krmivo (tis. Kč), vlastní spotřeba, naturálie (tis. Kč) a konečný stav (tis. Kč). Výpočet indexu pro kravské mléko a výrobky využívá statistiky MZe Přímý nákup mlék kde: Zp - počáteční zásoba materiálu, NM - nákup materiálu, M - spotřeba materiálu, Zk - konečná zásoba materiálu. V bilanci materiálu se vyskytuje jako proměnná spotřeba materiálu. Důležitým krokem. je tedy transformace plánované spotřeby materiálu na potřebu nákupu materiálu, tzn

Organizace zásobovací činnosti - otázka z ekonomie

Počáteční zásoba : 1500 ks. Konečná zásoba : 270. Nákup: 500 ks. Výroba : 10800 ks. Celkem: 12530 ks----12530 - 10800 - 500 = 1230 ks. 1500 - 1230 = 270 ks. NZ = 270. o = NZ děleno 14. o = 19,3. To nevychází jako celé čísl f) manipulaci bere pro výpočet normy ztrát za zá-klad objem manipulace při přetáčení, mísení a dalších činnostech, provedených mimo první nebo druhé stáčení kalů, g) skladování bere pro výpočet normy ztrát za zá-klad počáteční zásoba produktu po druhém stá-čení. Částka 33 Sbírka zákonůč. 88 / 2017. Nicméně bych to bral tak nějak m= 8415000/12 * 2,5 = 1753125kg +25kg počáteční zásoba. Ale co stím dál? PS: Pokud jsou výpočty uplně blbě tak se nezlobte, beru to selským rozumem, nikdy jsem podnikovou eko. neměl takže prosím o toleranci ) Ale snad to nebude daleko od pravdy. @ lopezz to třeba rozsekne

Materiálně technické zásobování, E - Ekonomie - - unium

 1. Výpočet zásob podniku . Vypočtěte velikost objednávky, když víte: Výrobce nábytku nakupuje barvy k povrchové úpravě dřeva jednou týdně. Maximální zásoba činí 320 kg barvy. Současná zásoba je 88 kg barvy. Jaká bude velikost objednávky? Kolik tun litiny musíme nakoupit v příštím roce, když víte: V příštím roc
 2. Výpočet kumulativních četností tlouštěk, určení tvaru rozdělení a Weisseho procenta. Pro každý tloušťkový stupeň se musí stanovit kumulativní četnost (součet četností daného tloušťkového stupně a všech stupňů tenčích) Zásoba dřeviny na hektar se vypočítá jako zásoba dřeviny na porost : výměra porostu
 3. Výpočet obratu zásob může společnostem pomoci lépe se rozhodovat o cenách, časových harmonogramech výroby, o tom, jak využít propagační akce k přesunutí nadbytečných zásob, a jak a kdy koupit nový inventář. Používá se k měření efektivity správy zásob společnosti. Obecně platí, že vyšší hodnota obratu zásob.
 4. Title: Podniková ekonomie vzorce + příklady Author: Pavel Last modified by: Cigi_CZ Created Date: 4/2/2008 6:43:03 PM Document presentation forma
 5. V předchozím slovním příkladu s mírou PMR 10 % a dodatečnou změnou měnové báze 100 mil. Kč se peněžní zásoba ekonomiky zvýšila o 1000 mil. Kč. Jinými slovy, počáteční impuls centrální banky zvýšil peněžní zásobu 10krát, neboť jednoduchý peněžní multiplikátor m = 1/r = 10

Oběžný majetek podniku - ekonomie Studijni-svet

zásoba výrobku i v periodě t; počáteční zásoba je dána a může být i záporná (v tom případě představuje neuspokojenou poptávku z předchozího období) Ii0 Wit množství výrobku i kumulované za periody 1 až t připravené k uspokojení externí poptávky ( =W I i i 0 0 Počáteční zásoba musí tedy být . I0 = 375 kusů . momenty objednávek jsou pak v časech 0,12,24,36 atd. Minimální náklady na objednávky a úschovu litinových bloků budou 12 000 Kčs ročně. Pokud se jedná o kusový materiál je situace trochu jiná. Jedná se o diskrétní funkce a musíme hledat jejich minimum

Oceňování zásob - Portál POHOD

POČÁTEČNÍ ZÁSOBA. stanoví se jako zásoba očekávaná k začátku plánovacího období tak, že se kde skutečné zásobě ke dni sestavování bilance připočte očekávaný nákup a odečte se očekávaná spotřeba do začátku plánovacího období. VÝPOČET SPOTŘEBY MATERIÁL Počáteční zásoba (PZ) - stanoví se jako zásoba očekávaná k začátku plánovacího období tak, že se ke skutečné zásobě ke dni sestavování bilance připočte očekávaný nákup a odečte se očekávaná spotřeba do začátku plánovacího období. Spotřeba materiálu . pro výpočet spotřeby materiálu musíme znát:-. a) počáteční zásoba lihu, b) vyrobené množství lihu podle § 10 odst. 6 (výrobní list), c) množství lihu podle § 18 odst. 6 a 8, d) ostatní příjmy lihu podle dokladu o příjmu. (2) Ve výdejové části záznamu se eviduje: a) množství lihu podle § 18 odst. 7 a 9, b) ostatní vydání lihu podle dokladu o výdeji. § 2 Výpočet roční spotřeby materiálu: Roční spotřeba materiálu = (počáteční zásoba + všechny nákupy) - konečná zásoba. Účtování zásob způsob B. S čím se ještě můžeme při účtování zásob setkat? Účtování manka 549/112. Účtování přebytků 112/648

Rotace zásob v čem spočívá, politika, výpočet, příklady

 1. Toto je hodnota, ke které odečteme konečný inventář, abychom určili výrobní náklady. V našem příkladu je 17 800 EUR (počáteční zásoba) + 10 000 EUR (nákupy) + 5 000 EUR (náklady na pracovní sílu) + 2 200 EUR (různé náklady) = 35 000 EUR (náklady na dostupné zboží). Část 2 Vypočítat konečný soupis. 1 Vyberte.
 2. ovaly vyprodání zásob. přičemž průměrná zásoba je počáteční zásoba plus konečná zásoba dělená dvěma.
 3. Výpočet tohoto množství se bude odvíjet podle kritérií, která uživatel postupně nastaví v jednotlivých krocích průvodce. Informační systém POHODA E1 navíc umožňuje objednání jednotlivých položek, ze kterých se konkrétní složená zásoba (typu Komplet, Souprava, Výrobek) skládá

Jak vypočítat obrat zásob Řešení July 202

 1. 323/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství Změna: 437/2005 Sb. Změna: 28/2010 Sb. Změna: 305/2012 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 42 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství.
 2. Počáteční zásoba 2011-12 vykazovala po revizi 175 mil. bušlí a předčila konsenzus 172 mil. bušlí. BAVLNA - Odhad osetých ploch revidován o 16 mil. akrů nahoru na rekordních 13,73 mil. akrů. Odhad sklizených ploch kvůli nepřízni počas Výpočet čisté mzdy
 3. Optimální výše nedokončené výrob a - koeficient optimální velikosti (zásoba na 2 - 3 týdny suchého období) Pro výpočet dle potřeby vody v objektu využijte vzorce: V14 = n.Sd.14 (zásoba na 14 dní sucha) V21 = n.Sd.21 (zásoba na 21 dní sucha) n - počet obyvatel do
 4. Starší lidé naopak ztrácí svalovou hmotu a hrozí zde větší tuková zásoba. Tělesná výška a aktuální hmotnost - ty slouží pro základní výpočet, kdy se hmotnost (v kilogramech) dělí druhou mocninou výšky (v metrech). Do výpočtu se pak započítá věk a pohlaví a výsledkem je číslo, které se porovná s.
 5. arky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, se
 6. Počáteční inventura se také používá pro výpočet průměrné inventury, která se pak použije při měření výkonu. Průměrný inventář je výsledkem počátečního inventáře plus konečného inventáře děleno dvěma. Obrat zásob a dny inventury jsou dva z nejdůležitějších ukazatelů rozvahy zahrnující zásoby
 7. Počáteční zásoba 2011-12 vykazovala na základě revizí vzestup o 30 mil. bu. na 190 mil bušlí. Většinový konsenzus předpokládal konečnou zásobu 2010/11 na úrovni 173 mil. bušlí a počáteční zásobu 165 mil. bušlí. Nejaktivnější červencový kontrakt soji v pátek oslabil o 0,5% na $13,87 ¼ centů

Sklad > Skladové analýzy > Obrátkovost záso

Kontrola korunou jako metoda evidence zásob ®ivnostník prof

Zásoby - STORMWAR

Video: Ekonomika snadno a rychle - Ekonomické otázky - 5

Nutrilon 1 HA PROSYNEO - Nutriklub

Dlouhodobá vláhová bilance a kategorizace dostupnosti půdní vody vybraných zemědělských plodin v ČR pro období 1981-2010 a 2009-2018 pomocí metody FAO- 56 a hydropedologického přístupu Renata Duffková, Jiří Holub a Petr Fučík, VÚMOP, v.v.i. Úvod Dostupnost vody v půdě je klíčovým abiotickým faktorem, který limituje růst a vývo Výpočet: čtyřčlenná rodina spotřebuje cca 500 l (0,5 m 3) vody denně x 30 dní x 12 měsíců x 94 Kč/m3 = 16.920,- Kč za rok. Pořizovací cena 130.000,- Kč / 16.920,- Kč = návratnost investice je 7 - 8 let V tabulce je uvedena počáteční zásoba jednotlivých druhů materiálu a obou výrobků, a dále jejich dodací lhůty v týdnech. Výrobky lze vyrábět, jakmile je pro ně dostupný veškerý materiál.Firma má v 7. týdnu dodat 250 ks výrobku V. 1, v 8. týdnu 180 ks výrobku V 2 a v 11. týdnu současně 200 ks výrobku V 1 a 160 ks.

Kalkulačka výpočet výkonu čerpadla pro zalévání zahrady. Počáteční údaje pro výpočet jsou: Pozemek, který má být napojen. To znamená, že se nebere v úvahu celé území, ale pouze území, kde se pěstují pěstované rostliny. V každém případě je lepší vzít v úvahu maximální hodnotu - tím se vytvoří. Kolik nakupovat (nákup = spotřeba + konečná zásoba - počáteční zásoba) znát počáteční zásobu (co zbylo z předchozího období) znát spotřebu (viz výše) Výpočet odpisů . a) Musíme si nejdřív uvědomit, že skutečná míra opotřebení stejného. Počáteční datum plánování Další informace naleznete v popisu těchto možností pro dávkové úlohy Výpočet plánu Pokud je zásoba záporná k počátečnímu datu plánování. Pokud existují datované nebo poptávané události

Maturitní otázky do češtiny i do jiných předmětů

V řádce počáteční zásoba je v 1. periodě je výchozí stav skladu, dalších periodách stav po ukončení předchozí periody. Netto požadavky jsou brutto minus plánované dodávky a počáteční stav skladu. Zbývá vypočítat kdy a kolik se má uvolnit do výroby. Průběžná doba výroby E32 je přenesena z P12 Počáteční úroveň 14 C pro výpočet lze buď odhadnout, nebo také přímo porovnat se známými údaji z roku na rok z dat z letokruhů ( dendrochronologie) před 10 000 lety (pomocí překrývajících se dat z živých a mrtvých stromů v daném oblast), nebo také z jeskynních ložisek ( speleotém), asi 45 000 let před. Počáteční tlak p a: Výpočet. Výpočet tlakové expanzní nádoby se provádí podle ČSN 06 0830 a stanovuje se ze zvětšení objemu vody v celé soustavě při jejím ohřátí z 10 °C na nejvyšší požadovanou teplotu vody v soustavě. Stanovení vodní předlohy (zásoba vody v expanzní nádobě Plán zásobování se sestavuje ve formě bilance materiálů na skladě: 1) Propočtu spotřeby materiálů. 2) Propočtu velikosti zásob, které je třeba udržovat na skladě. V bilanci se vždy porovnávají zdroje a potřeby. V plánu zásobování se tedy porovnávají zdroje materiálu s potřebou materiálu. Z bilance pak můžeme.