Home

Novela realitního zákona

MMR: Novela realitního zákona byla dnes v Senátu jednoznačně podpořena . 10. 6. 2021. Díky společné iniciativě poslanců a MMR byla dnes Senátem jednomyslně schválena novela zákona o realitním zprostředkování. O půl roku se tak prodlouží doba, do kdy musí všichni makléři složit odborné zkoušky. Důvodem posunu je. Senátem byla schválena novela zákona o realitním zprostředkování. O půl roku se tak prodlouží doba, do kdy musí všichni makléři složit odborné zkoušky. Důvodem posunu je předchozí pandemická situace, kdy byly po určitou dobu zkoušky zakázány a kdy byly v řadě realitních firem karantény

Aktuálně v důsledku opatření souvisejících s nouzovým stavem kvůli pandemii COVID-19 však byla přijata rychlá novela realitního zákona, a to zákon č. 190/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 25.4.2020, na základě kterého se doba pro ohlášení nové vázané živnosti spolu se splněním podmínky odborné způsobilosti. MMR: Novela realitního zákona byla v Senátu jednoznačně podpořena. redakce 11. 6. 2021. Ilustrační foto, zdroj: Pixabay. Díky společné iniciativě poslanců a MMR byla ve čtvrtek 10. června Senátem jednomyslně schválena novela zákona o realitním zprostředkování. O půl roku se tak prodlouží doba, do kdy musí všichni. Nová pravidla pro poskytování úschov realitními zprostředkovateli. Dne 3.3.2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování). I když zákon o realitním zprostředkování (dále jen realitní zákon) přináší řadu dalších významných novinek do vztahů realitního. Novela zákona dále zaručuje odborné vzdělání realitních makléřů. Až doposud mohl pozici realitního makléře vykonávat v podstatě téměř každý jako volnou živnost. S přijetím nového zákona bude nyní k podnikání v realitní oblasti nutná živnost vázaná a k tomu i potřebná kvalifikace, a to buď v podobě. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů: 30.06.202

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 190/2020 Sb. Čl. II. 1. Podnikatel, který je fyzickou osobou, který po dni účinnosti tohoto zákona zahájí činnost realitního zprostředkování podle zákona č. 39/2020 Sb. a je oprávněn tuto činnost poskytovat na základě smlouvy uzavřené v písemné formě s osobou, jež je realitním zprostředkovatelem, pouze jménem takové. Novela zákona dále zaručuje odborné vzdělání realitních makléřů.Až doposud mohl pozici realitního makléře vykonávat v podstatě téměř každý jako volnou živnost. S přijetím nového zákona bude nyní k podnikání v realitní oblasti nutná živnost vázaná a k tomu i potřebná kvalifikace, a to buď v podobě vzdělání, minimální praxe či složení státní zkoušky Na jednoho realitního makléře připadá v průměru 720 obyvatel, a Česká republika se tak řadí ke špičce ze všech zemí Evroé unie v počtu realitních makléřů. V situaci, kdy realitního makléře může dělat každý, je cílem stabilizovat , zkvalitnit poskytované služby a navrátit realitnímu oboru opět prestiž MMR: Novela realitního zákona byla dnes v Senátu jednoznačně podpořena 11.06.2021. Díky společné iniciativě poslanců a MMR byla včera Senátem jednomyslně schválena novela zákona o realitním zprostředkování. O půl roku se tak prodlouží doba, do kdy musí všichni makléři složit odborné zkoušky.. Novela realitního zákona byla v Senátu jednoznačně podpořena. 0. 12.06.2021 09:40; Komentovat; ministerstvo pro místní rozvoj, realitní kanceláře, novela, realitní zákon, senát. Díky společné iniciativě poslanců a MMR byla ve čtvrtek Senátem jednomyslně schválena novela zákona o realitním zprostředkování

Od Realitního zákona si odborná i laická veřejnost slibovala skoro revoluci, tedy zkvalitnění služeb realitních kanceláří resp. realitních zprostředkovatelů (makléřů). Tím by se stal realitní trh bezpečnější pro všechny strany - kupující, prodávající, pronajímatele a nájemce Do šesti měsíců od účinnosti zákona o realitním zprostředkování musí podnikatel ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost s názvem realitní zprostředkování a doložit naplnění výše uvedených podmínek. Neučiní-li tak, živnostenské oprávnění pro provozování realitního zprostředkování mu zanikne Ohledně realitního zákona svým klientům z řad realitních kanceláří či makléřů nabízím revizi aktuálně užívané smluvní dokumentace a rovněž komplexní školení ohledně nového zákona, aby realitním zprostředkovatelům nehrozily žádné postihy Dopad novely AML zákona na realitní trh. Novela AML zákona významně rozšiřuje okruh povinných osob o každého, kdo nakupuje nebo prodává nemovité věci nebo je realitním zprostředkovatelem. Každý, kdo v rámci své podnikatelské činnosti nakupuje a prodává nemovité věci, je povinen se podřídit do 2. 3

Novela realitního zákona - pod číslem zákona 249/2021 Sb. byla dne 30.6.2021 vyhlášena již třetí novela zák.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování; datum účinnosti od 1.7.2021.Základní obsah předpisu: 1) Prodloužení lhůty (resp. určení nové lhůty) do 31.12.2021 pro splnění podmínek nutných pro přechod z volné živnosti na živnost vázanou pro realitní. Novela realitního zákona. Dne 31.3.2020 schválila vláda novelu realitního zákona, prostřednictvím které prodloužila termín realitním makléřům pro prokázání odborné způsobilosti. Doposud volnou živnost Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor Realitní činnost, správa a.

MMR: Novela realitního zákona byla dnes v Senátu

  1. Úschova peněz podle novely realitního zákona má svá pravidla. Do vydání platnosti novely realitního zákona resp. zákona o realitním zprostředkování probíhal obchod celkem jednoduše, ale bez jakékoliv regulace a možná i opatření pro bezpečí klientů
  2. Novela realitního zákona byla v Senátu jednoznačně podpořena. Díky společné iniciativě poslanců a MMR byla ve čtvrtek Senátem jednomyslně schválena novela zákona o realitním zprostředkování. O půl roku se tak prodlouží doba, do kdy musí všichni makléři složit odborné zkoušky
  3. Vláda schválila návrh novely realitního zákona. Termín se posouvá na rok 2021. 31.3.2020 - Vláda ČR schválila návrh novely realitního zákona, který by prodloužil dobu pro prokázání odbornosti nutné pro další podnikání, jak to ukládá zákon o realitním zprostředkování.Splnění této podmínky by se posunulo z 3. září 2020 na 3. března 2021
  4. Novela realitního zákona - pod číslem zákona 249/2021 Sb. byla dne 30.6.2021 vyhlášena již třetí novela zák.č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování; datum účinnosti od 1.7.2020. Základní obsah..

Senátem byla schválena novela realitního zákon

Povinná odborná způsobilost pro poskytování realitního

Za realitního makléře se totiž dosud mohl prohlásit kdokoli a kdekoliv. Podle návrhu novely zákona už to nepůjde a makléř bude muset splňovat kvalifikační předpoklady. Krok správným směrem. Leč nedostatečným Aktualizováno (16. 4. 2020): Dne 16. dubna 2020 byla novela zákona o realitním zprostředkování schválena Senátem. Zaujalo vás téma? Doporučujeme: Vláda schválila návrh novely realitního zákona. Termín se posouvá na rok 2021 Zaujalo vás téma? Doporučujeme: Zákon o realitním zprostředkování Česká republika byla jednou z posledních zemí EU bez regulace makléřské profese. Máme přitom největší počet makléřů na obyvatele v rámci EU. Před několika týdny ale nabyl účinnosti nový zákon o realitním zprostředkování, který by měl neseriózní realitní kanceláře eliminovat, a především zamezit tomu, aby práci makléře mohl vykonávat prakticky kdokoliv. PRÁVO: Realitní zprostředkování v novele zákona. Je nesporně správné, že se ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) snaží dostat činnost realitních kanceláří do očekávaných mezí a postupně eliminovat tzv. garážové realitky, které na trhu žádoucí nejsou, ale zatím existují a služby nabízejí. Za realitního.

MMR: Novela realitního zákona byla v Senátu jednoznačně

U podnikatele, jehož oprávnění k poskytování realitního zprostředkování podle § 25 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění zákona č. 190/2020 Sb., zaniklo a který hodlá činnost realitní zprostředkování obnovit, nebude. Novela zákona dále zaručuje odborné vzdělání realitních makléřů. Až doposud mohl pozici realitního makléře vykonávat v podstatě téměř každý jako volnou živnost . S přijetím nového zákona bude nyní k podnikání v realitní oblasti nutná živnost vázaná a k tomu i potřebná kvalifikace, a to buď v podobě. Novela realitního zákona vydáno 11.06.2021. Datum ukončení smlouvy najdete od ledna na faktuře za energie vydáno 10.06.2021. Senát schválil novelu zákona o zaměstnanosti vydáno 10.06.2021. Významná pomoc pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby s demencí. Novela zákona o realitním zprostředkování. Novinky pro realitní makléře. Jaké to jsou a na co se připravit? V Poslanecké sněmovně je velice aktuálním tématem schválení novely zákona o realitním zprostředkování, který značně změní činnost realitních makléřů. Co mají přinést navrhované změny pro realitní.

Ta nejaktuálnější se paradoxně nevztahuje k textu tohoto zákona, ale k novele zákona č. 309/1999 Sb., o sbírce zákonů. Realitní zákon byl totiž se značným prodlením publikován dne 17. února 2020 s tím, že účinný bude po uplynutí legisvakanční lhůty dne 3. března 2020 V oblasti realitního trhu je nově povinnou osobou každý, kdo: • nakupuje nebo prodává nemovité věci, • je realitním zprostředkovatelem; v případě zprostředkování realitní smlouvy podle § 2 písm. d) bodu 2 zákona o realitním zprostředkování, jde-li o nájem, podnájem nebo pacht, však pouze tehdy, pokud výše.

Nová pravidla pro poskytování úschov realitními epravo

Při stanovení výše této hranice bylo vycházeno podle Poura z údaje obsaženého v důvodové zprávě k návrhu zákona, kde na str. 28 vláda uvádí, že průměrná hodnota realitního obchodu zprostředkovaného vybranými velkými realitními kancelářemi i zástupci menších realitních kanceláří činila v letech 2015 - 2017. Senát svým usnesením schválil 16. dubna sněmovní tisk číslo 806 nazvaný jako novela zákona o realitním zprostředkování. Jelikož nyní neprobíhají školení ani zkoušky realitních makléřů, pak se zákonodárci rozhodli touto novelou prodloužit dobu k nutnému splnění podmínek pro živnost vázanou o 6 měsíců, tj. nyní je datum pevně stanoveno na 3. března 2021 Po více než roce účinnosti zákona stále přetrvávají komplikace s vyřízením potřebných oprávnění, proto byla přijata novela, která má za úkol prodloužit již skončené přechodné období, ve které platí mírnější podmínky provozování realitního zprostředkování Novela realitního zákona byla v Senátu jednoznačně podpořena. Před 2 měsíci + Schopnost rychle reagovat na změny a chuť investovat je výsadou rodinných firem. Před 3 měsíci + Finanční správa začíná vyplácet žádosti o nový kompenzační bonus. Před 3 měsíci Novela živnostenského zákona zavádí živnost realitní zprostředkování Zpět na: Nabídka témat Podnikatelé pracující doposud na volnou živnost v oboru realit musí do 3. září 2020 ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost Realitní zprostředkování, současné se zavádí také povinné pojištění.

Pro činnost realitního zprostředkovatele je významnou a podstatnou změnou přesun živnosti Realitní zprostředkování z režimu živnosti volné do režimu živnosti vázané a s tím související nově stanovené požadavky na prokázání odborné způsobilosti odpovědné osoby (novela zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský. ️ Novela realitního zákona ️ Dne 30.6. bude ve Sbírce zákonů vyhlášena již třetí novela realitního zákona, účinnost je od 1.7.2021. Popis (srozumitelné vysvětlení) této novely je na našich..

Od ledna platí, že nově přijaté zákony by měly vstupovat v účinnost jen dvakrát ročně. To v praxi znamená, že by se novými pravidly museli lidé a firmy řídit vždy jen od 1. ledna a 1. července. Jenže novela, která měla usnadnit orientaci v právním řádu, způsobila chaos. Není totiž jasné, kterých.. Novela zákona zaručuje i odborné vzdělání realitních makléřů. Dosud platilo, že pozici realitního makléře mohl vykonávat v podstatě kdokoliv v rámci volné živnosti. Nový zákon však nastolil přísnější podmínky. K podnikání v realitní oblasti bude nutná živnost vázaná a k tomu i potřebná kvalifikace, a to buď. Novela zákona přinese elektronizaci v oblasti spotřebních daní a efektivnější boj s daňovými úniky. Ministerstvo financí předkládá do vnějšího připomínkového řízení novelu zákona o spotřebních daních. Jedná se o implementaci evroé směrnice, která nastavuje společná pravidla v oblasti spotřebních daní v. Aktualita ohledně připravované novely realitního zákona Níže vám předkládáme čerstvou informaci týkající se novely ZRZ, která leží v poslanecké sněmovně a o které jsme vás již informovali (na..

Realitní zákon novela 2020 vázaná živnost - Hypoindex

Zákon o realitním zprostředkování: co znamená jeho novela

Podle realitního zákona musí být makléř pojištěn po celou dobu, kdy pracuje jako realitní zprostředkovatel, tak aby byl schopen vždy svým klientům nahradit případnou újmu, která by mohla vzniknout při výkonu jeho profese. Na jednu pojistnou událost je nastaven minimální limit pojistného ve výši 1 750 000 Kč, pro. Novela živnostenského zákona zavádí k 3. březnu 2020 novou živnost Realitní zprostředkování Dne 3. března 2020 nabyl účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) TVbydlení.cz - Zákon o realitním zprostředkování: co znamená jeho novela pro realitní kancelář? » Nový zákon o realitním zprostředkování, který prezident podepsal dne 8.1.2020, nabyde účinnosti v nejbližších dnech. Stane se tak patnáctý den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ministerstvo pro..

Přináší je především tzv. technická novela občanského zákoníku ((zákona č. 460/2016 Sb.), která mj. s účinností od 28. 2. 2017 u nájmu bytů snižuje maximální výši nájemní jistoty ze stávajícího šestinásobku na trojnásobek měsíčního nájemného Vláda schválila novelu realitního zákona. autor. JURIS REAL (Zdroj: Advokátní deník) Prodloužila dobu k prokázání odbornosti. Vláda ČR schválila návrh novely realitního zákona, který by prodloužil dobu pro prokázání odbornosti nutné pro další podnikání, jak to ukládá zákon o realitním zprostředkování

Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů Č

Citace: 249/2021 Sb. Název: Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpis Jako datum účinnosti zákona se uvádí 3.3.2020, ale situace není zcela jednoznačná. Na to, kdy zákon vstoupí v účinnost se objevují dva názory. V § 27 nového realitního zákona je totiž uvedeno, že zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2020 jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování § 1 U podnikatele, jehož oprávn ění k poskytování realitního zprost ředkování podle § 25 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprost ředkování a o zm ěně souvisejících zákon ů (zákon o realitním zprost ředkování), ve zn ění zákona č

39/2020 Sb. Zákon o realitním zprostředkován

Od 1.1. 2021 je účinná novela zákona o obchodních korporacích! Od 1. 1. 2021 nabývá účinnosti zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon o obchodních společnostech a družstvech (č. 90/2012 Sb.) a další související zákony. Novela zákona má ulehčit obchodním společnostem od administrativy. založení s.r.o. Novela zákona o pobytu cizinců na území ČR. Dne 23. 7. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 274/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Vládní novela zákona na poslední chvíli? Myslivost 6/2021, str. 18 Petr Mánek, Přemysl Bouška aneb Co nebylo řečeno o vládní novele zákona o myslivost Rudolf Mládek: Realitní zprostředkování v novele zákona 06.08.2019 9:31 Je nesporně správné, že se ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) snaží dostat činnost realitních kanceláří do očekávaných mezí a postupně eliminovat tzv. garážové realitky, které na trhu žádoucí nejsou, ale zatím existují a služby. Věřím, že při dalších spolupracích bude toto ověřování jen formalita a novela tohoto zákona se nikoho z nás nedotkne. Pokud máte zájem o nahlédnutí do našich AML formulářů, můžete si je níže stáhnout do svého počítače. Mějte se hezky, M. Groulík - InStyle Real Estate s.r.o Aktualizováno dne 1. 7. 2021. Inkriminovaná novela byla řádně schválena jako zákon č. 249/2021 Sb.: U podnikatele, jehož oprávnění k poskytování realitního zprostředkování podle § 25 zákona č. 39/2020 Sb. o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění zákona č. 190/2020 Sb., zaniklo a který. Dlouho očekávaný Zákon o realitním zprostředkování (dále jen ZRZ) byl konečně schválen a 8. ledna ho podepsal i pan prezident. Podle informací z Ministerstva pro místní rozvoj by měl být zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů v průběhu února. Účinný bude 15 dní od zveřejnění. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího

Jak se tedy tyto změny dotkly realitních makléřů a co úprava zákona znamená pro vás v případě, že byste chtěli pracovat v tomto oboru? Zaměřeno na realitní makléře. Nový realitní zákon upravuje zejména činnost realitního makléře a týká se také osob, kterým realitní zprostředkovatelé poskytují své služby 1. Úvod do Realitního zákona Platnost a účinnost Realitního zákona. Ve Sbírce zákonů byl dnes vyhlášen na trhu realitního zprostředkování aktuálně poměrně diskutovaný zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) (dále jen Realitní zákon) Novela zákona o ČNB: Větší dostupnost bydlení pro mladé přinese menší výnosy investičním bytům. Redakce 29. 4. 2021 (Aktualizováno: 29. 4. 2021) Graf názorně ukazuje porovnání výnosu realitního fondu a různě výnosových investičních nemovitostí. Na horizontu 15 let investor po odečtení vstupní investice ve. Novela zákona. Návrh zákona v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu prošel 1. čtením (22.4.2021) Pokud to neudělali nebo neudělají, oprávnění k poskytování realitního zprostředkování ve volné živnosti jim 3. března 2021 zanikne. Hygienická opatření vlády spíš směřují k dalšímu omezení, než k. Novela AML zákona významně rozšiřuje okruh povinných osob o každého, kdo nakupuje nebo prodává nemovité věci nebo je realitním zprostředkovatelem. Každý, kdo v rámci své podnikatelské činnosti nakupuje a prodává nemovité věci, je povinen se podřídit do 2. 3. 2021 AML zákonu

Novela zákona o České národní bance: Kdy dojde k jejímu schválení? napsal(a) GEPARD FINANCE Právě tam leží návrh na novelizaci zákona o ČNB, který by zásadně proměnil tvář českého realitního trhu Dnešní příspěvek bude o školení realitních makléřů. Podle realitního zákona je část makléřů bez dostatečně dlouhé praxe* nebo odpovídajícího vzdělání** povinna složit zkoušku profesní kvalifikace. Zkoušku budou moci provádět veškeré autorizované subjekty, kterých je k dnešnímu dni celkem 30. Můj názor na toto téma probírám podrobněji na mém blogu.

Upozorňujeme podnikatele v oblasti realitního zprostředkování, že dne 25. 4. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 190/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) Novela zákona o zbraních účinná od 30. ledna 2021 - hlavní novinky pro podnikatele v oboru zbraní a střeliva - 30. 1. 2021 Níže jsou popsány hlavní změny v zákoně o zbraních po 30. lednu 2021, kdy nabývá účinnosti novela, kterou je do českého práva implementována směrnice EU (revize směrnice o zbraních z roku 2017

Novela katastrálního zákona 18.02.2009 Dobrý den, rád bych Vás a všechny makléře a pracovníky M&M reality holding a.s. informoval o Novele č. 459 zákona č. 344/1002 Sb., katastrálního zákona, ve znění p.p., účinné od 1. března 2009 Novela zákona o pojišťovnictví s realitními makléři napříč celým spektrem realitního trhu. Mimo to Vám tým právníků, daňových odborníků a odborných poradců Vám do 24 hodin připraví jakoukoli smlouvu, daňové přiznání či dokument dle Vašeho požadavku.. účinnosti tohoto zákona nahrazují slovy nejpozději do 31. prosince 2021. Čl. II Přechodná ustanovení 1. Podnikatel, který je fyzickou osobou, který po dni účinnosti tohoto zákona zahájí činnost realitního zprostředkování podle zákona č. 39/2020 Sb. a je oprávněn tuto činnost poskytova

Nový zákon pro makléře: Jaké vzdělání potřebuje realitní

Výkup nemovitostí za hotovost Rekonstrukce bytových jednotek Rekonstrukce bytových domů. O nás Kariéra Kontakty. Pobočky Vedení společnosti Centrála Managemen Novela zákona však jde dál. Doba bankrotu bude nově 3, 5 a 7 let, ale nebude limit pro částku, kterou musí dlužník splatit. V současnosti je to tak, že dlužníci, kteří jsou v úpadku, ale nejsou schopni za 5 let splatit alespoň 1/3 dluhů, spadnou do konkurzu Novela zákona o ČNB: limity pro komerční banky i výhodnější podmínky hypotéky pro mladé. V případě, že se komerční banka rozhodne nerespektovat doporučení ČNB a podmínky pro hypotéky, vystavuje se do budoucna hrozícím sankcím. Začátkem června byla vládou schválena novela zákona o ČNB Varianta 3 předpokládá vznik zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů a úpravu živnostenského zákona, podle které by se z realitního zprostředkování stala vázaná živnost. Varianta 4 rozebírala možnost vzniku nového zákona a vymezení činnosti mimo živnostenský zákon Novela zákona o ČNB: Větší dostupnost bydlení pro mladé přinese menší výnosy investičním bytům Graf názorně ukazuje porovnání výnosu realitního fondu a různě výnosových investičních nemovitostí. Na horizontu 15 let investor po odečtení vstupní investice ve výši 3 000 000 Kč může v případě fondu získat.

Sněmovna schválila jednodušší povolování staveb | Krytiny

Novela realitního zákona byla v Senátu jednoznačně

Jaký je vývoj nového realitního zákona 4. duben 2019. Profese realitního makléře se brzy stane prestižnější. Alespoň podle ministerstva pro místní rozvoj, které připravilo zákon o realitním zprostředkování, s čímž musím souhlasit > Novela zákona o dani z nabytí nemovitosti zůstává v nedohlednu 8.3.2016 Blog cha Zvěsti o tom, že nadcházející novela zákona o dani nabyté z nemovitých věcí začne platit už prvního dubna, se prokázaly jako nepravdivé - parlament původně návrh změny zákona projednával v únoru, proces jednání ale byl přerušen a. Návrh zákona zákon o realitním zprostředkování má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 23. února od 9:30 hodin. Rada dále projedná návrh lesního zákona a zákona o myslivosti a také návrh zákona o platebním styku a s ním související změnový zákon Novela stavebního zákona by měla urychlit výstavbu. Současná podoba zákona o územním plánování a stavebním řádu, tzv. stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.), vyvolává celou řadu problémů. Tím nejpalčivějším jsou zdlouhavá stavební řízení s často nejistým koncem. V případě větších projektů totiž nejsou. Zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování, v současnosti neexistuje. Změnit to má legislativa, která je od konce dubna v meziresortním připomínkovém řízení. V současnosti není pro získání živnostenského potřeba prokázat žádné odborné znalosti - stačí svéprávnost a bezúhonnost. To podle Ministerstva pro místní rozvoj.

Prodej prvorepublikového rodinného domu Brno - ŽabovřeskyGabriela Koukalová - rodinná realitní makléřka - Home