Home

Zbraně 1. světové války referát

Základní zbraň německých ozbrojených sil až do konce druhé světové války. Puška M98 vážila 4,1kg, karabina K98 vážila 3,4kg, karabina K98a vážila 3,9 kologramů, tedy stějně jako karabina K98b a poslední varianta, karabina K98K vážila též 3,9 kg. Délka pušky M98 byla 1.250 mm přičemž hlaveň měla 740 mm. Délka. Typ práce: Seminárky/referáty. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: V práci jsou v bodech a stručně popsány jednotlivé druhy a typy zbraní použitých nebo vyvinutých během 1. světové války. Zároveň jsou u některých uvedena i místa, kde byly použity s ničivějším účinkem zbraně z 1.sv. války. opakovací pušky 1892-1898. 1. světová válka. 1. světová válka začala zavražděním rakouského arcivévody Františka Ferdinanda srbským nacionalistou v červnu 1914. V té době státy Evropy vstupovali do aliancí ve snaze získat vhodu v nadcházející válce. Na jedné straně stály státy Dodody.

Vojenská technika za první světové války (část 1 z 5

1.Světová válka. Vyvrcholení sporů mezi evroými velmocemi, sdruženými od přelomu 19. a 20. století do dvou obranných bloků: trojspolku (Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie; 1879-1882) a trojdohody (Velká Británie, Francie a Rusko; 1894-1907). Příčiny války: snaha některých států o rozpínavost a zisk koloniálního. Zbraně 1. světové války. V práci jsou v bodech a stručně popsány jednotlivé druhy a typy zbraní použitých nebo vyvinutých během 1. světové války Zbraně 1. světové války prezentace. 1. světová válka Zbraně 1. světové války 1. světová válka - dokument 1. svétová válka - dokument 2 Říjnová revoluce Únorová revoluce 1917 Pařížské předměstské smlouvy Washingtonská konferenc Zbraně 1. světové války.První světová válka byla impulsem pro inovací zbrojních systémů a vývoj nových zbraní

Zbraně 1. světové války - Seminarky.c

  1. V 1.světové válce zemřelo 300 000 vojáků pocházejících z českých zemí. Dohoda : zemřelo 5 525 000 zraněno 12 831 500 pohřešováno 4 121 000 Trojspolek : zemřelo 4 386 000 zraněno 8 388 000 pohřešováno 3 629 000 Prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Podpora realizace počítačového zaměření.
  2. Které zbraně se představí na výstavě V zákopech 1. světové války plánované na červen tohoto roku? Z uvedených unikátů vystavíme holandskou zákopovou pušku, jelikož vhodně doplňuje informace o zákopovém charakteru války, zejména na frontách západní Evropy
  3. První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka nebo světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od 28. července 1914 do 11. listopadu 1918.První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a bojovalo se i na světových oceánech.Formální příčinou války byl úspěšný atentát na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu.
  4. Zbraně a technika 1. světové války Pěchotní puška zůstávala v 1. světové válce nejvýznamnější zbraní pěchoty.Jiné zbraně byly stále obludně těžké a při ofenzivě prakticky k nepotřebě. To platí třeba pro kulomet, který ale později dostal svou pěchotní podobu. Puška, jak ji známe z bojišť, vznikla v 19.

zbraně z 1.sv. války - střelné zbraně všeho druh

1. světová válka - důsledky. Vojenské novinky - první světová válka byla první průmyslově vedenou válkou. Do bojů byly ve velkém měřítku nasazovány nové typy zbraní s nebývalou ničivou silou, např. tank, bojová letadla, chemické zbraně, ponorky, kulomety atd. Sociální změny S prvními návrhy automatické palné zbraně se začalo pracovat v posledních letech první světové války, ale hojně se používal mezi lety 1938 až 1971 minulého století. Během své služby se objevil i v různých cizích armádách, například v kanadské, australské, německé, sovětské či i švédské Používání chemických zbraní mělo zpočátku zničující účinky v první světové válce, kdy prakticky neexistovala ochrana proti tomuto zcela novému způsobu boje.V této době bylo využíváno především průmyslových škodlivin (později nahrazených cíleně vyvinutými látkami jako tabun, soman, sarin, VX), zejména pak chloru (který se přeléval po bojišti jako hustá. Referát - 1. Světová válka. 1. SVĚTOVÁ VÁLK

Zbraně 2. světové války referát. Mezi jiné významné technologické a technické počiny dosažené během druhé světové války patří první programovatelné počítače, řízené střely a balistické rakety (V-1 a V-2), a v projektu Manhattan vyvinuté jaderné zbraně Tyto tanky byly v počátku 2. světové války dost rozšířené a tvořily tak velkou část útočících. První světová válka byla doposud největším válečným konfliktem. Bylo do ní zavlečeno 70 milionů lidí ze 35 států světa. Během války pak 10 milionů lidí zahynulo (celá populace dnešní ČR) a 20 milionů bylo zmrzačeno. Roku 1918 válka skončila, nastal vytoužený mír a zánik Rakouska-Uherska byl nevyhnutelný Zbraně 2. světové války - Repliky - Prodej Prodej střelby neschopných replik zbraní z 2. světové války. Zde Vám nabízíme repliky zbraní, které byly používány za 2. světové války. Nabízíme německé dýky, dýky ss, německé a americké pistole, německé samopaly, americké samopaly a další skvělé repliky z tohoto období zbraně a odpočinuté vojáky -Dohoda tak snadno Německo porazila. 28.05.2020 18 Lusitania Konec 1. světové války •válka trvala 4 roky 1914-191

Stručná motivačně výkladová prezentace opatřená úkoly a obrazovým materiálem pomůže žáku pochopit rozdíl mezi příčinami a záminkou první světové války. Uvedená fakta jsou žáku vodítkem k popsání jednotlivých fází války a rozložení sil v Evropě v boji velmocí o nové rozdělení světa na počátku 20. století Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem a důsledky 1. světové války. Autor Mgr. Blanka Šteindlerová Jazyk Čeština Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis ICT = Předmět / téma Dějepis/Novověk Očekávaný výstup Žák časově zařadí 1. světovou válku, zná příčiny Za 1. světové války se mj. zjistilo, že maso uložené ve skladech po střelné bavlně a střelivu se kazí míň. Mohl za to sanytr a guamo, které byly součástí těchto výbušnin a vykazovaly konzervační účinky. Brzy pak byly tyto suroviny nahrazeny dusitanovou solí, která udržela jídlo konzervované rozhodl o použití jaderné zbraně: 6. srpna na Hirošimu 9. srpna na Nagasaki (SSSR - osvobozeno Mandžusko; operace Srpnová bouře) • 2. září 1945 - kapitulace Japonska (→definitivní konec 2. světové války

Chem. Listy 105, 323 333 (2011) Referát 326 6. Další nové BCHL od 2. světové války d Odraz 1. světové války v moderní výuce - Odraz 1. světové války v moderní výuce : 03-Prezentace a pracovní listy : 15 - Zbraně 1. světové války.ppt Chemické zbraně - 1. světová válka • 1914: slzotvorné látky • Duben 1915 u Ypres (Ieper): první použití CHZ ve velkém rozsahu - chlor (5000 mrtvých, 15000 zraněných) • Dusivé plyny chlor a fosgen byly zpočátku vypouštěny z tlakových lahví a rozptylovány větre Referát - 1. Světová válka. 1. SVĚTOVÁ VÁLKA. V r. 1914 byla Evropa rozdělena na dva tábory: Trojdohodu (nebo jen Dohodu - Francie, Velká Británie, Rusko) a Trojspolek (Německo, Rakousko- Uhersko, Itálie)

1. světová válka - Dějepis - Referáty Odmaturu

  1. y. Válka také urychlila vývoj nových zbraní, které si vynucoval válečný tlak - letadla, chemické bojové látky, lehký kulomet, tank
  2. @seznam.cz © 2010 - 201
  3. 1.SVĚTOVÁ VÁLKA. Válkou v letech 1914-1918 se poprvé rozšířilo bojiště z evroého prostoru na celý svět. Proti sobě stála mocenská seskupeni Trojspolek a Trojdohoda. První světová válka dosáhla dosud nepoznaných rozměrů, demonstrovala hrůzy moderní techniky zapojené do strategie ničení
  4. Schneider CA-I. Schneider C.A.1 byl francouzský tank z 1.světové války.Vznikl na základě amerického pásového tahače Holt, který byl ve francii opancéřován a představen v tajnosti armádním špičkám. Nová zbraň si získala potřebné sympatie a tak byl v roce 1916 představen nový stroj, který neměl předtím obdoby.. Tank Schneider bylo opancéřované vozidlo, které.

1. světová válka 28. července 1914 - Rakousko-Uhersko napadlo Srbsko do války vstoupilo Rusko - spojenec Srbska proti Rusku - Německo - spojenec R-U na straně Ruska - Francie a Anglie zatím se nezapojila Itálie - měla dlouhodobé spory s Rakouskem-Uherske referát: 1. SVĚTOVÁ VÁLKA (1914-1918) časový přehled událostí ( 1.světová válka - příčiny, průběh a důsledky. Příčiny, průběh a důsledky první světové války. Vznik dohody a trojspolku. Období industriální společnosti bylo založeno na průmyslové výrobě. Na konci 19. století se výroba neustále zvyšovala, tudíž byla třeba řada odbytišť Válečná technika a taktika za I. světové války V I. světové válce se uplatnilo vše, co zbrojní průmysl vylepšil koncem 19. století - rychlopalné zbraně, výbušné granáty, opakov..

Zbraně 1. světové války V práci jsou v bodech a stručně popsány jednotlivé druhy a typy zbraní použitých nebo vyvinutých během 1. Zbraně, zbroj a oděv švýcarské pěchoty ve druhé polovině patnáctého stolet ZBRANĚ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY Mgr. Pavel Vaníček Materiál je součástí projektu Odraz 1. světové války v moderní výuce a je prostřednictvím Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014 spolufinancován MŠMT 1. světová válka Zbraně 1. světové války 1. světová válka - dokument 1. svétová válka - dokument 2 Říjnová revoluce Únorová revoluce 1917 Pařížské předměstské smlouvy Washingtonská konferenc vlastní referát - pokud lze, doplnit obrazovým či jiným materiálem. zdroje - uvést všechny zdroje (knihy, časopisy, internet apod.), ze kterých čerpáte! VZOR. Pokuste se referát nečíst, ale přednášet, můžete si vypracovat osnovu, podle které se budete řídit. Prezentování referátu by nemělo trvat déle než 10 minut

Nové zbraně 1. světové války - Dějepis - Základní 2 ..

Rychle stručně referatky-cz - I

1. Světová válka • světová válka je první velký celosvětový konflikt, • do války zataženo 34 států z 54, padlo 10 mil. vojáků, 20 mil. zraněno • hlavní tíha války v Evropě - rozhodující válčiště, zpustošené oblasti • zákopová válka, využití technického pokroku (letadla, tanky, ponorky, chemick 00:46:37 Česká televize 2005. Více než tři sta let vévodily bitevní lodě námořním válkám. Působily impozantně, jejich palebná síla byla ohromující. Avšak 2. světová válka jejich éru ukončila. Ukázalo se, že královny moří jsou přeci jen - vzhledem ke změnám ve způsobu boje - zranitelné Technika 2 světové války. Příspěvky. Zbraně a děla. 23. 12. 200

Chemické zbraně Referát » Splhej

Důležité skutečnosti a postavy z novějších českých dějin - 1. světová válka - vznik Československé republiky - III. Test: (správnou odpověď zakroužkuj) 1. První světová válka zachvátila: a) celou Evropu b) střední Evropu c) celý svět 2. První světová válka začala: a) roku 1904 b) roku 1914 c) roku 1918 3 využitelnost, atom se stal také základním prvkem pro sestrojení jaderné zbraně. Tu se za druhé světové války pokoušelo sestrojit mnoho států z celého světa. V roce 1945 se podařilo ji sestrojit Spojeným státům. Ty je použily proti civilnímu obyvatelstvu, a t Na tradiční bruselsko-dienstbierovskou notu zbraně nepotřebujete, policie vás ochrání, nově navázal Afghánský islámský emirát, známý také jako Taliban. Navzdory historické zkušenosti, kdy například vyvražďování Židů bylo během druhé světové války z 18.08.202 Prezentace se hlavně zaměří na konflikty 20. a 21.st. Konflikty 20. století První světová válka Strany: Dohoda x Ústřední mocnosti Trvání: 28. července 1914 - 11. listopadu 1918 Bojiště: Evropa, Afrika a Blízký východ, také v Číně a Pacifiku- Byli tam kolonie Německa Výsledek: Vítězství Dohody Ztráty: 4 386 000.

2.1 Historie Po konci první světové války a rozpadu Osmanské říše byla Sýrie ustavena roku 1920 jako francouzský mandát a po druhé světové válce vyhlásila roku 1946 nezávislost. První dekády samostatné Sýrie byly však značně politicky nestabilní. Roku 1970 získal moc ve vládnouc Seriál Nepovedené zbraně 2. světové války. Dodnes přetrvává názor, že se jednalo snad o nejhorší lehký kulomet, jaký kdy existoval. Zbraň využívala dosti zvláštní mechanismus pracující na bázi krátkého zákluzu hlavně a uzamčení závěru otočnou objímkou. Systém ale byl extrémně nespolehlivý a další zdroj. Upozorňuji na povinnost odevzdat za pololetí aspoň jeden referát. Jakou úlohu plnila česká Maffie za 1. světové války? Hlavní úkoly Československé národní rady. Kde bojovaly československé legie? Nové zbraně ve válce. IV. Do 20. 5 Prezentace. Vznik Československa - 29. 5. 2013 Masaryk. Masaryk. Vojenská situace před válkou, zbraně a technika. 1. světová válka - interaktivní mapa. bitva na Sommě. Britský tank Mark II. Německý tank. 1. světová válka - tanky . Důsledky války na lidi. Důsledek války na lidi. OP VK 1.4 75021293 Tematický celek: Vlastivěda - dějepisná část (4. a 5. ročník) Název a číslo učebního materiálu VY_32_INOVACE_04_17 První světová válka Mgr. Iveta Hosová Anotace: učební materiál obsahuje informace o první světové válce Metodika: animovaná prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabul

Za první světové války zaznamenal prudký rozvoj nový a rychlý způsob přenosu reality do obrazové podoby. Teprve fotografie přinášejí na rozdíl od idylických malovaných pohlednic surovou realitu války - zpustošená krajina po bitvě, mrtví vojáci, pohřebiště Čechoslováci v bojích II. světové války v Asii - referát Autor : Pavel Jaroslav Kuthan / Pavel J. Kuthan 30.11.2003 33.759 Rozpočet valka.cz 2021 : 85.000,- Kč Příjmy doposud : 18.944,- K Na závěr mám pro vás jednoduchý pracovní list, kterým shrne důležité okamžiky druhé světové války. 1. Téma: Poslední válečné operace, Charakteristika 2. světové války PS str. 59 - 60 STRUČNÝ VÝKLAD: Od vylodění v Normandii lze hovořit o závěrečné fáze druhé světové války. Spojenci - USA ze západu a SSS Rumunsko za 2. světové války I. (1939- 22.6.1941) 2. světová válka 1939-1941; Druhá světová válka I. část: 1939-1941 ; Povstání ve Varšavském ghettu v roce 1943; Českoslovenští piloti v bojích na západní frontě za 2. světové války - prezentace; Příjezd do Osvětimi - fotografie a osobní prožitky na Iwitnes ruský samopal ze druhé světové války • 2014 odevzdáno 69 zbraní německý samopal ze druhé světové války Mediální prezentace PČR na Znojemsku v roce 2014. Amnestie zbraní 2014 Celkem 69 zbraní: • 11 kusů kategorie A zakázané: 4 samopaly, 6 noktovizorů, 1 tlumi

Kajundy stránky :))))) - Referáty - 1

Rychle stručně referatky-cz - 1

Seminární práce dějepis - referáty dějepis - Seminárky

Každý z žáků IV.‐VII. si vybere 2 knihy a po přečtení vypracuje referát na historické pozadí knihy. P ř íklad: E.M. Remarque - Na západní front ě klid děj se odehrává za 1. Světové války (kdy, kdo, proč? 1. světová válka Prezentace - tanky, ponorky, zbraně Budou také v písemce. Tanky, zbraně - z Martiny sešitu Ponorky - z Martiny sešitu Ruská revoluce První země, která se hodporářsky a politicky zhroutila byla Rusko. Jeho slabost dokazuje už Rusko-Japonská válka(1905) Objednávejte zboží 1. světová válka nové zbraně na pevnině, moři, ve vzduchu v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Konflikt měl několik fází. Samotná vietnamská válka probíhala v letech 1964 až 1973 Druhá světová válka - referát Druhá světová válka, která začala 1. září 1939 napadením Polska Německem a skončila 2. září 1945, kdy Japonsko podepsalo kapitulaci, byla největším a nejničivějším válečným konfliktem v dějinách Objednávejte knihu Zbraně I. a II. světové války v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Nejrozšířenější německou pěchotní zbraní během druhé světové války byl bezesporu Kar98K, celým názvem Mauser Karabiner Modell 1898 Kurz. Mezi lety 1935 - 1945 přesáhl počet vyrobených kusů 14 milionů. Puška byla zkonstruována na v ysoce výkonný náboj 7,92 x 57 mm Mauser a její účinný dostřel činil až 800 metrů 1. světová válka - Dějepis - Referáty Odmaturu . Válka v Atlantiku Válka ve Středomoří Opakovací puška systému Kalthoff Pozoruhodný byl čas mezi jednotlivými výstřely, kadence střelby činila 1-2 sekundy, což střelci poskytovalo obrovskou výhodu nad jakoukoliv jinou zbraní v 17. století

Sovětské zbraně 2 světové války | během 2

Zbraně 1. světové války prezentace — zbraně

Francouzské zbraně 1 světové války zbraně z 1.sv. války - střelné zbraně všeho druh . zbraně z 1.sv.války. opakovací pušky 1892-1898; 1. světová válka. a třebaže Němci tehdy ve francouzské linii prorazili 6kilometrový otvor, jejich strach z účinků chlorového plynu postup zdržoval právě tak, jako mu tento bojový protředek napomáhal Zbraně 1. světové války - tanky. Poprvé v této válce byly použity tanky, letadla a bojové plyny. První tanky vyrobili Britové, sloužily k snadnému překonávání zákopů, dosahoval rychlosti 6 km/h. Německé tanky byly vyrobeny až v roce 1917, byly nedokonalé, těžké a pomal 6. 2010 - příprava na test vědy, kultury a 1. světové války je zde: test_1. sv. válka . Než začne Velká válka (tak se té první světové říkalo, než přišla ještě větší druhá), ještě něco kultury a vědy. Za Einsteinem, ozářenou madam Curie a Vincentem s uříznutým uchem! 1. SVĚTOVÁ VÁLK I. světová válka (1914-1918) opakování pro 9.ročník ZŠ. I. světová válka opakování pro 9.ročník ZŠ První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo Světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918 1. SVĚTOVÁ VÁLKA. - příčina: boj o kolonie. - záminka: sarajevský atentát na Františka Ferdinanda d'Este (spáchán srbskými studenty) - 28.6.1914. Stahuj tisíce našich maturitních otázek bez reklam a starostí. - průběh: -> R-U vyhlašuje válka Srbsku 18.6.1914. -> Rusko vyhlašuje válku R-U. + přidání se.

nova nepouzita DOPRAVA Kc 80,- za první 1 desku[knizku][nebo cena bude uvedena za velke knihy], Každá další deska LP, SP, CD, v zásilce POUZE + Kc 1 Powerpointová prezentace. Materiál formou prezentace přibližuje příčiny První světové války od napětí mezi státy k Sarajevskému atentátu, místa, kde se bojovalo, způsob vedení války, nové technologie ve válce. Prezentace obsahuje obrazovou dokumentaci s obrázky osobností, válečného prostředí, zbraní, mapy https://cs.wikipedia.org/wiki/IS-

První období války (1. 9. 1939 - 21. 6. 1941) První období druhé světové války začalo 1. září 1939 přepadením Polska hitlerovským Německem. Velká Británie a Francie, které se zavázaly poskytnout Polsku vojenskou a materiální pomoc, vyhlásily 3. září Německu válku Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech 1) zbraně 2.světové války 2) nějaká bitva, událost, osobnost 2.světové války V elektronické podobě ulož do složky, v papírové přines 27.5. do školy Vietnamská válka - Vše o us army - Branná povinost a odvo. pracovní list - dopisy z válek 2 4. června 1918, 1. světová válka Milý pastore, sedím tady a vzpomínám na ten malý kostel u nás doma a přemýšlím, jak se vám asi daří Válka ve Vietnamu skončila přesně před 40 lety Světová válka 1939 války a zejména po jednání Beneše se Stalinem vroce 1943 byla omezit přepravu vojsk, zbraní a zásob na frontu. Boje u Dukly Karpatsko-dukelská operace sovětských a českosl. vojsk na severovýchodním Slovensku v říjnu 194

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Dokumentární cyklus BBC. Nejčastěji hledané. n Svět po 1.světové válce - versailleský systém, vznik a vývoj ČSR Vývoj Evropy ve 20.a 30.letech - poválečné problémy, nástup fašismu, hospodářská krize, vývoj v ČSR, konference v Mnichově, protektorát Období 2.světové války - průběh války, zbraně, bilance, holokaust, život v protektorátu, heydrichiáda Fronta.cz - druhá světová válka je web věnovaný historii 2. světové války a souvisejícím věcem jako jsou zbraně a technika druhé světové války, literatura o druhé světové válce apod. Na webu jsou zveřejňovány i válečné fotografie a autoři se v sekci Dotazy & odpovědi snaží zodpovídat dotazy návštěvníků webu.

Eliška Melichaříková: referát do hudebky: Slipknot (nu metal)Chemické vojsko oslavilo v Liberci sté výročí svého vzniku

Vhu Prah

Pistole a bambitky-repliky, historické pistole a revolvery. Repliky perkusních pistolí z různých období historie. Pistole z Napoleonských válek a z 1. a 2. světové války Světové celebrity Firma Carl Walther byla založena v roce 1886 ve městě Zella Mehlis v Německu. Prvotním zaměřením byla výroba loveckých a sportovních. V době 1. světové války chápala německá námořní doktrína pobřežní obranu jako víceúrovňovou - začínala válečnými loděmi a ponorkami na volném moři, které tvořily první bariéru, následovaly pobřežní námořní síly, jako byly torpédové čluny a miniponorky, představující vnitřní linii, za níž se pak. Odraz 1. světové války v. Otázka: Velká francouzská revoluce a napoleonské války Předmět: Dějepis Přidal(a): Renata - v 2. pol. 18.st.. - Francie absolutistickou monarchií, nejmocnější zemí Evropy, prochází dlouhodobou krizí (nákladný úřednický aparát, přepychový královský dvůr, dlouhé války

První světová válka - Wikipedi

Legionářská literatura LEGIONÁŘ = voják, který bojoval během 1. světové války na východní frontě tematika zahraničního odboje proti Rakousku a Německu autoři o legiích psali, případně v legiích sami působili jde o vzpomínky založené na skutečných událostech Nejznámější autoři: Rudolf Medek - legionář z. Pro svou mimořádnou toxicitu a nebezpečné účinky byl ricin podrobně studován jako potenciální BCHL za 1. a 2. světové války ve Velké Británii, Kanadě, USA a ve Francii. V USA bylo pro válečné účely vyrobeno cca 1700 kg ricinu PPT prezentace obsahuje jedinečné ukázky textů dopisů z válek, např. z americké občanské války, z 1. světové války a 2. světové války. Žáci tak mohou hlouběji porozumět reálné zrůdnosti války, myšlení vojáka a jeho pocitům. Dopisy jsou obohaceny mluveným komentářem (ne všechny) a názornými fotografiemi 11. 9

První světová válka belgie — německý vpád do belgie (prvníEliška Melichaříková: informatika-písemná práce excel

USA vyhlašují válku Německu (6. dubna) a Rakousku-Uhersku (7. prosince) a vstupují tak do 1. světové války. 1920. americké ženy získávají volební právo ratifikovaním XIX. dodatku Ústavy Spojených států amerických (18. srpna). 1927. Charles Lindbergh uskutečňuje první přelet Atlantiku v letounu Spirit of St. Louis (20. Základní fáze vývoje druhé světové války 1. 9. 1939 - 9. 5. 1940 (Počáteční vítězství Německa a SSSR ve spojenectví) Útok Německa a SSSR na Polsko, obsazení Pobaltí, sovětsko-finská válka, podivná válka, útok na Dánsko a Norsko. 10. 5. 1940 - 21. 6. 1941 (ritánie osamocena Jednou ze zbraní, jimž dala 1. světová válka možnost poprvé vyniknout, bylo letectvo. Na výstavě je tak představen originální letoun Hansa-Brandenburg. Jde o původní dochované části stíhacího letounu, který vyvinula německá firma Hansa und Brandenburgische Flugzeugwerke pro rakousko-uherskou Luftfahrtruppe v roce 1916