Home

Osová souměrnost 6. třída

Osová souměrnost 6

obr. 4 obr. 6 Osová souměrnost je jednoznačně určena osou souměrnosti. Je také určena, známe-li dvojici bodů X, X ′, které jsou vzor a jeho obraz. obr. 7 obr. 8 obr. 5 Obrazem přímky a, která je rovnoběžná s osou souměrnosti, je přímka a′ rovnoběžná s osou souměrnosti (obr. 2a) Osová souměrnost (6h) Shodné útvary (2h) Osová souměrnost obrazce (2h) Osově souměrné útvary (2h) Opakujeme na písemku; Duben. Trojúhelník (19h) Úhly v trojúhelníku (4h) Konstrukce trojúhelníku, rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník (4h) Výšky trojúhelníku (3h) Těžnice v trojúhelníku (2h) Květe Úvod » Geometrie » 6.Třída » Úhel » Osa souměrnosti. Osa souměrnosti. 3. 4. 2012. Potřebujeme-papír-kružítko-tužku-trojuhelník. Osová souměrnost Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů. Zatím nebyl vložen žádný komentář. Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Geometrie pro 5.

1. Osová souměrnost Doplň rámečky a načrtni druhy čar. Druhy čar podle podle tenké 2 a) Narýsuj kružnici k (S; r = 1,5 cm). b) Zvol libovolný bod A, který leží na kružnici k. c) Narýsuj polopřímku AS. d) Průsečík kružnice k a polopřímky AS označ B. e) Narýsuj přímku XY, která je kolmá na polopřímku AB. f) Narýsuj přímku OP, která je kolmá na úsečku AB a. Osová souměrnost. Autor materiálu: Eva Veselá. Zařazení materiálu: Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2) Sada: 32-7 Číslo DUM: 32-7-18 Předmět: Matematika Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: 23. 01. 2013 Třída: 6. třída Ověřující učitel: Eva Vesel

9.2. Osová souměrnost Pokud je nějaký obrázek osově souměrný, znamená to, že mužeme najít nějakou přímku, podle které když obrázek přehneme, dostaneme shodné útvary. Této přímce se říká osa Některé obrázky mohou mít i více os Konstrukce obrazu v osové souměrnosti: postup: - mějm e úsečku AB a osu souměrnosti Vybrat variantu pro 6. TŘÍDA: Všechny lekce 6. třídy. osová souměrnost * osová souměrnost * zobrazení v osové souměrnosti * útvary osově souměrné.

Osová souměrnost 6

Osová souměrnost - Procvičování online - Umíme matik

Mřížkovaná - 6. třída. Mřížkovaná je pěkná úloha na procvičení geometrie. Má velice jednoduché ovládání - prostě jen spojujete body na mřížce, případně body či přímky vybíráte. Úloha nabízí především rychlé zopakování a procvičení geometrických pojmů Osová souměrnost pracovní list 6. třída. Osová souměrnost - pracovní list Mgr. Milena Dusová leden 2012 Matematika - 6.ročník Základní škola, hrudim, Dr. Peška 768 1. Vyber z abecedy velkých tiskacích písmen alespoň 3 písmena, která jsou osově souměrná a) pouze podle svislé osy b) pouze podle vodorovné osy c) podle. John Clever a říše Souměrnosti. 22. 04. 2011. Žáci společně s dobrodruhem Johnem Cleverem objevují tajemství osové souměrnosti. V příspěvku najdete návrh členění tématu Osová souměrnost do 11 vyučovacích hodin, stanovené cíle, návrh aktivit pro práci, pracovní materiály a možné způsoby reflexe stanovených cílů V kurzu matematiky pro 6. třídu se žáci naučí pracovat s desetinnými čísly, rozpoznávat dělitele a násobky, různé typy úhlů, trojúhelníky, osovou souměrnost a počítání objemu a povrchu těles

procvičování učiva matematiky 6

 1. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit
 2. Osová souměrnost 7 třída. Osová souměrnost je dána přímkou o a přiřazuje každému bodu X mimo osu takový bod X', že přímka o je osou úsečky XX'.Jinými slovy: obraz má od osy stejnou vzdálenost jako původní bod a spojnice bodů je kolmá na osu. Osová souměrnost zachovává vzdálenosti i úhly, jde tedy o druh shodnosti Příklady k procvičování učiva matematiky 6.
 3. Osová souměrnost 6 . Osová souměrnost - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová únor - duben 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 10-11 let 6. ročník 11-12 let 7. ročník 12-13 let 8. ročník 13-14 let 9. ročník 14-15 let. 1.ROČNÍK. KROKOVÁN. Matematika v 6
 4. B Osová souměrnost 1, 1 - Matematika 6.B Matematika 6.B - 2 Matematika 6.B - 3 6_F2 - do 10. dubna, F - 6 INF - zadání témat pro tvorbu prezentac ; Fotogalerie 7. třída. Vysvědčení Osová souměrnost. Englishcamp 2017. Englishcamp 2016. Soutěže. Soutěže ve školním roce 2017/ 2018. Fotosoutěž - školní výle

Matematika ZŠ > 6. třída > Osová souměrnost Osová souměrnost Pro zobrazení videa prosím povolte JavaScript, případně aktualizujte svůj prohlížeč supports HTML5 vide 6. ročník - 7. Shodná zobrazení 3 7.2. Konstrukce obrazců v osové souměrnosti Osová souměrnost je shodné zobrazení. Osová souměrnost je dána osou souměrnosti, která dělí rovinu na dvě poloroviny. Odpovídající si body leží na kolmici k ose souměrnosti v opačných polorovinách a ve stejné vzdálenosti od osy

Osová souměrnost - pracovní list Mgr. Milena Dusová leden 2012 Matematika - 6.ročník Základní škola, hrudim, Dr. Peška 768 1. Vyber z abecedy velkých tiskacích písmen alespoň 3 písmena, která jsou osově souměrná a) pouze podle svislé osy b) pouze podle vodorovné osy c) podle svislé i vodorovné osy 2 Zapiš shodnost a osovou souměrnost. 6. Narýsuj pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C a stranami a = 6 cm, b = 3 cm. Narýsuj přímku m, která má s trojúhelníkem pouze jeden společný bod, a to bod C. Sestroj obraz trojúhelníku v osové souměrnosti s osou m. Zapiš shodnost a osovou souměrnost Geometrie 6. ročník. převody jednotek délky. převody jednotek obsahu. převody jednotek hmotnosti. převody jednotek - test. j ednotky obsahu - test. trojúhelníky. trojúhelník (strany, těžnice, výšky) konstrukce trojúhelníku - pracovní list 6. Třída Základní školy. Co by měl žák umět. Desetinná čísla. Zaokrouhlovat desetinná čísla na daný řád. Násobit a dělit desetinná čísla 10, 100, 1 000. Osová souměrnost. Určit, zda jsou dva rovinné obrazce shodné. Sestrojit obraz rovinného obrazce v osové souměrnosti

Osová souměrnost - úvod - Digitální učební materiály RV

Video: Matematika v 6 r

Celá čísla - 7. ročník 7 Předpokládané znalosti: základní znalosti a dovednosti v oboru celých čísel Klíčové kompetence: Kompetence k řešení problému - (žák) samostatně řeší problémy, zvolí vhodný způsob řešení problematiky, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problému, případně najde Matematika 6. třída Vítám vás na stránce matematika 6. třídy. Školní rok 2016/2017 jsme zahájili opakováním počítání s přirozenými čísly. Porovnávali jsme čísla podle velikosti, zakreslovali jsme je na číselné ose . Osová souměrnost a útvary osově souměrné.

jsou delší dobu nemocní. jedou s rodiči na dovolenou. dlouhodobě pobývající v zahraničí. mají omezen provoz své školy. vzdělávající se v režimu domácího vyučování. 6. třída - všechny lekce. Dělitelnost přirozených čísel. Úhel a jeho velikost. Osová souměrnost V učebnici pro 6. ročník najdete tato témata: desetinná čísla, úhel, osová souměrnost, dělitelnost přirozených čísel, trojúhelník, tělesa Přečtěte si také: Osová a středová souměrnost Pracovní list k procvičení osové a středové souměrnosti. Možno též využít jako opakovací test k této látce. Žáci zde procvičí konstrukce základních útvarů v osové a středové souměrnosti, ale uplatní i tvořivost či výtvarné [

Každé složené číslo můžeme rozložit na součin prvočísel Např.: 48 = 2 * 24 = 2 * 2 * 12 = 2 * 2 * 2 * 6 = 2 * 2 * 2 * 2 * 3 Existují dva způsoby rozkladu čísla na součin prvočísel 1/ metoda stromečku: 1/ metoda vidličky: Procvičování : Rozklady 1 Rozklady 2 Prvočíselný rozklad -.. Osová souměrnost. Úterý + středa PS 54/1,2 55/4,5,3. Čtvrtek - test - dělení des. čísel. Pátek - dokončit PS 55/5, 56/6, 58/3 nebo 4 - kontrola, zda je vše doplněné: v PS 52/1,2 53/3,5,6 54/1,2 55/4,5 56/6 57/1,2 . ve školním sešitě: z PS str 7 (uprostřed) zápis - osová souměrnost . Všem krásné Vánoce a šťastný. Matematika 6.r.ZŠ-3.díl-učebnice-Úhel, trojúhelník, osová souměrnost, krychle a kvádr. Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky Osová souměrnost je souměrnost podle osy , kterou značíme písmenem malé psací o . V tomto zobrazení jsou samodružné všechny body, které leží na ose o . Středová souměrnost je souměrnost podle středu , který značíme písmenem velké tiskací S . V tomto zobrazení je samodružný jediný bod - střed S Shodná zobrazení: osová souměrnost, středová souměrnost a posunutí (jejich nákres a zápis). Vyobrazuje příklady osově a středově souměrných útvarů. Definuje shodné útvary a samodružné body. Uvádí definice vět o shodnosti trojúhelníků spolu s nákresem a matematickým zápisem. (6. třída) Cvičné testy (na.

Pochopte vše o učivu v základní škole! - Geometrie - 6

Kontakt Adresa: Táborová 428 345 62 Holýšov E-mail: zsholysov@zsholysov.cz Telefon: 379 410 71 PRACOVNÍ LISTY DO MATEMATIKY: KALKULACE CENY. NÁSOBENÍ DO 100. NÁSOBENÍ DO 1 000 000. NUMERACE DO 100 (BEZ PŘECHODU DESÍTKY) CELÁ ČÍSLA - sčítání a odčítání. CELÁ ČÍSLA 2 - násobení a dělení. CELÁ ČÍSLA 3 - sčítání a odčítání. CELÁ ČÍSLA 4 - sčítání, odčítání Třída 7. - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206. Přejít k obsahu webu Základní škola součet úhlů v trojúhelníku, osová souměrnost str.16 - 41 3. díl 6. třída. Týden 29. 9. - 2. 10. Výšky, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku. Týden 5. 10. - 9. 10. Povrch a objem kvádru a krychle, slovní úlohy..

Osová souměrnost (1

 1. Osová souměrnost Povrch, objem krychle, kvádru F - 6. třída - měřítko plánu a mapy Porovná dvě veličiny poměrem, zvětší, zmenší danou hodnotu v daném poměru, rozdělí celek na dvě části v daném poměru, řeší slovní úloh
 2. Nabízíme učebnici Matematika - Prima: Osová a středová souměrnost od autora/ů Herman, Chrápavá, Jančovičová, Šimša z nakladatelství PROMETHEUS. Matematika pro nižší třídy víceletých gymnázi
 3. F - 6. třída - výpočet hustoty F - výpočet objemu F - 6. třída - výpočet hustoty, výpočet hmotnosti Provede rozklad přirozeného čísla na prvočinitele, řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenšího společného násobku nebo největšího společného dělitele dvou až tř
 4. 6. třída; Hravá matematika 6 - pracovní sešit # 9788075631336. Osová souměrnost Středová souměrnost Trojúhelník Prostor a jeho zobrazení.
 5. Hledáte Matematika pro nižší ročníky víceletých gymnázií - Osová a středová souměrnost od Jiří Herman? Rychlá a výhodná doprava od 29 Kč Skvělý výběr knih, deskových her a dárků. Jsme vaše knihkupectví s tradicí
 6. TŘÍDA 6. dubna - 9. dubna V tomto týdnu budeme procvičovat vlastnosti čtyřúhelníků. AlfBook - 6. ročník --- Matematika --- Osová a středová souměrnost --- Osová a středová souměrnost Dnes potvrdíte ve Škole v pyžamu, že máte hotovo. Author: Vladimíra Špičková Created Date: 4/4/2021 9:05:40 AM.
 7. Matematika - uč.3.díl str.23 až 32 - osová souměrnost: některá cvičení již mají žáci v sešitech vypracovány. Do sešitů vypracovat: str.28/3 + str.29/5. Žáci si mohou pustit na youtube toto téma (stačí zadat : osová souměrnost)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - učební osnovy. 2.1.10. Matematika - 7. ROČNÍK. ŠKOLNÍ VÝSTUP. Žák : - vysvětlí pojem celé číslo, číslo kladné a záporné, uvede příklady. - znázorní celé číslo na číselné ose. - porovná celá čísla pomocí znamének nerovnosti 6. třída. Od 24. 5. 2021 jsou žáci 6. ročníku vyučováni prezenčně dle původního rozvrhu, který je ve škole online. V týdnu od 17. 5. 2021 probíhá výuka 6. ročníku distančním způsobem dle aktualizovaného rozvrhu, který je ve škole online. Osová souměrnost, shodnost trojúhelníků - online výuka dle rozvrhu v. Je vhodné ho zařadit jako podpůrný materiál při výkladu (osová souměrnost 6. třída), středová souměrnost (7. třída)nebo při shrnutí a dále př Středová souměrnost Osová souměrnost Bobok, J., 6. až 8. třída, SPN Praha 1990. Obrázky, které vyžadují pohyb, jsou převedeny do souborů Cabri PLÁN UČIVA NA TÝDEN OD 31.5. do 4.6. Třída: 4. D Český jazyk Opakování - doplňování i/í, y/ý (měkké a tvrdé slabiky, vyjmenovaná slova a příbuzná, koncovky podstatných jmen a shoda přísudku s podmětem Řeč přímá a nepřímá Matematika Součtové pyramidy, řešení slovních úloh, určování vzdáleností na mapě, práce s daty, násobení dvojciferným.

6. třída - všechny lekce Matika v pohod

 1. podpůrný materiál při výkladu (osová souměrnost 6. třída), středová souměrnost (7. třída)nebo při shrnutí a dále při opakování látky ve vyšších ročnících. VY_32_INOVACE_511 9
 2. 5. 2021 Třída: 7.D Český jazyk Pracovní listy - číslovky, slovesa Slovesa - učebnice str. 37, 38, 42-44 Drama Matematika Osová a středová souměrnost HM- str. 92 - 95 Domácí úkol- HM- str. 96- 97 Týdenní projekt- Rys - osová souměrnost - práce na známky Anglický jazyk Opakování 4. lekce 26
 3. Počasí dnes: 17. 8. 2021. Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 23 až 27°C. Noční teploty 15 až 11°C
 4. Počasí dnes: 17. 8. 2021. Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 16 až 20°C. Noční teploty 12 až 8°C
 5. imum

Osová souměrnost - ZŠ Lískovec, 6

Ozdoby - osová souměrnost Svíčka - efekt popraskaného povrchu Vánoční koule Stromek - přání Anděl - přání Svíčka - nitěná grafika Vánoční roláž Zasněžená vesnička Andělé - přáníčk

Prezentace je určena pro 6. ročník speciální základní školy.List č. 3 je úvodní, motivační. Listy č. 4 a 5 jsou určeny pro přímou práci žáků na interaktivní tabuli. Listy č. 6 a 7 jsou výkladem osové souměrnosti geometrických tvarů. List č. 8 představuje žákům osovou souměrnost na písmenech Žáky 6. třídy čekalo v matematice téma Osová souměrnost.Do říše Souměrnosti vladaře Simmetrióna cestovali společně s Johnem Cleverem - no jasně - s Honzou Chytrým. Říši Souměrnosti našli, ale nešťastnou náhodou zůstali uvězněni v paláci. Aby se mohli vrátit domů, museli vyřešit několik úloh založených na zobrazení geometrických útvarů v osové. Osová souměrnost - pracovní list Mgr. Veronika Pluhařová únor - duben 2012 MATEMATIKA 7. ročník Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 76 Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm

Osova soumernost 6, osová souměrnost je dána přímkou o a

geometrie 6. ročník - Základní škola Dr. Peška Chrudi

6. třída Předmět Učivo Český jazyk Slovesa, jazykové rozbory, pravopis, skladba češtiny - úvod,cvičná slohová ráce 6, 8, 25 Osová souměrnost - shodnost geometrických obrazců, osová souměrnost kolem nás, konstrukce, osově souměrné obrazce, osa a střed úsečky Dějepis každodenní život ve starověkém Řecku. 6. ročník Třída 6. A Třída 6. B Český jazyk Matematika Osová souměrnost Útvary osově souměrné Dělitelnost Maloš Pythagoriáda Úhly Dělení Numerické opáčko po prázdninách Německý jazy 18.8.2020 - Explore Eva Pátková's board osová souměrnost, followed by 201 people on Pinterest. See more ideas about matematika, učení, řešení rovnic

Seznam cvičen

Osová souměrnost bodu, úsečky, přímky 04.01.2014 14:14 výukový text k vytištění + cvičení Konstrukce bodu v osové souměrnosti Osová souměrnost je nepřímou shodností Hlavní stránka UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠITY; Učebnice ZŠ; Matematika; 6. třída; Prometheus; Matematika 6.r.ZŠ-3.díl-učebnice-Úhel, trojúhelník, osová. Matematika hrou. Některé dopravní značky jsou osově souměrné, jiné nikoli. Vyber pouze ty, které osově souměrné jsou

Osová souměrnost 9 dubna, 2020 Od Alexandra Zálešáková . Navigace pro příspěvek 8. třída. 9. třída. Jak spolupracovat Tutorial pro učitele. Nejnovější výklady. Oskarova prvouka - Léto; Slabikář DI TI NI; Slabikář R L M; Oskarova prvouka Čas 7,8; Matemtatika B10, B11, osa Matematika 6. třída období od 20. 4. do 24. 4. 2020 Osová souměrnost - načrtne a narýsuje obraz bodu, úsečky, přímky kružnice, trojúhelníku, mnohoúhelníku v osové souměrnosti Teorie a řešené příklady: - učebnice 3. díl str. 31 - 3 Učebnice matematiky pro 6. ročník - geometrie obsahuje učivo: prostor a jeho zobrazení, úhel, osová souměrnost, trojúhelník, krychle a kvád ZŠ a MŠ Skalice u České Lípy (odkaz na titulní stránku) ZŠ a MŠSkalice u České Lípy - Oficiální we Vypracuj tyto dva pracovní listy osová souměrnost 1 a osová souměrnost 2, pokud nemáš možnost tisknout, nevadí, obdobnou situaci si vždy přerýsuj do ŠS. Vzor a obraz vytáhni ořezanou tužkou č. 2, všechny ostatní čáry jsou slabě tužkou č. 3

souměrnost a shodnost útvarů. 6. Narýsuj kruh K (S; 3 cm). Zvol bod R tak, aby platilo |SR| = 2 cm. Sestroj obraz kruhu K ve středové souměrnosti se středem R. Zapiš středovou souměrnost a shodnost útvarů. Středová souměrnost domácí příprava Výsledky 1. Středová souměrnost - pracovní list Mgr. Milena Dusová leden 2012 Matematika - 6.ročník Základní škola, hrudim, Dr. Peška 768 1. Z abecedy velkých tiskacích písmen vyber 3 písmena, která jsou středově souměrná. 2. Sestroj obraz trojúhelníku ve středové souměrnosti podle středu S. 3

Procvičování matematik

 1. 6. třída Učivo na období 20. 4. - 24. 4. 2020 Milá třído Děkuji všem, kteří se pilně připravujete do školy a zasíláte úkoly či jiné zprávy a pozdravy. Moc mě to vždy potěší! Počasí láká k vycházkám do přírody. Doufám, že máte někde své tajné místečko bez lidí, které rádi občas navštěvujete
 2. 4.5-6.5.2020 Ma7. Osová souměrnost -opakování. Ma7. Osová souměrnost -opakování. Dobrý den. Omlouvám se-dnes mám zpožděni- musela jsem k zubaři. Umístění: Složky dokumentů > Základní Škola > Distanční výuka > 7.třída > Matematika
 3. V. Osová souměrnost. Shodnost geometrických útvarů. Osová souměrnost, zobrazení v osové souměrnosti, útvary osově souměrné. VI. Objem a povrch krychle a kvádru. Třída: 6-6 Učebnice: pracovní sešit Pohlaví: Holka Pohlaví: Kluk Rok vydání: 2007 Formát: A4 Vazba
 4. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně
 5. dělitelné dvěmi: na konci čísla je sudé číslo (0,3,4,6,8,) př. 134;111118;06. dělitelné třemi: jednotlivá čísla sečteme a výsledek je dělitelný třemi. př.141=1+4+1=6/6 lze;12345=1+2+3+4+5=15/3 lze. dělitelné čtyřmi: pokud poslední dvojčíslí jě dělitelné čtyřmi. př. 612, 1048. dělitelnost pěti: na posledním.
 6. Plán učiva:M plan 6.ročník 2015-2016.xlsx (14432) Test : POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE TERMÍN ASI ČTVRTEK 16.6 TÉMATA - ROVNICE, VÝPOČTY ÚHLŮ - VEDLEJŠÍ A VRCHOLOVÉ, VÝPOČTY ÚHLŮ V TROJÚHELNÍKU, OSA ÚHLU, OSOVÁ A STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST, VÝŠKY A TĚŽNICE TROJÚHELNÍKU, KONSTRUKCE TROJÚHELNÍKU S POPISEM KONSTRUKC
 7. Osová souměrnost bývá pro některé žáky oříšek a potřebují více času a prostoru, aby si ji natrénovali. V učebnicích a pracovních sešitech bývá několik úloh, které mnohdy na procvičení jednoduše nestačí. Tento materiál slouží právě k tomuto účelu, aby dal žákům prostor pro další procvičování.

F - 6. třída - výpočet hustoty F - výpočet objemu F - 6. třída - výpočet hustoty, výpočet hmotnosti Provede rozklad přirozeného čísla na prvočinitele, řeší jednoduché slovní úlohy vedoucí k určení nejmenšího společného násobku nebo největšího společného dělitele dvou až tř na1_14 osová souměrnost.pdf. na1_15 trojúhelník úhly.pdf. na1_16 trojúhelník úhly.pdf. na1_17 trojúhelník úhly.pdf. na1_18 konstrukce trojúhelníku.pdf. na1_19 výška těžnice.pdf. matematika 6.třída - výklad + příklady. fyzika - laboratorní práce . fyzika - pracovní listy 6.-9. ročník. 2020 Osová souměrnost - načrtne a narýsuje obraz bodu, úsečky, přímky kružnice, trojúhelníku, mnohoúhelníku v osov . Matematika 6. třída Vítám vás na stránce matematika 6. třídy. krychle kvádr příklady.pdf (240616) Naučili jsme se postup při řešení jednoduchých slovních úloh a podle něj jsme úlohy řešili..

DUMY.CZ Materiál Osová souměrnost - pracovní lis

VII. třída - Mgr. Lenka Němcová - 20 žák Matematika - Osová souměrnost. Klima třídy. Ochutnávka exotického ovoc IX. Středová a osová souměrnost. Shodnost geom. útvarů, shodnost trojúhelníků Středová souměrnost MV Ev, Bi - souměrnosti, asymetrie. Osová souměrnost X. Netradiční aplikační úlohy a problémy. Číselné a logické řady, číselné a obrázkové analogie, netradiční geometrické úloh 28/3,6; 29/11 slovní úlohy. ČT - početník 13/1. jednotky hmotnosti. PL - koumák 114/6a nebo 6c. PS - 28/2,4. ST - práce v pracovním listu - sčítání vzdáleností. PS - str. 26,27 libovolný výběr úkolů - součinový trojúhelník v sešitě (první řádek - 1,3,2,3) ÚT - pl G - osová souměrnost, rýsován čáry; osová souměrnost - čtvercová síť, geometrické útvary a tělesa Slovní úlohy typu o n více o n méně Rozklady čísel - používá jednoduché matematické symboly větší, menší,+,-,=, rozumí výrazům více, méně, větší, menší Listopad Sčítání 7+, 6+, 5+, odčítání 12−, 13−, 14−, 15 Třída p1 7 Třída p1m (pm) 10 Třída p1g (pg) 13 Třída c1m (cm) 16 Třída p2 19 Třída p2gg (pgg) 22 Třída p2mg (pmg) 25 Třída p2mm (pmm) 28 Třída c2mm (cmm) 31 Třída p3 34 Třída p31m 37 6 osová souměrnost?

Matematika 6. r. ZŠ 3. díl - Úhel, trojúhelník, Osová ..

Počasí dnes: 9. 8. 2021. Bude skoro jasno až polojasno, zpočátku dne místy až oblačno a ojediněle mlhy. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 16 až 12°C Třída 6.A Plán na týden 7.6.-11.6.2021 Různé:služba: Michal + Adéla Český jazyk a literatura Jazyk -skloňování zájmen LiteraturaPráce s textem Čtenářská dílna - Vlastní četba Anglický jazyk UNIT 5 - Where do you live? Matematika Osová a středová souměrnost Dějepis Krize republiky, Spartakovo povstán

pomocna lenka | Matika v pohodě

Mřížkovaná - 6. třída - Umíme matik

 1. Šau Osová souměrnost 10.3. online uč.str.28-33 Osově souměrné útvary 12.3. Škola Test -deset. čísla a dělitelnost 11.3. Teams 12-16 hod Čj Shoda, Věta jednoduchá 15.3. Škola Joh d. úkol do út 9.3. online Sloh - popis - stolování 10.3. Škola Lit. - báseň - str. 70 Pocestný, otázky k článku do Z. 12.3. Teams Aj 4.
 2. - vytvoř obraz vzoru ve středové souměrnosti - čtvercová síť viz příloha: Řešené příklady na středovou souměrnost (67.75 kB) - narýsuj obraz - procvič například podle sbírky str. 128/3; 129/5; zkus něco podobného jako ve škole. 29.9.-2.10.2020 Osová souměrnost - opakování látky 6. ročníku (3. díl učebnice 24-27.
 3. Osová souměrnost pracovní list 6
GeoGebra jako podpora ve výuce matematiky pro 2Příchod Vánoc | ZŠ CompassOsová souměrnost - Tridaole6