Home

Fluorid vápenatý Využití

Vědci používají fluorid vápenatý k určení povrchové

 1. Vědci používají fluorid vápenatý k určení povrchové koncentrace materiálů ve svrchní atomové vrstvě. 12. listopadu 2020. Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru. Prášek fluoridu vápenatého lze použít ke kvantifikaci koncentrace vápníku a fluoru v nejsvrchnější atomární vrstvě při rozptylu nízkoenergiových iontů
 2. Fluorid vápenatý je iontová sloučenina vápníku a fluoru. Je téměř nerozpustná ve vodě. V přírodě se vyskytuje nejčastěji jako fialový nebo zelenomodrý nerost fluorit a je zdrojem většiny světového fluoru
 3. Fluorid vápenatý se běžně používá jako materiál pro optické účely, jak pro oblast infračerveného, tak ultrafialového záření, protože záření těchto vlnových délek (0,15 až 9 µm) výborně propouští a má extrémně nízký index lomu. Navíc je tento materiál poměrně chemicky inertní, takže nepodléhá korozi
 4. Fluorit. Fluorit. Alston Moore, Anglie. Složení: fluorid vápenatý, CaF 2. Soustava: krychlová. Vzhled: nejčastěji krystaly tvaru krychle, zrnitý, kusový. Barva: nejčastěji zelený, fialový, v odstínech mezi žlutou a hnědou, též bezbarvý. Vryp: bílý. Tvrdost = 4

Fluorid vápenatý - Wikiwan

Fluoridy jsou všeobecně bezbarvé sloučeniny s různou rozpustností ve vodě (fluorid sodný je dobře rozpustný ve vodě, fluorid vápenatý nikoliv) a mohou se vyskytovat v pevné, tekuté i plynné fázi. Fluoridy patří mezi látky s významným průmyslovým využitím Využití. Používá se především jako surovina k výrobě fluorových preparátů (umělých hmot, kapalin na přenos chladu, kyseliny fluorovodíkové), v hutnictví, sklářství, při výrobě cementu, bezbarvé čiré krystaly v optice aj. viz také fluor. Podobné minerál Fluorit Kazivec fluorid vápenatý CaF. 2 Sádrovec síran vápenatý CaSO. 4.2H 2.

Více informací o Fluorid vápenatý. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí F-I - fluorid Cl-I - chlorid Br-I - bromid I-I - jodid Významné halogenidy Chlorid sodný NaCl (sůl kamenná) Výskyt: - v přírodě se vyskytuje jako nerost sůl kamenná (halit) nebo v mořské vodě (obsahuje 2,7% soli) Vlastnosti: - bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vod fluorid vápenatý (CaF 2) bílá látka; fermentací syrovátky a přidáním vápenného mléka vzniká mléčnan vápenatý (využití ve farmacii), nebo se z něj okyselením získá kyselina mléčná samotný fosforečnan vápenatý je v půdě vlivem prostředí (organické kyseliny z humusu, voda, oxid uhličitý) také pomalu. Fluorid vápenatý - nebezpečný, dráždí kůži, způsobuje vážné podráždění očí, může způsobit podráždění dýchacích cest. dle GHS: dle staršího značení: Bezpečnos Fluorid se váže na váš buněčný vápník a tvoří fluorid vápenatý, nebo-li krystalickou sůl, která prostupuje do tkání.. A fluorid megköti a kalciumot a sejtjeiben, amiből kalcium-fluorid jön létre, olyan kristályos só, ami beleivódik a szöveteibe

Fluorid vápenatý - cs

- využití: příprava pokrmů, _____, surovina pro výrobu Cl, výroba _____, posyp _____ v zimě Fluorid vápenatý (_____) - nerost _____ - využití: výroba _____ Bromid stříbrný (_____) - využití: výroba _____ materiálů OXIDY Oxid uhličitý (_____ Fluorid vápenatý CaF 2 Využití: chladící zařízení (suchý led), sycení nábojů, plnění hasicích přístrojů Nebezpečí → příliš mnoho CO 2 v ovzduší = skleníkový efekt Oxid vápenatý CaO - bílá pevná látka (prášková nebo kusová); pálené vápn FLUORID VÁPENATÝ CaF 2 - nerost fluorit (kazivec) fialový, zelenomodrý - vzniká fluorovodík HF leptá sklo . BROMID STŘÍBRNÝ AgBr - žlutá krystalická látka - světločivný na světle se postupně rozkládá, což se projevuje tmavnutím na šedou barvu využití - černobílá fotografi Zkontrolujte 'fluorid vápenatý' překlady do italština. Prohlédněte si příklady překladu fluorid vápenatý ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku

vápenatý Využití nachází ve stavebnictví k výrobě malty a jako zásaditý hnojící přípravek. Soli kyselin: Trojprvkové sloučeniny vzniklé nahrazením vodíku v kyselinách jiným prvkem. CaSO 4 Síran vápenatý Nerost sádrovec - k výrobě sádry. NaNo 3 Dusičnan sodný Respektive chilský ledek, k Hydrogenuhličitan vápenatý Ca 2 je bílá krystalická látka rozpustná ve vodě. Jedná se o kyselou sůl kyseliny uhličité. For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Hydrogenuhličitan vápenatý

Zistiť viac o Fluorid vápenatý. Umožňujeme pokrok vo vede ponukou výberu produktov, služieb, excelentnosti procesov a našich ľudí, ktorí ich zabezpečujú Fluorid se váže na váš buněčný vápník a tvoří fluorid vápenatý, nebo-li krystalickou sůl, která prostupuje do tkání.. W komórkach fluor wiąże się z wapnem, tworząc fluorek wapnia, krystaliczną sól, która wnika do tkanek Hydroxid vápenatý alebo hasené vápno Ca(OH) 2 je ľahký, biely beztvarý prášok alebo biela kryštalická látka, ktorá je takmer nerozpustná vo vode s rastúcou teplotou rozpustnosť ešte klesá. Vodný roztok hydroxidu vápenatého sa nazýva vápenná voda, vodná suspenzia hydroxidu vápenatého sa nazýva vápenné mlieko.Hydroxid vápenatý patrí medzi silné zásady Check 'fluorid vápenatý' translations into Swedish. Look through examples of fluorid vápenatý translation in sentences, listen to pronunciation and learn grammar Vaverka - fluorid vápenatý Verner - chlorid sodný Pracujte s literaturou, internetem - použité zdroje napište Prezentace bude obsahovat: 5 informativních slejdů název - chemický (mineralogický nebo triviální - historicky používaný nebo veřejností) a vzorec sloučeniny vlastnosti využit

Fluorid vápenatý Chlorid draselný Bromid hlinitý Jodid arseničný Fluorid sírový Jodid olovnatý Řešení nažloutlý plyn prudce reaktivní (reaguje téměř se všemi prvky) ve starším českém názvosloví - kazík (protože ochotně reaguje s každou látkou a tím ji kazí) ve sloučeninách pevně drží, např. Hydrogendifluorid sodný je anorganická sloučenina se vzorcem NaHF 2.Skládá se ze sodného kationtu (Na +) a hydrogendifluoridového aniontu (HF − 2 ).Je to bílá pevná látka, nehořlavá, hygroskopická a s výrazným zápachem. Zahříváním dochází k jeho rozkladu. Nachází využití v průmyslu FLUORID VÁPENATÝ Fluorid vápenatý je významný minerál, který obsahuje fluor. Odborně se nazývá fluorit, triviální název je kazivec. Tvrdý nerost různého zbarvení, většinou fialový nebo zelenomodrý. Je jen mírně toxický díky své nerozpustnosti ve vodě. Je jedinou významnou surovinou pro výrobu fluoru. Dobře. Krystal je fluorid vápenatý, chemický vzorec látky je CaF2. Hlavními složkami fluoritu jsou vápník a fluor, ale faktem je, že prakticky neexistuje žádný krystal v takové čisté formě, na jedné straně můžete počítat s těmi šťastnými, kteří měli v rukou nejčistší kazivce. Typicky struktura obsahuje různé nečistoty

Fluorid vápenatý CaF 2 V přírodě se vyskytuje v zelené, fialové a žluté podobě jako nerost kazivec= fluorit Využití v hutnictví- snížení teploty tání kovů Použití k výrobě kyseliny fluorovodíkové H fluorid vápenatý (0,3%), fosforečnan hořečnatý (1%). Krystaly jsou vázány na kolagenní vlákna Organickou sloţku tvořící asi 35% kosti tvoří: kolagen I. typu - 90 % všech organických sloučenin kosti, tvořen trojitou šroubovic

Fluorit - web.natur.cuni.c

 1. Využití: • Bílý P - bojové látky (napalm), uchovává se pod vodou • Červený P - k výrobě zápalek (na škrtátku) • Sloučeniny (fosforečnany) = hnojiva. Halogeny • jsou umístěny v 17. skupině PSP (fluorid vápenatý) • je součástí zubů a kostí savců.
 2. Fluorid vápenatý. Vítejte na stránkách Salveo přírodní lékárna. Doprava a platba Kontakty. Všechny kategorie. Všechny kategorie Bylinky Vitální houby,.
 3. Odborné VYUŽITÍ jako hnojivo na farmách - nakládání a rozhazování. Fluorid vápenatý 178/2001 (2003 -01) Vážený průměr času 2,5 mg/m3 (Kalkulováno jako F) 178/2001 (2008-01-01) Doba povolená pro krá tkodobou expozici (STEL) 5 mg/m3 (Kalkulováno jako F
 4. erálů v pravěku, uhliþitan vápenatý CaCO. 3. 4 fluorit (kazivec) fluorid vápenatý CaF. 2. 5 apatit Ca. 5 (PO. 4) 3 (OH-, Cl-, F-) 6 živec (ortoklas) křemiþitan hlinitodraselný KAlSi. 3. O. 8. 7 křemen oxid křemiþitý SiO. 2. 8 topaz Al. 2. SiO. 4.
 5. Oxid vápenatý . CaO (pálené vápno) bílý prášek. výroba: tepelný rozklad vápence (uhličitan vápenatý CaCO. 3) - objeveno člověkem již v pravěku CaCO. 3 → CaO + CO. 2 využití: stavebnictví - výroba hašeného vápna (do malty) zemědělství - vápnění půdy. přísada při výrobě kovů a skl

fluoridy - Arnik

Fluorit - Wikipedi

Hydroxid vápenatý má podobný obraz. Tyto primární částice jsou velmi malé, jen asi 0,2 µm (0,0002 mm). Lze si představit, že se při třecím pohybu tyto aglomeráty rozptýlí, primární částice vytvoří spolu s nosným olejem film, který se dá kvůli přítomnosti částic tuhého maziva jen těžko prorazit Fluorit, chemicky fluorid vápenatý, je rozšířeným minerálem typickým zejména pro hydrotermální žíly.Nejčastěji se vyskytuje v různých odstínech zelené, může být však žlutý, fialový a také ve vzájemné kombinaci těchto barev tzv. duhový Kazivec (Fluorit) účinky, Léčivý kámen

Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov siřičitan sodný K2SO3 fluorid draselný NaF siřičitan železitý KMnO4 síran vápenatý MgCO3 dusitan sodný NaIO4 CaSiO3 sulfid železitý dusičnan vápenatý křemičitan. hořečnatý Al2(SO3)3 uhličitan lithný BaSO4 FeF2 NH4NO3 jodistan draselný FeS boritan sodný Ba(ClO3)2 síran hlinitý Al(NO2)

Verner - fluorid vápenatý Pracujte s literaturou, internetem - použité zdroje napište Prezentace bude obsahovat: 5 informativních slejdů název - chemický (mineralogický nebo triviální - historicky používaný nebo veřejností) a vzorec sloučeniny vlastnosti využití zajímavost Oxid vápenatý CaO (pálené vápno) je bílá látka, 2.4 Halogenidy - názvosloví, vlastnosti a využití. Substitucí atomu vodíku v molekule halogenovodíku jiným prvkem vzniká halogenid X-I, a to buď fluorid F-I, Ca F 2 (Ca II F 2-I) - fluorid vápenatý. K Cl. FLUORID VÁPENATÝ CaF2 v přírodě se vyskytuje jako fialový nebo zelenomodrý nerost (KAZIVEC) bílá krystalická látka nerozpustná iontová sloučenina C a F základní zdroj výroby HF • BROMID STŘÍBRNÝ AgB

Využití: - používá se k výrobě kyseliny sírové, k dezinfekci ve vinařství, proti houbovým chorobám (plísním) a v pyrotechnice. Fosfor P - v přírodě se vyskytuje ve sloučeninách - nejvýznamnější minerál fluoru je kazivec CaF2 (fluorid vápenatý Dále v ní naleznete chlorid hořečnatý, vápenatý, draselný, strontnatý, fluorid sodn Zde je výčet dalšího možného využití mořské soli: Mořská sůl v koupeli: pakliže plánujete očistu organismu, určitě vsaďte na solné koupele. Jsou finančně nenákladné a velmi účinné Buněčná sůl: fluorid vápenatý (CaF 2, Calcium fluoratum) Vhodnou buněčnou sůl představuje síran draselný, který dobře pročišťuje organismus a reguluje využití kyslíku v tkáních. Jeho dobrými zdroji jsou čekanka, řeřicha, pšenice, oves, žito, sýr a mandle

Pokračujeme v názvosloví, tentokrát se podíváme na halogenidy. Můžete mi napsat na email, nebo mě sledovat nainstagramu: chemickanalejvarnaemailu: chemickana.. Zistiť viac o Fluorid vápenatý. Umožňujeme pokrok vo vede ponukou výberu produktov, služieb, excelentnosti procesov a našich ľudí, ktorí ich zabezpečujú Fluorid vápenatý (CaF 2) je v přírodě poměrně hojně rozšířeným nerostem. V přírodě se snad nevyskytuje žádný jiný minerál, který by obsahoval tak vysoké procento fluoru (fluor tvoří asi 48,7 hm. % tohoto minerálu), a i kdyby, rozhodně by se nevyskytoval tak četně. Jenom v Česk

fluoridový iont, fluorid sodný, fluorid draselný, fluorid vápenatý Číslo CAS 16984-48-8 (fluoridový aniont) 7681-49-4 (fluorid sodný) 7789-23-3 (fluorid draselný) Chemický vzorec F-(fluoridový aniont) NaF (fluorid sodný) KF (fluorid draselný) Ohlašovací prahy pro úniky a přenosy pro ohlašování do IRZ/E-PR Odborné VYUŽITÍ jako hnojivo na farmách - nakládání a rozhazování. Fluorid vápenatý 178/2001 (2003 -01) Vážený průměr času 2,5 mg/m3 (Kalkulováno jako F) 178/2001 (2008-01-01) Doba povolená pro krátkodobou expozici (STEL) 5 mg/m3 (Kalkulováno jako F

Fluorid vápenatý VW

 1. Fluorid vápenatý Chlorid hlinitý Jinou možností je využití znalosti obecných vzorc ů kyselin. H3PO 4 I-II 4.(-2) = -8 8 - 3.1 = 5 V 5 kyselina (trihydrogen)fosfor ečn.
 2. erál s velmi nízkým rozptylem, u něhož se barevná vada projevuje méně • difrakční elementy - obsahují difrakční mřížku, která má barevnou vadu přesně opačnou než běžné čočky, takže jejich problém kompenzuje
 3. Start studying BIO - šutry. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 4. 3) a) oxid vápenatý, b) chlor, c) stříbro, d) grafit, e) brom, f) rubín, g) ametyst 4) Např. : Chlorid sodný je látka rozpustná ve vodě. Vyskytuje se ve skupenství pevném a její využití lze nalézt v potravinářském průmyslu. Získává se např. odpařováním mořské vody. V přírodě vytváří krystaly tvaru krychle
 5. erály sádrovec CaSO 4.2H 2 O a anhydrit CaSO 4, fluorid vápenatý CaF 2 je znám jako kazivec. Stroncium a baryum se nacházejí v podobě síranů ( celestin SrSO 4 a baryt BaSO 4 ) a uhličitanů ( stroncianit SrCO 3 a witherit BaCO 3 )
 6. Halogenidy. fluorid F-I. chlorid Cl-I. bromid Br-I. jodid I-I. Název halogenidu Vzorec halogenidu fluorid arseničný AsVF-I5 fluorid jodistý IVIIF-I7 fluorid osmičelý OsVIIIF-I8 fluorid sírový SVIF-I6 fluorid vápenatý CaIIF-I2 chlorid amonný (NH4)ICl-I chlorid draselný KICl-I chlorid hlinitý AlIIICl-I3 chlorid měďnatý CuIICl-I2.

Halogenidy - Tiscali

Složení: fluorid vápenatý, CaF 2 Soustava: krychlová Vzhled: nejčastěji krystaly tvaru krychle, zrnitý, kusový Barva: nejčastěji zelený, fialový, v odstínech mezi žlutou a hnědou, též bezbarvý Vryp: bílý Tvrdost = 4 Hustota = 3,2 Další vlastnosti: dokonalá štěpnost podle ploch osmistěnu (4 roviny štěpnosti Využití . Elementární vápník vykazuje velmi silné redukčn Fluorid vápenatý CaF 2 je bílá, velmi málo rozpustná, gelovitá látka. Vzniká srážením roztoků vápenatých solí fluoridovými aniony nebo reakcí hydroxidu vápenatého či uhličitanu vápenatého s kyselinou fluorvodíkovou The best GIFs are on GIPHY Ledek vápenatý je minerální hnojivo, které má široké využití jak v zahradě, tak v zemědělské výrobě. Jedná se o typické hnojivo na list s rychlým účinkem . Fluorid vápenatý je jen velmi málo rozpustný ve vodě, proto se na něj převádějí fluoridy při jejich odstraňování z odpadních.

Hong Jin vám ponúka kvalitný fluorid vápenatý CAS 7789-75-5, ktorý spĺňa najvyššiu kvalitu. Naša továreň založila medzinárodnú obchodnú organizáciu k vašim službám. Ak vás to zaujíma, vitajte na objednávku s našou továrňou. K dispozícii sú konkurenčné ceny a služby CAS: 7789-75-5 MDL: MFCD00010907 EINECS: 232-188-7 Synonyms: Fluorite, Fluorspa - uvede využití sodíku, ho řčíku, hydroxidu sodného,uhli čitanu sodného,oxidu a hydroxidu vápenatého, síranu vápenatého - uvede a vysv ětlí hlavní zp ůsoby používání s- prvk ů a jejich slou čenin, s nimiž se setkáváme v b ěžném život ě (vápn ěn

chemie.gfxs.cz - Chemický vzdělávací portá

 1. Zdravotnickým prostředkem se rozumí nástroj, přístroj, pomůcka, zařízení, programové vybavení včetně programového vybavení určeného jeho výrobcem ke specifickému použití pro diagnostické nebo léčebné účely a nezbytného ke správnému použití zdravotnického prostředku, materiál nebo jiný předmět, určené výrobcem pro použití u člověka za účelem.
 2. prvky s valenčními elektrony v orbitalu s î ten se zaplňuje 1 nebo 2 valenčními elektrony î prvky ležící v I. & II.A skupině PSP (1. a 2. skupině) Õ patří mezi nepřechodné prvky; I. A Õ v poslední zaplňované vrstvě 1 elektron î s 1 -prvky. vodík H Õ viz Maturitní otázka č. 8; od zbytku skupiny (alkalických kovů) se výrazně liší svými vlastnostmi î.
 3. Jaké chemické sloučeniny představují ulity měkkýšů? a. dusičnan vápenatý, Ca(NO3)2 b. uhličitan vápenatý, CaCO3 c. síran vápenatý, CaSO4 d. bisulfid železa, FeS2 53. Přidáním prvku nebo sloučeniny do základní hmoty pro výrobu skla se vylepší jeho vlastnosti. Jaké využití má sklo s přídavkem olova? a

s-prvky. prvky s valenčními elektrony v orbitalu . s ( ten se zaplňuje . 1. nebo . 2. valenčními elektrony ( prvky ležící v I. & II. A. skupině PSP (1. a 2. skupině) ( patří mezi nepřechodné prvk Zubní pastu ve skleněné dózičce od německé značky Ben & Anna budou milovat nejen vaše zuby. Voní přímo neodolatelně, po šťavnatém pomeranči, příjemně pění a zanechává svěží pocit v ústech. Její 100% přírodní složení s přídavkem fluoridu pomáh Fluorid vápenatý (CaF 2) je iontová sloučenina vápníku a fluoru.Je téměř nerozpustná ve vodě. V přírodě se vyskytuje nejčastěji jako fialový nebo zelenomodrý nerost fluorit (kazivec) a je zdrojem většiny světového fluoru.Tato pevná látka má plošně centrovanou krychlovou strukturu, kde je vápník umístěn mezi osm fluoridových aniontů a každý F − je obklopen. Calcarea fluorica (Calc-f.) Fluorid vápenatý CaF2 z minerálu fluoritu. Calcarea fluorica je obsažena v zubní sklovině a v povrchových částech kostí: je to také důležitý konstituční prvek epidermis, elastických vláken pojivové tkáně a vaskulárních stěn

Leptání skla fluorovodíkem - Studium chemie, PřF U

 1. Typická délka využití. při použití pro výuku tématu jako nového učiva je dum zamýšlen na jednu . chlorid-fluorid-bis(síran)hexasodný chlorid vápenatý - amoniak (1:8) fluorid xenonový - fluorid boritý (1:1) Na. 2 Sn(PO 4) 2 NH. 4 InF. 4 Ca. 5 F(PO 4)
 2. erál kazivec. Je to iontová sloučenina, která obsahuje ionty Ca 2+ a F-. Kousek kazivce A. má náboj kladný B. nemá elektrický náboj C. má náboj záporný D. má na jednom konci náboj kladný a na druhém záporný Chemické prvk
 3. 10 % - uhličitan vápenatý 0,3 % - fluorid vápenatý 1 % - fosforečnan hořečnatý 2.2.Rozdělení kostí [1] Základním stavebním článkem kostry je kost (os). Podle tvaru dělíme kosti do pěti základních skupin: Dlouhé kosti - například kosti pažní, stehenn
 4. Využití: helium - plnění vzducholodí, 2. nejlehčí prvek po vodíku, nevýbušný neon - plnění osvětlovacích těles radon - součástí hornin, radioaktivní účinek, lázně Teplice - radonová voda - léčebné účinky na pohybový apará
 5. fluorid vápenatý CaF 2. kazivec, fluorit. k výrobě kyseliny fluorovodíkové a fluoru, pro optické účely. bromid stříbrný . AgBr. citlivý na světlo, tmavne (využití při výrobě klasických fotografií
 6. fluorid je součástí velkého množství zubních past, ústních výplachů či koncentrovanějších gelů a laků. Ionty fluoridů v nich obsažené přispívají k lokální re
 7. Fluorid vápenatý je na rozdíl od fluoridu sodného ve vodě nerozpustný a díky tomu se považuje za bezpečnější. Z tohoto důvodu v našich výrobcích pro péči o dutinu ústní používáme právě v přírodě se vyskytující fluorid vápenatý ve vysoce zředěné formě, díky čemuž můžeme zákazníkům nabídnout šetrnou.

Fluorid vápenatý není odolný vůči kyselinám jako krystaly fluoroapatitu, ale odolnost vůči kyselinám je velmi důležitou vlastností pro překonání problémů s HD. Ve skutečnosti je amorfní a vůči kyselinám neodolná vrstva při kontaktu s erozivními nápoji nebo potravinami náchylná k r ozpouštění, čímž se vlivem. •Původce odpadů: • Podniká, přiemž vznikají odpady. • Podniká v oblasti úpravy odpadů - výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů. • Obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném - obec se souasně stane vlastníkem tohoto odpadu. •Oprávněná osoba - každá osoba, která je oprávněna značka C - uhlík. tvrdost 10- nejtvrdší minerál. diamantový les. odolný vůči chemickým a mechanickým vlivům. 1 karát = 0,2g. výskyt: u nás České středohoří (asi 3 diamanty), ve světě Jižní Afrika. využití: klenotnictví, vrtné hlavice, technika

3. Sulfid olovnatý (chemický vzorec, výskyt, využití) 4. Sulfid zinečnatý (chemický vzorec, výskyt, využití) 5. Napiš chemické vzorce: (vyznač oxidační čísla prvků ve sloučenině) a) Sulfid draselný b) Sulfid zlatitý c) Sulfid křemičitý d) Sulfid vápenatý DÚ 9 JE ZADÁN NA 2 TÝDNY. NOVÉ: Odešlete DÚ do 22. 5 Využití dráhové korekce pro osové nástroje; Význam dráhové korekce při soustružení fluorid vápenatý. CaF 2. 5. apatit . Ca 5 (PO 4) 3 (OH-, Cl-, F-) 6. živec (ortoklas) křemičitan hlinitodraselný. fluorid vápenatý Bílá krystalická látka 9. Os-VIIICl8-I chlorid osmičelý bromid měďnatý CuIIBr2-I fluorid fosforečný PVF5-I MgIII2-I jodid hořečnatý 10. a) chlorid železitý 2Fe + 3Cl2 → 2 FeCl3 b) fluorid měďnatý Cu+ F2 → CuF2 c) jodid vápenatý Ca+ I2 → CaI2 d) bromid dusičný N2+5 Br2 → 2 NBr Významným zástupcem je fluorid vápenatý CaF 2, mineralogicky fluorit (kazivec). Používá se jako surovina pro výrobu sloučenin fluoru. Ostatní halogenidy jsou na rozdíl od fluoridů ve vodě rozpustné. Z vodných roztoků krystalují halogenidy vápenaté a strontnaté jako hexahydráty a halogenidy barnaté jako dihydráty