Home

Ekonomická fakulta JCU přijímací řízení

7 DŮVODŮ proč studovat na EF. Úspěšný život začíná s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Studujte u nás. Společně a EFektivně! Celý text. Nástěnka. IS STAG. E-learning. Menza Ekonomická fakulta. studijní oddělení. Studentská 13. 370 05 České Budějovice. Telefon: +420 38 903 2510, +420 38 903 2522, +420 38 903 2523. Služební mobil: +420 725 532 760. E-mail: studijni-ef@ef.jcu.cz BANKOVNÍ ÚDAJE: číslo účtu u ČSOB České Budějovice: 104725778/0300; konstantní symbol: 037 Zde zvolíte přijímací obor přihlášky ze seznamu nabízených oborů. Obory, na které již máte podanou přihlášku, nelze zvolit znovu. Aplikace ukazuje pouze ty fakulty, programy a obory, které jsou v tuto chvíli otevřeny pro přijímací řízení (tj. ještě např. nevypršel mezní termín pro podání přihlášek)

Ekonomická fakulta JU - jcu

 1. Přijímací řízení - Portál JU Přeskočit na obsah stránky. Webové stránky JU. Vstupní stránka portálu JU. Nepřihlášený uživatel Přihlásit English. Toto číslo zpravidla sděluje uchazeči fakulta při přijímacím řízení nebo v pozvánce k přijímacímu řízení
 2. istrativních a provozních oddělen Ekonomická fakulta. Filozofická fakulta. Fakulta rybářství a ochrany vod. Přírodovědecká fakulta
 3. Ekonomická fakulta. Fakulta rybářství a ochrany vod. Filozofická fakulta. Pedagogická fakulta. Přírodovědecká fakulta. Teologická fakulta. Zdravotně sociální fakulta. Zemědělská fakulta

Přijímací řízení 2021/2022 . se vyhlašuje přijímání ke studiu v nově akreditovaném studijním programu Arteterapie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2021/2022. Ekonomická fakulta. Filozofická fakulta. Fakulta rybářství a ochrany vod ekonomické zajištění objednávek, účastnických poplatků a cestovních příkazů podpora přípravy a realizace výběrových řízení; realizace průzkumů trhu dle vnitřních předpisů JU Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501,.

Tajemnice TF Ing. Helena Timrová kancelář 103 tel.: +420 387 773 505 mob.: +420 723 813 679 timrova@tf.jcu.cz Dana Šandová - podklady pro evidenci majetku kancelář 101 tel.: 387 773 52 Ekonomická fakulta. studijní oddělení. Studentská 13. 370 05 České Budějovice. Telefon: +420 38 903 2510, +420 38 903 2522, +420 38 903 2523. Služební mobil: +420 725 532 760. E-mail: studijni-ef@ef.jcu.cz BANKOVNÍ ÚDAJE: číslo účtu u ČSOB České Budějovice: 104725778/0300; konstantní symbol: 0379; variabilní symbol: 602011

Studium — Ekonomická fakulta JU - jcu

 1. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %), 1. - 7. 2. 2021. Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 26. 10. 2020, 11. 1. 2021 online. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz . Ekonomická fakulta: Bez přijímací zkoušky. Den otevřených.
 2. Uchazeči, kteří nestihli podat přihlášku v řádném termínu, mají stále možnost hlásit se ke studiu na Jihočeské univerzitě. Na Filozofické a Zemědělské fakultě probíhá druhé kolo přijímacího řízení. Filozofická fakulta vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské obory. Přihlášky je možné.
 3. Uchazeči o studium. Bylo vyhlášeno přijímací řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022. Přihlášky bylo možné podávat od 10. 12. 2020 do 30. 4. 2021. Zvolená forma maturity z češtiny či cizího jazyka nebude v rámci přijímacího řízení.
 4. Informace k podávání přihlášek, přijímací řízení Studium v doktorských studijních programech (včetně podávání disertačních prací) Práva a povinnosti doktorand

Studijní oddělení. Vedoucí: Mgr. Květa Polenová Kontaktní adresa: J.Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Kontaktní telefon: +420 38903 7730 Kontaktní e-mail: polenova@zsf.jcu.cz Poštovní adresa: J.Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovic Ekonomické oddělení Filozofické fakultě byla udělena akreditace habilitačnímu řízení v oboru Románské jazyky. Akreditace byla udělena na dobu 10 let. Poklad z Hrachova jihoČeskÁ univerzita v ČeskÝch budĚjovicÍch, fakulta rybÁŘstvÍ a ochrany vod Ekonomická činnost - Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech C Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 00 Praha - Suchdol. IČO: 60460709 DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9cb. Tel. ústředna: +420 224 381 111 GPS souřadnice: 50.1309089, 14.373335

Studijní oddělení Přijímací řízení Chci studovat Harmonogram akademického roku Státní závěrečné zkoušky Celoživotní vzděláván Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, Ekonomická fakulta. Filozofická fakulta. Fakulta rybářství a ochrany vod. Přírodovědecká fakulta Programy - přijímací řízení. Harmonogram přijímacího řízení; Informace pro uchazeče se specifickými potřebami; Učitelství pro střední školy - Bc. Učitelství pro střední školy - nMgr. Neučitelské studijní programy - Bc. Filozofická fakulta JU, Branišovská 31a, 37005 České Budějovice.

Portál JU - E-Přihlášk

Granty Cena Miroslava Papáčka Ediční činnost Odborné časopisy Evidence a hodnocení výzkumu a vývoje Habilitační řízení Doktorské studium Rigorózní řízení Zahraniční vztahy Erasmus+ Incoming students Nabídka stipendií Nabídka stáží Mobility - internacionalizace JU Mezinárodní projekt Prezentuj svůj nápad skutečným profíkům ve svém oboru, získej zpětnou vazbu a získej hodnotné ceny. Třeba budeš vítězem INVEST DAY 2020 právě TY

Zemědělská fakulta nevyžaduje potvrzení od lékaře. Přihláška bude přijata po zaplacení poplatku za přihlášku. Platební údaje k zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení: 500,- Kč č.ú.: 000000-0104725778; kód banky: 0300 variabilní symbol: 6020105; konstantní symbol pro složenku: 0379 Informace k podávání přihlášek, přijímací řízení; rkrinesova@prf.jcu.cz, +420 38 777 5576, +420 725 107 322. Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, CZ.

Přijímací řízení - Portál JU - jcu

Na Jihočeské univerzitě se od 6. do 21. června 2011 koná přijímací řízení do prvních ročníků bakalářských, pětiletých magisterských a navazujících magisterských oborů. Uchazeči o studium mohli vybírat celkem ze 247 studijních o­borů Fakulta managementu je hrdým členem svazku Vysoké školy ekonomické v Praze.V rámci studijního programu ekonomika a management předává studentům bohaté znalosti z oboru management a to nejen v teorii, ale i v praxi a to ve všech třech stupních vysokoškolského studia, které lze studovat jak v prezenční formě, tak ve formě kombinované, kterou ocení ti, kteří chtějí. Přijímací řízení. Přijímací zkouška do navazujícího magisterského studijního programu Bohemistika spočívá v ústním pohovoru, během něhož prokáže uchazeč/ka znalosti z lingvistiky a z literární historie a teorie

Ekonomické oddělení - Pedagogická fakulta JU - jcu

 1. utí. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušk
 2. OPVK Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích. Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze získala v roce 2009 jako partner Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích podporu z Evroého sociálního fondu na realizaci projektu Studium ekonomiky rozvoje venkova na JU v Českých Budějovicích, který je financován z Operačního.
 3. Organizační struktura kurzů:.

EKONOMICKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2017/2018. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do bakalářských, navazujících magisterských. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz, fax: +420 387 438 389 IČ: 600 76 658, DIČ: CZ 600 76 658, číslo účtu: 104725778 / 030 Ekonomická fakulta JU pořádá 1. ročník Mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století, která se uskuteční. ve dnech 21. 5 - 22. 5. 2021 on-line formou. Členem vědeckého výboru konference a jedním z řečníků bude doc. Jindřich Šrajer, Dr.theol. Ekonomická fakulta. České Budějovice. Informace o fakultě. Od 1.1.2007 bude v provozu nová webová stránka fakulty www.ef.jcu.cz.Do té doby jsou informace pro uchazeče dostupné na stránkách ZF Proč studovat u nás Přijímací řízení a duben s uchazeči online. COVID-19: informace a opatření Život na fakultě. Nežijeme v bublině. Užíváme si školu, Plzeň a celý svět. Úřední deska. Volná pracovní místa. Otevřeno Plzeň.

Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %). Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 4. 11. 2019, 6. 1. 2020. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz . Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky. Den otevřených dveří 17. Pětadvacetiletá sprinterka Tereza Jakschová, čerstvá absolventka Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, patří mezi české medailové naděje na Letních paralympijských hrách v Tokiu. Startovat bude koncem srpna a svoji nominaci považuje za vrcholný zážitek dosavadní sportovní kariéry Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %). Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 4. 11. 2019, 6. 1. 2020. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz . Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky J. Boreckého 27, České Budějovice - ZSF JU v Českých Budějovicích zahájila svou činnost v září roku 1990, nejprve jako součást Pedagogické fakulty. V roce 1991 se stala součástí nově vzniklé Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jako klasická humanitární vysoká škola se souhrnně zabývá kompozicí zdravotní a sociální problematiky

Studijní oddělení na fakultách - jcu

Přijímací řízení Podmínky přijímacího řízení Přihláška ke studiu Upuštění od přijímací zkoušky Výsledky přijímaček Zápisy do 1. ročník (CUCAM) na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.. Univerzita Hradec Králové. Oceněné osobnosti z loňského listopadu se setkaly s rektorem UHK. UHK se probojovala mezi tisícovkou nejlepších univerzit na světě. Vědecký výkon a rostoucí internacionalizace vedou k premiérovému umístění v QS World University Rankings. Aktuální opatření k 8. 6. 2021 Kněžská 410/8, České Budějovice - Teologická fakulta JU navazuje na dvousetletou tradici filosoficko-teologických studií v Českých Budějovicích, v současné době se ve své vědecko-pedagogické činnosti zaměřuje na oblast teologie a filosofie, dále na oblast sociální práce a výchovy, kde je kladen důraz na křesťanské, etické a sociální hodnoty

Adiktologie. Klinika dětského a dorostového lékařství. Přijímací řízení se skládá z talentové části (60 %), vědomostního testu (20 %), testu z AJ (20 %). Konzultační a poradenské hodiny pro tento obor 4. 11. 2019, 6. 1. 2020. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz . Ekonomická fakulta: bez. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy je tradičním centrem české vzdělanosti. FF UK vznikla jako fakulta svobodných umění v rámci univerzity díky zakládací listině Karla IV. ze dne 7. dubna 1348 Filozofická fakulta MU usilovně pracuje na zlepšení pracovního prostředí. Potvrzuje to zisk evroé certifikace HR Award . Revizí procházejí fakultní předpisy a personální procesy, vzniká politika genderové rovnosti, rozvíjet se bude také interní komunikace

Přijímací řízení 2021/2022 - Pedagogická fakulta J

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem realizuje habilitační řízení v oboru České dějiny. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UJEP; Směrnice děkanky - Formální náležitosti průběhu a kritéria hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FF UJE 1805-8507 Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Studentská 787/13, 370 05 České Budějovice, www.ef.jcu.cz Odpovědný redaktor: E-mail: Radim Dušek, dusek@ef. Studijní oddělení Přijímací řízení Sport na ZČU Výzkum a vývoj. Vědecká rada Zahraniční vztahy. Mobility. Zdravotně sociální fakulta J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice Tel.: +420 389 037 501, email: dekanat@zsf.jcu.cz , fax: +420 387 438 38 ; Přijímací řízení 2020/21; Týden humanitních věd. další. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Rektorát nám. T. G. Masaryka 5555 760 01 Zlín tel.: +420 576 038 120 IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Datová schránka: ahqj9i Začátkem každého kalendářního roku probíhá na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy den otevřených dveří. V roce 2021 se uskuteční v sobotu 16. ledna on-line.. Připojte se v sobotu 16. ledna na https://dod.ff.cuni.cz/ a navštivte prezentace všech studijních programů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, které vás zajímají

Přijímací řízení se řídí dle čl. 9 Pravidel přijímacího řízení. Povinnou přílohou přihlášky je motivační dopis v anglickém jazyce, který uchazeč připojí v elektronické podobě ve formátu pdf k elektronické přihlášce.. Přijímací zkouška je ústní - probíhá v anglickém jazyce před zkušební komisí formou skupinového pohovoru 8 fakult, více než 200 oborů, 10 000 studentů, řada motivačních stipendií a spousty příležitostí pro každého, kdo chce něčeho dosáhnout 18. června proběhly na Fakultě mezinárodních vztahů přijímací zkoušky na magisterské studium, a to ve formě elektronických testů v informačním systému InSIS. Na základě dosažených výsledků stanovil děkan fakulty bodové hranice pro přijetí do magisterského studia pro přijímací řízení na akademický rok 2021/2022. Úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme.

 • CT vyšetření kontrastní látka.
 • Kosmetické štětce da Vinci.
 • Stylistika textu.
 • Padesát odstínů šedi rozbor.
 • Klakson, melodie.
 • Lps Verča rozbalovačka.
 • S video zapojení.
 • IPhone Xs MediaMarkt.
 • GoPro do auta.
 • Obloukový skleník 2x3.
 • LEGO City hasiči návod.
 • Bleskový výboj.
 • Práce v zahraničí co zařídit.
 • Massaranduba plzen.
 • Sušice výlety s dětmi.
 • Unob Přijímací řízení.
 • Protest Staroměstské náměstí.
 • Pancíř restaurace otevírací doba.
 • Jak vyrobit mouku.
 • Fauvismus znaky.
 • Jak vyčistit chladící soustavu od oleje.
 • Orientační dechová zkouška zákon.
 • Dubrovnik Lokrum cena.
 • Tabelátor.
 • Gc dlbcl.
 • How to download SWF on Android.
 • Designové postele.
 • Pevný objektiv Nikon.
 • Jak zaostřit hvězdy.
 • ITunes web.
 • Jak odstranit virus Trojan.
 • Oříšky a zácpa.
 • Astor Piazzolla Oblivion.
 • Psychologie písma.
 • Letecký Simulator (PC).
 • Písničky s čísly.
 • Botanická zahrada košice.
 • Anonfile.
 • Victoria Secret plus size models.
 • Labrador venku.
 • Sigma Jolly edge půjčovna.