Home

CT vyšetření kontrastní látka

CT dlouhých kostí a kloubů: bez přípravy, pouze při podezření na Tu či zánět, kde se očekává podání kontrastní látky, je nutná příprava, na intranetu nemocnice / webovských stránkách nemocnice (oddělení RDG) si vytisknout formulář Premedikace k CT vyšetření, kde je rozvedena příprava alergických a. CT vyšetření bez použití kontrastní látky do 30 skenů. Jedná se o vyšetření nativní (bez použití k.l.), tedy pouze v jedné fázi. Příkladem může být HRCT plic (High Resolution CT - CT s vysokým rozlišením). 1.2. Zkratky CT - počítačová/ výpočetní tomografie. RTG - rentgen, rentgenový . MR - magnetická. CT vyšetření bez aplikace kontrastní látky nevyžadují žádnou speciální přípravu. Jedná se např. o CT vybraných úseků páteře, vedlejších dutin nosních či HRCT plic. K provedení CT břicha a malé pánve se již podle moderních doporučení běžně neprovádí příprava pitím kontrastní látky

Kontraindikace (kdy se nesmí vyšetření provést) CT vyšetření: Nativní vyšetření (tj. vyšetření bez použití kontrastní látky): Je v indikovaných případech možno provést kdykoli, relativní kontraindikací je těhotenství (u těhotných lze provést jen v případě ohrožení života) Kontrastní látky •jsou to exogenní substance, které slouží k lepšímu zobrazení anatomických struktur a orgánů. •po vpravení do organismu mění denzitu různých tkání a zlepšují tak výsledný obraz vyšetření •podání k.l. zvyšuje tkáňový kontrast, charakterizuje některé normál. struktury

Po CT vyšetření byste měli ještě chvíli zůstat v čekárně (především v případě, že vám byla aplikována kontrastní látka). Pokud cítíte svědění, pálení, pocit nateklého jazyka nebo se vám objevila vyrážka, okamžitě to hlaste lékaři Podání kontrastní látky a příprava nemocných před CT vyšetřením Nemocní, u nichž je jisté nebo je potenciální podání jodové kontrastní látky během CT vy-šetření, musí být na lačno (je nezbytné alespoň 4 hodiny před vyšetřením lačnit), ale mohou přijímat čiré tekutiny (až 4 hodiny před vlastní

pokud Vám bude během vyšetření podávána kontrastní látka, 4 hodiny před vyšetřením nic nejezte (pít můžete) vzpomeňte si, zda nemáte alergii na jód nebo jódové kontrastní látky ( !!! pokud ano, sdělte toto neprodleně personálu na CT !! Kontrastní látka může způsobit alergickou reakci - proto se preventivně podávají utišující léky. Jestliže je dostanete, neměli byste po vyšetření řídit motorová vozidla. O přípravě na CT by vám měl víc povědět ošetřující lékař

CT vyšetření jater | studio Forbio

Příprava pacientů k CT vyšetření včetně podání kontrastní

Některá vyšetření lze provádět nativně (bez kontrastní látky), např. HRCT plic, CT kostí, CT mozku k vyloučení krvácení. Ve většině vyšetření se ale kontrastní látka podává jak i.v. (během vyšetření), tak i per os (vyšetření břicha), někdy i do preformované dutiny (fistulografie, peritoneografie) Vyšetření probíhá podobně jako běžné CT vyšetření, pro zobrazení cév je nutné podat pacientovi jodovou kontrastní látkou do žíly, kontrastní látka prochází cévami v těle a tato kontrastní náplň cév je pak zobrazena

Příprava pacienta před CT vyšetřením - Nemocnice Na Homolc

Podezření na epilepsii - absolvovaná vyšetření při

Indikace a kontraindikace CT vyšetření - Nemocnice Na Homolc

CT vyšetření slouží k p rokázání a zhodnocení možné choroby ve vyšetřované oblasti nebo kontrola a posouzení již známých změn. Podání jodové kontrastní látky během vyšetření slouží k lepšímu zviditelnění anatomických a zejména pak patologických (chorobných) struktur těla Většina CT vyšetření je spojena s aplikací jodové kontrastní látky do krevního oběhu - ke zvýrazněni cévních struktur a zobrazení příp.patologické vaskularizace ( prokrvení) či patologických cévních struktur. Jodová kontrastní látka může velmi zřídka způsobit alergickou reakci, může také zatížit ledviny. Po vypití kontrastní látky pacient podstupuje samotné CT vyšetření. Samotné vyšetření. Během vyšetření je důležité, aby se pacient nehýbal a mikrofonem dostává pokyny k zadržení dechu nádechu a výdechu. Celé vyšetření trvá asi 20 minut a lékař průběžně vyhodnocuje získané údaje na monitoru počítače CT vyšetření je v podstatě rentgenové vyšetření. Dávka záření je významně vyšší než u klasického snímku, proto musí být jeho provedení odůvodněné. Velmi výjimečně se po podání jódové kontrastní látky může rozvinout různě závažná alergická reakce, školený personál je ale na tyto situace připraven

CT vyšetření Moje zdrav

 1. Vyšetření bez kontrastní látky: Pokud se vyšetření obešlo bez podání kontrastní látky, může pacient ihned po vyšetření odejít. Vyšetření dítěte. Doprovod dítěte musí zajišťovat osoba, která je ochotná a schopná s dítětem setrvat ve vyšetřovně. Nesmí proto být těhotná
 2. ačními metodikami má úzká kritéria, preferována je hemofiltrace. Disk utovány jsou 3 recentní metodické návody k prevenci vzniku kontrastní nefropatie. Klíčová slova: kontrastní látka, akutní ledvinné poškození, kontrastní nefropatie, hydratace, N-acetylcystein, hemodialýza
 3. Kontrastní látka slouží k denzitnímu rozlišení kontrastu mezi tkáněmi a k odlišení anatomických struktur, také k zobrazení patologie a k funkčnímu zobrazení. Zda kontrastní látku podáme, závisí na indikaci vyšetření a klinické otázce. Kontrastní látky se rozdělují do několika skupin

Příprava pacientů k CT vyšetření včetně podání kontrastní látky. Ledviny Jan 30.3.2020. Zdravím Vás. Mám vyoperovanou jednu ledvinu a prostatu a z toho důvodu chodím na pravidelné kontroly na UROL . Kromě toho jsem byl nasměrován i na pravidelné kontroly na odd. nefrologie. Při poslední kontrole na UROL vyslovil pan. Kontrastní látka může způsobit alergickou reakci - proto se preventivně podávají utišující léky. Jestliže je dostanete, neměli byste po vyšetření řídit motorová vozidla. O přípravě na CT by vám měl víc povědět ošetřující lékař Na CT vyšetření jsem byl, pohoda. Jak se zde již psalo, lehl jsem si, ani svlékat nemusel, jen kovovou přezku s pásku sundal a pohoda. Výsledek CT není úplně jasný, takže mě posílají znovu a s kontrastní látkou. V poučení je, že nalačno, prý mohu pít. Kafe ne, nekouřit. A ještě prý chtějí výsledky krve (KREA, KYS Kontrastní látky (k.l.) se používají pro zvýraznění určité tkáně, orgánu, dutiny, ke zjištění krevního průtoku daným orgánem, ale i nádorem. K.l. mění dočasně určité vlastnosti daného orgánu nebo tkáně a napomáhá tak lékařům rozlišit abnormální stav od normálního [1] Záleží co tam doktor chce vidět, já chodím na CT kvůli aneurysmatu a tam se kontrastní látka dává. trvá to opět podle toho, na co se zaměří, ale určitě je to kratší vyšetření než magnetická rezonance, tam jsem vždy tak 35 minut, na CT max 1

Glioblastoma multiforme: statistické zhodnocení pacientů

průvodce vyšetřením na CT : radiologieplzen

Co vás čeká na vyšetření CT - Ordinace

CT vyšetření s kontrastní látkou IS RDG 01 CT vyšetření s kontrastní látkou.doc, verze: 04 1/2 CT pracoviště Jablonec nad Nisou, tel. 483 345 863, Nemocniční 4446/15, 466 01, IČ 00829838 Pracoviště: Radiodiagnostické oddělení Lékař, který odesílá na vyšetření: _____ Pacient/ka CT vyšetření lze rozdělit na nativní a s kontrastem. Nativní vyšetření jsou prováděna jen tak, při CT vyšetřeních s kontrastem se člověku píchne do žíly kontrastní látka. Ta pak proudí cévami a zkvalitní výsledky vyšetření Výpočetní tomografie (CT) CT jícnu se provádí nejčastěji při stagingu tumorů. Pacient těsně před spuštěním vyšetření polkne doušek kontrastní látky, aby se dobře zobrazilo lumen. CT žaludku se provádí po perorálním příjmu 500-1000 ml vody, který zajistí jeho dobrou distenzi. Angiografi

Kontrastní látky - WikiSkript

Stejnou kontrastní látku lze také podat konečníkem v případě potřeby dobré náplně terminální části tlustého střeva. Intravenózně (do žíly) se podává kontrastní látka vysokotlakým injektorem při některých vyšetřeních hrudníku, břicha, krku, angiografiích (vyšetření cév) atd Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky - t.j. CT páteře, vedlejších dutin nosních, HRCT plic - není nutná žádná speciální příprava. Při předpokládaném podání kontrastní látky , dále při každém vyšetření v oblasti pánve a břicha přichází pacient nalačno a platí zásada 2N - Nejíst. V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba před vyšetřením vypít kontrastní látku. Často je při CT vyšetření nutná aplikace jodové kontrastní látky do žíly. Na vyšetření páteře, vedlejších dutin nosních a kostí spánkových není žádná příprava nutná Vyšetření probíhá na CT přístroji s funkcí redukce dávky rentgenového záření tak, aby vyšetření pro organizmus bylo co nejšetrnější.O případné přípravě k vyšetření a o případné potřebě nitrožilní aplikace kontrastní látky bude vždy klient předem informován

Kontrastní vyšetření v rentgenologii Obecné zásady a kontrastní látky MVDr. Pavel Proks, Ph.D. MVDr. Dominik Komenda Oddělení zobrazovacích metod Klinika chorob psů a koček Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Projekt IVA 2018FVL/1660/1 Rosie : Téma: CT vyšetření bez kontrastní látky (29.10.2012 22:33:30) Zítra mě čeká CT břicha (konkrétně dr. potřebuje zjistit velikost jater a sleziny), zvažuju odmítnutí aplikace kontrastní látky Pro některé typy CT vyšetření se používá kontrastní látka, která umožní lepší viditelnost a rozlišení měkkých tkání. Kontrastní látka je aplikována těsně před vyšetřením nebo v jeho průběhu. Při CT vyšetření břicha, někdy mozku a hrudníku, je podávána jodová kontrastní látka nitrožilně

Výpočetní (počítačová) tomografie - CT Nemocnice AGEL

lovaná u osmi pacientů pro 9 CT vyšetření (47,1 %, resp. 50 %). Během CT vyšetření s uži-tím portkatétrů nebyla zaznamenána žádná procedurální komplikace. Důvodem, proč ne-byla kontrastní látka podána přes portkatétr, byla nezkušenost personálu CT pracovišť s na-pichováním komůrky portkatétrů. Závěr vyšetření na PET/CT přístroji. Obvykle v odstupu 50 - 90 minut od aplikace, ojediněle dříve, nebo dokonce bezprostředně po aplikaci. Při vyšetření na PET/CT přístroji bude v odůvodněných případech aplikována do žíly kontrastní látka. Vyšetření probíhá na lůžku, které se s Vámi bude v průběh Velmi důležité je informovat ošetřujícího lékaře i personál CT pracoviště, zda jste v minulosti neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky, a to nejen při CT vyšetření, ale i při vyšetření cév (angiografie a flebografie) nebo ledvin (vylučovací urografie) CT enterografie - vyšetření kliček tenkého střeva; CT koloskopie; Při některých CT vyšetřeních se používá kontrastní látka Ultravist 370, 300. Aplikace se provádí tlakovými pumpami Ulrich Inject zn. MeMed a Medrad zn. STELLANT. USG vyšetření. Vyšetření horní poloviny břicha; Vyšetření dolní poloviny břicha. Vyšetření se provádí vstoje či vleže. Pacient popíjí suspenzi bariové kontrastní látky pod rentgenovou kontrolou, lékař sleduje její průchod jícnem a žaludkem, hodnotí změny na stěnách. Vypitá kontrastní látka se nevstřebává, po jejím podání pacienti nejsou ohrožení alergickou reakcí. Enteroklýza

Při vyšetření na PET/CT přístroji bude v odůvodněných případech aplikována do žíly kontrastní látka. Vyšetření probíhá na lůžku, které se s Vámi bude v průběhu vyšetření posouvat detekčním prstencem PET/CT přístroje, tzv. tunelem. Po vyšetření budete umístěni do určené čekárny a po pokynu perso • CT flebografie - zobrazování cévního žilního řečiště (žíly dolních i horních končetin, centrální žíly) • CT vyšetření srdce bez aplikace kontrastní látky - CaScore - kvantifikace přítomnosti kalcia ve věnčitých tepnác Spektrum prováděných vyšetření: • CT vyšetření kteréhokoliv orgánu nebo oblasti těla bez nebo s nitrožilní aplikací kontrastní látky. • CT vyšetření těla s podáním kontrastní látky per os (ústy), event. per rectum (konečníkem). Vyšetření provádíme moderním přistrojem CT Definition AS s 64 řady detektorů CT vyšetření s aplikací jódové kontrastní látky. Očekávaný přínos výkonu a jeho účel: Cílem tohoto vyšetření je stanovení či upřesnění diagnózy. Popis výkonu: Jedná se o rentgenové tomografické vyšetření. K potřebnému zobrazení je nutné podat jódovou kontrastní látku. CT žaludk

CT (počítačová tomografie) - Vitalion

 1. Potenciální reakce po podání jodové kontrastní látky intravenosně ( typy k.l., reakce, subjektivní pocit pacienta) Zdeněk Seidl ; Incidence nežádoucích reakcí po intravenózním podání jodové kontrastní látky při CT vyšetření, připravenost radiologického týmu podat první pomoc Filip Spurn
 2. ku zdravotní potíže , četla jsem , že může být poškozena.
 3. Správné podání kontrastní látky přes centrální žilní port je velmi významný aspekt pro kvalitu provedeného CT vyšetření a bezpečnost pacienta. A z toho plyne důležitost edukace zdravotnického personálu, tedy i radiologických asistentů při manipulaci s těmito porty u různých CT vyšetření . více mén
 4. U CT vyšetření břicha, pánve, hrudníku, krku a mozku, jakož i při CT angiografii je většinou nutno aplikovat do žíly kontrastní látku. Příprava před intravenózní aplikací kontrastní látky: Pacient přichází nalačno (lační alespoň 4 hodiny), stejnou dobu nekouří. Tekutiny však přijímá po celou dobu v.
 5. Doporučujeme zvýšit příjem tekutin k rychlejšímu vyloučení kontrastní látky z těla. CT vyšetření . Strana1 Informovaný souhlas s výkonem: CT vyšetření razítko a podpis indikujícího lékaře razítko a podpis radiologického asistenta, lékaře - radiologa Prohlašuji, že mi byl náležitě.
 6. Fortransu, při vyšetření tlustého střeva - den předem nejíst, jen popíjet tekutiny a večer vypít 4ltr. Fortransu jako před koloskopií - viz koloskopická příprava). Lékaři vypisující žádanku, ale i personál CT informujte zda jste neprodělal/a alergickou reakci na nitrožilní podání jodové kontrastní látky

Především posuzování struktury ledvinných cyst při vyšetření UZ s kontrastní látkou zásadně změnilo diagnostický algoritmus zobrazovacích metod (2, 19). V minulosti byla biologická povaha cyst posuzována na základě Bosniakovy klasifikace, jejíž podmínkou je měření denzit a podání kontrastní látky při vyšetření CT Vyšetření umožňuje zobrazení cév bez nutnosti podání kontrastní látky a trvá několik desítek minut, tj. ve srovnání s CT je delší. Magnetickou rezonanci nejčastěji provádíme pacientům s nejasným nálezem na CT mozku, dále v případě, kdy není možné určit přesnou dobu vzniku obtíží a také jako kontrolní.

CT vyšetření - Městská nemocnice Čásla

K vyšetření žilního systému se stále více využívají neinvazivní metody, zejména dopplerovská ultrasonografie, MR flebografie nebo CT vyšetření. Flebografie je RTG kontrastní vyšetření periferních žil nebo centrálních žil, kdy se kontrastní látka podává flexilou nebo katétrem do žíly *V indikovaných případech rozhodne o podání kontrastní látky vyšetřující lékař-radiolog. Klinická diagnóza a stručná epikríza (max. 900 znaků): Klinická otázka: (max. 200 znaků) Prosíme o zapůjčení obrazové dokumentace dosavadních vyšetření vztahujících se k předmětu CT zobrazení (MR, AG, RTG, SONO, event

Téma: Nemoci periferních tepen a nemoci tepen « Tvorba a

Vyšetření CT IKE

RTG vyšetření močového ústrojí pomocí kontrastní látky

Magnetická rezonance je i v borské nemocnici - Plzeňský deník

CT vyšetření bez kontrastní látky - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Na dotaz ohledně ceny CT vyšetření lze snadno odpovědět. Cena CT vyšetření se pohybuje v řádu jednotek tisíc Kč (1-4 tisíce Kč). Záleží na konkrétním typu CT vyšetření, je-li použita kontrastní látka atd. Avšak u CT vyšetření není problémem cena, ale jiná skutečnost, o které jsem již v některých. Váš odesílající lékař také na žádanku uvede okolnosti, na které je třeba při CT vyšetření brát zřetel. Zejména jde o alergie na jódové kontrastní látky, alergické reakce při případných předchozích CT vyšetřeních nebo o zhoršenou funkci ledvin Délka vyšetření: Samotné vyšetření trvá několik vteřin. Po podání kontrastní látky do cévního řečiště je CT přístrojem v rychlém sledu zaznamenán průtok této látky v požadované lokalizaci, v případě hodnocení tepen prokrvení příslušné hodnocené oblasti. Vyšetřovaná místa vyšetření. Obdržené dávky při vyšetření jsou sledovány a zaznamenávány. Jaký je režim pacienta po provedení výkonu: Pokud Vám kontrastní látka aplikována nitrožilně nebyla, odcházíte domů. Pokud Vám byla aplikována nitrožilně kontrastní látka, zůstanete dle pokynů personálu CT 30 minu

Příprava před i.v. podáním jodové kontrastní látky a její ..

Při CT vyšetření se obvykle podává kontrastní látka do žíly. Smyslem aplikace je zobrazit odchylky, které bez jejího podání nejsou zjistitelné, nebo jen špatně a nespolehlivě. Po ukončení vyšetření s nitrožilním podáním kontrastní látky pacient zůstane ještě půl hodiny v čekárně na pozorování CT vyšetření může být pro pacienty trpící klaustrofobií stresující. Vzhledem k rychlosti vyšetření a poměrně velkému vyšetřovacímu prostoru je většina pacientů schopna jej zvládnout. Po CT vyšetření byste měli ještě chvíli zůstat v čekárně (především v případě, že vám byla aplikována kontrastní látka) Spektrum vyšetření: CT břicha, plic, mozku, angiografie tepen. CT je zobrazovací vyšetřovací metoda, která umožňuje za použití rentgenového záření zobrazit tělo v sérii řezů. Často je podávána kontrastní látka pro lepší rozlišení patologické tkáně Po té se položíte na lehátko a budete zavezeni do CT přístroje. Pokud bude potřeba, budete seznámeni s eventuálním dýcháním. U některých vyšetření je nutno předem vypít určité množství ředěné kontrastní látky s vodou. To se dozvíte při objednání, takže vás nezaskočí, že se vyšetření protáhne o cca 90 minut Kontrastní látka se vylučuje ledvinami, proto doporučujeme po jejím podání . zvýšit příjem tekutin. Součástí vyšetření orgánů dutiny břišní a malé pánve bývá perorální podání (pití) roztoku kontrastní látky a vody nebo vody samotné (dle vyšetřujícího lékaře)

Ačkoli se užívají méně toxické látky a klasická RTG vyšetření, jako je např. vylučovací urografie, se téměř neprovádějí, užívá se značné množství kontrastní látky především při koronografiích u kardiologicky nemocných, ale i při CT‑angiografii či MR‑angiografii u dalších skupin nemocných CT vyšetření srdce. Průběh CT vyšetření srdce se příliš neliší od ostatních CT vyšetření. Vzhledem k možným nežádoucím reakcím na podání jodové kontrastní látky je vhodné, aby byl pacient nalačno. U plánovaných vyšetření je požadováno lačnit 4 hodiny před vyšetřením Co je hydro-CT břicho? Hydro-CT popisuje speciální typ vyšetření, při kterém se jako kontrastní látka používá voda. The žaludek a zejména střeva lze dobře vyhodnotit pomocí Hydro-CT. K tomu musí pacient vypít cca. 500 ml vody krátce před zahájením vyšetření V mnoha případech lze tuto nevýhodu odstranit podáním ultrazvukové kontrastní látky. Podání kontrastní látky také zlepšuje specificitu a senzitivitu vyšetření, i když ta bude i tak v detekci stenookluzivního postižení stále nižší než u CT angiografického vyšetření (u multidetektorových přístrojů) [40]

základní informace (CT) : radiologieplzen

Množství podané kontrastní látky by mělo být omezené na minimum a použita by měla být nízkoosmolální nebo izoosmolální kontrastní látka. I když je tato otázka diskutabilní, doporučuje se podání 1200 mg acetylcysteinu dvakrát denně v den kontrastního vyšetření a den před vyšetřením Proto po vyšetření s aplikací kontrastní látky nitrožilně setrvejte do 30 min v čekárně a v případě jakýchkoliv nových potíží uvědomte personál. Pokud jste již v minulosti měl/-a nežádoucí reakci na podání kontrastní látky nitrožilně, informujte o tom indikujícího lékaře, který Vás na vyšetření posílá CT vyšetření s kontrastní látkou Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby moje 1,5 letá dcera dostala nějakou dávku ozáření od osoby, která byla jeden den na vyšetření pod CT s kontrastní látkou iomeron a druhý den na obstřiku zad pod CT. V kontaktu s osobou byla první i druhý den cca půl hodiny CT vyšetření tepen. Vyšetření se vždy provádí s aplikací kontrastní látky, je nutná příprava na aplikaci jodové kontrastní látky. Vyšetření trvá asi 15 minut. Před samotným vyšetřením Vám bude do žíly na ruce zavedena kanyla, kterou bude během vyšetření aplikována kontrastní látka. CT vyšetření kostí a. CT a prášek na uklidnění? Odebrání látky; Uzlina v třís 3 cm, mam. po RA prsu 7 let ,CT jako samoplátce; Ct vyšetření a plánování těhotenství; Kontrastní látka a kojení; CT/PET - styk s dětmi; Ušití nepadací deky z vlastní látky; Další témata z kategorie. Něco přírodního na nervy; Magne B6 na psychickou únav

Před CT vyšetřením bez aplikace kontrastní látky - t.j. CT páteře, vedlejších dutin nosních, HRCT plic - není nutná žádná speciální příprava. Při předpokládaném podání kontrastní látky se k vyšetření dostavte nalačno (min. 4 hodiny před vyšetřením pouze malé množství tekutiny, ne kávu a alkohol) snímání PET/CT: obvykle s aplikací kontrastní látky do již zavedené kanyly (pacient je v tunelu přístroje - trvá cca 30 min.) kontrola obrazů a pacienta : cca. 30 min, než počítače zpracují a vytvoří hodnotitelný obraz (kontrola pacienta, zda nedošlo k rozvoji alergické reakce či jiné komplikace) CT vyšetření krku. Vyšetření se provádí zpravidla i s použitím kontrastní látky, je tudíž nutná příprava na aplikaci jodové kontrastní látky (viz Příprava před podáním jódové kontrastní látky KL). Vyšetření trvá přibližně 20 minut. CT vyšetření hrudníku (nitrohrudních orgánů - plic a mezihrudí Správné podání kontrastní látky přes centrální žilní port je velmi významný aspekt pro kvalitu provedeného CT vyšetření a bezpečnost pacienta. A z toho plyne důležitost edukace zdravotnického personálu, tedy i radiologických asistentů při manipulaci s těmito porty u různých CT vyšetření

CT vyšetření ledvin studio Forbi

CT SI skloubení CT PND CT pyramid HRCT plic CT mozku nativní CT urotraktu nativní (renální kolika) - při vyšetření je nutný naplněný močový měchýř - tedy 2 hodiny před vyšetřením nemočit, event. naplnit močový měchýř přes močový katétr fyziologickým roztokem B) Vyšetření s aplikací kontrastní látky (KL. nápojů u daného vyšetření!!! Těsně před snímáním na PET/CT kameře se pacient vždy vymočí. Průběh vyšetření: Samotné snímání se provádí 45 minut po podání radiofarmaka a trvá asi 30 min. Použití jodové CT kontrastní látky nebo perorální kontrastní látky rozhodne vyšetřující lékař (tunelu). Po celou dobu vyšetření je s Vámi personál v kontaktu přes mikrofon a sleduje Vás přes sklo. Vyšetření trvá cca 5-15 minut. V některých případech je pro přesnější diagnostiku vhodnější postkontrastní CT vyšetření, při kterém je nitrožilně podána jodová kontrastní látka. O potřebě jejíh

vyšetření celého těla nativní a po podání kontrastní látky vyšetření mozku, hlavových dutin, krku, orgánů hrudníku, břicha a pánve, páteře, kostí a kloubů vyšetření krčních a mozkových tepen, tepen dolních končetin, plicních tepen (CT angiografie Během CTP vyšetření se po rychlé aplikaci bolu 40 ml kontrastní látky (dávkovačem cca 4-7 ml/s do periferní žíly kanylou průměru alespoň 18 G (1,2 mm)) provádí sériová akvizice dat vrstvy mozkové tkáně s odstupem 0,75-1,0 s po dobu 40-60 s postačující k zachycení prvního průchodu kontrastní látky celým mozkovým. Při objednání na CT vyšetření obvykle dostanete podrobný návod, jak se na připravit. Čtyři hodiny před vyšetřením nesmíte nic jíst, tekutiny v malém množství jsou přípustné. Vyšetření se téměř vždy provádí po podání kontrastní látky do žíly CT kolonografie -prevence bez kontr.látky 3 500 Kč Insuflace CO2 - při kolonografii 200 Kč PRT - navigovaný obstřik páteře pod CT 3 500 Kč PRT - ozonoterapie 600 Kč Kanylace 250 Kč Kontrastní látka se účtuje zvlášť, dle aplikovaného množství a ceny ZP MR výkony: MR vyšetření 1 orgánu bez kontrastní látky 5 000 K Při vyšetření malé pánve a močového měchýře je nutné mít naplněný močový měchýř (pacient před vyšetřením nemočí), Na ostatní UZ vyšetření není potřebná žádná příprava. CT vyšetření: 1. Nativní CT vyšetření (bez podání kontrastní látky do žíly): není nutná žádná příprava, 2. Vyšetření. CT vyšetření: Od 1.12.2017 vyšetřujeme na novém multidetektorovém výpočetním tomografu firmy General Electric Revolution Evo umožňující objemová vyšetření s postprocessingovým zpracováním obrazu. Díky užití ASiR-V (iterativní rekonstrukce) došlo k redukci efektivní dávky, kterou klient obdrží při vyšetření, v průměru o 1/3 (ve srovnání s předchozím CT.

 • Světlík lékařský recenze.
 • Katalog CZ LOKO.
 • Úv ksč.
 • Láska je, když.
 • Jak vypada pirát.
 • Van GRAAF pl.
 • Moravská galerie kontakty.
 • Obnova růstu vlasů u mužů.
 • Organizér na šroubky.
 • Profi 3D tiskárna.
 • Jak se mazlit s holkou.
 • Modrá skalice.
 • Koho volit 2020.
 • Těsto na ryby.
 • Ortodoncie Praha Pankrác.
 • IgG protilátky COVID hodnoty.
 • Latinská Amerika mapa.
 • Stardock.
 • BMW 530d rozvody.
 • Aktuální verze Androidu.
 • Bungee jumping Idaho.
 • Kovové záslepky na trubky.
 • AJ didaktický test 2021.
 • Aplikace do notebooku.
 • Maso MAKRO.
 • Apache Windows.
 • Geologický průzkum cena.
 • Top české písničky.
 • Nutella 5kg MAKRO.
 • Nextbike Mladá Boleslav.
 • Náušníky na sluchátka Sony.
 • Aston martin db11 interior.
 • RockPoint skialp.
 • Krásenka zpestřená.
 • FOMEI 8x56 LEADER PRO ED FMC.
 • Platební karta s vlastním designem.
 • Как се размножава дипладенията.
 • Nádivka recept.
 • Centrální evidence cenných papírů.
 • Vymena baterie samsung s8.
 • Kniha Dracula.