Home

Ústavní soudce

Ústavní soud České republiky je specializovaná česká soudní instituce, která stojí mimo systém obecných soudů a jejímž základním posláním je garantovat ústavnost právního řádu a poskytovat ochranu základních lidských práv fyzických a právnických osob na základě ústavního pořádku České republiky, a to i proti rozhodnutím obecných soudů, která by nebyla v souladu s ústavním pořádkem ORGANIZACE ÚSTAVNÍHO SOUDU § 1. Ústavní soud se skládá z předsedy, dvou místopředsedů a dalších soudců. Předseda a místopředsedové Ústavního soudu § 2. Prezident republiky jmenuje ze soudců Ústavního soudu (dále jen soudce) předsedu a dva místopředsedy Ústavního soudu. § 3 (1) Předseda Ústavního soud Ústavní soud má právo zkoumat soulad mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem. Pokud dojde svým nálezem k závěru, že mezinárodní smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem, tak se tato smlouva nesmí ratifikovat, a to do doby odstranění rozporu 2) následná, abstraktní i konkrétní kontrola ústavnosti Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 22/17 dne 26. ledna 2021 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka (soudce zpravodaj), Pavla Šámala, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida.

Ústavní soud České republiky - Wikipedi

Nález Ústavního soudu, který má osm měsíců před volbami změnit volební systém v Česku, má své oponenty i v řadách ústavních soudců. Čtyři z nich vydali odlišné stanovisko, neboť nesouhlasí s výrokem soudu ani jeho odůvodněním Ústavní soud nálezem Pl.ÚS 20/15 zrušil část rozsudku Nejvyššího soudu z 29. 12. 2014. Tímto rozsudkem Nejvyšší soud přiznal soudkyni Okresního soudu Brno-venkov zpětně plat vycházející z trojnásobku průměrné mzdy v nepodnikatelské sféře. Sám Ústavní soud tento plat přiznal soudcům až od 1. 1. 2015. Nejvyšší soud jednal v rozporu se zásadou, že. Soudce je osoba pověřená autoritativně rozhodovat ve sporných záležitostech, zejména právních. Soudce vstupuje do sporu dvou stran jako třetí a nezúčastněný, aby rozhodoval nestranně a spravedlivě. Proto musí být nezávislý a nemůže rozhodovat o záležitostech, v nichž může mít nějaký osobní zájem ().V moderních demokratických státech je soudce ústavní.

Ústavní soud navíc přispěl do debaty tímto výstižným nálezem: argument, že Ústava nezná právo Ústavního soudu podávat závazný výklad Ústavy, je scestný. Ústavní soud sice není oprávněn podávat závazný výklad Ústavy obecně, kdykoliv a komukoliv, avšak tam, kde jedná na základě své kompetence, není jeho. Ústavní soudje úřad, jehož úkolem je soudnípřezkum ústavnosti. Budova Ústavního soudu v Brně Ústavní soud není součástí systému obecných soudů, ale jeho doménou je poskytovat ochranu porušeným a ohroženým lidským právům Ústavní soud, který při rozhodování nezohlední judikaturu Evroého soudu pro lidská práva (ESLP), se dopouští závažného prohřešku. Ústavní soud, který ignoruje vlastní judikaturu, si říká o stížnost k soudu ve Štrasburku, vyplývá z rozhovoru se soudcem Alešem Pejchalem pro Českou justici. Porušení ústavního pořádku Ústavním soudem směřuje proti. Ústavní soud je speciálním vrcholným soudním orgánem, jehož hlavním úkolem je ochrana ústavnosti. Přímo ústava jej pověřuje pravomocí rušit zákony i jiné právní předpisy, které shledá v rozporu s ústavním pořádkem. Sídlem Ústavního soudu je Brno. Soud tvoří patnáct soudců, z nichž jeden soudu předsedá Uvedený nález Ústavního soudu byl vydán (dne 14. dubna 2010) ještě před vydáním (vyhlášením) napadeného rozsudku odvolacího soudu (dne 6. září 2011), takže odvolací soud měl více jak jeden rok na seznámení se s nosnými důvody cit. nálezu a na reflektování této judikatury, s jejím promítnutím ve vazbě na.

182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soud

Jeho základním úkolem je ochrana ústavnosti a práv zakotvených v Ústavě, Listině základních práv a svobod a ústavních zákonech. Jednání Ústavního soudu. Foto: Miroslav Homola, Právo. Ústavní soud - nezávislá nejvyšší autorita. Ústavní soud sídlí v Brně, konkrétně na adrese Joštova 8, 660 83, Brno 2 Má za to, že ústavní stížnost v této části je podána ve stanovené lhůtě dle § 72 odst. 5 zákona o Ústavním soudu. Postup soudu, který jej stíhá jako uprchlého, aniž jsou pro to splněny zákonné podmínky, neboť na území USA pobývá legálně, označuje za nezákonný a protiústavní Senát schválil úpravu pravidel voleb kvůli zásahu Ústavního soudu 29. dubna 2021 5:30, aktualizováno 18:09 Politikům se podařilo zaplašit černou můru, že volby ohrozí absence pravidel pro pro ně

Senátoři se na ústavní soudce obrátili už na konci roku 2017. Poukazovali na výsledky posledních sněmovních voleb, ve kterých například hnutí STAN, které skončilo těsně nad pěti procenty, potřebovalo pro zisk jednoho mandátu více než dvojnásobek hlasů oproti vítěznému hnutí ANO Praha - Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) uvedla, že rozhodnutí Ústavního soudu k volebnímu zákonu respektuje, nesouhlasí ale s jeho načasováním. Ústavní soudce nepodezírá z politických či jiných tlaků. V prohlášení zaslaném ČTK vysvětlila, že svým dřívějším vyjádřením chtěla poukázat na to, že kdyby u ústavních soudců nedocházelo k.

asistent soudce Ústavního soudu (2004-2014) náměstek ministra spravedlnosti (2014-2018) místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů (2021) školení advokátních koncipientů, ČAK Brno 17. března 2021 Dne 1. března 2002 obdržel Ústavní soud návrh prezidenta republiky na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), (dále též zákon) Kasační závaznost nálezu Ústavního soudu. Kasační závaznost nálezu Ústavního soudu lze reflektovat pouze bezpodmínečným respektováním tohoto nálezu; v řízení po něm následujícím již není prostor pro zpochybňování právních závěrů Ústavního soudu, jakož ani pro obcházení jejich smyslu Ústavního soudu podle obecněji formulovaných pravidel rozdělení agendy přijatých plénem. Tyto dva dokumenty v první řadě vymezují věci, které patří do působnosti senátů, a věci, které patří do působnosti pléna. Do působ-nosti pléna spadají: 7

Ústavní soud označil vládní zákaz prodeje maloobchodu za v rozporu se základním zákonem země. Kabinet prý dostatečně nezdůvodnil, proč některé obchody mohou mít otevřeno, když další jsou zavřené. V rozhodnutí jsme na vládu nebyli přísní. Chápeme, že když v březnu 2020 pandemie začala, bylo to překvapení pro všechny Text předpisu: 301 NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 6/21 dne 22. června 2021 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka (soudce zpravodaj), Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Pavla Šámala, Kateřiny. Sdělení č. 238/2018 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízen Exekutorská komora ČR se chystá napadnout novelu exekučního řádu u Ústavního soudu. Vadí jí, že by exekutoři neměli mít nárok na úhradu nákladů řádně vedených, avšak bezvýsledných exekucí, informovala komora. Změnu zákona ve středu schválila sněmovna. Novela mimo jiné umožňuje zastavit dlouhodobě bezvýsledné exekuce od roku 2023

Články na Deník.cz se štítkem soudce. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení Ústavního soudu . Jménem republiky . Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Ludvíka Davida, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaje), Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěch Polský ústavní soud rozhodl, že předběžná opatření Soudního dvora Evroé unie, nejvyšší soudní instance evroého společenství, jsou v rozporu s polskou ústavou. Toto rozhodnutí vyostří spor Varšavy s Bruselem, komentovala nález polského ústavního soudu agentura R

Ústavní soud - Iurium Wik

 1. Ústavní soud Čl. 83 Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Čl. 84 (1) Ústavní soud se skládá z 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let. (2) Soudce Ústavního soudu jmenuje prezident republiky se souhlasem Senátu. (3) Soudcem Ústavního soudu může být jmenován bezúhonný občan, který je volitelný do Senátu, má vysokoškolské právnické.
 2. (3) Soudce Ústavního soudu má právo odepřít svědectví o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, a to i poté, kdy přestal být soudcem Ústavního soudu. Článek 87 (1) Ústavní soud rozhoduje a) o zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem
 3. Ústavní soud České republiky, Brno, Czech Republic. 8,973 likes · 69 talking about this · 424 were here. Ústavní soud je soudním orgánem ochrany ústavnosti, jehož postavení a kompetence jsou..

K nejdůvěryhodnějším institucím se kromě Ústavního soudu řadí ještě NKÚ s 54 procenty a veřejný ochránce práv s 53 procenty. Méně než polovina dotázaných důvěřuje kromě. Vliv Ústavního soudu na pravidla zákonodárného procesu1) I. Čí pravidlo, toho vláda? Je vcelku známo, že určit tvůrce právního pravidla formulovaného v právním předpisu není úplně snadné. Někdo sice text píše, ale již ve stadiu přípravy na

Seznam soudců - bývalých členů KSČ. Seznam státních zástupců - bývalých členů KSČ. Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo v lednu 2011 výše uvedený seznam soudců a státních zástupců, kteří byli podle dostupných údajů před 17. listopadem 1989 členy KSČ. Tento krok učinilo na základě nálezu Ústavního soudu Šéf Ústavního soudu: Justice se Benešové bát nemusí. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský připomněl, že vládní útoky na justici byly i dříve. 23. 5. 13:33. aktualizováno • 23. 5. 14:47. Podle Pavla Rychetského se nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman neměl podrobit tlaku ministryně spravedlnosti Marie Benešové Pavel Rychetský je předseda Ústavního soudu České republiky, kterému měl mandát vypršet v roce 2013, ale prezident Miloš Zeman ho znovu jmenoval.. ČSSD několikrát zmínila jeho jméno v souvislosti s možnou podporu v jeho případné prezidentské kandidatuře Nestrannost soudce ústavního soudu - aneb podjatost po španělsku Jan Kolba* Velmi složitá situace panuje v těchto měsících u španělského Ústavního soudu, jenž rozhoduje o dalším setrvání ve funkci své předsedkyně a místo-předsedy. A nejen o tom

NALUS - databáze rozhodnutí Ústavního soud

Čtyři ústavní soudci se změnou voleb nesouhlasí

Prezident varuje před ústavní krizí, předseda Ústavního soudu je ale přesvědčený, že o věci se musí rozhodnout ještě před volbami. Článek Ústavní soud právě teď - několik měsíců před podzimními volbami do Sněmovny - rozhoduje, zda se v Česku změní volební pravidla 2 nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93 3 ve vztahu k § 39 občanského zákoníku například nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. I. ÚS 49/08; Nájem výstavních prostor; body 12 a 19; ve vztahu k § 3 odst. 1 občanského zákoníku například nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005. Nálezy Ústavního soudu. 23. 02. 2021 9:28:36. Logický rozbor jednání pléna Ústavního soudu. Každý nález pléna Ústavního soudu musí být jednomyslný. Kdyby Ústavní soud respektoval Ústavu, pak by každé rozhodnutí soudu muselo být spravedlivé. Důkaz je jednoduchý. Pravdivý výrok soudu musí být pravdivý ke každé. Významné nálezy Ústavního soudu k předmětům Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu, Základní práva a svobody v českém právu a Politický kontext soudní moci I Tato stránka obsahuje zejména nálezy Ústavního soudu, sloužící jako podklady pro výběrové předměty ÚPOL FF UK Ústavní systém ČR v nálezech Ústavního soudu a Základní práva a svobody v.

Ústavní soud o platech soudců - Česká justic

Ústavní soud v dosavadní historii samostatné České republiky rozhodoval o ústavní žalobě pouze v březnu 2013, nedlouho po skončení druhého volebního období prezidenta Václava Klause (Usnesení Ústavního soudu ČR ze dne 27. 3. 2013). Senát ji tehdy odůvodnil prezidentovým otálením s podpisem mezinárodních smluv, jeho. Ústavního soudu nemůže být smlouva ratifikována. Mezi typy řízení, které Ústavní soud vede, je koncepčně (objektivně) řízení o individuální ústavní stížnosti spíše méně významné. Stěžejním by měl být abstraktní přezkum norem

Soudce - Wikipedi

Baron chce vrátit obří majetek, šanci mu dává ústavní soudce Zemánek. Fotogalerie 2. Geoffrey Hoguet, pravnuk Alfonse Rothschilda. | foto: Reprofoto. Premium Původní zpráva. Zásadně se podepsali na tom, jak vypadá současné Slezsko. Přispěli k rozkvětu vítkovických železáren i Vítkovických kamenouhelných dolů v. PRÁVO: První krok ke zrušení Ústavního soudu. 25.2.2021. Tedy že zrovna já budu muset bránit Ústavní soud, kterého se Městský soud v Praze rozhodl zbavit pravomocí... Ne, vůbec mi nejde o obsah pondělního soudního rozhodnutí, kterým soud nakázal gymnáziu na Zatlance začít zase učit. Jde mi o to, že v této zemi. Tisková konference předsedy vlády k rozhodnutí Ústavního soudu, 3. února 2021. Jana Adamcová, tisková mluvčí vlády: Hezké odpoledne, vítejte na tiskovém brífinku předsedy vlády k rozhodnutí Ústavního soudu. Andrej Babiš, předseda vlády: Dobrý den, dámy a pánové. Omlouvám se za zpoždění Ústavní soud ve čtvrtek odpoledne vyhověl doživotně odsouzenému Robertu Tempelovi zvanému Psycho. Ten si odpykává trest za vraždu dvou mužů na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku v roce 2001. Po zásahu Štrasburku vrátil kauzu vrchnímu soudu. Podle advokáta nejsou.

Citujeme v úplnosti: Vyjádření předsedy Ústavního soudu k aktuálním výrokům předsedy vlády, 3. února 2021. Předseda vlády Andrej Babiš vyslovil rozhořčení nad rozhodnutím Ústavního soudu ve věci volebního zákona slovy Ústavní soud ztratil zábrany a snaží se ovlivnit politickou situaci v zemi Ústavní soud pod vedením své předsedkyně Julie Przylembské ohlásil přestávku do 15. července v rozpravě týkající se souladu vybraných ustanovení unijních smluv s ústavou, na které se ve své žádosti k ústavnímu soudu ptal premiér Mateusz Morawiecki, uvedla na svém webu televize TVN24

Takové argumenty však naštěstí nedošly sluchu u Ústavního soudu, který se znásilněného dítěte zastal v nálezu II. ÚS 3003/20 ze dne 13. 8. 2021. V něm konstatoval, že není možné z rozhodnutí soudu snížit oběti trestného činu náhradu způsobené újmy jen z toho důvodu, že ona konkrétní oběť není možná či. Ústavního soudu.10 Tato metoda umožnila přístup k některým nezveřejněným informacím, je však tře-ba si zároveň uvědomit její limity, zejména možnost, že respondenti nesdělovali mnohé informace, které by na Ústavní soud mohly vrhat špatné světlo. I pří

Závaznost nálezů Ústavního soudu epravo

 1. Předseda Ústavního soudu Rychetský sdělil občanům výsledek pléna. Konstatoval, že plénum rozhodlo o pěti soudcích, kteří soudili nespravedlivě. Předseda Rychetský byl mezi nimi. Předseda Rychetský se okamžitě nevzdal funkce soudce, dokonce přemýšlí o tom, že si funkci prodlouží. Ani jeden z pěti ústavních soudců.
 2. Jaroslav Krejčí (1892-1956) - ústavní právník, soudce, politik, ale též manžel, otec a společenský muž, jehož život byl osudově spojen s těžkým obdobím německé okupace. Původně teoreticky zaměřený Krejčí se zajímal o politiku a již jako student patřil k Masarykovým podporovatelům
 3. ářů pro soudce, státní zástupce, policisty nebo pracovníky probační a mediační služby. Shodli se na tom dnes, v úterý 27. července, předseda Nejvyššího soudu JUDr
 4. Nález Ústavního soudu má 106 stran a je výrazným příspěvkem do české judikatury. Řeči o tom, že není jasné, co je a co není konflikt zájmů a že Česká republika má na něj jiný pohled než Evroá unie, jsou od této chvíle už jen směšnou absurditou. Ústavní soud je jako orgán veřejné moci tou klíčovou instancí, která má zákonné právo sdělit, jaký je.
 5. Článek na toto téma právě Vojtěch Šimíček nedávno publikoval na webu časopisu Respekt, nepsal ho prý ale jako ústavní soudce, nýbrž jako občan. Slovo ‚lež' se přestalo používat. Říká se ‚nepravda' nebo v horším případě ‚alternativní fakta,' vysvětluje
 6. Ústavní soudce Josef Fiala odůvodňuje verdikt. 3. června 2019 355. Senát Ústavního soudu vyhověl ústavní stížnosti ženy z Karlových Varů, která si stěžovala na postup policie, která jí znemožnila protestovat proti pochodu Prague Pride. Novinky.cz: Domácí. Související
 7. Trestní oznámení na ústavní soudce pro podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby a z maření přípravy a průběhu voleb jsou krajním prostředkem. Dokládají ale, že žádná instituce není ve svobodné a demokratické společnosti nedotknutelná, jedná-li svévolně a v rozporu s principy právního státu

Na Ústavní soud bych vyslal soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna, neboť má potřebný nadhled praktického právního filozofa, hlubokou erudici a právo je v jeho podání krásné. Dále nominuji advokátku Petru Vytejčkovou, která se specializuje na zastupování obětí trestných činů Přelomový nález kolumbijského ústavního soudu: Zralá nezletilá dívka má právo na náboženskou svobodu. Dne 7. dubna 2021 rozhodl ústavní soud v Kolumbii ve prospěch dívky, která patří ke svědkům Jehovovým. Došel k závěru, že zralá nezletilá osoba má právo se sama rozhodovat v otázce lékařské péče. V tomto.

V únoru a březnu tohoto roku byly veřejně vyhlášeny dva nálezy Ústavního soudu, které se týkají zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o střetu zájmů).Zejména druhý z těchto nálezů měl reálný potenciál změnit dosavadní pohled na plnění povinností veřejnými funkcionáři Na druhou stranu tento ústavní zákon umožňoval vládě a prezidentovi měnit i ústavu. Protektorát Čechy a Morava Po celé období okupace 16. 3. 1939 - 5. 5. 1945 působil jako ministr spravedlnosti protektorátní vlády. Zůstal i předsedou Ústavního soudu. Dne 3. 2 Ve středu 20. ledna 2021 v 14:00 hodin plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.) zamítlo návrh Nejvyššího soudu na zrušení § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech stanovené podle § 28a na zrušení části zákona o půdě. Advokátka Lucie Hrdá zastupuje transgender dívku s Aspergerovým syndromem, kterou opakovaně znásilňovali pacienti Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pobývala. Ústavní soud nyní zrušil rozsudek, podle kterého měla dostat menší náhradu újmy, protože si ji kvůli své poruše tolik neuvědomovala. Tímto bychom dávali v podstatě pachatelům návod, jak se vyhnout. Ale v takové situaci ztratí smysl další existence Ústavního soudu. Obecné soudy nejen mohou posuzovat ústavnost už teď, ale - jak je argumentováno shora - činit tak dokonce musí. Jedině pokud by měly při rozhodování použít zákon (nebo podzákonný předpis), u něhož by si nebyly jisty ústavností jeho obsahu, jsou.

Od předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského jsme slyšeli, že právě kombinace D'Hondtovy metody a rozdělení do nestejně velkých krajů - největší disproporce jsou v Karlovarském a Libereckém kraji - je jedním z důvodů změny. Ústavní soud se k tomu postavil tak, že zrušil přepočet, ale nechal rozdělení republiky. Na soudce ihned reagoval premiér Andrej Babiš s ministryní financí Alenou Schillerovou. Shodli se, že 3. a 4. vlna určitě bude, ale posune se minimálně o rok. 2018: začínají platit rozhodnutí Ústavního soudu. Od února a března 2018 začala platit většina rozhodnutí, která vydal Ústavní soud v prosinci 2017. Od konce. 2014, sp. zn. 31 Cdo 1168/2013 (R 16/2015), v předchozí době se senát (pod předsednictvím Ludvika Davida, nynějšího soudce Ústavního soudu) ve dvou, respektive dokonce ve třech rozhodnutích (sp. zn. 28 Cdo 182/2011, sp. zn. 28 Cdo 2652/2011 a sp. zn. 28 Cdo 3342/2011) odchýlil od v té době již ustálené rozhodovací praxe. Odůvodnění: Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 17. března 2011, se stěžovatelka domáhala podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu), vydání předběžného opatření dle ustanovení § 80 zákona o Ústavním soudu ve.

Čtenářům odborné i laické veřejnosti je v publikaci s názvem Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014-2020 představena problematika opatrovnického řízení z pohledu relevantní judikatury Ústavního soudu

Ústavní soud - Iuridictu

 1. Nálezy Ústavního soudu se poté veřejně vyhlašují (§ 56 ZÚS), jsou publikovány ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, některé nálezy se vyhlašují také ve Sbírce zákonů nebo se také neoficiálně zveřejňují ve webové databázi NALUS.6 Rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná a nelze se proti nim odvolat
 2. Brno 31. března (ČTK) - Předseda Okresního soudu Brno-venkov Petr Jirsa dnes podal k Ústavnímu soudu (ÚS) stížnost proti loňskému průlomovému rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS) o platech soudců. Chci, aby se celá věc definitivně uzavřela, řekl ČTK Jirsa. Uvedl, že měl těžké rozhodování, protože jako předseda soudu zastupuje zájmy státu, na druhé straně.
 3. Porovnání cen ustavni soudnictvi, srovnání cen ustavni soudnictvi na portálu HLEDEJCENY.cz
 4. Soudce Ústavního soudu v souladu s ústavním pořádkem České republiky a s ostatními platnými právními předpisy nezávisle posuzuje dodržování ústavního pořádku a soulad právních předpisů s Ústavou a v této oblasti nezávisle rozhoduje

Soudce ESLP Pejchal: Porušení ústavního pořádku Ústavním

Předseda Ústavního soudu svolá soudce k zasedání ve lhůtě do 15 dnů od složení slibu dvanáctého soudce. Do doby jmenování předsedy a místopředsedů Ústavního soudu plní funkci předsedy Ústavního soudu a místopředsedů Ústavního soudu věkem nejstarší soudci. § 150 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. Ústavní soud k platům soudců obecných soudů publikováno: 06.08.2014 Ústavní soud v nálezu zopakoval ústavní východiska pro stanovení platů soudců, která formuloval již ve svých předchozích třinácti nálezech, v nichž se danou problematikou zabýval závěrech Ústavního soudu, pokud jde o posuzování ústavnosti různých druhů omezení při poskytování zdravotní péče. Níže se proto pro přehlednost pokusím limity vnitřně strukturovat a představovat závěry plynoucí z judikatury Ústavního soudu v této obecnější struktuře

Ústavní soud - Aktuálně

 1. Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka (soudce zpravodaj), Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vlasty Formánkové, Vojena Güttlera, Pavla Holländera, Ivany Janů, Vladimíra Kůrky, Dagma
 2. Vykonatelnost nálezu. Podle čl. 89 odst. 2 Ústavy jsou vykonatelné nálezy Ústavního soudu závazné pro každého, jejich vykonatelnost ale závisí na věci, o které bylo rozhodováno. Pokud šlo o rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení právního předpisu nebo jeho části, pak je rozhodnutí vykonatelné až vyjde ve Sbírce zákonů
 3. Souběh funkcí ve světle aktuálního nálezu ústavního soudu. Souběhem funkce člena statutárního orgánu a zaměstnance rozumíme stav, kdy fyzická osoba vykonává funkci člena statutárního orgánu společnosti a současně je s touto osobou uzavřen pracovněprávní poměr, jehož předmětem je druh práce, který se překrývá v rámci tohoto pracovněprávního vztahu s.
 4. Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovana Suchánka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaje), Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiříh
 5. Definitions of Seznam ústavních soudců Republiky Slovinsko, synonyms, antonyms, derivatives of Seznam ústavních soudců Republiky Slovinsko, analogical dictionary of Seznam ústavních soudců Republiky Slovinsko (Czech
 6. Ústavního soudu . Jménem republiky . Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a ze soudkyň a soudců Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa (soudce zpravodaje), Jaromíra Jirsy, Tomáše Lichovníka, Vladimíra Sládečka, Radovan

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Pavla Šámala a soudců Josefa Fialy (soudce zpravodaje) a Jana Filipa o ústavní stížnosti stěžovatelky obchodní společnosti AKRO investiční společnost, a. s., sídlem Slunná 547/25, Praha 6 - Střešovice, zastoupené JUDr Dostal jsem se do sporu s telefonním operátorem. Podle mínění operátora jsem telefonicky právoplatně prodloužil smlouvu o používání jeho služeb. Namítal jsem, že při telefonickém hovoru o prodloužení smlouvy jsem zřetelně vyjádřil, že smlouvu prodlužuji podle stávajících podmínek zasahujeme u ústavního soudu. Ani přes léto jsme nepolevili v úsilí hájít hodnoty rodiny, a to v úplně nových vodách. Podělit se o to s vámi chceme až nyní, jelikož jsme adresátům našeho snažení chtěli dát nějaký čás na prostudování. Obrátili jsme se totiž na Ústavní soud, a to dokonce ve dvou případech. U. v judikatuře Ústavního soudu ČR zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury

Respektování judikatury Ústavního soudu ČR :: Pavel Vrcha

Brno /AKTUALIZOVÁNO/ - Ústavní soud (ÚS) zrušil čtyřprocentní snížení platů soudců. Šlo o protiústavní krok. Změna zákona dopadla na mzdy soudců obecných soudů na začátku letošního ledna a měla platit do konce roku Naopak cenzurní přístup prý vytváří prostor pro paušální odsudek soudní moci, domnívají se ústavní soudci. V dosavadním řízení Pecina neúspěšně žádal podle zákona o svobodném přístupu k informacím údaje o členství soudců Vrchního soudu v Olomouci v KSČ k 17. listopadu 1989 IVK k zásahu Ústavního soudu rozvracejícím politickou situaci v zemi. Tisková sdělení, 3. 2. 2021 . 1. Ústavní soud zcela nečekaně, při absenci jakékoli vážné veřejné diskuse na toto téma a po letech vlastní nečinnosti využil tři roky starou ústavní stížnost skupiny senátorů Senát Ústavního soudu, který se zabýval ústavní stížností R. D., usnesením ze dne 27. 5. 1994 č. j. IV. ÚS 56/94-15 řízení podle § 78 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. přerušil a návrh na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. postoupil plénu Ústavního soudu k rozhodnutí podle článku 87 odst. 1 písm

Jan Musil odejde z Ústavního souduTaláry a insignie - Ústavní soud

Ústavní soud. Pravomoci a vznik a kauzy nezávislého ..

 1. ální škraloup, a vše ostatní je třeba posuzovat případ od případu. Jenže zároveň žijeme v zemi, která zjevně stále ještě cítí potřebu se s předlistopadovou érou popasovat - proto například vznikl před pouhými třemi lety Ústav pro.
 2. I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vladimír Sládeček) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil výrok II. usnesení Městského soudu v Praze, neboť jím bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces a právo na zákonného soudce podle čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod
 3. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatk
 4. istr spravedlnosti protektorátní vlády. Zůstal i předsedou Ústavního soudu. Dne 3. 2
 5. Nejznámější případy Ústavního soudu — Události, Kouření v restaurací, restituční tečka, střet zájmů i další známé případy Ústavního soudu
 6. Soudkyně Ústavního soudu Kateřina Šimáčková o verdiktu ohledně styku otce s dětmi 7. srpna 2017 14 Ústavní soud (ÚS) v pondělí částečně vyhověl stížnosti muže, jemuž soudy zásadně omezily možnost stýkat se po rozvodu s potomky
 7. Platy soudců se zřejmě zvýší. Ústavní soud částečně vyhověl návrhu směřujícímu proti úsporám v justici a zrušil letošní sníženou platovou základnu soudců, která činila 54 005 korun. Ústavní soud však neřekl, kolik budou soudci brát

Skupina 63 senátorů napadla u Ústavního soudu vládní omezení pro maloobchod zavedená proti šíření koronaviru. Opatření by podle nich měla být zrušena, protože jsou diskriminační a znamenají likvidaci menších prodejen a podnikatelů. V ústavní stížnosti, kterou podali v sobotu 21. listopadu, poukazují na nejasnosti ohledně toho, proč některé malé podniky musí. smscr.cz » Aktuality. SMS ČR lituje rozhodnutí Ústavního soudu 15. 3. 2018 - Pondělní nález Ústavního soudu, kterým byl zamítnut návrh skupiny senátorů na zrušení některých paragrafů zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, znepokojil SMS ČR

Prezident Zeman jmenoval ústavním soudcem Pavla Šámala

Ústavní soud - iDNES

96. NÁLEZ Ústavního soudu Jménem České republiky. Ústavní soud rozhodl dne 14. února 2001 v plénu o návrhu Cukrovaru V., s. r. o., na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem Čtenářům odborné i laické veřejnosti je v publikaci s názvem Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014-2020 představena problematika opatrovnického řízení z pohledu relevantní judikatury Ústavního soudu. Výběr analyzované judikatury zahrnuje rozhodnutí Ústavního soudu, která se týkají problematiky od. Asistent soudce Ústavního soudu a interní doktorand na katedře správního práva a finančního práva Právnické fakulty UP v Olomouci. Dříve asistent europoslance a advokátní koncipient. Pravidelně publikuje v recenzovaných právnických časopisech (Právní rozhledy C. H. Beck, Správní právo, Bulletin advokacie, Časopis pro. Celý nález Ústavního soudu včetně stanoviska soudce Zemánka si můžete přečíst zde. Spor o zámek Opočno se táhne od roku 1991. Ústavní soud se případem zabýval již potřetí. Stavba pochází původně ze 14. století, v 16. století jej majitelé přestavěli z gotického hradu na renesanční zámek Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky. Monika Forejtová, Pavla Buriánová, Vladislav Vnenk. Čtenářům odborné i laické veřejnosti je v publikaci s názvem Judiciální doktríny Ústavního soudu České republiky ve věcech rodinného práva za období 2014-2020 představena problematika opatrovnického řízení z pohledu..

Ústavní soud zásadně mění letošní volby

Prostě u Ústavního soudu platí: Komu chceme, pomůžeme, komu nechcem, nemůžeme.. V roce 2017 byl na Ústavní soud podán i návrh ve věci ústavnosti volebního zákona o volbách poslanců. Tři roky leží a blíží se volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 Ústavní soud zrušil část volebního zákona a to kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Změny se vztahují už na letošní parlamentní volby. Jak rozhodnutí ústavních soudců hodnotí politici a odborníci na ústavní právo? Stihnou se poslanci a senátoři do začátku října shodnout na novém modelu přepočtu hlasů na mandáty

Salámová metoda demontážeSoud v Plzni chyboval v souvislosti s dlouhým zadržovánímPrvní ústavní stížnost prošla základním vyřazovacím kolemVš zahradní architektura, zahradní a krajinářská

Unie státních zástupců se ve čtvrtek vymezila vůči výrokům premiéra Andreje Babiše. Ten ve středu prohlásil, že se předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský snaží ovlivnit volby a odstranit ho z politiky. Důvodem sporu je rozhodnutí Ústavního soudu o změně volebních pravidel NÁLEZ. Ústavního soudu. ze dne 1. března 2004 . sp. zn. IV. ÚS 792/02 . 1. Změnu interpretace zákonných ustanovení vyplývající z nálezu Ústavního soudu nelze považovat za skutečnost odůvodňující obnovu trestního řízení podle § 278 odst. 1 tr. ř Doktor Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR, pronesl k plénu ústavních soudců a politiků projev ke 100. výročí Československa. Na tom by nebylo nic špatného, pokud by byl tento projev politicky neutrální, vyvážený a objektivní, ale bohužel tomu tak nebylo. Kromě jiného Rychetský prohlásil Rath ani podruhé neuspěl s ústavní stížností na podjatost soudce Pacovského. 30. 3. 2016 10:37. Bývalý hejtman Středočeského kraje David Rath neuspěl se stížností na údajnou podjatost soudce Roberta Pacovského. Rath požadoval vyřazení Pacovského ze své kauzy, ve které čelil obžalobě z korupce při zadávání zakázek