Home

Mykénská kultura prezentace

Mykénská civilizace . slouží k vizuální podpoře výkladové části hodiny. Jednotlivé strany prezentace lze použít jako zápis do sešitu. Na straně 12 je kontrolní, opakovací cvičení. Řešení není uvedeno, neboť vyplývá z prezentace. Metodický list - anotace název DUM Mykénská kultura metodická poznámka k využití Výuková prezentace kapitoly dějin umění. Určeno pro frontální výuku s půlenou nebo celou třídou. Vhodné pro vyšší gymnázium Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici starověk, Kréta, kultura, minojská kultura, mykénská kultura, 6. ročník: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.c Původně to byli pastevci a řemeslníci. Ve 14. století prožívá mykénská kultura svůj vrcholný rozmach. Ve 12. století do Řecka vpadají mořské národy a spolu s tím mykénská kultura zaniká. V 11. století na Péloponés vpadli poslední řecké kmeny (Dórové)

DUMY.CZ Materiál Mykénská kultur

Mykénská kultura prezentace. 33 Atreova pokladnice Důležité prezentace . 22 Přeskoky přes býka . Mykénská civilizace - Wikipedi . Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti HARZER, Helmut. Stěhování řeckých kmenů, mykénská kultura. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 28. 07. 2009, [cit. 2021-08-18] Umění Egejského moře • Nápadné ve způsobu pohřbívání • Horní vrstvy v šachtových hrobech a hrobkách • Lineární písmo B (převzato od Křesťanů) • Palácové hospodářství - podobně jako na Krétě • Existence otroků • Námořní..

Prezentace si klade za cíl seznámit žáky s historicko-společenským. kontextem starověké řecké literatury. Nejen slovy, ale hlavně obrázky. přibližuje antické umění - architekturu, sochařství, jazyk. METODICKÝ POKYN: -- pojmenována celá kultura), Théby, Pylos, Argos, Tyrins, Athény nebo Sparta. Vrchol mykénské kultury můžeme zařadit do 15. - 14. století př. n. l. Mykénská kultura byla vyvrácena ve dvou fázích: Na konci 13. století př. n. l. byla poničena achájská města dobyvačnými nájezdy mořských národů Kolem r. 1100 př. Kr. se mykénská kultura rozpadá a velká část Řecka se dostává pod nadvládu řeckých kmenů, zejména Dórů, kteří do země pronikali ze severu a severozápadu směrem na jih a osídlili značnou část středního Řecka a především Peloponés, severovýcho Ve 14. století prožívá mykénská kultura svůj vrcholný rozmach, což dokazují mnohé archeologické nálezy. V paláci v Tírynthu byla dokonce objevena první koupelna v Evropě. Ve 12. století do Řecka vpadají mořské národy a spolu s tím mykénská kultura zaniká

DUMY.CZ Materiál Minojská a mykénská kultur

obytné (paláce - viz minojská a mykénská kultura; městské a venkovské stavby - odlišovaly se podle výše majetku vlastníka) V průběhu vývoje antického Řecka se setkáváme se třemi slohy (lze je rozpoznat dle typu sloupů): dórský (nejjednodušší typ s jednoduchou hlavicí, málo zdobný, bez patky Jedná se o prezentaci s výkladem, obrázky a úkoly. spolu s minojskou kulturou na Krétě se jedná o nejvyspělejší kulturu doby bronzové v Evropě mykénská společnost byla společností lovců a válečníků (zemědělci a řemeslníci odváděli výrobky a potraviny na udržování vojska Reformace 2. Náboženské války ve Francii. Habsburkové v Čechách v 16. století. Habsburská monarchie v letech 1526-1618. Španělský absolutismus. Španělský absolutismus a nizozemský odboj. Rusko a Polsko v 16. století. Rozvoj a vědy a techniky v 17. století. České stavovské povstání a třicetiletá válka

Mykénské a Homérské období: autor: Mgr. Markéta Pecháčková (15.03.2020 17:19:36) Řecko-perské války: souboru: otevřít [docx; 0.01MB] : autor: Mgr. Petra. Umění starověkého Řecka Členění doby starověkého Řecka Období prehistorické (12. - 9.stol.př.n.l.) Období archaické (8. - 6.stol.př.n.l.) Období klasické (5. - 4.stol.př.n.l.) Období helénistické (3. - 1.stol.př.n.l.) Charakteristika doby Období prehistorické Doba starověkého Řecka vznikla zničením Knóssu, nastal konec minojské kultury Paláce a města. Subminojská kultura (1150 až 1000 před n. l., kolem předělu doby bronzové a železné). Kromě toho, že řečtí Achájci prakticky převzali minojskou kulturu, takže jejich díla mnohdy těžko odlišujeme od minojských, tak ani Mínojci samotní nezanikli Stěhování řeckých kmenů - mykénská kultura. Výuková prezentace Mínojská civilizace. Hlavní obchodní a námořní velmocí egejské oblasti se stala Kréta, kde se v letech 2000 až 1380 př.Kr. rozvíjela velmi vyspělá a svébytná mínójská palácová společnost (nazvaná podle mýtického krále Mínoa) se středisky v Knóssu, Faistu, Mallii a Gurniu.. Ve městech jako Knóssos nebo Faistos mohlo žít několik tisíc lidí

Mykénská kultura prezentac

Stěhování řeckých kmenů, mykénská kultura - Digitální

  1. ut historie! Jaká byla první evroá civilizace? Proč zanikla a kdo ji nahradil? Kdy se pořádaly První olympijské hry? Žádný strach na..
  2. Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed
  3. Prezentace. MS Office - Dějiny umění pro gymnázium. medicina nucleare. Mykénská kultura Download Report Transcript Mykénská kultura.

Mykénská kultura - Umění A Zábav

  1. Stěhování řeckých kmenů - mykénská kultura. Výuková prezentace. Stupeň: Základní 2. stupe.
  2. Mykénská kultura = achájské období (1600 - 1200 př.n.l.) Mykénská civilizace. Kréta Minojská civilizace. zapis 17. číslo 1. Prezentace filosofie. Starověké Řecko. KALAMATA - SPARTA - velký okruh. ZDE. - medialni výchova 2015.cz. Mezinárodní den zahrad 2015. Orientace - 8. ročník Evropa Bez měst a států umět do 15.
  3. Mykénská kultura. Mykénská kultura. Na řecké pevnině se okolo r. 1600 př. n. l. začala vyvíjet mykénská kultura. Mykény na poloostrově Peloponés byly pravděpodobně nejvýznamnějším z království v Řecku. I jejich panovníci žili v palácích, které chránily tak mohutné hradby, že Řekové později mysleli, že je.
  4. Mykénská kultura, někdy též nazývaná pozdně helladská kultura, byla civilizace doby bronzové, která existovala na pevninském Řecku přibližně mezi lety 1600-1000 př. n. l. Svůj název dostala podle Mykén, mocenského centra říše Kultura (cywilizacja) mykeńska (ok. 1700/1600 - 1150 p.n.e.) - najstarsza greckojęzyczna.
  5. Obrazová prezentace vývoje Kykladské kultury. Map of the Aegean Civilization na řecké pevnině, na pobřeží Malé Asie (Trója) a na řeckých ostrovech - kykladská kultura - mínójská (krétská)-mykénská. KYKLADSKÁ KULTURA Raně kykladský idol Early Cycladic idol Neolithic. Ženské idoly Two figures of women
  6. Mykénská kultura spadá do období mezi lety 1600 - 1100 př.n.l. Vznikly paláce v Lerně a Tiryntu, ale bohužel bylo skoro všechno zařízení paláců zničeno. V letech 1400 - 1200 př.n.l. ovládli Mykéňané celou egejsou oblast, včetně Egypta, Palestiny i jižní Itálie a tento útvar je nazýván mykénskou říší
  7. kultury: krétská kultura -> Egejská oblast, Kypr, Kréta hl. město Knóssos mykénská kultura. Knossos . PRVNÍ ŘECKÁ KOLONIZAC

dějepis.co

Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Taťjana Horáková VY_32_INOVACE_D_365 Starověké Řecko (1.) počátek 2. tisíciletí př. n. l. - 9. stol. př. n. l Ulož.to je československou jednotkou pre slobodné zdieľanie súborov. Nahrávajte, zdieľajte a sťahujte zadarmo. S kreditom aj neobmedzenou rýchlosťou Mykénská kultura •1600 - 1000 př. n. l. •pozdně helladská kultura •Mykény - mocenské centrum říše •šachtové hroby, kopulové hrobky •paláce na vyvýšených místech •kanalizace, vodovody, domy s koupelnami •keramika, bronzové zbraně (podoba s Krétou) •kultura pravděpodobně vyvrácena příchode

PPT - Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky

kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evroou civilizaci vysvětlí podstatu antické demokracie Antické Řecko Přehled dějin, souhrnná charakteristika Egejská a mykénská kultura Homérské období Archaické období Klasické období Helénské období VMEGS - Jsme Evropan Románská kultura (viz pracovní listy a prezentace) Vrcholný středověk: Kultura a společnost, křížové výpravy. Křížové výpravy. Český stát v 11. a 12. století. Dějiny > Řecko > Mykénská kultura. Mykénská kultura. Mykénská kultura. Na řecké pevnině se okolo r. 1600 př. n. l. začala vyvíjet mykénská kultura.

D - Ke stažení Gymnázium Jiřího Gutha-Jarkovskéh

Mykénská kultura prezentace. 33 Atreova pokladnice Důležité prezentace . 22 Přeskoky přes býka . Mykénská civilizace - Wikipedi . Předpokládáme, že se vám tato prezentace líbila. Chcete-li si ji stáhnout, doporučte prosím tuto prezentaci svým přátelům v kterékoli sociální síti Starověké státy Prezentace. obsah exkurze projekty ZMP maturitní témata prezentace slovníček pojmů otázky. Úvod do studia. Dějiny kultury; Teorie umění; Evroé památky UNESC

Vyukový portál - ZŠ Letohrad, Komenského 26

Mykenska kultura — mykénská kultura, někdy též nazývaná

Mínojská kultura - Prostě dějá

kultura a umění - lineární písmo A - nerozluštěné, sošky- ženy s hady, číše, reliéfy na nádobách, nástěnné malby, hry s býkem; použití sloupu . Mykénská kultura v Řecku. 1600 - 1200 př.n.l. jih balkánského poloostrova kolem Mykén - styky s Egyptem, Sýrií, vliv Krét Interaktivní hra na motivy televizní předlohy, určená ke zopakování a upevnění učiva o starověkém Řecku Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje Prezentace na téma: Kultura starověkého Řecka— Transkript prezentace: 1 Kultura starověkého Řecka. 2 Kykladská kultura na ostrovech Cca 2000 - 1400 př.n.l. Apollón hrající na lyru Falický náhrdelník k rituálním účelům V čem spočívají zásadní rozdíly mezi strukturou a výkonem státní moci v Athénách a ve Spartě

Minojská a mykénská kultura workshee

Mykénská kultura, někdy též nazývaná pozdně helladská kultura, byla civilizace doby bronzové, která existovala na pevninském Řecku přibližně mezi lety 1600-1000 př. n. l. Svůj název dostala podle Mykén, mocenského centra říše.V době svého největšího rozkvětu ovládala podstatnou část jižního Řecka včetně Iónských ostrovů a Kréty Minojská a Mykénská civilizace; Klasická prezentace, jistě už všichni víte co a jak. Pro jistotu - obrázky netřeba překreslovat, ani není potřeba si zapisovat popisky u obrázků. Starověká Palestina (prezentace na zápisky) Židovská kultura. Náboženství. VÝUKA v týdnu 6.4. - 9.4. 2021. On-line hodina proběhne ve středu 7.4. od 9:45 - 10:30 Téma hodiny: Starověké Řecko - Mykénská kultura a) Opakování a kontrola práce Kréta (Minojská kultura Mykénská kultura (prezentace aplikace MS PowerPoint) Mezopotámie (prezentace aplikace MS PowerPoint) Athénský stát za Solóna (prezentace aplikace MS PowerPoint) Řecké umění a divadlo (prezentace aplikace MS PowerPoint) 7. třída: Český stát za Jiřího z Poděbrad (prezentace aplikace MS PowerPoint) Stěhování národů (formát. středověkých států, rozpor mezi světskou a církevní mocí, mezi kulturou Východu a Západu až po vznik individualismu, který se projevuje v kultuře měst a rozvíjí se v renesanci. 1.den, úterý 2.3.2013: úvod, krétská a mykénská kultura 2.den, středa 3.3.2013: archaické období dějin Řecka 3. den, čtvrtek 4.3.2013.

Mínojská civilizace - Wikipedi

aristokracie - vláda držitelů půdy. tyranida - vláda jedince (x tyranie - vláda krutých, ta ne) v 8. - 6. st. dochází k velké řecké kolonizaci -> hledají novou ornou půdu za hranicemi Řecka -> osídlení pobřeží středozemního moře a Černého moře polis organizovalo výpravu a založení nové osady (kolonie - přátelské vztahy, spojenectví, v nekonfliktních. Před archaickou dobou existovala vyspělá Mykénská kultura,byla zničena vpádem Dórů,po jejich příchodu nastává doba temna,zprávy od 8.st.-dochází v Řecku ke kolonizaci Malé Asie a oblasti Středozemního moře.Počátkem 18.st. byly zahájeny vykopávky v Herkulánu a v Pompejích. Řecké výstavby se zdobily jen zvnějšku Řecko (řecky Ελλάδα [eˈlaða] nebo Ελλάς [eˈlas]), plným názvem Řecká republika (řecky Ελληνική Δημοκρατία), je stát ležící v jižní Evropě - na jihu Balkánského poloostrova.Rozkládá se jak na evroé pevnině, tak na četných ostrovech v Egejském, Krétském, Thráckém, Středozemním a Jónském moři. 227 řeckých ostrovů je. Řecká mytologie. Náboženství pronikalo všechny oblsti života ant. člověka. Řecké náboženství má kořeny v kultuře původních rolnických obyvatel a indogermánských přistěhovalců (kolem r. 2000 př. Kr.) a ovlivnila ho řecko-mykénská kultura Starověká Kréta - prezentace Mgr. Jany Říhové je určena žákům 6. ročníku ZŠ. Obrazový materiál a jeho uspořádání může dětem názorně přiblížit, jaké technické a umělecké dokonalosti dosáhla první evroá civilizace doby bronzové ; Starověká Kréta. délka videa 02:24. Kde se vzala mínojská kultura

6. HODINA DOBA BRONZOVÁ CHARAKTERISTIKA • začátek éry mladšího pravěku - zdynamičtění vývoje; období staršího metalika; použití bronzu • Středo Mykénská kultura, která je charakterizována monumentálním opevněním a paláci. Dále také v této době panovaly znaþné sociální rozdíly a jednotliví panovníci þasto mezi s sebou vedli války. Tato civilizace byla postupně zniena, došlo k úpadku řemesel, umění a obchodu Technika 66 Chemická technologie 669 Hutnictví 669.1 Hutnictví železa 669.18 Výroba oceli 2) Zpracování dat Příklad zápisu dokumentu podle MDT 811.521 Japonština 355.44(437.325)1758 Olomouc, obléhání, 1758 904:94(38) Mykénská kultura 3) Zpřístupňování informací Služby umožňující zpřístupnění infce. Starověké Řecko I. počátky Egejská oblast Jižní část Balkánského poloostrova, ostrovy v Egejském moři, Kréta, Kypr, pobřeží Malé Asie Do této oblast přicházejí ve vlnách řecké = helénské kmeny: Dórové Iónové Achájové Nejstarší civilizační centra 1) Kréta- mínojská civilizace, zanikla v 2. pol. 2.tisíciletí př.n.l.- snad vliv přírodní katastrofy.

Vyhledávání: mykénská kultura Zobrazuji 1 - 10 z 10 pro vyhledávání: 'mykénská kultura' , doba hledání: 0,09 s. Seřadit podle Relevance Podle data sestupně Podle data vzestupně Pořadí v sérii Signatury Autor Náze Původ mínojské civilizace. Ostrov Kréta byl osídlen už v období neolitu (zhruba od 6 tisíc let př. n. l.), kdy tu žili lovci-sběrači, kteří bydleli v jeskyních a později v jednoduchých příbytcích a chovali i hospodářská zvířata. Avšak první ucelenou a vyspělou civilizací, která se velmi významně zapsala do krétských dějin, byla tzv. mínojská civilizace

Video: Hledejte: Římská kultura

1. a) Kykladská, mínójská a mykénská kultura a tzv. temné období; Archaické období (8. - konec 6. stol. př. Kr.). Problémy archeologie - Arthur Evans a rekonstrukce palce v Knóssu. b) Druhý život homérských eposů. 2. a) Archaické období. Společnost a kultura. Sapfó a problémy interpretace. b) Antická mytologie kolem nás. 3 Kompletní nabídka tiskáren. Hlavní úspory tisku spočívají nejen ve spotřebním materiálu, ale především v pořizovacím nákladu tiskového stroje, jako takového Detail předmětu. Přehled dějin umění pravěku a starověku. FaVU-1DUPS-Z Ak. rok: 2018/2019 Ak. rok: 2018/201 Prezentace seznamuje žáky se základními pojmy z dějin starověkého Egypta. Prezentace doprovází výklad učitele a formou otázek aktivně zapojuje i žáky. Ti se snaží na otázky odpovídat na základě svých znalostí, eventuálně za pomoci učebnice nebo atlasu ; Kultura a umění Mykénská kultura - 1600 -1200 př.n.l. Peloponéský poloostrov. tzv. palácová kultura: Mykény, Tíryns, Prezentace popisující vznik a vývoj antické civilizace a její vliv na jazyk, politiku, vzdělávací systém, filozofii, vědu a umění moderní společnosti

Rané Řecko Stručné Dějiny Evropy [ 2500 - 750 př

Žák se z prezentace dozví o periodizaci antické řecké literatury, charakteristice jednotlivých období. Starověké Řecko: podrobněji (osídlení, kykladská kultura, krétská kultura, mínojská, heladská, mykénská). In: Dějiny světa [online]. 2013 [cit. 2013-10-01]. Dostupné z variant jejich konzervace, restaurování, případně prezentace. Diplomová práce musí splňovat formální pravidla stanovená na FR UPa. Základní doporuþená základní literatura: 1. Mykénská kultura, Kréta TITLE On technical aspects of antique wall paintings of eastern Mediterranean

Mykénská kultura byla bohatou a zajímavou starověkou kulturou, která trvala zhruba od roku 1600 do roku 1100 před naším letopočtem na Peloponéském poloostrově, přibližně devadesát kilometrů jihozápadně od Atén. Z mykénské civilizace se zachovaly především chrámové haly a hrobky Tahoma Arial Wingdings Calibri Váhy 1_Váhy Prezentace aplikace PowerPoint UMĚNÍ DOBY STAROVĚKU Egejská oblast Vymezení kultur Vymezení řeckých stavebních slohů, též řádů Labyrint v Knóssu Lví brána v Mykénách Parthenón - dórský sloh Artemidin chrám v Efesu - iónský sloh (novodobá představa) Divadlo v Epidauru. ORGANIZAČNÍ KULTURA Přednáška v předmětu management Ivan Hále Punské války a krize římské republiky. Úvod do dějepisu a měření času Zápis, prezentace Mykénská kultura. za pomoci prezentace provedeme výklad a pracujeme se žáky na cvičeních i s učebnicí Základní pojmy významový poměr mezi větami hlavními: slučovací stupňovací odporovací vylučovací příčinný (důvodový), vysvětlovací důsledkový Poměr slučovací Věty v poměru slučovacím jsou navzájem. Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů